Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

UNESCO City of Literature

UNESCO City of Literature

Since 2015, Tartu has been part of the UNESCO City of Literature network. Other such cities include Baghdad, Barcelona, Dublin, Dunedin, Edinburgh, Granada, Heidelberg, Iowa City, Krakow, Ljubljana, Lviv, Melbourne, Montevideo, Norwich, Nottingham, Obidos, Prague, Reykjavík and Ulyanovsk. The activities of the City of Literature are coordinated by the Estonian Literary Society, which also works with the Department of Culture of the City of Tartu.

 

Since receiving the title, Tartu has placed greater emphasis on increasing the literary interests of children and young people, which was one of the city’s principal objectives in its nomination to gain the title of UNESCO City of Literature. Every year, the city hands out an award for children’s literature, supports the organisation of literary events in schools and organises regular training events for kindergarten teachers regarding good children’s literature and up-to-date reading methods. In 2017, the Estonian Literary Society will organise the first Children's Literature Festival in Tartu, the purpose of which is to bring children of various ages closer to literature and the art of the written word through engaging endeavours.

 

Tartu has made investments to renovate the representative centre of the City of Literature (Tartu Literature House), has appointed a City Writer, is training guides for the City of Literature and has made an effort to encourage international cooperation.

 

One of the guides to different locations in literary Tartu is a map (in Estonian and English) that features, among other things, a reading recommendation on the topic of Tartu.

 

As of 2017, the City of Tartu also awards a year-long City Writer scholarship. The first City Writer for Tartu was Kristiina Ehin. The second City Writer was Mika  Keränen, the third was Vahur Afanasjev. The current City Writer is Carolina Pihelgas.

 

 

View the map of the City of Literature

Website of the City of Literature

Photo by Heikki Leis
Photo by Heikki Leis

Tartu linnakirjanikud

Linnakirjaniku stipendiumi antakse alates 2017. aastast. See on üks Tartu tegevustest UNESCO rahvusvahelise kirjanduslinnana. Aastane Tartu linnakirjaniku stipendium antakse välja ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale kirjanikule, kes elavdab Tartu kirjanduselu ja aitab kujundada linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana.

Carolina Pihelgas
Carolina Pihelgas

Kirjanduslinn soovitab

Rohkem või vähem tuntud inimesed jagavad kord kuus oma hiljutist lugemiselamust ja soovitavad raamatut ka teistele

Kiur Kaasik. Foto: Mana Kaasik
Kiur Kaasik. Foto: Mana Kaasik

Kirjanduslinna teematuurid

  • Kultuurilooline ja kirjanduslik jalutuskäik kesklinnas

Tartu kesklinna valikuline lühitutvustus ilukirjandusliku vaatevinkli lisamisega nii kultuurihuvilistele kohalikele kui ka välisturistidele. Tutvume väikese valikuga sellest, mil  moel on meile tänaseni armsaid Tartu sümbolobjekte tutvustatud kirjanduses. Võimalikud erinevad variandid sõltuvalt osalejate soovidest ja huvifookusest, samuti saab varieerida aega ja objektide valikut.

Keeled: eesti, inglise, rootsi
Koht: Raekoja plats, Emajõe kallas, kesklinn / soovi korral lisaks Toomemägi (sel juhul kestvus 3,5h)
Grupi suurus: kuni 25
Kestvus: u 1,5h

Giid: Kristina Mullamaa
Tel: +372 511 7138
E-post: kristina.mullamaa@ut.ee

  • Kirjanduslik jalutuskäik Tartus

Antud marsruut on koostatud kirjanduse- ja kultuurihuviga tartlastele ja Tartu külalistele. Marsruut on sobilik läbimiseks eelkõige jalgsi  aga väikeste muudatustega ka jalgrattaekskursiooni raames.

Paljud hilisemalt tuntud kirjanikud on veetnud oma nooruse või tudengipõlve Tartus. Astume natuke Tuglase, Tammsaare, Lutsu ja Alliksaare jälgedes, teeme juttu Kristjan Jaagust ja tema lemmikõpetajast keeleteadlasest Hezelist. Kaeme kus elas ja tegutses Juhan Liiv ning jalutame tänavat mööda, kus liikus kunagi semiootik Lotman.

Giid: Lili Kängsepp
Tel: +372 772 6267, +372 5625 7451
E-mail: lili.kangsepp@gmail.com

  • Vanalinn ja Emajõe kaldapealsed

Kõnnime ringi kunagises Tartu all-linnas – Raekoja platsist linnamüüri taastatud osani Laia tänava otsas ning piki Emajõe paremkallast. Avastame tee peale jäävaid Tartu kirjanduseluga seotud paiku, räägime olnust ja olevast ning heidame pilgu peale kirjanike auks püstitatud jõeäärsetele mälestussammastele.

Giid: Epp Tohver
Tel: +372 528 0101
E-mail: epp.tohver@gmail.com 

  • Emajõgi ja sillad

Emajõgi on mänginud olulist rolli Tartu linna tekkimisel ja tema ajaloos. Jõevee voolamine on inspireerinud kirjanikke ja kunstnikke läbi aegade. Seejuures on tihti räägitud ka Emajõe sildadest, ikka kipub neid väheks jääma – tahaks teisele poole jõge kõndima minna või sillalt lihtsalt mõtlikult vetevoogudesse vaadata. Jalutame meiegi mööda Emajõe kaldapealseid Kaarsilla ja Vabadussilla vahele jäävates parkides ning räägime Emajõega seonduvatest kirjanikest ja nende loomingust.

Giid: Epp Tohver
Tel: +372 528 0101
E-mail: epp.tohver@gmail.com

  • Toomemägi ja vanalinn

Faehlmanni muistendi järgi olevat Toomemägi tekkinud koos Emajõe sünniga – jõe sängist väljakaevatud muld kuhjati sinnasamasse kõrvale kokku suureks mäeks. Alustame oma ringkäiku Raekoja platsilt ja siirdume sealt üles Toomele jalutama. Tutvume mäel asuvate huvipakkuvate objektidega ning räägime sellest, mil moel need on Tartu kunagisi ja praeguseid kirjanikke kõnetanud. Mäest tagasi alla laskudes teeme väikese tiiru kunagises keskaegses vanalinnas, Jaani ja Ülikooli tänaval.

Giid: Epp Tohver
Tel: +372 528 0101
E-mail: epp.tohver@gmail.com  

  • Vanemuise kultuuritänav

Kohtume Vanemuise teatri suure maja ees ning alustame jalutuskäiku piki Vanemuise tänavat, kus pea iga maja on seotud Tartu kultuurieluga. Sellele tänavale on kirjanikel ja kultuurihuvilistel eriti palju asja – siin asuvad Tartu Kirjanike Maja, Eesti Kirjandusmuuseum, Ülikooli raamatukogu, Tartu Kunstimaja, Loodusmuuseum ja palju muudki põnevat. Põikame sisse ka lähedal asuvatesse Õpetaja ja Tiigi tänavatesse, Kreutzwaldi, Koidula ja Gustav Suitsu kunagistesse elupaikadesse ning otsime kirjandusega seonduvat mööda Vallikraavit promeneerides.

Giid: Epp Tohver
Tel: +372 528 0101
E-mail: epp.tohver@gmail.com

  • Vene kirjanduse jälgedes

Tartus on eestlaste ja baltisakslaste kõrval läbi aastasadade elanud ka venelased. Muinasajal sõdisid eestlased ja venelased nii omavahel, kui ühiselt saksa vallutajate vastu. Hansa ajal saabusid siia vene kaupmehed, hiljem tuldi Venemaalt Tartusse peamiselt ülikooli pärast. Tartu tänavatel on astunud nii mõnegi tuntud vene kirjaniku ja ühiskonnategelase jalg. Jalutuskäigul otsime ühiselt vene kirjanduse ja kultuuri jälgi Tartu kesklinnast ja Toomemäelt. Kui jaksu pikemaks tuuriks, lõpetame Karlovas.

Giid: Epp Tohver
Tel: +372 528 0101
E-mail: epp.tohver@gmail.com

 

Vaata veel

Last changed 07.12.2020