« tagasi avaekraanile

Juhend

Programmist

Käesolev programm on mõeldud reklaamideklaratsioonide elektrooniliseks täitmiseks ja deklareerimiseks ning esitatud deklaratsioonide maksete laekumise jälgimise hõlbustamiseks.

Kasutajad

Süsteemi saavad siseneda kõik isikukoodi alusel tuvastatud isikud. Isikutuvastamine toimub ID-kaardi, mobiil-ID või pangalinkide kaudu.

Iga kasutaja näeb süsteemis ainult nende ettevõtete reklaamideklaratsioonide andmeid, millistele tal on õigus vastavalt äriregistri andmetele (ettevõtte juhatuse liikmed) või vastava ettevõtte juhatuse liikme sisestatud volitusele.

Ettevõtte juhatuse liikmel või tema volitatud isikul on õigus siduda oma ettevõttega kasutajaid, kes saavad vaadata ja sisestada ettevõtte deklaratsioone ning volituse korral neid ka allkirjastada.

Uue deklaratsiooni lisamine

Deklaratsioone saab kasutaja lisada kas endaga seotud ettevõtete kohta valides kõigepealt ettevõtte, või täiesti vabalt valitud ettevõtte kohta. Deklaratsiooni allkirjastamiseks (deklareerimiseks) peab kasutajal olema aga kinnitamisõigus vastavas ettevõttes või süsteemi sisestatud volitus teha selle ettevõtte nimel toiminguid.

Deklaratsiooni andmete sisestamine

Deklaratsiooni andmete sisestamisel tuleb deklareerijal täita kõik deklaratsiooni sisestamise vormil olevad andmeväljad.

Iga andmeväljade grupi täitmise nõuete kohta saab täpsemat infot kui vajutada vastava grupi nimetuse ees olevale nupule:

Reklaamimaksu suuruse ja maksetähtajad arvutab programm automaatselt. Arvutamiseks on oluline, et oleksid täidetud reklaami väljapaneku alg- ja lõpukuupäev ja vähemalt ühe reklaamiobjekti andmed (nimetus,liik,asukoht,pindala).

Reklaamiobjektidel sõltub 1m2 reklaamipinna maksuhind reklaami asukohast. Seetõttu on nende reklaamide puhul oluline määratleda nende asukoht linna kaardil. Reklaami hinna arvutab programm seejärel automaatselt asukohakoordinaatide alusel.

Deklaratsiooni esitamine - kinnitamine

Kui reklaamideklaratsioon on täidetud, siis tuleb deklaratsioon kinnitada. Deklaratsiooni saavad kinnitada ettevõtte juhatuse liikmed või nende poolt volitatud isikud (kui volitus on süsteemi kantud). Juhul kui kasutajal puudub õigus deklaratsiooni kinnitada saab ta selle suunata kinnitamisele saates selleks deklaratsiooni vormilt kinnitamisõiguslikule isikule kinnitamise soovi koos lingiga deklaratsioonile.

Varemsisestatud deklaratsioonide andmed

Programm jätab meelde kõik deklareerija poolt esitatud deklaratsioonid.
Neid andmeid on võimalik ka edaspidi vaadata ja kasutada ka blanketina uue reklaamideklaratsiooni lisamisel.

Deklaratsioonide tabelis on igal salvestatud deklaratsioonil ka staatus, mis näitab millises seisundis kirje hetkel on.
Staatused on järgmised: S-salvestatud,D-deklareeritud,R-registreeritud,T-tagasilükatud,A-arhiivsed.

Staatus - salvestatud tähendab, et deklaratsiooni sisestaja on deklaratsiooni sisestamise pooleli jätnud ja andmed salvestanud edaspidiseks täiendamiseks.

Staatus - deklareeritud tähendab, et deklaratsioon on esitatud.

Staatus - kinnitatud tähendab, et Tartu LV rahandusosakonna töötaja on deklaratsiooni vastu võtnud ja üle vaadanud ja leidnud, et sellega on kõik korras.

Staatus - tagasilükatud tähendab, et Tartu LV rahandusosakonna töötaja on deklaratsiooni üle vaadanud ja leidnud, et sellel on puudujääke ning et see tuleb uuesti teha.

Staatus - arhiveeritud tähendab, et deklaratsiooniga seotud rahalised kohustused on ettevõtte poolt täidetud ja deklaratsioon ei ole enam arvel aktiivsena.

Lisaks on võimalik näha ka kui kaugele on jõutud deklareeritud maksusumma tasumisel ja millal on järgmine maksetähtaeg. Nende andmete vaatamiseks tuleb teha hiireklõps deklaratsioonide tabeli lahtris laekunud või summa.

Varemsisestatud deklaratsiooni saab ka välja trükkida vajutades deklaratsioonide tabeli vastaval real nupule:


OÜ TarkvaraStuudio 2011