Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
24°

Uueturu pargi ideevõistlus

Arhitektuuri ja ehituse osakond

736 1238
aeo@raad.tartu.ee

Küüni 5, 51004 Tartu

Uueturu pargi ideevõistlus

Võistluse objektiks on Tartu Kaubamaja ning Vanemuise teatri vahele jääv linnaruum. Ümbritsevaid kvartaleid moodustavate hoonete vahele jääva tühiku madalam osa (Uueturu plats) on täna kasutuses eelkõige läbikäigukohana; teatriesine nõlv suunab teatrikülastajad teatrimaja osa peaukseni ning eksponeerib hoone jõepoolse fassaadi. Uueturu platsi ja kaubamaja vahelt kulgeb läbi linna peamine jalakäiguala Küüni tänav; konkursiala läbib Uueturu platsi teisel küljel neljarajaline Ülikooli tänav.

Võistluse eesmärgiks on ala terviklik uuendamine. Võidutöölt oodatakse platsi mõtestamist ning meeldiva tänapäevase linnaruumilahenduse väljatöötamist. Ruum peaks mõjuma lõuendina, mida saab päeva, aastaaegade ja aastate lõikes vajalike tegevustega täita. Uus park saab olema pigem ühenduslüli ja sündmusruum kui viibimiskoht, kuna ümberringi on üsna rutakas liiklus ja dominantsed suured ehitusmahud. Eraldi väljakutseks on umbes 10-meetrine kõrguste vahe pargi ülemise ja alumise osa vahel, millest peab saama pigem pargi eelis kui liikumistakistus.

 

Hindamiskriteeriumid:

  • lahenduse arhitektuurne sobivus ettenähtud asukohta;

  • kontseptuaalse idee veenvus ja terviklikkus ning lahenduse omanäolisus;

  • majanduslikult otstarbeka hooldamise, mõistliku konstruktsiooni- ja materjalivaliku ning muude praktiliste eesmärkide arvestamine;

  • töö realiseerimise optimaalne hind.

Võistluse ajakava:

  • Võistlustööde esitamise tähtaeg on 12. september 2017. Töö tuleb tuua või saata posti või kulleri teel aadressile: Küüni 5, Tartu hiljemalt kell 12.00. Juhul kui töö saadetakse postiga, peab saadetis jõudma samaks ajaks.

  • Võistlustöö hindamine žürii poolt lõpeb võitjate väljaselgitamisega ja märgusõnade avaldamisega meedias septembrikuu jooksul. 

  • Ümbrike avamise tseremoonia täpne aeg teavitatakse võitjate väljaselgitamise ja märgusõnade avaldamise teadetes.

Võistluse korraldaja on Tartu Linnavalitsus koostöös sihtasutusega Teater Vanemuine.

 

Ideekonkursil võistlustöö esitanud osalejatele preemiad on järgmiselt:
1. koht - 10 000 eurot, 2. koht - 8000 eurot, 3. koht - 6000 eurot ning kaks ergutuspreemiat kumbki 4000 eurot.

Ideevõistluse kavandite hindamiseks on moodustatud žürii järgmises koosseisus: Jarno Laur (abilinnapea, žürii esimees), Tõnis Arjus (linnaarhitekt), Toomas Peterson (Vanemuise teatri esindaja), Margit Mutso (arhitekt) ning Maria Derõš (maastikuarhitekt). Eksperdina osaleb hindamiskomisjoni töös Ivo Tombak (Tartu turu esindaja). Ideevõistluse žürii sekretär on Anna-Liisa Unt.

Võistlusülesande ja –eeskirjaga saab tutvuda e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register/hange/188701, hanke viitenumber on 188701

 

Uueturu pargi ideevõistluse ülesanne

Uueturu pargi võistlusala
Uueturu pargi võistlusala

Viimati muudetud 03.11.2017