Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
-18°
For visually impaired
-18°

Ruumiloome osakond

Kontaktid

Tõnis Arjus - juhataja-linnaarhitekt

-

5304 6148

Küüni 3 IV k ruum 415

Vajalik eelregistreerimine 736 1254

Kaspar Alev - kliimaspetsialist

Tartu linna energia- ja kliimakava elluviimisega seotud tegevuste suunamine ja kontrollimine. Välisrahastusega projektidega seotud tegevused: projektide väljatöötamine, taotluste koostamine, tegevuste täitmine ja kontroll, aruandluse koostamine. Ruumiandmete analüüsimine ja seonduvate tööde tellimine.

736 1294

524 2859

Küüni 3 IV k ruum 415

Vajalik eelregistreerimine

Indrek Ranniku - linnaplaneerija

Linna ruumilise planeerimisega seotud tegevuste suunamine ja kontrollimine.

736 1262

511 0990

Küünin 3 IV k ruum 407

Vajalik eelregistreerimine

Aksel Part - liikuvusspetsialist

Liikuvusega seotud tegevuste suunamine üld-ja detailplaneeringutes ning tänavamaad puudutavates projektides, liikuvust puudutavate uuringute tellimine, andmete kogumine, analüüside ja kavade koostamise korraldamine.

-

504 3057

Küüni 3 IV k ruum 405A

Vajalik eelregistreerimine

Tiiu Tuuga - keskkonnaplaneerija

Planeeringute koostamine ja korraldamine, rohe- ja sinivõrgustikega seotud tegevuste suunamine ja kontrollimine.

736 1259

-

Küüni 3 IV k ruum 416

Vajalik eelregistreerimine

Teivi Siimon - andmehalduse spetsialist

Planeerimisalaste ruumiandmete haldamine

736 1330

-

Küüni 3 IV k ruum 405A

Vajalik eelregistreerimine

Jaanika Koppel - spetsialist

Üld- ja teemaplaneeringute koostamine, planeeringute ja eskiislahenduste kontrollimine, osakonna dokumendihalduse korraldamine.

736 1162

-

Küüni 3 IV k ruum 416

Vajalik eelregistreerimine

Erge Jõgela - linnakujunduse spetsialist

Avaliku ruumi kujundusega seotud tegevuse suunamine ja kontrollimine Tartu linnas; reklaamiseaduse alusel riikliku järelevalve teostamine

-

514 8828

Küüni 3 IV k ruum 406

Vajalik eelregistreerimine

Anna-Liisa Unt - maastikuarhitekt

Linnakujunduslike küsimuste koordineerimine, linnamööblit ja -dekoratsioone puudutavate lahenduste väljatöötamine ja kooskõlastamine. Avaliku ruumi ehitusprojektide kontrollimine.

736 1239

529 5394

Küüni 3 IV k ruum 406

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1239

Alina Nurmist - strateeg-disainer

Linna ruumilise arengu visiooni kujundamisega seotud tegevuste suunamine, linna arengustrateegia ja linna arengukava väljatöötamise, ülevaatamise ja täitmise aruandluse korraldamine.

-

5332 5890

Küüni 3 IV k ruum 416

Vajalik eelregistreerimine