Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
13°
Для слабовидящих
13°

Новости

Ehitus- ja kasutusload

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

10 января /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. Ringtee tn 25 ärihoone ümberehitamiseks;

1.2. Riistapuu tn 11 üksikelamu püstitamiseks;
1.3. Hiiekaare tn 3, Rahinge küla üksikelamu püstitamiseks;
1.4. Aruküla tee 1 büroohoone-üksikelamu lammutamiseks;
1.5. Räni tn 24 üksikelamu lammutamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Turu tn 34b püstitatud ärihoone II ehitusjärgule järgmiste kõrvaltingimustega:

2.1.1. tagada bürooruumi nr 206 lävepaku invanõuetele vastavus hiljemalt 14.01.2019;
2.1.2. paigutada kohviku inva wc-s pott ümber nii, et mõlemale poole potti jääb ratastooli jaoks vaba ruumi 900 mm hiljemalt 14.01.2019.
2.2. Pargi tn 10 krundile ehitatud Pargi tn 10 // Pargi tn 10/1 // Pargi tn 10/2 // Pargi tn 10/3 // Pargi tn 10/4 laiendatud korterelamu-ärihoone I ehitusjärgule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.2.1. teostada enne äriruumide kasutamisele võtmist töökohtade valgusmõõdistus, mis tuleb esitada ka Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale;
2.2.2. esitada evakuatsioonivalgustuse mõõtmisprotokollid ja paigaldada puuduolevad sulgurid hiljemalt 01.02.2019.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1 Tartu Linnavalitsuse 14. juuli 2015. a korralduse nr 804 "Ehituslubade väljastamine" p 1.1. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 15.07.2015. a välja antud ehitusluba nr 1512241/00129 Ringtee tn 25 äri- ja büroohoone ümberehitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;

2. Tartu Linnavalitsuse 05. septembri 2017. a korralduse nr 858 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.3. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 06.09.2017. a välja antud ehitusluba nr 1712271/30938 Riistapuu tn 11 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Последнее изменение 10.01.2019