Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsus

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
Tel 1789

Linnajuhid
Tööjaotus
Komisjonid
Kontaktid

Linnapea Urmas Klaas

Linnapea peamised ülesanded on:

 • linnavalitsuse juhtimine
 • linna arenguperspektiividega seotud küsimused
 • linna esindamine
 • sisekontrolli korraldamine
 • linnavalitsuse personaliküsimused
 • linna välissuhted
 • mainekujundus
 • suhte- ja teabekorraldus

Urmas Klaas (CV) valiti esmakordselt linnapeaks 8. aprillil 2014. Seejärel valiti ta taas linnapeaks 14. novembril 2017 ja 19. novembril 2021.

Abilinnapea Reno Laidre

Abilinnapea peamised ülesanded on:

 • migratsioon

 • sotsiaalkindlustus ja -hooldus

 • sotsiaalpoliitika

 • tervishoid

 • tööhõive

Reno Laidre (CV) valiti abilinnapeaks 20. juunil 2024.

Abilinnapea Meelis Leidt

Abilinnapea peamised ülesanded on:

 • laenupoliitika
 • linnavarad
 • rahandus ja eelarve

Abilinnapea (CV) valiti abilinnapeaks 9. juunil 2023.

Abilinnapea Raimond Tamm

Abilinnapea peamised ülesanded on:

 

 • avalik kord

 • energiamajandus

 • ettevõtlus

 • innovatsioon

 • keskkonnakaitse

 • linnamajandus

 • turism

Raimond Tamm (CV) valiti abilinnapeaks 14. novembril 2017 ja 19. novembril 2021.

Abilinnapea Lemmit Kaplinski

Abilinnapea peamised ülesanded on:

 • haridus
 • kultuur
 • kehakultuur ja sport
 • noorsootöö
 • teadus

Lemmit Kaplinski (CV) valiti abilinnapeaks 19. novembril 2021.

Abilinnapea Elo Kiivet

Abilinnapea peamised ülesanded on:

 • arengukavad
 • ehitusjärelevalve
 • linnaplaneerimine
 • maakorraldus
 • ruumiloome

Elo Kiivet (CV) valiti abilinnapeaks 9. veebruaril 2023.

Linnasekretär Jüri Mölder

Linnasekretär koordineerib linnavalitsuses järgmisi tegevusvaldkondi:

 • andmekaitse
 • asjaajamine
 • avalike teenuste arendamine
 • infoturve
 • IT süsteemihaldus
 • personaliarvestus
 • rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingud
 • riiklik järelevalve
 • sisekontroll
 • teenuste korraldus ja teabehaldus
 • valimiskorraldus
 • väärtegude kohtuväline menetlemine
 • õigusalane nõustamine ja linna esindamine kohtus

Viimati muudetud 08.07.2024

Tööjaotus ja asendamiste kord

Linnapea

URMAS KLAAS

Linnavalitsuse struktuuriüksus: 

 • avalike suhete osakond
 • siseauditi osakond

Põhiküsimused:

 • linnavalitsuse juhtimine

 • linna arenguperspektiividega seotud küsimused

 • linna esindamine

 • linnavalitsuse personaliküsimused

 • linna välissuhted

 • mainekujundus

 • siseaudit

 • suhte- ja teabekorraldus

Asendamise järjekord:

 1. asendaja abilinnapea Raimond Tamm
 2. asendaja abilinnapea Reno Laidre
 3. asendaja abilinnapea Meelis Leidt
 4. asendaja abilinnapea Lemmit Kaplinski
 5. asendaja abilinnapea Elo Kiivet

ABILINNAPEAD

Elo Kiivet

Linnavalitsuse struktuuriüksused:

 • arhitektuuri ja ehituse osakond
 • ruumiloome osakond

Põhiküsimused:

 • arengukavad

 • ehitusjärelevalve

 • linnaplaneerimine

 • maakorraldus

 • ruumiloome

Asendamise järjekord:

 1. asendaja abilinnapea Raimond Tamm
 2. asendaja abilinnapea Meelis Leidt
 3. asendaja abilinnapea Lemmit Kaplinski
 4. asendaja abilinnapea Reno Laidre

Lemmit Kaplinski

Linnavalitsuse struktuuriüksused:

 • haridusosakond

 • kultuuriosakond

Põhiküsimused:

 • haridus

 • kehakultuur ja sport

 • kultuur

 • noorsootöö

 • teadus

Asendamise järjekord:

 1. asendaja abilinnapea Reno Laidre

 2. asendaja abilinnapea Meelis Leidt

 3. asendaja abilinnapea Elo Kiivet

 4. asendaja abilinnapea Raimond Tamm

Meelis Leidt

Linnavalitsuse struktuuriüksused:

 • linnavarade osakond

 • rahandusosakond

Põhiküsimused:

 • laenupoliitika

 • linnavarad

 • rahandus ja eelarve

Asendamise järjekord:

 1. asendaja abilinnapea Raimond Tamm

 2. asendaja abilinnapea Elo Kiivet

 3. asendaja abilinnapea Reno Laidre

 4. asendaja abilinnapea Lemmit Kaplinski

Raimond Tamm

Linnavalitsuse struktuuriüksused:

 • ettevõtluse arengu osakond

 • linnamajanduse osakond

Põhiküsimused:

 • avalik kord

 • energiamajandus

 • ettevõtlus

 • innovatsioon

 • keskkonnakaitse

 • linnamajandus

 • turism

Asendamise järjekord:

 1. asendaja abilinnapea Meelis Leidt

 2. asendaja abilinnapea Elo Kiivet

 3. asendaja abilinnapea Lemmit Kaplinski

 4. asendaja abilinnapea Reno Laidre

Reno Laidre

Linnavalitsuse struktuuriüksus:

 • sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Põhiküsimused:

 • migratsioon

 • sotsiaalkindlustus ja -hooldus

 • sotsiaalpoliitika

 • tervishoid

 • tööhõive

Asendamise järjekord:

 1. asendaja abilinnapea Lemmit Kaplinski

 2. asendaja abilinnapea Elo Kiivet

 3. asendaja abilinnapea Meelis Leidt

 4. asendaja abilinnapea Raimond Tamm

Viimati muudetud 04.07.2024

Tartu Linnavalitsuse komisjonid

Tartu linna kriisikomisjon

Koosseis

esimees:  linnapea; 
aseesimehed:  linnamajanduse valdkonda kureeriv abilinnapea,

linnasekretär;
koordinaator:  kriisireguleerimise koordinaator;
liikmed: abilinnapead,
avalike suhete osakonna juhataja,
avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuht,

haridusosakonna juhataja,

linnamajanduse osakonna juhataja,
linnavarade osakonna juhataja,
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja,
AS Eesti Raudtee esindaja,
Eesti Maaülikooli esindaja,
Kaitseliidu Tartu Maleva esindaja,
Kaitseväe Akadeemia esindaja,
Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna esindaja,
Päästeameti Lõuna päästekeskuse esindaja,
SA Tartu Kiirabi esindaja,
SA Tartu Ülikooli Kliinikum esindaja,
Tartu linna korraldatavaid elutähtsaid teenuseid osutavate ettevõtete esindajad,
Tartu Ülikooli esindaja,
Terviseameti Lõuna regionaalosakonna esindaja.

Tartu linna kriisikomisjoni põhimäärus

Linnaruumi ekspertgrupp

Koosseis

Ekspertgrupi tööd juhib arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja.
Gruppi kuuluvad Tartu Linnavalitsuse (sh Tiigi Seltsimaja, Tartu Linnamuuseumi), Kõrgema Kunstikooli Pallas, Sihtasutuse Tartu Keskkonnahariduskeskus, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Arhitektide Liidu ning Eesti Maastikuarhitektide Liidu esindajad.

Linnaruumi ekspertgrupi moodustamine ja tegevuse aluste kinnitamine

Tartu linna muinsuskaitse komisjon

Koosseis

Komisjon on 5-liikmeline, sinna kuuluvad:

arhitektuuri ja ehituse osakonna arhitekt-spetsialist,
arhitektuuri ja ehituse osakonna muinsuskaitse peaspetsialistid,
ruumiloome osakonna linnaplaneerija,
muinsuskaitseameti määratud isik.

Muinsuskaitse komisjoni koosseis ja töökord

Muinsukaiste komisjoni koosseisu muudatus

Kergliiklusteede arendamise komisjon

Koosseis

esimees: abilinnapea 
aseesimees: linnamajanduse osakonna juhataja
protokollija:  linnamajanduse osakonna projekti assistent, tema äraolekul koosoleku juhataja poolt määratud isik
liikmed: Kaspar Kokk, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Juha-Matti Aronen, Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Evert Rööpson, Eesti Reformierakond
Raimond Tamm, Eesti Reformierakond
Triin Lukk, Eesti Keskerakond
Arvo Lehemets, Valimisliit Isamaaline Tartu Kodanik
Siim Vatalin, Valimisliit Vabakund
Eva Kirillova, Tartu Puuetega Inimeste Koda
Anne Kõiv, Lõuna-Eesti Pimedate Ühing/Tartu Emajõe Kool
Anneli Timpmann, Lõuna-Eesti Pimedate Ühing
Aleksander Tähe, Tartumaa Liikumispuuetega Inimeste Ühing
Ilmar Part, Tartu Liiklejate Koda
Avo Rosenvald, Ühendus Jalgrattalinn Tartu
Rein Lepik,  jalgrattaklubi "Vänta Aga"

Heiki Kalberg, Eesti Planeerijate Ühing
linnamajanduse osakonna teedeteenistuse juhataja,
linnamajanduse osakonna teedeteenistuse jalg- ja jalgrattateede peaspetsialist,
linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistuse linnapuhastuse peaspetsialist,
linnamajanduse osakonna projektijuht,
ruumiloome osakonna ruumiplaneerija,
linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna inseneriteenistuse juhataja-linnainsener.

 

Kergliiklusteede arendamise komisjoni koosseisu kinnitamine

Viimati muudetud 28.09.2022

Urmas Klaas - linnapea

Linnavalitsuse juhtimine, linna arenguperspektiividega seotud küsimused, linna esindamine, sisekontrolli korraldamine, linnavalitsuse personaliküsimused, linna välissuhted, mainekujundus, suhte- ja teabekorraldus.

736 1221

513 5145

Raekoda, II k

vastuvõtuks vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Lemmit Kaplinski - abilinnapea

Haridus, kultuur, teadus, noorsootöö, kehakultuur ja sport.

736 1223

511 8619

Raekoda, II k, ruum 3

vastuvõtuks vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Elo Kiivet - abilinnapea

Linnaplaneerimine, maakorraldus, ehitus ja arhitektuur.

-

56569674

Raekoda, III k, ruum 14

-

Reno Laidre - abilinnapea

Sotsiaalabi ja tervishoid

-

528 6361

Raekoda, II k, ruum 6

vastuvõtuks vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Meelis Leidt - abilinnapea

Rahandus ja eelarve, laenupoliitika, linnavarad.

-

-

Raekoda, II k, ruum 4

vastuvõtuks vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Raimond Tamm - abilinnapea

Linnamajandus, energiamajandus, keskkonnakaitse, ettevõtlus, turism.

736 1213

515 4738

Raekoda, II k, ruum 10

vastuvõtuks vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Kiirlingid