Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Elukohateate esitaja meelespea

Elukohateate esitaja meelespea

Täitke nimed elukohateatel trükitähtedega.

Esitatava elukoha aadress on teie uus aadress.

Eelmine elukoht täitke saabumisel välismaalt.

 • Kui te ei ole varem Eestis elanud, ärge  täitke kuupäeva “välimaale lahkumise aeg”.
 • Kui te ei tea välismaale lahkumise kuupäeva, täitke välismaale lahkumise aeg võimalikult täpselt.
 • Kui välismaal elamise andmed on juba kantud rahvastikuregistrisse,  lähtub ametnik nendest andmetest.

Elukoha andmete kehtivus.

 • Eesti elukoha kehtivuse alguskuupäevaks võib märkida kuni 14 päeva tagasiulatuva kuupäeva.
 • Välisriigi elukoha alguskuupäeva võib märkida 14 päeva tagasiulatuvalt või kuni 30 päeva etteulatuva kuupäeva.

Ruumi kasutamise aluseks on:

 • kasutamine omanikuna (kaasomanikuna);
 • kasutamine omaniku perekonnaliikmena (abikaasa, alaealised lapsed, töövõimetu vanem);
 •  üürniku perekonnaliikmena, kui perekonnaliikme ruumi kasutamise õigus tuleneb «Elamuseadusest» või «Võlaõigusseadusest»;
 • kasutamine omaniku (kõigi kaasomanike) nõusolekul, mille võib võtta elukohateatele või lisada eraldi dokumendina;
 • üürileping, allüürileping, tasuta kasutamise leping, elamuühistu (-kooperatiivi) põhikiri  või muu seaduses sätestatud dokument.

  Lisa-aadressidel on ainult informatiivne tähendus. Lisa-aadressi võib esitada ka eraldi elukohateatega, millega ei muudeta elukoha aadressi. Lisa-aadresse võib olla mitu.

Elukohateatele lisage:

 • alaealise lapse elukoha registreerimisel teise hooldusõigusliku vanema nõusolek;
 • ruumi kasutamise aluseks oleva dokumendi (üürileping, allüürileping jne) koopia;
 • omaniku (kaasomanike) nõusolek, kui see ei ole kantud elukohateatele;
 • elukohateate esitamisel posti teel - koopia kõigi täisealiste esitajate isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
 • kui elukohaandmetena teatatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja selle kodusadama järgne kohalik omavalitsusüksus - laevapere liikmeks olemist tõendava dokumendi koopia.

  Ütluspõhiste andmete  (rahvus, emakeel, omandatud kõrgeim haridustase) esitamisel täitke andmed kõikide elukohateatele kantud isikute kohta.

Последнее изменение 26.09.2019