Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
14°
For visually impaired
14°

Statistika

Statistika

Tartu linna on registreeritud u 16 000 ettevõtet ning levinumateks tegevusaladeks on hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite ja mootorrataste remont, kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, ehitus, kinnisvara, veondus ja laondus, info ja side ning töötlev tööstus.

Tartu linnas oli 2018. aastal keskmine brutopalk 1258 eurot ja tööpuudus 3,9%.

Käesoleva lehe alalehel on põhjalikum ülevaade Tartusse registreeritud ettevõtete müügitulust, kasumist ja töötajate arvust. Lisaks on võimalik tutvuda ettevõtete müügitulu, kasumi ja töötajate arvuga sektorite kaupa (alates 2016. aastast on andmetes ka endise Tähtvere valla ettevõtted).

Täiendavat statistikat Tartu ettevõtluse ja muude linnaelu valdkondade kohta on võimalik leida iga-aastaselt koostatavast Tartu linna statistilisest ülevaatest.

Last changed 20.09.2019