Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
-7°
Для слабовидящих
-7°

Новости

Tartu Linnavalitsus otsustas väljastada ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

arhitektuuri ja ehituse osakond

23 ноября /

Tartu Linnavalitsus otsustas väljastada

1. Ehitusload:
1.1. Riia tn 1 kaubandushoone 1. korruse osaliseks ümberehitamiseks;
1.2. Võru tn 79 ärihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.3. Lumimarja tn 4 üksikelamu laiendamiseks;
1.4. Aruküla tee 3 tootmishoone ümberehitamiseks;
1.5. Tehnika tänava rajamiseks;
1.6. Akadeemia tn 3 büroohoone laiendamiseks;
1.7. Supelranna tn 2 üksikelamu püstitamiseks;
1.8. Kastani tn 48d, 48e, 50, 64 ja 64a kinnistute vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Savi tn 37 // 37a krundil asuvale Savi tn 37 püstitatud korterelamule;
2.2. Aruküla tee 7 ehitatud sidemastile.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 09.02.2016. a korralduse nr 123 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.1, millega otsustati väljastada ehitusluba Võru tn 79 ärihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 10.02.2016. a väljastatud ehitusluba nr 1612229/00241, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse esitamisega ja uue ehitusloa taotlemisega;
2. Tartu Linnavalitsuse 20.01.2005. a korralduse nr 88 "Ehituslubade andmine" p 1.2, millega otsustati väljastada ehitusluba Elulõnga tn 27 elamu laiendamiseks ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 20.01.2005. a väljastatud ehitusluba nr 111/05, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega;
3. Tartu Linnavalitsuse 18.03.2014. a korralduse nr 276 "Ehituslubade väljastamine" p 1.2, millega otsustati väljastada ehitusluba Aruküla tee 3 tootmishoone rekonstrueerimiseks ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 19.03.2014. a väljastatud ehitusluba nr 1409/14, kuna ehitustöid ei ole teostatud.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Последнее изменение 23.11.2016