Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
-7°
For visually impaired
-7°

Linnakantselei

Linnakantselei tutvustus
Kontaktid

Last changed 07.12.2020

Jüri Mölder - linnasekretär

Linnakantselei juhtimine. Linnavalitsuse juriidiline teenindamine. Õigusaktide ja lepingute korrektsuse tagamine vastavalt seadustele ja teistele õigusaktidele. Tartu linna töö avalikustamine ning linnavalitsuse ja linnavolikogu õigusaktide avaldamise korraldamine.

736 1203

503 2089

Raekoda II k ruum 7

-

Aili Kask - eelarve peaspetsialist

Linnakantselei eelarve koostamine ja täitmise jälgimine

736 1218

524 7141

Raekoda III k ruum 20

-

Sigrit Laas - linnapea abi

Linnapea tööalase info kogumine ja analüüs, linna juhtimisega seotud artiklite materjalide ettevalmistus, ülevaate hoidmine kohtumistest ja esindusüritustest, vajadusel osalemine linnapea ametlikel kohtumistel.

736 1211

5650 8398

Raekoda II k vastuvõturuum

-

Evelin Uibokand - kriisireguleerimise koordinaator

Omavalitsusele pandud ülesannete täitmise korraldamine kriisireguleerimise valdkonnas, sh tegevuste ettevalmistamine hädaolukorraks valmisoleku tagamiseks; Tartu linna kriisikomisjoni tegevuse korraldamine; Tartu linna kriisireguleerimisalaste plaanide ja dokumentide koostamine ning õppuste ja koolituste korraldamine.

736 1633

-

Raekoda, III korruse, ruum 20

-

Indrek Mustimets - nõunik

Linnavalitsuse nõustamine Tartu linna tseremooniate, heade tavade ja traditsioonide, linna ajaloomälu, identiteedi, kultuuri ja koostöö küsimustes ning nimetatud valdkondadega seotud ürituste ettevalmistamine ning läbiviimine.

-

506 3076

Ülikooli 11, II korrus

-

Asjaajamisteenistus

Reet Saks - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja allasutuste dokumendihalduse koordineerimine ja nõustamine.

736 1205

511 0127

Raekoda III k ruum 20

-

Kareli Kilter - spetsialist

Linnavalitsuse liikmete, linnasekretäri ja linnakantselei dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, linnavalitsuse liikmete tehniline teenindamine, linnavalitsuse istungite protokollimine ja vastuvõetud õigusaktide vormistamine.

736 1111

5770 3687

Raekoda, II korrus vastuvõturuum

-

Hanna-Liisa Sarv - spetsialist

Linnavalitsuse liikmete, linnasekretäri ja linnakantselei dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, linnavalitsuse liikmete tehniline teenindamine, linnavalitsuse istungite protokollimine ja vastuvõetud õigusaktide vormistamine

736 1222

-

Raekoda II k vastuvõturuum

-

Õigusteenistus

Anneli Apuhtin - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linnavalitsuse, rahandusosakonna, kultruuriosakonna ja avalike suhete osakonna juriidiline teenindamine.

736 1100

522 1024

Raekoda II korrus ruum 12

-

Marili Jõesuu - juhataja asetäitja

Arhitektuuri ja ehituse osakonna, linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juriidilise teenindamise korraldamine ning linnakantselei juriidiline teenindamine. Linna arengudokumentide, üld- ja teemaplaneeringute ning keerukamate detailplaneeringute koostamise nõustamine

736 1460

5626 1766

Raekoda II korrus ruum 8

-

Kadri Valdre - vanemjurist

Linna esindamine kohtus, õiguslike analüüside koostamine.

736 1102

5667 5795

Raekoda II korrus ruum 8

-

Silver Priimäe - vanemjurist

Arhitektuuri ja ehituse osakonna juriidiline teenindamine, linna kohtus esindamine. Väljaspool ametiasutuse ruume abielu sõlmimine

736 1208

557 9376

Raekoda II k ruum 8

-

Veiko Faster - vanemjurist

Linnavalitsuse ja selle hallatavate asutuste teenindamine riigihangetega seotud küsimustes

736 1172

5749 5277

Raekoda, II korrus, ruum 12

-

Marju Altsaar - vanemjurist

Linnavalitsuse, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ning sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hallatavate asutuste juriidiline teenindamine.

736 1592

-

Raekoda II korrus ruum 12

-

Anu Öpik - vanemjurist

Linna esindamine kohtus, õiguslike analüüside koostamine.

736 1231

5396 5663

Raekoda II korrus ruum 12

-

Helle Uusorg - vanemjurist

Linnamajanduse osakonna, linnavarade osakonna, sotsiaalabi osakonna, ettevõtluse osakonna, haridusosakonna ja linnakantselei juriidilise teenindamise korraldamine. Linnamajanduse osakonna, ettevõtluse osakonna ja linnakantselei juriidiline teenindamine.

736 1209

5383 7601

Raekoda II korrus ruum 8

-

Personaliteenistus

Külli Ojasaar - personalijuht

Linnavalitsuse personalitöö planeerimine ja korraldamine.

736 1127

5866 9966

Küüni 3 IV korrus ruum 422

-

Ebe Kõrgesaar - personalispetsialist

Personalitoimingute tegemine ning osakondade juhendamine.

736 1146

5342 9951

Küüni 3 IV korrus ruum 420

-

Kerttu Ahuna - personalispetsialist

Personalitoimingute tegemine ja osakondade juhendamine.

7361 207

522 2540

Küüni 3, IV korrus ruum 420

-

Maria Poom - personalispetsialist

Personalitoimingute tegemine ning osakondade juhendamine.

-

5665 5796

Küüni 3 IV korrus ruum 420

-

Avalike teenuste arendamise meeskond

Eveli Pung - teenuste arendusjuht

Tartu linna avalike teenuste arendusprojektide elluviimine

736 1184

-

Raekoja plats 14, III korrus

-

Tiiu Kelviste - ruumiandmete valdkonna juht

Linna ruumiandmete ja geoinfosüsteemide arendusprojektide juhtimine, valdkonna strateegia kujundamine ning elluviimine; ruumiandmete kasutamisega seotud tegevuste koordineerimine Tartu linnavalitsuses ja linnavalitsuse hallatavates asutustes

736 1416

5307 7352

Raekoja plats 14, III korrus

-

Getter Kartau - andmehaldusjuht

Andmehalduse juhtimine Tartu linna ametiasutustes ja hallatavates asutustes.

-

5552 1319

Raekoja plats 14 III k

-

Kalev Pullonen - teabehaldussüsteemide juhtivarendaja

Linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemi (DHS) arhitektuuri tervikvaate haldamine ja arendamine, sealhulgas infosüsteemi vajadusest tulenevate infrastruktuuri nõuete kirjeldamine

736 1131

513 9623

Raekoja plats 14, III korrus

-

Egle Lääne - andmekaitsejuht

Isikuandmete kaitse üldmääruse ja teiste isikuandmete kaitsega seotud õigusaktide järgimise jälgimine Tartu linna ametiasutustes ja ametiasutuste hallatavates asutustes

-

528 3731

Raekoja plats 14 III k

-

Anneli Säälik - teenuste arendusjuht

Linna ülesannete täitmiseks välisabivahendite kaasamise koordineerimine; linnavalitsuse nõustamine välisprojektides osalemise küsimustes; linna avalike teenuste arendusprojektide elluviimine

736 1255

521 7322

Raekoja plats 14, III korrus

-

Karin Valk - teenuste arendusjuht

Tartu linna avalike teenuste arendusprojektide elluviimine

736 1274

529 2807

Raekoja plats 14, III korrus

-

Henri Pook - teenuste arendusjuht

Tartu linna avalike teenuste arendusprojektide elluviimine

Tiina Arras - ruumiandmebaaside administraator

Ruumiandmekogude ja andmevahetusliideste haldamine Tartu linnavalitsuses ja linnavalitsuse hallatavates asutustes

736 1450

-

Raekoja plats 14, III korrus

-

Liisi Park - analüütik

Geoinfosüsteemide administreerimine ja arendamine Tartu linnavalitsuses ja linnavalitsuse hallatavates asutustes

-

5912 4388

Raekoja plats 14, III korrus

-

Risto Ülem - analüütik

Geoinfosüsteemide administreerimine ja arendamine Tartu linnavalitsuses ja linnavalitsuse hallatavates asutustes

-

5886 1364

Raekoja plats 14, III korrus

-

Marek Treufeldt - välisabivahendite projektijuht

Linna ülesannete ja eesmärkide täitmiseks välisabivahendite kaasamine; erinevate linna välisprojektide kirjutamine ja juhtimine

-

525 9832

Raekoja plats 14, III korrus

-

Carmen Oja - analüütik

GoPro kasutajate tugiteenuste koordineerimine ja planeerimine, sh kasutajate nõustamine ja GoPro konfigureeritavate menetlusmehhanismide (mallid, standardtekstid jne) haldamine.

-

5307 0718

Raekoja plats 14, III korrus

-