Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Новости

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

8 июля /

Tartu Linnavalitsus andis juunikuus välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. Riia tn 28 alajaama lammutamiseks;
1.2. Rahu tn 2a puukuur-pesuköögi lammutamiseks;
1.3. Hiieküla tn 11, Rahinge küla üksikelamu püstitamiseks;
1.4. Hiieküla tn 13, Rahinge küla üksikelamu püstitamiseks;
1.5. Ilmatsalu tn 3b garaaž-kontori tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
1.6. Ilmatsalu tn 3 trafo õlimajandi tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
1.7. Ilmatsalu tn 3/1 ladu-varjualuse tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
1.8. Ilmatsalu tn 3/2 lao tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
1.9. Vitamiini tn 2a/1 viilhalli tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
1.10. Vitamiini tn 2b tootmis- ja kontorihoone tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
1.11. Vitamiiini tn 4 garaaž-lao tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
1.12. Hobuseraua tn 32 maasoojuspuuraukude rajamiseks;
1.13. Mõisavahe tn 34 kuni 47 kaugküttetorustike ümberehitamiseks;
1.14. Variku tänaval veetorustiku ümberehitamiseks ja sademeveetorustiku ehitamiseks;
1.15. F. R. Kreutzwaldi tn 5 kuni 62c kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
1.16. Paju tn 2 ärihoone püstitamiseks;
1.17. Paju tn 2 väljaku ehitamiseks;
1.18. Tehase tn 19c Estiko tootmishoone laiendamiseks;
1.19. J. Liivi tn 2 õppehoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.20. J. Liivi tn 2 alajaama püstitamiseks;
1.21. Ringtee tn 75b Alexela CNG tankimisseadme paigaldamiseks;
1.22. Õngu tee 7,  Tüki küla päikeseelektrijaama püstitamiseks;
1.23. Aruküla tee 3 laohoone tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
1.24. Ranna tee 3 sõudekeskuse olmehoone tehnosüsteemi ümberehitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Kaunase pst 68 laiendatud Annelinna Gümnaasiumile järgmiste kõrvaltingimustega:
2.1.1. lõpetada asendiplaanilised (sh haljastus) ehitustööd hiljemalt 31.07.2020;
2.1.2. markeerida klaasseinad ja -uksed enne ruumide kasutusele võtmist;
2.1.3. paigaldada uus asfaltkate Kaunase pst poolsele kõnniteele hiljemalt 31.07.2020;
2.1.4. paigaldada puuduolevad tuletõkke uste klaasid hiljemalt 31.07.2020;
2.1.5. esitada Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale peale akende juhtimise ruloosüsteemide paigaldamist elektripaigaldamise kasutuselevõtule eelnev audit;
2.1.6. esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 15.08.2020;
2.1.7. esitada  Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) vundamendi teostusjoonise hiljemalt 31.07.2020;
2.1.8. esitada Tartu Veevärgile nõutavad dokumendid hiljemalt 31.07.2020.
2.2. Kaunase pst 68 ehitatud palliplatsile;
2.3. Kaunase pst 79b // Kaunase puiestee T70, Kaunase pst 70 ja Kaunase pst 68b kruntidel asuva Kaunase pst 68b // 70 // 79b // Kaunase puiestee T70 ehitatud spordi- ja puhkeväljakule (korvpalliplats, parkuuriväljak, välijõusaal, sõiduplats);
2.4. Kaunase pst 68 ehitatud sisehoovi astmestikule;
2.5. Aeru tn 7 krundil asuva Aeru tn 7/1 // 7/2 püstitatud korterelamule;
2.6. Turu tn 6 ümberehitatud bensiinijaama osale;
2.7. Ravila tn 14a // 14b // W. Ostwaldi tn 1 krundil asuva Ravila tn 14a ümberehitatud Tartu Ülikooli õppe- ja teadushoone (Chemikum) ehitise osale (paigaldatud päikesepaneelidele);
2.8. Kaunase pst 58a ehitatud mänguväljakule;
2.9. Peetri tn 55 püstitatud üksikelamule;
2.10. Kapsa tn 1 püstitatud korterelamule kõrvaltingimusega teostada Kapsa tn 1 krundiga külgnevas lõigus Kapsa tänava pindamine vastavalt Kapsa tänava rekonstrueerimise projektile (T-16-33, etapp I) hiljemalt 31. juuliks 2020. a;
2.11. Ida tn 8 ehitatud tasakaalurajale.

3.Projekteerimistingimused:
3.1. Metshirve tn 16 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks;
3.2. Kandikülas, Laikasküla tee 8 üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks;
3.3. Kungla tn 29 üksikelamu laiendamiseks ehitusprojekti koostamiseks;
3.4. Männimetsa tee 45 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 03.07.2018. a korraldus nr 718.
2. Tartu Linnavalitsuse 06. novembri 2018 korralduse nr 1232 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.2. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 07.11.2018 välja antud ehitusluba nr 1812271/27993 Paju tn 2 ärihoone püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
3. Tartu Linnavalitsuse 06. novembri 2018 korralduse nr 1232 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.3. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 07.11.2018 välja antud ehitusluba nr 1812271/27993 Paju tn 2 väljaku ehitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
4. Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 24.07.2000 välja antud ehitusluba nr 148 Kesa tn 30 üksikelamu rekonstrueerimiseks ja juurdeehituse rajamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega.
5. Tartu Linnavalitsuse 19.06.2018 a korraldusega nr 645.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.
 

Последнее изменение 08.07.2020