Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Waste management

Organised domestic waste transport
Where should you take waste?

Organised domestic waste transport

Introduction

Organised waste transport means that waste is collected and transported by a waste transport operator that the City of Tartu has chosen by way of a competition. 

Waste transport operator have an exclusive right to transport mixed municipal waste, waste paper and cardboard (from buildings with at least five apartments) and biodegradable kitchen and canteen waste (from buildings with at least ten apartments) in their designated area.

Waste transport is obligatory for everyone under the Waste Act.

Suspension of waste transport

Suspension of organised waste transport for a particular period (if the house is temporarily unoccupied or being renovated, etc.) requires the submission of a corresponding application to the Department of City Economy of the Tartu City Government. The maximum suspension time is three years.

You can find the recommended application form here.

The application should be sent to the Department of Communal Services at
Raekoja plats 3, Tartu 51003 or e-mailed to [email protected]

Muudatused biojäätmete kogumisel 1. jaanuarist 2024

Muudatused biojäätmete kogumises

Biojäätmeteks nimetatakse lühendatult biolagunevad jäätmeid: nii aia- ja haljastujäätmeid kui köögi- ja sööklajäätmeid. Aia- ja haljastujäätmed on aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biojäätmed nagu rohi, lehed, oksad jms. Köögi- ja sööklajäätmed on kodumajapidamises, toitlustusasutuses, kontoris, jae- või hulgimüügiettevõttes, toiduainetööstuses jm tekkinud biojäätmed.

Milline muudatus seisab ees?

Tartu linna jäätmehoolduseeskirja kohaselt peab kinnistul, kus on 5 ja enam korterit, ning muudel juhtudel, kui kinnistul tekib üle 80 liitri biojäätmeid nädalas, olema biojäätmete kogumiseks eraldi kogumismahuti. Alates 1. jaanuarist 2024 laieneb biojäätmete eraldi kogumismahutisse kogumise ja jäätmevedajale üleandmise nõue kõigile (sh üksikelamutega) kinnistutele, mis on korraldatud jäätmeveoga liidetud.

Miks seda muudatust vaja on?

Uuringute kohaselt on segaolmejäätmete hulgas u 1/3 biojäätmeid, ning neid võib mõnikord leida ka pakendi- ja paberikonteineritest. Biojäätmete sattumisel valesse konteinerisse riknevad teised jäätmed, saades märjaks ja lögaseks. Sellisel juhul osutub varasem sorteerimine mõttetuks ning jäätmetega ei ole võimalik peale põletamise või ladestamise midagi mõistlikku peale hakata. Koos segaolmejäätmetega prügilasse ladestamisel tekib biojäätmetest prügilagaas, mis rikub meie kliimat. Seega on kvaliteetse ringlussevõtava jäätmematerjali hankimiseks biojäätmete eraldi kogumisel suur roll; nii muutuvad segaolmejäätmed sorteeritavaks ning pakendi- ja paberikonteinerid jäävad puhtaks. Eraldi kogutud biojäätmetest tehakse kompostmulda ja biogaasi. Kompostimisel hoitakse toitained ringluses, ja nii saab kasutada vähem mineraalväetisi. Biogaasi abil sõidavad nt linnaliinibussid. Eesseisev muudatus on üleriigiline ja uued nõuded hakkavad kehtima kõikides omavalitsustes.

Mida tuleks teha neil, kellel eraldi biojäätmete mahuti seni puudus?

Tuleks võtta ühendust oma piirkonna jäätmevedajaga ning teha oma jäätmeveolepingusse muudatus: tellida biojäätmete mahuti tühjendamise teenus, määrata veosagedus ja avaldada vajadusel soovi mahuti ostmiseks või rentimiseks.

Selgitused biojäätmete üleandmise kohta

Biojäätmete kogumismahutit tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib selle ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust. Üksikelamu ja kuni üheksa korteriga elamu biojäätmete kogumismahuti tuleb tühjendada vähemalt üks kord kahe nädala jooksul, muudel juhtudel tuleb biojäätmete kogumismahuti tühjendada vähemalt üks kord nädalas.

Biojäätmete üleandmiseks tuleb kindlasti kasutada konteinerit (miinimumsuurus 80 l), kuna siis on need kaitstud lindude ja loomade ligipääsu eest. Keskmiselt tekib biojäätmeid ühe majapidamise kohta u 10 liitrit nädalas, mis tähendab, et väikese korterite arvuga kinnistu konteiner ei pruugi veopäevaks täis saada. Konteiner ei peagi täis saama: üle tuleb anda nii palju jäätmeid, kui veopäevaks tekib. Biojäätmeid kilekotiga üle anda ei saa, kuna biolagunev kilekott on pude ja võib käitlemisel puruneda; tavalist kilekotti ei tohi biojäätmete kogumiseks kasutada, kuna see ei lagune ja selle seest jäätmete kättesaamine on raske. Väiksemaid konteinereid kui 80 l ei kasutata, kuna neid ei saa jäätmeveoauto tõstemehhanismi abil tühjendada.

Kas biojäätmete üleandmise kohustusest saab taotleda vabastust?

Jah. Biojäätmete üleandmise kohustusest saavad vabastust taotleda (ehk ennast kompostijaks vormistada) üksikelamute ja kuni 10 korteriga kinnistute omanikud. Vabastamise tingimuseks on kinnistul tekkivate köögi- ja sööklajäätmete samal kinnistul (kahjurite eest kaitstud kinnises kompostris või ise valmistatud kastis) kompostimine.

Kompostijaks vormistamine

Alates 1. jaanuarist 2024 on biojäätmete eraldi kogumismahutisse kogumine ja jäätmevedajale üleandmine kohustuslik kõigilt (sh üksikelamutega) Tartu linna kinnistutelt, sõltumata kinnistu sihtotstarbest või nt asutuse suurusest. Biojäätmete üleandmise kohustusest saavad vabastust taotleda (ehk ennast kompostijaks vormistada) üksikelamute ja kuni 10 korteriga kinnistute omanikud. Vabastamise tingimuseks on kinnistul tekkivate köögi- ja sööklajäätmete samal kinnistul kompostimine.

Kompostimiseks tuleb kasutada kahjurite eest kaitstud kinnist (kaanega) kompostrit, mis on piisavalt suur, et aasta ringi tekkivad jäätmed ära mahutada. Vabastuse taotluse saab esitada jäätmevaldajate registri EVALD iseteeninduses. Taotlusele tuleb lisada oma kompostri pilt, nõusoleku saamise eeldus on, et tekkivat komposti saab kohapeal kasutada.

Iseteenindusse sisselogimisel:

  • sisestage isikukood, vajutage "Otsi", valige "Kompostimine" ning seejärel nimekirjast õige kinnistu;
  • avaneb väiksem aken, mille allääres vajutage „Taotle kompostimist";
  • laadige üles pilt oma kompostrist;
  • kontrollige e-posti aadressi (sinna saabub Teie taotluse esitamise kinnitus ja hiljem otsus);
  • kommentaarilahtrisse märkige kasutatava kompostri maht liitrites ja mitme korteriga elamute puhul see, kes hakkab kompostrit kasutama (kas ühe või kõigi korterite elanikud; kui kompostrit hakkavad kasutama maja osade korterite elanikud, tuleks täpsustada, kes);
  • vajutage "Esita".

Kui teil ei ole arvutile ligipääsu või vajate taotluse esitamisel abi, võtke palun ühendust Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna ametnikega:

  • Tiina Lille (1. ja 2. jäätmeveopiirkond ehk kõik kinnistud Emajõe paremkaldal), tel 736 1328, [email protected];
  • Juhan Voolaid (3. ja 4. jäätmeveopiirkond ehk kõik kinnistud Emajõe vasakkaldal), tel 736 1273, [email protected].

Last changed 18.09.2023

Where should you take waste?

In Tartu waste must collected separately by type:

 

Waste stations are located at Selli 19 (prev. Turu 49) (phone: 738 6700 (Mon–Fri 9-18, Sat-Sun 10-16) and 524 1544 (operator answers if possible)) and Jaama 72c (phone: 738 6700 (Mon–Fri 9-18, Sat-Sun 10-16) and 527 8960 (operator answers if possible)).  Closed on public holidays.

 

Packaging (glass, plastic and metal packaging, clean cardboard milk, juice, etc., packaging as well as paper packaging) must be taken to public glass or packaging recycling bins or to waste stations. Owners of private houses may order a packaging bag service free of charge from the www.tvo.ee web address or by calling 681 1480.

 

Paper and cardboard

Houses with at least five apartments must have paper and cardboard recycling bins next to the building. Inhabitants of private houses and houses with fewer than five apartments can take waste paper to OÜ Eesti Vanapaber (Jalaka 60b, phone: 733 3705), which is a company that buys up paper, to waste stations or to public waste paper recycling bins.

 

Hazardous waste

Hazardous waste (car and other batteries, leftover paint, medicinal products, daylight lamps, etc.) can be handed over free of charge in waste stations of Tartu. Old medicinal products can also be handed over in every pharmacy. Hazardous waste is accepted for a charge in AS Epler&Lorenz (Ravila 75a, phone: 742 1398, 523 8615, www.epler-lorenz.ee).

 

Biodegradable waste

Greenery waste (branches, leaves) is not conventional waste. It must be taken to Aardlapalu transfer station or a waste station, or waste transport must be ordered from a company that provides such a service. Kitchen waste must also be collected separately and containers meant for this end must be located next to each apartment building with at least ten apartments. No separate container for biowaste may be placed next to private houses. Kitchen waste may be composted on the spot only in special composters. Only garden and greenery waste, and not kitchen waste, may be composted in an open window.

 

Electronic waste can be handed over free of charge in waste stations.

 

Construction waste, such as toilet bowls, sinks, washbasins, sheet glass, window frames, debris, etc. can be taken to a waste station for a charge. Stones and dredging spoil can be handed over for a charge at the soil fill location (OÜ Karimek, phone: 506 5373) at Turu St 48.

 

Old tyres can be taken free of charge to the waste station at Jaama 72c, to the service point of AS Kuusakoski or to a company that sells tyres. Tyres are accepted for a charge in AS Epler&Lorenz.


Items, except for clothes, no longer needed in a domestic household, such as furniture, electric and gas cookers, washing and sewing machines, dishes, hobby items, books, toys, etc. can be given away in the recycling centre at Lehola 7 (phone: 501 8015 or 5344 7403  Mon–Fri 10–18, Sat 9–15) and in the recycling centre at Puiestee 114 (phone: 553 6111, Mon–Fri 11-18, Sat 10–15).

 

The New Use Centre (Riia 11, phone: 5553 0288, Mon–Fri 10–18, Sat 10–16) accepts, in addition to household items, second-hand clothes.

 

In Tartu, scrap metal is bought up by several undertakings, the largest of them being AS Kuusakoski (Teguri 53, phone: 736 7772, www.kuusakoski.ee). You may yourself take an end-of-life vehicle to the service point or order its transport by calling 13 660.

 

Waste management is organised by the Environmental Service of Tartu City Government (Raekoja plats 3, phone: 736 1273, 736 1328). You must submit an application for the suspension of organised waste transport here if nobody lives in your house on a temporary basis.

Last changed 21.09.2022