Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
13°
Для слабовидящих
13°

Новости

Kutse linnavolikogu istungile

Tartu Linnavolikogu teade

Raekoja torn Фото: Kalle Paalits

14 декабря / Tartu Linnavolikogu 18. istung on 20. detsembril kell 15 Tartu raekoja saalis.

Päevakorra projekt:

1. Rahvastikuregistri seaduses ja perekonnaseisutoimingute seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja linnasekretär Jüri Mölder

2. Linnavolikogu esimehe ja linnapea teenistuslähetusega seotud kulude hüvitamise kord
Ettekandja linnasekretär Jüri Mölder

3. Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
Ettekandja volikogu liige Jüri-Ott Salm
Kaasettekandjad abilinnapea Madis Lepajõe ja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

4. Loa andmine projektis "Nõlvaku Kodu ehitamine Tartus" osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman

5. Tartu linna 2019. aasta eelarve, 2. lugemine
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

6. Ilmatsalu Raamatukogu tegevuse lõpetamine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi

7. Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu põhimäärus
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi

8. Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 2010. a otsuse nr 157 "Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi

9. Tartu I Muusikakooli ja Tartu II Muusikakooli põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi

10. Ilmatsalu Muusikakooli ja Tartu Lastekunstikooli põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi

11. Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse ja ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine sundvalduste seadmiseks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

12. Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni liige Tiia Teppan

13. "Tartu linna õhukvaliteedi parandamise kava bensopüreeni osas" projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni liige Tiia Teppan

14. Informatsioon revisjonikomisjoni tööst
Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa


Aadu Must
Linnavolikogu esimees


NB! Volikogu istungi ülekannet saab jälgida Tartu kodulehel.

 

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Последнее изменение 20.12.2018