Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Juhan Peegel

Tartu linna aukodanik ja Tartu Suurtähe kavaler

Juhan Peegel

Juhan Peegel sündis Saaremaal Pöide vallas Reina külas. Lõpetas 1938. aastal Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja esimeseks töökohaks sai ajaleht Meie Maa. Järgmisel aastal sooritas sisseastumiseksamid Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonda, kuid ajateenimise tõttu ei jõudnud õpinguid alustada. II maailmasõja tegi Juhan Peegel läbi suurtükiväelasena Eesti Laskurkorpuse koosseisus. 1946. a alustas J. Peegel õpinguid Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonnas, töötades paralleelselt ajalehe Postimees (1948. aastast Edasi) juures kirjandusliku kaastöötaja ja kultuuriosakonna juhatajana. Lõpetas ülikooli eesti keele ja kirjanduse erialal aastal 1951 ja jätkas Edasis töötamist. 1952. aastal sai Juhan Peeglist Tartu Riikliku Ülikooli aspirant ja õppejõud. Kandidaadiväitekirja kaitses 1954. a, doktoriväitekirja Eesti ajakirjanduse algusperioodist 1973. a, saades Eesti esimeseks ajakirjandusdoktoriks. Professorikutse omistati J. Peeglile 1976. a, Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks valiti 1977. Aastatel 1964-1967 oli ta ajaloo-keeleteaduskonna dekaan.

J. Peegli eestvedamisel hakati Tartu Ülikoolis ette valmistama kõrgharidusega ajakirjanikke. Ta asutas ülikooli juurde ajakirjandusosakonna (1976) ja 1979. a sai temast vastloodud ajakirjanduskateedri juhataja. Aastast 1987 kuni emeriteerumiseni 1993. a jätkas J. Peegel sama kateedri juures tööd professor-konsultandina. Teadlasena on J. Peegel uurinud eesti rahvalaulude keelt ja eesti ajakirjanduse ajalugu ning avaldanud, koostanud või toimetanud nendes valdkondades mitmeid põhjapanevaid monograafiaid, kogumikke ja õpikuid. Tema suurimad tööd ses vallas on viieosaline sõnaraamat "Nimisõna poeetilised sünonüümid eesti regivärssides" ja "Eesti vanade rahvalaulude keel". Ta osales ka eesti rahvuseepose “Kalevipoeg” teadusliku väljaande ning eesti rahvalaulude antoloogia väljaandmises. Kirjanikuna on Juhan Peegel andnud sõjaraamatu "Ma langesin esimesel sõjasuvel", H. D. Rosenstrauchi "tahedad vahelugemised", Saaremaast inspireeritud lühiproosakogumikud, valikkogu "Tuli koduaknas".

1975. a sai J. Peegel Nõukogude Eesti teaduspreemia, 1979. a. anti talle Eesti NSV teenelise teadlase aunimetus. Tartu linna aukodanik aastast 1999.

Õigusakti väljaandja
Tartu Linnavolikogu
Kuupäev
Juhan Peegel. Foto: Kalju Suur, Kirjandusmuuseum
Juhan Peegel. Foto: Kalju Suur, Kirjandusmuuseum