Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
-1°
For visually impaired
-1°

Valdur Tiit

Tartu medali kavaler

Valdur Tiit

Valdur Tiit on sündinud Jõgeva vallas ja lõpetanud 1950. aastal Jõgeva keskkooli. 1955. aastal lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli füüsikuna. Töötanud 1955-1993 Eesti TA Füüsika Instituudis. Aastal 1993 loodud Eesti Põllumajandusülikooli keskkonnaaparatuuri labori juhataja kuni penionile jäämiseni novembris 2003. Ka pensionieas püüab Valdur Tiit anda oma panuse Eesti energeetikaküsimuste lahendamisse olles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi taastuvenergeetika nõukogu liige.

Valdur Tiit on kogu oma elu pühendanud teoreetilise astrofüüsika, teadusaparaadiehituse, eksperimentaalfüüsika, kosmosetehnika ja taastuvate energiaallikate kasutamise uuringutele. Teda võib pidada teadusaparaadiehituse loojaks Tartus. Tema osavõtul ja juhtimisel ehitati Tartu Observatooriumi hooned Tõraveres ning Füüsika Instituudi aparaadiehituse hooned Riia tänava lõpus.

Valdur Tiit on organiseerinud üleliidulisi ja rahvusvahelisi konverentse, osalenud mitmete erialaste organisatsioonide juhtimisel ja tegevuses, sh Eesti Füüsika Seltsi ja Eesti Teadlaste Liidu asutajaliikmena. Valdur Tiit on avaldanud üle 130 teadusliku publikatsiooni, tema kaasjuhendamisel on kaitstud väitekirju. Koos kaasautoritega saanud viis NSVL autoritunnistust, ühe Prantsusmaa ja ühe USA patendi.

Eesti NSV teaduspreemia aastast 1980. Meistrikandidaat males aastast 1977. Tartu medali kavaler aastast 2009. Algatas 1994. aastal rahvusvahelise malefestivali "Tartu suvi" ja oli esimesel seitsmel aastal nende korraldaja.

Õigusakti väljaandja
Tartu Linnavalitsus
Kuupäev
Valdur Tiit
Valdur Tiit