Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Development Strategy

The Development Strategy "Tartu 2030"

The prerequisite of good governance is a shared vision. Tartu 2030 is a strategic basic document for city management allowing us to build a more favourable future, for the present and the future citizens of Tartu.

 

Tartu 2030 is a platform for cooperation and a set of guidelines primarily to the present and future members of the City Council and the City Government of Tartu, in addition to all the people interested in the welfare of Tartu. Tartu 2030 lays the perfect foundation for negotiations with public agencies, local self-governments, private investors, business people and non-governmental organisations. Together, the best ideas for supporting sustainable development and competitiveness of Tartu are generated. With this purpose, plans are made for the use of resources.

 

Based on the strategy Tartu 2030, the city development plans for the upcoming years, as well as sectoral development and thematic plans, will be composed.

 

The Development Strategy "Tartu 2030" (2015)

The Development Strategy "Tartu 2030" (2006)

 

Additional Information:

Alina Nurmist

Strategist-Designer

Department of Urban Design

[email protected]

Tartumaa arengustrateegia 2040

Tartumaa arengustrateegias 2040 esitatakse maakonna kohalike omavalitsuste kokku lepitud pikaajaline visioon aastani 2040, strateegilised eesmärgid ja valikud selle saavutamiseks ning tegevuskava aastateks 2019-2023. Strateegia määratleb eelistused kohalike ja riiklike investeeringute osas ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste suunamiseks maakonnas. Arvestatud on muutuste ja probleemidega, mis võivad 22 aasta jooksul esile kerkida ning keskkonda oluliselt mõjutada, samuti uusi võimalusi pakkuvate suundumustega.

Arengustrateegia keskendub viiele põhivaldkonnale: haridus ja elukestev õpe, ettevõtlus, taristu, tervis ja heaolu ning kultuur ja turism.

Strateegia koostas Tartumaa Omavalitsuste Liit (TOL) maakonna olulisemate asutuste ja ettevõtjate ühenduste osalusel 2018. aasta.

Tartumaa arengustrateegia 2040

Foto: Ahto Sooaru
Foto: Ahto Sooaru

Last changed 16.03.2023