Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Новости

Tartu Linnavolikogu istungil

Raekoda Фото: Kalle Paalits

12 сентября /

Tartu loodab saada uue ujula

Volikogu lubas linnavalitsusel seada enampakkumise korras hoonestusõiguse ujula rajamiseks Lõunakeskuse ja Tartu teaduspargi vahel asuvale Riia tn 195 veidi üle 24 tuhande ruutmeetri suurusele kinnistule.

Tartu soov on pakkuda ülekoormatud Aura keskuse kõrval linlastele ja külalistele lisavõimalusi ujumisega tegelemiseks.

Enampakkumise võitjal on pärast hoonestusõiguse lepingu sõlmimist viis aastat aega, et minimaalselt viie tuhande ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga ujula ja veekeskus valmis ehitada. Linna tingimus on, et keskuses peab olema vähemalt üks 25-meetrine kaheksa rajaga bassein ning ujulat teenindavad abi- ja haldusruumid.

Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat ning aastatasu alghind ligi 17 tuhat eurot, mida muudetakse iga viie aasta järel maa turuväärtuse alusel.

Möödunud aasta kevadel otsustas volikogu korraldada samuti ujula rajamise eesmärgil hoonetusõiguse konkursi A. Le Coq'i spordimaja naabruses asuva Ihaste tee 9 kinnistu ligi 8000 ruutmeetri suurusele osale. Ka see võimalus on endiselt avatud, kuid tahtjaid seni ei ole olnud.

Lõunakeskuse juurde ujula ja veekeskuse rajamiseks on huvi üles näidatud.

Lisainfo:
abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits, 516 5225


Tartu plaanib muudatusi haljastute hoolduses

Volikogu lubas linnavalitsusel korraldada riigihanked Tartu haljastute ja puittaimede hooldamiseks aastatel 2020-2023. Kokku hõlmab uus hange üle neljasaja hektari hooldatavat pinda.

Tänasele otsusele eelnesid hanketingimuste arutelud nii laiapõhjalises töörühmas kui volikogu majanduskomisjonis. Linn soovib, et haljastute hooldustööd muutuksid keskkonnasõbralikumaks ning rohealad mitmekesisemaks ja liigirikkamaks.

Seda eesmärki silmas pidades pööratakse uues hankes suurt tähelepanu kasutatavale tehnikale eelkõige kaasneva müra ja tolmu vähendamise seisukohast. Kavas on soodustada elektriliste tööriistade kasutust ja käsitööd, kõvakattega teede ja platside hooldamisel niisutusega imurite kasutamist, samuti piiratakse õhuluudade kasutust.

Üle vaadatakse alade hooldusklassid, muru niitmiskõrguse ja -sageduse nõuded. Kavas on vähendada puulehtede äravedu ja purustada neid rohkem kohapeal, samuti korraldatakse tööde kvaliteedi parandamiseks eraldi hange puude ja põõsaste hooldusele.

Praegu on uudse suunana käimas Toomemäe hoolduskava tegemine, millest saadav kogemus võib panna tulevikus aluse ka teistele haljasaladele just nende eripära arvestavate hoolduskavade koostamisele.

Lisainfo:
abilinnapea Raimond Tamm, 736 1213, 515 4738
majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa, 503 4722


Uued tänavanimed

Katastriüksuste numeratsiooni ja kohanimekasutuse korrastamise eesmärgil määras volikogu Tammetõru tänava harule nimeks Tammenurga tänav ning Ilmatsalu tänava harule Ilmatsalu põik. Samuti muudeti Tuvi tänava ruumikuju.

Eelnõu koos asendiplaanidega

Lisainfo:
abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361
kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi, 520 1285

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Последнее изменение 12.09.2019