Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-6°
-6°

Tartu Linnavalitsus

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
Tel 1789
 

Linnajuhid
Tööjaotus
Komisjonid
Kontaktid

Linnapea Urmas Klaas

Linnapea peamised ülesanded on:

 • linnavalitsuse juhtimine
 • linna arenguperspektiividega seotud küsimused
 • linna esindamine
 • sisekontrolli korraldamine
 • linnavalitsuse personaliküsimused
 • linna välissuhted
 • mainekujundus
 • suhte- ja teabekorraldus

Urmas Klaas (CV) valiti linnapeaks 14. novembril 2017 ja 19. novembril 2021.

Abilinnapea Mihkel Lees

Abilinnapea peamised ülesanded on:

 • migratsioon

 • sotsiaalkindlustus ja -hooldus

 • sotsiaalpoliitika

 • tervishoid

 • tööhõive

Mihkel Lees (CV) valiti abilinnapeaks 13. septembril 2018 ja 19. novembril 2021.

Abilinnapea Priit Humal

Abilinnapea peamised ülesanded on:

 • laenupoliitika
 • linnavarad
 • rahandus ja eelarve

Priit Humal (CV) valiti abilinnapeaks 19. novembril 2021.

Abilinnapea Raimond Tamm

Abilinnapea peamised ülesanded on:

 

 • avalik kord

 • energiamajandus

 • ettevõtlus

 • innovatsioon

 • keskkonnakaitse

 • linnamajandus

 • turism

Raimond Tamm (CV) valiti abilinnapeaks 14. novembril 2017 ja 19. novembril 2021.

Abilinnapea Lemmit Kaplinski

Abilinnapea peamised ülesanded on:

 • haridus
 • kultuur
 • kehakultuur ja sport
 • noorsootöö
 • teadus

Lemmit Kaplinski (CV) valiti abilinnapeaks 19. novembril 2021.

Abilinnapea Gea Kangilaski

Abilinnapea peamised ülesanded on:

 • arengukavad
 • ehitusjärelevalve
 • linnaplaneerimine
 • maakorraldus
 • ruumiloome

Gea Kangilaski (CV) valiti abilinnapeaks 13. veebruaril  2020 (rahanduse ja linnavarade valdkond) ja 19. novembril 2021.

Linnasekretär Jüri Mölder

Linnasekretär koordineerib linnavalitsuses järgmisi tegevusvaldkondi:

 • andmekaitse
 • asjaajamine
 • avalike teenuste arendamine
 • infoturve
 • IT süsteemihaldus
 • personaliarvestus
 • rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingud
 • riiklik järelevalve
 • sisekontroll
 • teenuste korraldus ja teabehaldus
 • valimiskorraldus
 • väärtegude kohtuväline menetlemine
 • õigusalane nõustamine ja linna esindamine kohtus

Viimati muudetud 28.11.2021

Tööjaotus ja asendamiste kord

Linnapea

URMAS KLAAS

Linnavalitsuse struktuuriüksus: 

 • avalike suhete osakond

Põhiküsimused:

 • linnavalitsuse juhtimine

 • linna arenguperspektiividega seotud küsimused

 • linna esindamine

 • linnavalitsuse personaliküsimused

 • linna välissuhted

 • mainekujundus

 • sisekontrolli korraldamine

 • suhte- ja teabekorraldus

Asendamise järjekord:

 1. asendaja abilinnapea Raimond Tamm
 2. asendaja abilinnapea Mihkel Lees
 3. asendaja abilinnapea Priit Humal
 4. asendaja abilinnapea Lemmit Kaplinski
 5. asendaja abilinnapea Gea Kangilaski
Linnavalitsuse liikmed 19. novembril 2021 volikogus
Linnavalitsuse liikmed 19. novembril 2021 volikogus

ABILINNAPEAD

Gea Kangilaski

Linnavalitsuse struktuuriüksused:

 • arhitektuuri ja ehituse osakond
 • linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
 • ruumiloome osakond

Põhiküsimused:

 • arengukavad

 • ehitusjärelevalve

 • linnaplaneerimine

 • maakorraldus

 • ruumiloome

Asendamise järjekord:

 1. asendaja abilinnapea Raimond Tamm
 2. asendaja abilinnapea Priit Humal
 3. asendaja abilinnapea Lemmit Kaplinski
 4. asendaja abilinnapea Mihkel Lees

Lemmit Kaplinski

Linnavalitsuse struktuuriüksused:

 • haridusosakond

 • kultuuriosakond

Põhiküsimused:

 • haridus

 • kehakultuur ja sport

 • kultuur

 • noorsootöö

 • teadus

Asendamise järjekord:

 1. asendaja abilinnapea Mihkel Lees

 2. asendaja abilinnapea Priit Humal

 3. asendaja abilinnapea Gea Kangilaski

 4. asendaja abilinnapea Raimond Tamm

Priit Humal

Linnavalitsuse struktuuriüksused:

 • linnavarade osakond

 • rahandusosakond

Põhiküsimused:

 • laenupoliitika

 • linnavarad

 • rahandus ja eelarve

Asendamise järjekord:

 1. asendaja abilinnapea Raimond Tamm

 2. asendaja abilinnapea Gea Kangilaski

 3. asendaja abilinnapea Mihkel Lees

 4. asendaja abilinnapea Lemmit Kaplinski

Raimond Tamm

Linnavalitsuse struktuuriüksused:

 • ettevõtluse arengu osakond

 • linnamajanduse osakond

Põhiküsimused:

 • avalik kord

 • energiamajandus

 • ettevõtlus

 • innovatsioon

 • keskkonnakaitse

 • linnamajandus

 • turism

Asendamise järjekord:

 1. asendaja abilinnapea Priit Humal

 2. asendaja abilinnapea Gea Kangilaski

 3. asendaja abilinnapea Lemmit Kaplinski

 4. asendaja abilinnapea Mihkel Lees

Mihkel Lees

Linnavalitsuse struktuuriüksus:

 • sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Põhiküsimused:

 • migratsioon

 • sotsiaalkindlustus ja -hooldus

 • sotsiaalpoliitika

 • tervishoid

 • tööhõive

Asendamise järjekord:

 1. asendaja abilinnapea Lemmit Kaplinski

 2. asendaja abilinnapea Gea Kangilaski

 3. asendaja abilinnapea Priit Humal

 4. asendaja abilinnapea Raimond Tamm

Viimati muudetud 28.11.2021

Tartu Linnavalitsuse komisjonid

Tartu linna kriisikomisjon

Koosseis

esimees: linnapea, 
aseesimehed:  linnamajanduse valdkonda kureeriv abilinnapea; linnamajanduse osakonna juhataja,
koordinaator: kriisireguleerimisala peaspetsialist,
liikmed: abilinnapead,
linnasekretär,
linnavarade osakonna juhataja,
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja,
haridusosakonna juhataja,
avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuht,
Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna esindaja,
Päästeameti Lõuna päästekeskuse esindaja,
Kaitseliidu Tartu Maleva malevapealik,
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem,
Tartu Ülikooli esindaja,
Eesti Maaülikooli esindaja,

Terviseameti Lõuna talituse esindaja,
AS Eesti Raudtee esindaja,
Sihtasutuse Tartu Kiirabi esindaja.

Tartu linna kriisikomisjoni põhimäärus

Linnaruumi ekspertgrupp

Koosseis

Ekspertgrupi tööd juhib arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja.
Gruppi kuuluvad Tartu Linnavalitsuse (sh Tiigi Seltsimaja, Tartu Linnamuuseumi), Kõrgema Kunstikooli Pallas, Sihtasutuse Tartu Keskkonnahariduskeskus, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Arhitektide Liidu ning Eesti Maastikuarhitektide Liidu esindajad.

Linnaruumi ekspertgrupi moodustamine ja tegevuse aluste kinnitamine

Tartu linna muinsuskaitse komisjon

Koosseis

Komisjon on 5-liikmeline, sinna kuuluvad:

arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja-linnaarhitekt,
arhitektuuri ja ehituse osakonna muinsuskaitse peaspetsialistid,
linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna üldplaneeringu teenistuse juhataja,
muinsuskaitseameti spetsialist.

Muinsuskaitse komisjoni koosseis ja töökord

Kergliiklusteede arendamise komisjon

Koosseis

aseesimees: Rein Haak, linnamajanduse osakonna juhataja
protokollija:  linnamajanduse osakonna projekti assistent, tema äraolekul koosoleku juhataja poolt määratud isik
Kaspar Kokk, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Juha-Matti Aronen, Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Evert Rööpson, Eesti Reformierakond
Raimond Tamm, Eesti Reformierakond
Triin Lukk, Eesti Keskerakond
Arvo Lehemets, Valimisliit Isamaaline Tartu Kodanik
Siim Vatalin, Valimisliit Vabakund
Eva Kirillova, Tartu Puuetega Inimeste Koda
Anne Kõiv, Lõuna-Eesti Pimedate Ühing/Tartu Emajõe Kool
Anneli Timpmann, Lõuna-Eesti Pimedate Ühing
Aleksander Tähe, Tartumaa Liikumispuuetega Inimeste Ühing
Ilmar Part, Tartu Liiklejate Koda
Avo Rosenvald, Ühendus Jalgrattalinn Tartu
Rein Lepik,  jalgrattaklubi "Vänta Aga"

Heiki Kalberg, Eesti Planeerijate Ühing
Oleg Lužetski linnamajanduse osakonna teedeteenistuse juhataja
Martin Nelis, linnamajanduse osakonna liikluskorraldusteenistuse juhataja
Mihkel Vijar, linnamajanduse osakonna teedeteenistuse jalg- ja jalgrattateede peaspetsialist
Madis Tammeorg, linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistuse linnapuhastuse peaspetsialist
linnamajanduse osakonna projektijuht
Indrek Ranniku, linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja
Mati Raamat, linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna inseneriteenistuse juhataja-linnainsener

 

Kergliiklusteede arendamise komisjoni koosseisu kinnitamine

Viimati muudetud 30.09.2021

Urmas Klaas - linnapea

Linnavalitsuse juhtimine, linna arenguperspektiividega seotud küsimused, linna esindamine, sisekontrolli korraldamine, linnavalitsuse personaliküsimused, linna välissuhted, mainekujundus, suhte- ja teabekorraldus.

736 1221

513 5145

Raekoda, Tartu

vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Raimond Tamm - abilinnapea

Linnamajandus, energiamajandus, keskkonnakaitse, ettevõtlus, turism

736 1213

515 4738

Raekoda II k ruum 10

vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Lemmit Kaplinski - abilinnapea

Haridus, kultuur, teadus, noorsootöö, kehakultuur ja sport

-

511 8619

-

-

Gea Kangilaski - abilinnapea

Linnaplaneerimine, maakorraldus, ehitus ja arhitektuur

736 1163

521 3295

Raekoda III k ruum 14

vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Priit Humal - abilinnapea

Rahandus ja eelarve, laenupoliitika, linnavarad

Mihkel Lees - abilinnapea

Sotsiaalabi ja tervishoid

736 1210

-

Raekoda II k ruum 6

vajalik eelregistreerimine tel 736 1111

Kiirlingid