Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
-3°
Для слабовидящих
-3°

Küsimus

Küsimus

Valdkond: liikluskorraldus
Teema: Anne 71 parkimiskorraldus

Tere

Käesoleval suvel teostati teeparandustöid Anne tn 83, 77 ja 71 majade ees. Anne 83 ja 77 ehitati lasteaedade poole parkimistaskud ja muudeti nende kortermajade elanikele parkimine mugavamaks ja stressivabamaks. Anne 71 uuendati paraku vaid kõnnitee asfaltkate, paigaldati kõrgemad äärekivid ja hakati tegema hoiatustrahve kui sõiduk parkis osaliselt kõnniteel, mis varem oli Anne 71 maja ees tavapärane. Nt minule tehti trahv viitega seadusele, et kõnniteel peab selliselt parkides tagama vaba laiuse 1,5 m ulatuses. Tõin pärast seda hoiatust mõõdulindi ja selgust, et vaba ruum oli seal 1,45 m. Kuna ilmselt tehti selliseid pisut norivaid hoiatustrahve intensiivselt lühikese aja jooksul ning kuna uued äärekivid on kõrgemad kui vanad, siis elanikud pargivad nüüdsest sõiduteel, sageli 20-30 cm kaugusel äärekivist. See aga teeb majaga risti asetsevatele parkimiskohtadele sissemanööverdamise ja väljamanööverdamise äärmiselt ebamugavaks ja stressirohkeks. Rääkimata sellest, et viimasel ajal on maja ees toimunud mitmeid plekimõlkimisi/kriipimisi, mida saaks suhteliselt odavalt ja vähese vaevaga miinimumini viia.

Eeltoodu tõttu esitan Linnavalitusele palve:
1) joonida Anne 71 maja ees kaskede all kulgevale kõnniteele jooned, mis suunaksid autojuhte parkima osaliselt kõnniteele, samas jättes jalakäijatele seaduses sätestatud 1,5m vaba laiuse;
2) joonida Anne 71 maja ees majaga risti parkimiskohtade asemele uued diagonaali asetsevad parkimisjooned nagu on Anne 77 ja Kalda tee 22 majade ees. See võimaldaks maja elanikel mugavamini ja ohutumalt parkida.
3) Lisaks palun paigaldada liiklusmärk/värviga maha märkida parkimise keeld kurvil, mis on toodud manuse fotol. Kuna sellel kurvil pargivad sageli sõidukid, siis on hetkel laiematel masinatel (prügiautod, pääste jms) läbipääs takistatud.

Esitaja: K. R.
Esitatud: 03.10.2021

Vastus

Tere

Tartu linna prioriteediks on kergliiklejate liikumisvõimaluse parendamine. Kui kergliiklejate arv tänavapildis kasvab, on järjest olulisem tagada kõnniteedel liiklusohutus. Liiklusseadus §32 sätestab:
(2) Kui jalgrattaga sõiduteel, teepeenral või jalgrattarajal sõitmine on selle seisukorra või liiklusolude tõttu oluliselt raskendatud ja puudub ka käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 või 3 nimetatud tee, tohib jalgrattaga sõita jalgteel ja kõnniteel.
(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule tohib jalgteel ja kõnniteel sõita:
1) liikumispuudega jalgrattur;
2) pisimopeedi liikumispuudega juht;
3) alla 13-aastane jalgrattur üksi või koos kuni kahe jalgratturist saatjaga;
4) väikelast selleks ettenähtud istmel või järelhaagises sõidutav jalgrattur;
5) jalgratta või pisimopeediga tööülesandeid täitev politseiametnik, abipolitseinik ja kiirabitöötaja.
Lisaks sellele kujutavad kõnniteedel manööverdavad sõidukid kergliiklejatele ohtu. Enamik äärekive on kõrged ja kõnniteede õhuke katend ei ole arvestatud sõidukite koormusele.
Sellest lähtuvalt tuleb sõidukite parkimine korraldada sõiduteel. Manööver- ja kahesuunalise liiklemisruumi tagamiseks keelame sõidutee vastasküljel parkimise.

Lugupidamisega

Vastaja: Martin Nelis
linnamajanduse osakond
liikluskorraldusteenistus
juhataja
martin.nelis@tartu.ee
Vastatud: 04.10.2021