Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
20°
Для слабовидящих
20°

Новости

Tartu Linnavolikogu istungil

Tartu Linnavolikogu

Raekoda Фото: Kalle Paalits

5 декабря /

Tartus tõuseb maamaks

Volikogu otsustas kehtestada Tartus 2020. aastal maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast. Põllumajanduslikult haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär on 2 protsenti.

Aastatel 2002-2018 oli maksumäär Tartu linnas üks protsent, 2019. aastal 2 protsenti Maamaksuseaduse järgi võib maksumäär olla 0,1-2,5 protsenti.

Maamaksu tõus 2020. aastaks 2,5 protsendile on ette nähtud Tartu linna eelarvestrateegias.

Järgmise aasta linnaeelarvesse on planeeritud maamaksust tulu veidi üle 1,9 miljoni euro, see on ligi 400 tuhat eurot enam kui käesoleval aastal.

Alates 2013. aastast on maamaksust vabastatud maa omanik tiheasustusega alal kuni 1500 ruutmeetri ja hajaasustusega alal kuni 20 tuhande ruutmeetri ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on rahvastikuregistri andmetel tema elukoht.

Tartus kehtib ka 25 euro ulatuses maksuvabastus pensionäridele, represseeritutele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kuid samuti ainult selle maa osas, kus asuvas hoones on isiku elukoht, ja juhul, kui koduomaniku maksuvabastus ei kata kogu kinnistu maamaksu.

Maamaksu tõusu poolt hääletas 31, vastu oli 9 volikogu liiget.

Lisainfo:
abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361
rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp, 504 3415


Loodi kultuuripealinna sihtasutus

Volikogu otsustas asutada Euroopa kultuuripealinna aasta ettevalmistamiseks ja korraldamiseks sihtasutuse Tartu 2024.

Asutuse ülesanne on valmistada ette Tartu linna kultuuripealinna aasta, koos teiste kultuurikorraldajatega luua ja viia ellu kultuuriprogramm, tegeleda turunduse, kommunikatsiooni ja rahastusega, koordineerida asjaosaliste tegevusi ning anda pärast tehtule hinnang.

Sihtasutusel on viieliikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad Tartu linnavalitsuse ja -volikogu, kõrgkoolide, kultuuripealinna tegevustesse kaasatud Lõuna-Eesti omavalitsuste ning kultuuriministeeriumi esindajad.

Sihtasutuse juhataja leidmiseks korraldab linnavalitsus avaliku konkursi.

Rahvusvaheline ekspertkomisjon nimetas Tartu 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks käesoleva aasta augustis, ettevalmistused tiitli taotlemiseks algasid kaks aastat varem.

Lisainfo:
linnapea Urmas Klaas, 736 1221, 513 5145
kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi, 520 1285

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Последнее изменение 21.01.2020