Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
-11°
Для слабовидящих
-11°

Новости

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

6 февраля /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. Meruski tn 10 korterelamu püstitamiseks;
1.2. Võru tn 148 büroohoone püstitamiseks;
1.3. Männimetsa tee 35 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.4.. Kooli tn 13 garaaži lammutamiseks;
1.5. Salme tn 2c abihoone lammutamiseks;
1.6. Võru tn 240b juurdepääsutee ehitamiseks;
1.7. Oa tänav T37 vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.8. Anne tn 80 - Jaama tn 193 sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.9. Kase tn 1a maasoojuspuuraukude (6 tk) rajamiseks;
1.10. Kaupmehe tn 6 büroohoone-garaaži püstitamiseks;
1.11. Sadama tn 1 Teaduskeskus AHHAA ümberehitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Märja alevikus, Aretuse tn 5 püstitatud ridaelamule kõrvaltingimusega, et pärast parklale välisvalgustuspostide ja valgustite paigaldamist esitada Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale elektripaigaldise kasutuseelse auditi järeldusotsus;
2.2. Näituse tn 33 püstitatud spordi- ja ärihoone III ehitusjärgule;
2.3. Vorbuse-Kardla teel ümberehitatud veetorustikule Tähtvere külas.

3.Projekteerimistingimused:
3.1. Metshirve tn 9 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.2. Tasuja tn 1 üksikelamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks;
3.3. Nõmmeliiva tn 8 üksikelamu püstitamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 16. aprilli 2002. a korralduse nr 1580 "Ehituslubade andmine ja tähtaja pikendamine" p 1.1.1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 19. aprillil 2002. a välja antud ehitusluba nr 2086 Oa 26 eramu ümberehitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusteatise esitamisega;
2. Tartu Linnavalitsuse 22. veebruari 2005. a korralduse nr 264 "Ehituslubade andmine" p 1.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 22. veebruaril 2005. a välja antud ehitusluba nr 376/05 Herne 51 kahe korteriga elamu rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusteatise esitamisega;
3. Tartu Linnavalitsuse 18. veebruari 2014. a korralduse nr 182 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.5 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 19. veebruaril 2014. a välja antud ehitusluba nr 1004/14 Sadama tn 1 AHHAA Teaduskeskuse laiendamiseks, kuna ehitusluba ei soovita realiseerida.

Otsustas keelduda:
1.  Oa 27 projekteerimistingimuste määramisest.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Последнее изменение 06.02.2019