Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
28°
Для слабовидящих
28°

Новости

Linnavara võõrandamine (Ujula põik 1)

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

26 июня / Tartu Linnavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Tartu linna asustusüksusel asuva hoonestamata Ujula põik 1 kinnistu.

Kinnistu registriosa 4720103, katastritunnus 79501:002:0166, pindala 1153 m², sihtotstarve 100% elamumaa) oksjoni  alghind on 46 000 eurot, tagatisraha 4600 eurot.

Kinnistu võõrandamise tingimused on määratud Tartu Linnavalitsuse 18. juuni 2019. a korraldusega nr 648.

Kinnistu Ujula põik 1 hoonestamisel tuleb järgida Tartu Linnavolikogu 14. märtsi 2013. a otsusega nr 453 kehtestatud Ranna tee ja Lubja tänava piirkonna detailplaneeringut. Kinnistu ehitusõiguse ja krundiga seotud rajatised realiseerib kinnistu igakordne omanik või volitatud esindaja.

Kinnistu hoonestamise kohustuse täitmise tähtajaks on määratud 3 (kolm) aastat müügilepingu sõlmimise päevast arvates järgmistel tingimustel: 1) kinnistu tähtaegse hoonestamise kohustus loetakse nõuetekohaselt täidetuks, kui ehitisele on väljastatud kasutusluba; 2) kinnistu tähtaegse hoonestamise kohustuse rikkumise ja eeltoodud punktis 1 nimetatud kohustuse mittetäitmise korral tuleb tasuda leppetrahvi 25 000 eurot.  Leppetrahvi sissenõutavuse tagamiseks seatakse Tartu linna kasuks kinnistu esimesele järjekohale hüpoteek hüpoteegisummaga 30 000 eurot koos kinnistu omaniku kohustusega alluda hüpoteegiga tagatud nõude kohesele sundtäitmisele.

Enampakkumine algab 2. septembril 2019. a kell 11.00 ja lõpeb 13. septembril 2019. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui  neli (4) tundi.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 4600 eurot osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava müügilepingu kohase osalise maksena.

Kinnistu müügihind peab olema enampakkumise võitjal tasutud ühe (1) kuu jooksul pärast Tartu Linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist.

Asendiplaan

Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, Urmas.Ahven@raad.tartu.ee, 502 8344.

Последнее изменение 04.07.2019