Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Tartu Linnavalitsus

Linnajuhid
Tööjaotus
Komisjonid
Контакты

Linnapea Urmas Klaas

Linnapea peamised ülesanded on:

 • linnavalitsuse juhtimine
 • linna arenguperspektiividega seotud küsimuste koordineerimine
 • linna esindamine
 • sisekontrolli korraldamine
 • linnavalitsuse personaliküsimused
 • linna välissuhted
 • mainekujundus
 • suhte- ja teabekorraldus

Urmas Klaas (CV) valiti linnapeaks 14. novembril 2017.

Abilinnapea Mihkel Lees

Abilinnapea peamised ülesanded on:

 • migratsioon

 • sotsiaalkindlustus ja -hooldus

 • sotsiaalpoliitika

 • tervishoid

 • tööhõive

Mihkel Lees (CV) valiti abilinnapeaks 13. septembril 2018.

Abilinnapea Reno Laidre

Abilinnapea peamised ülesanded on:

 • arengukavad
 • ehitusjärelevalve
 • linnaplaneerimine
 • maakorraldus

Reno Laidre (CV) valiti abilinnapeaks 14. novembril 2017.

Abilinnapea Raimond Tamm

Abilinnapea peamised ülesanded on:

 

 • avalik kord

 • energiamajandus

 • ettevõtlus

 • innovatsioon

 • keskkonnakaitse

 • linnamajandus

 • turism

Raimond Tamm (CV) valiti abilinnapeaks 14. novembril 2017.

Abilinnapea Madis Lepajõe

Abilinnapea peamised ülesanded on:

 • haridus
 • kultuur
 • kehakultuur ja sport
 • noorsootöö
 • teadus

Madis Lepajõe (CV) valiti abilinnapeaks 14. novembril 2017.

Abilinnapea Monica Rand

Abilinnapea peamised ülesanded on:

 • laenupoliitika
 • linnavarad
 • rahandus ja eelarve

Monica Rand (CV) valiti abilinnapeaks 14. novembril 2017.

Последнее изменение 25.09.2018

Tööjaotus ja asendamiste kord

Linnapea

URMAS KLAAS

Linnavalitsuse struktuuriüksus: 

 • avalike suhete osakond

Põhiküsimused:

 • linnavalitsuse juhtimine

 • linna arenguperspektiividega seotud küsimused

 • linna esindamine

 • linnavalitsuse personaliküsimused

 • linna välissuhted

 • mainekujundus

 • sisekontrolli korraldamine

 • suhte- ja teabekorraldus

Asendamise järjekord:

 1. asendaja abilinnapea Raimond Tamm
 2. asendaja abilinnapea Mihkel Lees
 3. asendaja abilinnapea Reno Laidre
 4. asendaja abilinnapea Madis Lepajõe
 5. asendaja Monica Rand
Linnavalitsuse liikmed 2018. aasta aprillis
Linnavalitsuse liikmed 2018. aasta aprillis

ABILINNAPEAD

Reno Laidre

Linnavalitsuse struktuuriüksused:

 • arhitektuuri ja ehituse osakond
 • linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

Põhiküsimused:

 • arengukavad

 • ehitusjärelevalve

 • linnaplaneerimine

 • maakorraldus

Asendamise järjekord:

 1. asendaja abilinnapea Raimond Tamm
 2. asendaja abilinnapea Monica Rand
 3. asendaja abilinnapea Madis Lepajõe
 4. asendaja abilinnapea Mihkel Lees

Madis Lepajõe

Linnavalitsuse struktuuriüksused:

 • haridusosakond

 • kultuuriosakond

Põhiküsimused:

 • haridus

 • kehakultuur ja sport

 • kultuur

 • noorsootöö

 • teadus

Asendamise järjekord:

 1. asendaja abilinnapea Mihkel Lees

 2. asendaja abilinnapea Monica Rand

 3. asendaja abilinnapea Reno Laidre

 4. asendaja abilinnapea Raimond Tamm

Monica Rand

Linnavalitsuse struktuuriüksused:

 • linnavarade osakond

 • rahandusosakond

Põhiküsimused:

 • laenupoliitika

 • linnavarad

 • rahandus ja eelarve

Asendamise järjekord:

 1. asendaja abilinnapea Raimond Tamm

 2. asendaja abilinnapea Reno Laidre

 3. asendaja abilinnapea Mihkel Lees

 4. asendaja abilinnapea Madis Lepajõe

Raimond Tamm

Linnavalitsuse struktuuriüksused:

 • ettevõtluse osakond

 • linnamajanduse osakond

Põhiküsimused:

 • avalik kord

 • energiamajandus

 • ettevõtlus

 • innovatsioon

 • keskkonnakaitse

 • linnamajandus

 • turism

Asendamise järjekord:

 1. asendaja abilinnapea Monica Rand

 2. asendaja abilinnapea Reno Laidre

 3. asendaja abilinnapea Madis Lepajõe

 4. asendaja abilinnapea Mihkel Lees

Mihkel Lees

Linnavalitsuse struktuuriüksus:

 • sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Põhiküsimused:

 • migratsioon

 • sotsiaalkindlustus ja -hooldus

 • sotsiaalpoliitika

 • tervishoid

 • tööhõive

Asendamise järjekord:

 1. asendaja abilinnapea Madis Lepajõe

 2. asendaja abilinnapea Reno Laidre

 3. asendaja abilinnapea Monica Rand

 4. asendaja abilinnapea Raimond Tamm

Последнее изменение 18.09.2018

Tartu Linnavalitsuse komisjonid

Tartu linna kriisikomisjon

Koosseis

esimees: linnapea
aseesimehed: linnamajanduse valdkonda kureeriv abilinnapea; linnamajanduse osakonna juhataja
koordinaator: kriisireguleerimisala peaspetsialist

liikmed:
abilinnapead

linnavarade osakonna juhataja

sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

haridusosakonna juhataja
avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuht

Lõuna Prefektuuri Tartu politseijaoskonna esindaja
Päästeameti Lõuna päästekeskuse Tartumaa päästepiirkonna juhataja

Kaitseliidu Tartu Maleva malevapealik

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem

Tartu Ülikooli esindaja

Eesti Maaülikooli esindaja

Terviseameti Lõuna talituse esindaja

AS Eesti Raudtee esindaja

 

Tartu linna kriisikomisjoni põhimäärus

Monumendikomisjon

Koosseis

esimees: Tiia Teppan, abilinnapea
aseesimees: Tõnis Arjus, arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja-linnaarhitekt
sekretär: Kerti Kera, linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistuse haljastuse spetsialist
Tiit Kaunissaare, linnakunstnik 
Jaan Elken, Eesti Kunstnike Liidu president
Tõnis Paberit, skulptor

Külli Aleksanderson, kultuuriosakonna kultuuriteenistuse juhataja
Marje Kibal, linnavarade osakonna majandamisteenistuse vanemspetsialist
Ahti Seppet, skulptor
Endel Taniloo, skulptor

Komisjoni põhimäärus
Monumendikomisjoni koosseisu kinnitamine

Muinsuskaitsekomisjon

Koosseis

esimees: Romeo Metsallik, arhitektuuri ja ehituse osakonna kultuuriväärtuste teenistuse juhataja-linnaarheoloog
sekretär: Kadri Kallast, arhitektuuri ja ehituse osakonna kultuuriväärtuste teenistuse kultuuriväärtuste vanemspetsialist
Egle Tamm, arhitektuuri ja ehituse osakonna kultuuriväärtuste teenistuse vanemspetsialist
Tõnis Arjus, arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja-linnaarhitekt
Indrek Ranniku, linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja

 

Aire Priks, linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna detailplaneeringute teenistuse juhataja
Reelika Niit, Muinsuskaitseameti Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja
Ilona Merzin, Muinsuskaitseameti peainspektorite osakonna spetsialist

 

 

 

Komisjoni põhimäärus
Muinsuskaitse komisjoni koosseisu kinnitamine

Kergliiklusteede arendamise komisjon

Koosseis

aseesimees: Rein Haak, linnamajanduse osakonna juhataja
protokollija: Kairi Kuusik, linnamajanduse osakonna projekti assistent, tema äraolekul koosoleku juhataja poolt määratud isik
Kaspar Kokk, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Juha-Matti Aronen, Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Evert Rööpson, Eesti Reformierakond
Raimond Tamm, Eesti Reformierakond
Triin Lukk, Eesti Keskerakond
Arvo Lehemets, Valimisliit Isamaaline Tartu Kodanik
Siim Vatalin, Valimisliit Vabakund
Eva Kirillova, Tartu Puuetega Inimeste Koda
Anne Kõiv, Lõuna-Eesti Pimedate Ühing/Tartu Emajõe Kool
Anneli Timpmann, Lõuna-Eesti Pimedate Ühing
Aleksander Tähe, Tartumaa Liikumispuuetega Inimeste Ühing
Ilmar Part, Tartu Liiklejate Koda
Avo Rosenvald, Ühendus Jalgrattalinn Tartu
Rein Lepik,  jalgrattaklubi "Vänta Aga"

 

Heiki Kalberg, Eesti Planeerijate Ühing
Urmas Mets, linnamajanduse osakonna teede- ja liikluskorraldusteenistuse juhataja
Martin Nelis, linnamajanduse osakonna teede- ja liikluskorraldusteenistuse liikluskorralduse peaspetsialist
Mihkel Vijar, linnamajanduse osakonna teede- ja liiklus korraldusteenistuse jalg- ja jalgrattateede peaspetsialist
Madis Tammeorg, linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistuse linnapuhastuse peaspetsialist
Toomas Põld, linnamajanduse osakonna projektijuht
Indrek Ranniku, linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna planeeringuteenistuse juhataja
Mati Raamat, linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna inseneriteenistuse juhataja-linnainsener

 

 

 

Kergliiklusteede arendamise komisjoni koosseisu kinnitamine

Eluasemekomisjon

Koosseis

aseesimees: abilinnapea
Mait Raig, linnavarade osakonna eluruumide teenistuse juhataja-linnavarade osakonna juhataja asetäitja
Inge Kool, sotsiaalabi- ja tervishoiuosakonna sotsiaaltööteenistuse juhataja

 

Komisjoni põhimäärus

 

 

 

 

 

Последнее изменение 11.10.2018

Urmas Klaas - linnapea

Linnavalitsuse juhtimine, linna arenguperspektiividega seotud küsimused, linna esindamine, sisekontrolli korraldamine, linnavalitsuse personaliküsimused, linna välissuhted, mainekujundus, suhte- ja teabekorraldus.

736 1221

513 5145

Raekoda, Tartu

vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Madis Lepajõe - abilinnapea

Haridus, kultuur, teadus, noorsootöö, kehakultuur ja sport

736 1223

517 8562

Raekoda II k ruum 3

vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Raimond Tamm - abilinnapea

Linnamajandus, energiamajandus, keskkonnakaitse, ettevõtlus, turism

736 1213

515 4738

Raekoda II k ruum 10

vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Monica Rand - abilinnapea

Rahandus ja eelarve, laenupoliitika, linnavarad

736 1163

521 1464

Raekoda IIIk ruum 14

vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Reno Laidre - abilinnapea

Linnaplaneerimine, maakorraldus, ehitus ja arhitektuur

736 1224

528 6361

Raekoda II k ruum 4

vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Mihkel Lees - abilinnapea

sotsiaalabi ja tervishoid

736 1210

-

Raekoda II k ruum 6

vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Quicklinks