Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
17°
Для слабовидящих
17°

Holmi kvartali arhitektuurivõistlus

Holmi kvartali avalik arhitektuurivõistlus

Üldised linnaruumilised suundumused Tartus pole seni kesklinna taastihendamise ideed toetanud. Säilinud on pidev diskussioon, kuid ometigi on paljud avalikku teenust pakkuvad hooned ja funktsioonid liikunud linna äärealadele. Arhitektuurivõistluse eesmärk oli selle trendi muutmine, pakkudes välja parima paindliku planeeringulahenduse Holmi kvartali uushoonestamiseks, kus oleks tervikuna lahendatud nii avalikud, äri kui ka elukondlikud funktsioonid.

Võistlusalaks oli Tartu Emajõe vasakkallas Ülejõe linnaosas, mida piiritles lõunast/läänest Emajõgi, idast Narva maantee ning põhjast oluline kergliiklustänav jõe vasak- ning paremkalda vahelisel suunal (Raekoja platsilt Raatuse tänavani). Võistlustöö pidi tuginema kesklinna üldplaneeringule ja on aluseks võistlusjärgselt koostatavale hoonestuskavale ja detailplaneeringule. Eesmärk oli leida parim mahuline ja logistiline lahendus.

Võistluse vorm: üheetapiline avalik konkurss

Võistluse korraldaja: Tartu Linnavalitsus

Võistluse žürii: Jarno Laur (abilinnapea, žürii esimees), Tõnis Arjus (linnaarhitekt), Margit Mutso (Eesti Arhitektide Liidu poolt nimetatud liige), Tiit Trummal (Eesti Arhitektide Liidu poolt nimetatud liige), Peeter Pere (Eesti Arhitektide Liidu poolt nimetatud liige). Ideevõistluse žürii sekretär oli Tiit Sild.

Võistluse toimumise aeg: 22. märts – 1. juuni 2017

Lähteülesanne

Lõpp-protokoll

 

Võistlusjärgselt täpsustatud hoonestuskava

Asendiplaan

Võistlusala
Võistlusala
Võidutöö "Emajõgi"
Võidutöö "Emajõgi"

Võistlustööd ja ideekonkursi tulemus

Võidutöö

 

“Emajõgi” -  AB Ansambel OÜ arhitektid Toivo Tammik ja Veiko Vahtrik.

Joonised / Seletuskiri

 

II preemia

 

“Atlantise plats”  - Villem Tomiste, Stuudio Tallinn

Joonised / Seletuskiri

 

Ergutuspreemia:

 

„Luts & Simm" -  Alver Arhitektid OÜ

Joonised / Seletuskiri

 

Ergutuspreemia:

 

„Roheline" - Kolm pluss üks OÜ

Joonised / Seletuskiri

 

Konkursile esitati veel järgmised tööd:

 

„Roger" - Olavi Jõesaar, Juhan Põld

Joonised / Seletuskiri

 

„Saar" - Novarc Group AS

Joonised / Seletuskiri

 

„Säng" - Gloria Niin, Rea Sepping, Tõnu Laanemäe, Anna Wilczynska, Anna Maquet, Gianfranco Franchi

Joonised / Seletuskiri

 

„Yin ja Yang" - NOBEL arkitekter a/s

Joonised / Seletuskiri

AB Ansambel OÜ arhitektid Toivo Tammik ja Veiko Vahtrik. Foto: Ove Maidla
AB Ansambel OÜ arhitektid Toivo Tammik ja Veiko Vahtrik. Foto: Ove Maidla

Holmi kvartali arhitektuurivõistlus

16.08.2017

Последнее изменение 24.01.2019