Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Ruumiloome osakond

Tutvustus
Kontaktid

Ruumiloome osakond

Ruumiloome osakond koordineerib linnaruumi strateegilise planeerimise ja tervikliku kujundamisega seotud tegevusvaldkondi. Osakonna eesmärk on toetada  olulise ruumilise mõjuga ruumiotsuste tegemist nii linnavalitsuse sees kui ka laiemalt.

Täpsemalt tegeleb osakond järgmiste teemadega:

 • Linnaruumi pikaajalise tervikliku ja valdkonnaülese arengu ja kujundamise suunamine.
 • linnaruumi strateegiline planeerimine, üld-  ja teemaplaneeringute ning hoonestuskavade koostamine.
 • Linna arengudokumentide koostamine.
 • Linna esindamine ruumiplaneerimise küsimustes väljaspool Tartu linna haldusterritooriumi.
 • Detailplaneeringute koostamise korraldamine.
 • Strateegilise keskkonnamõju hindamise korraldamine.
 • Detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike avalike rajatiste väljaehitamise kokkulepete sõlmimine.
 • Arhitektuurivõistluste korraldamine ja kooskõlastamine.
 • Ruumiandmete ja planeeringutega seotud andmete kogumine ja analüüsimine.
 • Rohe- ja sinivõrgustikega seotud tegevuste suunamine ja kontrollimine;
 • Energia- ja kliimakava elluviimisega seotud tegevuste suunamine ja kontrollimine.
 • Liikuvuslahenduste hindamine ja uuringute tellimine.
 • Linnakujunduslike küsimuste koordineerimine, tähtpäevadekoratsioonide, väliruumi näituste, kunsti ja skulpturaalsete elementide väljatöötamine, kureerimine ja kooskõlastamine.
 • Maastikuarhitektuuri lahenduste suunamine ja kontrollimine, arhitektuuri väikevormide, linnamööbli ja muu inventari puudutavate lahenduste väljatöötamine ja kooskõlastamine.
 • Välireklaami korraldamine ja kooskõlastamine.
 • Reklaamiseaduse alusel riikliku järelevalve tegemine.

Last changed 07.12.2023

Kertu Vuks - juhataja

-

5813 7086

Küüni 3, IV k, ruum 415

-

Jiri Tintera - linnaarhitekt

Linnaruumi arengu suunamine, planeerimises osalemine, arhitektuurivõistluste korraldamine ja kooskõlastamine, arhitektuurialane koostöö

-

5683 1218

Küüni 3, IV k, kabinet 416

-

Aire Priks - valdkonnajuht (detailplaneeringud)

Teenistuse töö juhtimine. Detailplaneeringutega seotud küsimustega tegelemine.

736 1252

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

Vajalik eelregistreerimine

Indrek Ranniku - valdkonnajuht (üldplaneeringud)

Linna ruumilise planeerimisega seotud tegevuste suunamine ja kontrollimine.

736 1262

511 0990

Küüni 3, IV k, ruum 407

Vajalik eelregistreerimine

Riia Ränisoo - linnalooduse projektijuht

Projekti Tartu ROHEring (urbanLIFEcircles) tegevuste kohta aruannete koostamine ja esitamine.

-

5193 6051

Küüni 3, IV k

-

Teivi Siimon - andmehalduse spetsialist

Planeerimisalaste ruumiandmete haldamine.

736 1330

-

Küüni 3, IV k, ruum 405A

Vajalik eelregistreerimine

Tiiu Tuuga - keskkonnaplaneerija

Planeeringute koostamine ja korraldamine, rohe- ja sinivõrgustikega seotud tegevuste suunamine ja kontrollimine.

736 1259

-

Küüni 3, IV k, ruum 416

Vajalik eelregistreerimine

Olja Fomina - liikuvusspetsialist

Liikuvuslahenduste hindamine planeeringutes ja projektides, uuringute tellimine ja liikuvust puudutavate arengudokumentide koostamine.

-

5307 7321

Küüni 3, IV k, ruum 416

-

Erge Jõgela - linnakujunduse spetsialist

Avaliku ruumi kujundusega seotud tegevuse suunamine ja kontrollimine Tartu linnas, reklaamiseaduse alusel riikliku järelevalve teostamine.

-

514 8828

Küüni 3, IV k, ruum 406

Vajalik eelregistreerimine

Mirjam Võsaste - linnalooduse koordinaator

Projekti Tartu ROHEring (urbanLIFEcircles) tegevuste juhtimine.

-

5305 6477

Küüni 3, IV k

-

Kristin Leis - maastikuarhitekt

Linnakujunduslike küsimuste koordineerimine, linnamööblit ja -dekoratsioone puudutavate lahenduste väljatöötamine ja kooskõlastamine. Avaliku ruumi ehitusprojektide kontrollimine

736 1239

-

Küüni 3, IV k, ruum 406

Vajalik eelregistreerimine tel 736 1239

Liis Randmets - planeerija

Detaliplaneeringute lähteülesannete koostamine, detailplaneeringute korraldamine.

736 1253

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 321

Vajalik eelregistreerimine

Janne Schasmin - planeerija

Detailplaneeringute lähteülesannete koostamine, detailplaneeringute korraldamine.

736 1261

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 321

Vajalik eelregistreerimine

Silvia Türkson - planeerija

Detailplaneeringute lähteülesannete koostamine, detailplaneeringute korraldamine.

736 1181

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 321

Vajalik eelregistreerimine

Sirje Tamm - välisprojektide spetsialist

Ruumiloome osakonna välisprojektide eelarvestamise ja finantsaruandluse korraldamine.

Riin Laasik - sekretär

Ruumiloome osakonna ja rahandusosakonna organisatoorne abistamine ja nende dokumendihalduse korraldamine

736 1145

-

Küüni 5 IV k

-