Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
13°
Для слабовидящих
13°

Ühiskatsed 2019/20. õa

Ühiskatsed 2019/20. õa gümnaasiumisse astujatele

15. märtsil 2019. aastal toimuvad Tartu gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed tulevastele gümnasistidele. Ühiskatsed toimuvad Hugo Treffneri gümnaasiumi, Miina Härma gümnaasiumi, Tartu Jaan Poska gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi ja Tartu Tamme gümnaasiumi koostöös.

Gümnaasiumitesse kandideerijad registreeruvad 13. veebruarist kuni kella 24.00-ni 13. märtsil 2019 ühtses elektroonilises infosüsteemis (https://sisseastumine.ee/tartu), kuhu tuleb märkida ka eelistatud koolid. Testid sooritab kandideerija koolis, mille süsteem talle määrab. Testide sooritamise koht ei sõltu tema eelistustest.

Aprillis ja mais toimuvad vestlused, mille alusel otsustatakse, kas kool saab õppekohta pakkuda ning kas kandideerija on huvitatud just sellest koolist. Iga kool allkirjastab kooli sisse saanud kandideerija või tema esindaja kinnituskirja. Pärast seda ei arvestata teda enam teiste koolide õpilaskandidaadina.

Koolid avaldavad oma veebilehtedel täpsema vastuvõtukorra 15. jaanuariks 2019. a. Selleks ajaks on ka selgunud, millistes õppesuundades milliseid aineteste arvestatakse, sest on ühine kokkulepe, et nendes küsimustes on koolid autonoomsed.

Tartu Annelinna gümnaasium ei osale ühistes katsetes, kuid õpilaste vastuvõtt sellesse kooli toimub samuti katsete ja vestluse alusel.

Ühiskatsete kord 2019

Infovoldik põhikooli lõpetajale edasiõppimisvõimalustest Tartu gümnaasiumites ja kutseõppeasutustes 2019/2020 . õ.a 

Последнее изменение 18.02.2019