Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Jäätmeinfo

Linnamajanduse osakond
736 1270
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
 

Korraldatud olmejäätmevedu
Kuhu jäätmed viia?
Kuidas jäätmeid sorteerida?

Korraldatud olmejäätmevedu

Sissejuhatus

Korraldatud jäätmeveo puhul kogub ja veab jäätmeid jäätmevedaja, kelle linn on konkursi korras välja valinud. Tartus on neli jäätmeveopiirkonda, kus tegutseb kolm ettevõtet.

Jäätmevedajatel on oma piirkondades ainuõigus vedada segaolmejäätmeid, vanapaberit ja pappi (alates viie korteriga majade juurest) ning biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid (alates kümne korteriga majade juurest).

Jäätmeseaduse järgi on korraldatud jäätmevedu kõigile kohustuslik.

Jäätmeveopiirkonnad ja hinnad

Piirkonnad

 

Tartu linn jaguneb neljaks jäätmeveopiirkonnaks:
Piirkond 1: Tähtvere, Veeriku, Supilinna, Vaksali, Kesklinna ja Karlova linnaosad;
Piirkond 2: Maarjamõisa, Tammelinna, Ränilinna, Variku, Ropka ja Ropka tööstuse linnaosad;
Piirkond 3: Annelinna linnaosa II osa ja Ihaste linnaosa;
Piirkond 4: Raadi-Kruusamäe, Ülejõe, Jaamamõisa linnaosa ja Annelinna I osa.

 

Jäätmeveopiirkondade kaart

 

Korraldatud jäätmeveo hinnad
 

Piirkond 1
Piirkond 2
Piirkond 3
Piirkond 4
 

Jäätmeveo peatamine

Korraldatud jäätmeveo peatamiseks mingiks perioodiks (majas ei elata ajutiselt, seal on remont jms) tuleb esitada Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale avaldus.

Avalduse soovitava vormi leiate siit.

Suvilate ja aianduskruntide puhul palume kindlasti avalduses ära märkida ka see, kas suvel krundil tegevus toimub. Kui jah, peaks sealt suvekuudel siiski vedu toimuma ja veo peatamine on võimalik alates sügisest kuni kevadeni.

Maksimaalseks peatamise tähtajaks on kolm aastat.

Avaldus tuleks saata linnamajanduse osakonnale:

Raekoja plats 3, Tartu 51003 või

e-mailile: lmo@raad.tartu.ee

Jäätmeliigid

Segaolmejäätmed

 

Segaolmejäätmete kogumismahutit peab tühjendama sagedusega, mis väldib selle ületäitumist ja haisu teket, kuid mitte harvemini kui kord nelja nädala jooksul. Kümne ja enama korteriga elamu segaolmejäätmete kogumismahutit tuleb tühjendada vähemalt kord kahe nädala jooksul.

 

Paber ja kartong

 

Vanapaberi kogumiseks peab eraldi kogumismahuti olema:

1) elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus on viis ja enam korterit;

2) mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus vanapaberit tekib üle 25 kg nädalas.

 

Muul juhul tuleb vanapaber koguda liigiti ning viia jäätmejaama või selleks ettenähtud kogumispunkti või paigutada eraldi kogumismahuti ning anda üle jäätmeluba omavale isikule.

Vanapaberi kogumismahutit peab tühjendama sagedusega, mis väldib selle ületäitumist, viie ja enama korteriga elamu puhul mitte harvemini kui kord nelja nädala jooksul.

 

Biojäätmed

 

Biojäätmete kogumiseks peab eraldi kogumismahuti olema:

1) elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus on kümme ja enam korterit;

2) mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus biojäätmeid tekib üle 80 l nädalas.

 

Muul juhul tuleb biojäätmeid võimalusel koguda liigiti ning kompostida nõuetele vastavalt samal kinnistul või anda üle jäätmeluba omavale isikule. Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed saab viia jäätmejaama. Jaemüügikohas, toitlustusasutuses ja toiduainetetööstuses tekkivad biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed tuleb koguda liigiti ning anda üle jäätmeluba omavale isikule.

Biojäätmete kogumismahutisse võib panna tahkeid biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ning biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid. Biojäätmed tuleb paigutada kogumismahutisse lahtiselt, biolagunevas jäätmekotis või paberkotis. Biojäätmete kogumismahutisse ei tohi panna vedelaid ja kompostimiseks kõlbmatuid jäätmeid.

Biojäätmete kogumismahutit tuleb tühjendada üks kord nädalas.

 

NB! Pakendijäätmete vedu ei kuulu korraldatud olmejäätmeveo alla.

Pakendijäätmete vedamist saab jätkata siiani sellega tegelenud ettevõte, Tartu 1. jäätmeveopiirkonnas näiteks AS Ragn-Sells.

Korraldatud jäätmeveo konkursid ja lepingud

Jäätmevedajate leidmiseks on linn korraldanud avalikud konkursid.

 

Alates 1. juunist 2016. a veavad Tartus segaolmejäätmeid:

Piirkond 1: OÜ Ekovir;
Piirkond 2: AS Eesti Keskkonnateenused;
Piirkond 3: AS Ragn-Sells;
Piirkond 4: AS Eesti Keskkonnateenused.

Kontaktid:
AS Eesti Keskkonnateenused: Tähe 108, tel 738 6700 ja 1919;
AS Ragn-Sells: Sepa 26, tel 15 155;
OÜ Ekovir: Ropka tee 27, tel 733 3660.

 

 

Tartu linna ja jäätmevedajate vahel sõlmitud lepingud

 

Piirkond 1: OÜ Ekovir
Piirkond 2: AS Eesti Keskkonnateenused
Piirkond 3: Ragn-Sells AS
Piirkond 4: AS Eesti Keskkonnateenused

Korduma kippuvad küsimused

Uues jäätmeveolepingus ei mainita pakendite vedu. Miks?
Pakendite vedu ei kuulu korraldatud jäätmeveo alla. Nende vedamist võib jätkata vana jäätmevedaja.

Miks on vaja vanapaberit ja biojäätmeid eraldi koguda?
Liiga palju tekib sorteerimata ehk tavaprügi, mida oleks prügilasse suunamise või põletamise asemel hoopis mõistlik taaskasutada. Näiteks on kodumajapidamiste biojäätmete osakaal praegu ca 30%, mida saaks eraldi kogudes kompostida. Eraldi kogutud vanapaber suunatakse ümbertöötlemisele, mille tulemusena saab valmistada uusi tooteid.
 
Kas vanapaberit ja biojäätmeid hakatakse vaid Tartus eraldi koguma?
Tartus on vanapaberi konteiner siiani kohustuslik olnud kümne ja enama korteriga majades. Alates 01.06.2016. a laienes kohustus viie ja enama korteriga majadele. Varem pole Tartus biojäätmeid korraldatud veo käigus kogutud. Mitmes Eesti omavalitsuses juba kogutakse kortermajade juurest biojäätmeid, näiteks Tallinnas ja Kuressaares.

Mis juhtub, kui mõni kortermaja elanik ikkagi paneb toidujäätmed tavalise prügi sisse?
Tavaprügi viiakse minema olenemata sellest, kas seal on toidujäätmeid sees või mitte.

Kas vanapaberi konteinerisse võib panna ainult vanu ajalehti-ajakirju ja reklaame?
Vanapaberi konteinerisse võib panna lisaks eelnimetatutele ka vihikuid, trükiga ja puhtaid kirja- ning joonistuspabereid, ümbrikuid, kaanteta raamatuid, pappkaste ja -karpe, paberkotte ja muid puhtaid pakendeid jms.

Miks peab vanapaberi konteiner olema ahiküttega majadel, kus paber enamasti ahjukütteks ära kasutatakse?
Vanapaberi taaskasutusse suunamine on mõistlikum kui selle põletamine. Tihti on postkastidesse paigutatav reklaam kriitpaberist, mis ei ole heade põlemisomadustega. Paberi taaskasutamisel tuleb toota vähem uut paberit. Üks tonn ümbertöödeldud paberit säästab 17 puud, keskmise suurusega eramaja tarvitatava aastase koguse elektrienergiat, 30 m3 vett. Samuti jäävad olemata uue paberi tootmisel tekkivad õhuheitmed.

Kas biojäätmete konteinereid on eri suuruses? Need hakkavad ju pikalt seistes haisema.
Biojäätmete konteinerid on kahes suuruses: 140 ja 240 l. Minimaalne tühjendussagedus on kord nädalas, kuid võib tellida ka sagedamini.

Mida tohib biojäätmete konteinerisse panna?
Biojäätmete kogumismahutisse võib panna tahkeid biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ning biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid. Sorteerimisjuhend.

Kuidas tuleb jäätmeid biojäätmete konteinerisse panna?
Biojäätmed tuleb paigutada kogumismahutisse lahtiselt, biolagunevas jäätmekotis või paberkotis. Biojäätmete kogumismahutisse ei tohi panna vedelaid ja kompostimiseks kõlbmatuid jäätmeid.

Kas biojäätmete ja vanapaberi konteineri toob prügiveofirma või tuleb seda eraldi tellida?
Konteiner tuleb ise vedaja käest tellida. Esimese kolme kuu jooksul on konteineri kohaletoomine tasuta. Alates 01.09.2016. a on konteineri kohaletoomine tasuline.

Kui palju tuleb konkreetsete lisakonteinerite eest maksta?
Hinnakirjad leiab siit.

Miks jäätmeveohinnad linnaositi erinevad?
Seaduse järgi on Tartu jagatud neljaks jäätmeveopiirkonnaks. Igas piirkonnas korraldatakse jäätmevedaja leidmiseks eraldi riigihankeid ning seetõttu võivadki hinnad linnaositi erineda.

Õigusaktid

Viimati muudetud 31.08.2018

Kuhu jäätmed viia?

Jäätmekäitlejad

Tavajäätmed

 

Tavajäätmeid võib viia oma transpordiga Tartust 15 km kaugusel Ülenurme vallas asuvasse Aardlapalu jäätmete ümberlaadimisjaama.

Avatud E–P 7–19 , info tel 738 6700.

Kaart

 

Aardlapalu hinnakiri (sh käibemaks):

Prügi (segaolmejäätmed) - 79,79 €/t
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed - 20,28 €/t
Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed - 20,28 €/t
Puit - 84,00 €/t
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid - 132,00 €/t
Ehitus- ja lammutussegapraht - 96,00 €/t
Suurjäätmed - 96,00 €/t

 

Tasuda saab prügila väravas

 

Tavajäätmeid veavad Tartus järgmised ettevõtted:

AS Eesti Keskkonnateenused 

Tähe 108

tel 1919 ja 738 6700

 

Ragn-Sells AS

Sepa 26 

tel 15 155

 

Tavajäätmeid võib viia ka Tartu linna jäätmejaamadesse: Jaama 72c ja Selli tn 19 (end. Turu tn 49).

Vaata lähemalt jäätmejaamade infot.

Muud jäätmed

 • riideid (sh taaskasutuseks kõlbmatut tekstiili) saab viia avalikesse riidekonteineritesse; samuti võetakse neid tasuta vastu Jaama 72c jäätmejaamas ning Selli tn 19 (end. Turu tn 49) jäätmejaamas hinnaga 0,18 €/kg . Tasuta võtavad vanu rõivaid ning tekstiile ümbertöötlemiseks vastu ka Tartu H&M kauplused Lõunakeskuses (info tel 614 8160) ja Kvartalis (info tel 614 8180).

 • suuremõõtmelised ehitusjäätmed (aknaraamid, kraanikausid, WC-potid, krohvipuru jms) saab ära anda tasu eest Tartu jäätmejaamades;

 • töötlemata puit võetakse Tartu jäätmejaamades tasuta vastu;
 • taaskasutatavad jäätmed (pakendijäätmed, plast- ja klaastaara) võetakse Tartu jäätmejaamades tasuta vastu;
 • elektroonikaromud (külmikud, telerid jms; samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms)) võetakse Tartu jäätmejaamades tasuta vastu. Suured, müügipinnaga vähemalt 400 m2, kauplused (näiteks Euronics, Bauhof, Maksimarket, Prisma), võtavad tasuta vastu väikeelektroonikaromusid, mille ükski väline mõõde ei ületa 25 cm.
 • suuremõõtmelised jäätmed (nt mööbel) võetakse Tartu jäätmejaamades tasuta vastu;
 • kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jm) võetakse Tartu jäätmejaamades tasuta vastu
 • kilejäätmeid võtab vastu Eesti Vanapaber OÜ, Jalaka 60B, tel 510 5780;
 • inertseid ehitusjäätmeid (maksimaalse suurusega 0,3 x 0,3 x 0,3 m) ja süvenduspinnast võetakse vastu Turu tn 48 asuvas ladestuspaigas (haldaja AS Eesti Keskkonnateenused) E–R 8–17. Alates 01. 07.2018. a on pinnase ja kivide ning süvenduspinnase vastuvõtuhind 0,95 €/m3 ning muude inertsete ehitusjäätmete vastuvõtuhind 1,02 €/m3. Veoste vastuvõtja juures saab tasuda sularahas, ettevõtteid ja asutusi teenindatakse lepingu- või garantiikirja alusel. Lisainfo tel 738 6700 (tööpäeviti 9:00-17:00).
 • õlipüüdurite (parklad, pesulad jm) tühjendamise teenust pakuvad AS Epler&Lorenz (tel 742 1398, 523 8615) ja AS Ragn-Sells (tel 15155);
 • liiva- ja mudapüüdurite jäätmete käitlemise teenust osutab OÜ Kemmerling (tel 736 7444, 516 9117).

 

 

Ehituse ja lammutuse segajäätmed, suuremõõtmeline betoon, asfalditükid

 

Tasu eest võtab vastu:

OÜ Karimek

Ropka tee 24

tel 506 5373 

E–R 8–17

 

Vanametall 

 

Tartu jäätmejaamad võtavad kodumajapidamisest pärit vanametalli tasuta vastu.

 

Kokkuostjad:

Kuusakoski AS  (Teguri 53, tel 736 7772). Romusõiduki võib ise teeninduspunkti tuua või tellida äraviimine tel 13 660.

CRONIMET Eesti Metall OÜ (Jalaka 60B, tel 510 5780).

 

 

Eterniit

 

Tasu eest võtavad vastu:

 

Autorehvid

 

Tasuta võtavad vastu:

 • AS Kuusakoski teeninduspunkt (Teguri 53, tel 736 7772)

 • Rehve müüvad firmad
 • Jaama 72c jäätmejaam

Tasu eest võtab vastu:

AS Epler & Lorenz

Ravila 75a, sissesõit Tallinna mnt-lt 

tel 742 1398 

Hind: 180 €/t

 

 

Vanapaber

 

Tasuta võtavad vastu:

Ostab kokku:

Eesti Vanapaber OÜ (Jalaka 60b, tel 510 5780)

NB! Raamatuid vastu ei võeta!

 

 

Aia- ja haljastusjäätmed


Biolagunevaid aiajäätmeid saab tasu eest ära anda Tartu jäätmejaamades ning Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakul.

 

Tellimisel teostavad äravedu:

 • Asum OÜ, tel 5668 5695;
 • AS Ragn-Sells, tel 15155;
 • AS Eesti Keskkonnateenused; tel 738 6700;
 • Horticare OÜ, 5376 9999;
 • Ekovir OÜ, tel 733 3660.

 

Fekaalide äravedu

 

 • OÜ Fekto (Raua 22, tel 558 8811). Lisaks kanalisatsioonitorustike ja kaevude survepesu jm.

 • OÜ Kemmerling (Turu 45d, tel 1929 ja 736 7444)

 

 • Fekaalsete vedeljäätmete vastuvõtukoht on ASi Tartu Veevärk reoveepuhasti (Tähe 118, tel 730 6204, 736 2600).

 • Aegunud ravimeid võtavad tasuta vastu apteegid.
 • Elektroonikajäätmete vedu saab tellida tel 633 9240 (ettemaksuarve saadetakse e-kirjaga) või www.kolatakso.ee.
 • Kasutatud toiduõli võtab vastu Sultan Oil OÜ (tel 506 6453).

 

Koduse majapidamise esemed

 

Korduvkasutus-, uuskasutus- ja taaskasutuskeskustesse saab tuua koduse majapidamise esemeid:

 • mööbel,

 • elektri- ja gaasipliidid,

 • pesu- ja õmblusmasinad,

 • nõud, hobivahendid,

 • raamatud, mänguasjad jne.

NB! Riideid ja jalanõusid võetakse vastu ainult uuskasutuskeskuses.

Seal sorteeritakse esemed, vajadusel korrastatakse/remonditakse ja suunatakse uuesti ringlusse. Keskustest saab tellida ka transporti.
Vaata täpsemalt taaskasutuskeskuste infot.

Jäätmejaamad

Jaama 72c jäätmejaama võivad jäätmeid tuua lisaks Tartu elanikele ka Kastre, Luunja ja Tartu valla elanikud.

Selli tn 19 (end. Turu tn 49) jäätmejaama võivad jäätmeid tuua lisaks Tartu elanikele ka Ülenurme, Tabivere, Kambja ja Nõo valla elanikud.

Jäätmejaamast võivad elanikud soovi korral mööbliesemeid ka endale kasutamiseks viia.

Biolagunevaid aiajäätmeid võetakse ühelt toojalt vastu maksimaalselt sõiduauto üks haagisetäis. Suurema koguse puhul tuleb aiajäätmed viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule (tel 742 4225).

Mittekomplekssete külmikute vastuvõtutasu on 8 € külmiku kohta.

Jaama 72c

 

E–R 10–18  

L–P 10–16, riigipühadel suletud

Tel 738 6700 (E-R 9-17) ja 527 8960 (jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele)

 

Tasuta võetakse vastu:

 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jm);

 • suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel);

 • elektroonikaromud (külmikud, telerid jm; samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms));

 • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber ja -metall, plast- ja klaastaara);

 • pakendijäätmed;

 • töötlemata puit;

 • plastijäätmed;

 • autorehvid (kuni 8 sõiduauto rehvi tooja kohta. Ühe toojana käsitletakse ühte või mitut ühiselt rehve üle andvaid isikuid (näiteks ühise järelhaagisega jäätmejaama külastajaid käsitletakse ühe toojana)).

Tasu eest võetakse vastu:

 • biolagunevad aiajäätmed, 12 €/t;

 • väikeses koguses (kuni 10 kg tooja kohta) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, 48 €/t (suuremad kogused saab viia Turu tn 48 asuvasse ladestuspaika) ;

 • rõivad/tekstiil, 0,01 €/t;

 • suuremõõtmelised ehitusjäätmed (aknaraamid, kraanikausid, WC-potid, klaas, krohvipuru jms), 46,80 €/t;

 • eterniit, 78 €/t;

 • segaolmejäätmed, 120 €/t.

 

Selli tn 19 (end. Turu tn 49)

 

Juurdepääsuskeem
E–R 10–18

L–P 10–16, riigipühadel suletud

Tel 742 1398 ja 524 1544

 

Tasuta võetakse vastu:

 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid, turvaliselt pakendatud süstlad jm);

 • suurjäätmed (mööbel);

 • elektroonikaromud (külmikud, telerid jm; samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms));

 • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber, metall, plast);

 • pakendijäätmed;

 • töötlemata puit.

Tasu eest võetakse vastu:

 • biolagunevad aiajäätmed, 0,6 €/t; 

 • suuremõõtmelised ehitusjäätmed (aknaraamid, kraanikausid, WC potid, samuti krohvipuru jms), klaas, 48 €/t;

 • väikeses koguses (kuni 10 kg tooja kohta) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed, 48 €/t (suuremad kogused saab viia Turu tn 48 asuvasse ladestuspaika) ;

 • tekstiil, 0,18 €/kg;

 • eterniit, 120 €/t.

NB! Autorehve vastu ei võeta!

Ohtlike jäätmete piirkogustest suuremate koguste puhul tuleb enne jäätmete üleandmist jäätmejaamale ühendust võtta Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistusega:

juhan.voolaid@raad.tartu.ee või

tel 736 1273 ja 736 1248.

 

Ohtlike jäätmete piirkogused:

 • õlid 20 kg;

 • õlifiltrid 10 tk;

 • päevavalguslambid 10 tk;

 • elavhõbedajäätmed 100 g;

 • aegunud ravimid 2 kg;

 • värvi-, laki- ja liimijäätmed 20 kg;

 • olmekemikaalid 5 kg;

 • vanad akud ja patareid (piiramatu kogus);

 • lahustid 10 kg;

 • saastunud pakendid 10 kg;

 • saastunud pühkematerjal 5 kg;

 • pestitsiidid 10 kg;

 • põllumajanduskemikaalid 5 kg;

 • nakkusohtlikud jäätmed 1 kg.

Taaskasutuskeskused

Tartu Majaomanike Ühingu Korduvkasutuskeskus

 

Jaamamõisa 30

T–R 11–18

L 10–15 

Info ja registreerimine (ka väljaspool tööaega) tel 553 6111.

 

Koduse majapidamise esemed, nagu mööbel, elektri- ja gaasipliidid, pesu- ja õmblusmasinad, nõud, hobivahendid, raamatud, mänguasjad jne (v.a riided), saab ära anda Tartu Majaomanike Ühingu Korduvkasutuskeskuses aadressil Jaamamõisa 30. Seal sorteeritakse esemed, vajadusel korrastatakse/remonditakse ja suunatakse uuesti ringlusse. Keskusest saab tellida ka transporti.

Tartu Uuskasutuskeskus

 

Riia 11

www.uuskasutus.ee

E–R 10–18 

L 10–16
Tel 5553 0288 

e-post: tartu@uuskasutus.ee

 

Koduses majapidamises ülejäävate esemete (mööbel, toimiv tehnika, aksessuaarid, hobivahendid, raamatud, mänguasjad, nõud jne) ning puhaste, tervete ja kasutamiskõlblike riiete ja jalanõude vastuvõtt ning uuesti ringlusesse suunamine. Uuskasutuskeskusest saab tellida ka transporti. 

Tartu Taaskasutuskeskus

 

Tuglase 2

https://et-ee.facebook.com/Taaskasutuskeskus/

E–R 10–18 

L 9–15
Tel 501 8015 ja 5344 7403 

e-post: info@taaskasutuskeskus.ee

 

Võimalik tellida transporti. Igal laupäeval toimub parklas täika.

Pakendite kogumispunktid

Tartu linnas on võimalus tasuta ja mugavalt ära anda pakendijäätmeid, tellides OÜ-lt Tootjavastutusorganisatsioon pakendikoti teenuse.

Teenuse tutvustus: http://www.tvo.ee/eramajale

Konteinereid haldavad Tartus:

Kortermajade juurde paigutatud konteinereid haldab OÜ Tootjavastutusorganisatsioon. Konteinerite andmed: http://www.tvo.ee.

Konteinerite asukohad Tartu kaardil

Tähtvere

1. Taara pst ja J.V.Jannseni ristmikul (TVO)
     sega- ja paberpakend
2. Taara pst ja Näituse nurk, parkla (EPr)
     sega- ja klaaspakend
3. Tuglase 7, maja otsas (EPr)
     sega- ja klaaspakend
4. Tuglase ja Vaksali ristmikul (tankla taga parklas) (ETO)
    sega- ja klaaspakend

5. F.R.Kreutzwaldi tn 1b, parkla (TVO)

     sega-, klaas- ja paberpakend

6. Tammsaare - Vaksali ristmik (TVO)

     sega-, klaas- ja paberpakend

 

Supilinn

1. Oa ja Marja ristmik (ETO)
     sega- ja klaaspakend
2. Tähtvere spordipargi parkla (TVO)
     pakend, klaas, paberpakend

 

Veeriku

1. Ravila 49, maja juures (EPr)
     sega- ja klaaspakend
2. Tervishoiu ja Väikse kaare ristmik (TVO)
     sega-, klaas- ja paberpakend
3. Kannikese 19 (EPr)
     sega- ja klaaspakend
4. Viljandi mnt 13, Konsum (ETO)
     sega- ja klaaspakend
5. Vitamiini 1, Veeriku Selver (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend

6. Ilmatsalu 11, Maxima parkla (EPr)

     sega-, klaas- ja paberpakend

 

Tammelinn

1. Väike kaare ja Raudtee ristmik (TVO)
    sega-, klaas- ja paberpakend
2. Pirni 2 juures (EPr)
     sega- ja klaaspakend
3. Tamme pst 8 ees (EPr)
     sega- ja klaaspakend
4. Riia ja Suure kaare ristmik, parklas (TVO)
     sega-, klaas- ja paberpakend
5. Aardla ja Raudtee ristmik (ETO)
     sega- ja klaaspakend
6. Kesk kaare ja Raudtee ristmik, parklas (TVO)
     sega-, klaas- ja paberpakend
7. Aardla 97, haljasala serval (TVO)
     sega- ja klaaspakend
8. Lembitu 2, Lembitu Konsum, maja taga (ETO)
    sega- ja klaaspakend

9. Kulli 4 kõrval

     sega-, klaas- ja paberpakend

 

Maarjamõisa

1. Ehitaja ja Sanatooriumi parkla (ETO)
     sega- ja klaaspakend

 

Ränilinn

1. Aardla 124 (EPr)

     segapakend
2. Tartu Maksimarket, Ringtee 75 (ETO)

     sega- ja klaaspakend
3. Aardla 114, Ringtee Selver (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend

 

Vaksali

1. Riia 26 (EPr)
     sega- ja klaaspakend
2. Võru 55f, Maxima parkla (EPr)
     sega- ja klaaspakend
3. Vaksali 12b, parkla (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend

 

Kesklinn

1. Väike-Turu 6, parkla (EPr)
     sega- ja klaaspakend
2. Vanemuise ja Akadeemia ristmik (EPr)
     sega- ja klaaspakend
3. Tiigi 17, maja juures (EPr)
     sega- ja klaaspakend
4. Magistri tn (ETO)
     sega- ja klaaspakend
5. Turhoone parkla (TVO)
     sega-, klaas- ja paberpakend
6. Vanemuise 15 parkla (ETO)
     sega- ja klaaspakend
7. Turu 14, Zeppelini keskus (ETO)
     sega- ja klaaspakend
8. Riia 29, parkla (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend

 

Karlova

1. Sõbra Selver, parklas (EPr)
     sega- ja klaaspakend
2. Turu 37a (ETO)
     sega- ja klaaspakend
3. Võru 150, Tehase-Teguri parkla (EPr)
     sega- ja klaaspakend
4. Tehase 16, E-kaubamaja parkla (ETO)
     sega- ja klaaspakend
5. Lootuse tn lasteaia parkla (ETO)
     sega- ja klaaspakend
6. Sõbra 58, Prisma (ETO)
     sega- ja klaaspakend

7. Turu tn 26, parkla (TVO)

     sega-, klaas- ja paberpakend

8. Rebase 10, Rimi parkla (ETO)

     sega- ja klaaspakend

 

Variku

1. Kopli ja Kraavi ristmik (EPr)
     sega- ja klaaspakend

 

Ropka

1. Võru tn 77, Aardla Selveri parkla (TVO)

     sega-, klaas- ja paberpakend

2. Võru-Aardla ristmik (TVO)
     sega- ja klaaspakend
3. Jalaka 34, Karete Konsum, (ETO)
     sega- ja klaaspakend
4. Võru 170, Säästumarket (ETO)
     sega- ja klaaspakend

Ropka tööstusrajoon

1. Tähe 108, AS Eesti Keskkonnateenused (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend
 

Raadi-Kruusamäe

1. Kruusamäe ja Kummeli nurk (EPr)
     sega- ja klaaspakend
2. Mäe-Peetri parkla (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend
3. Lubja 7, maja taga (ETO)
     sega- ja klaaspakend
4. Raadi pargi parkla (ETO)
     sega- ja klaaspakend
5. Narva mnt 112, Maxima (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend
6. Aru ja Muru ristmik (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend
7. Vahi 62, Vahi Selver (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend

 

Ülejõe

1. Puiestee 81, parklas (EPr)
     sega- ja klaaspakend
2. Raatuse ja Pika tn ristmik, parkla (EPr)
     sega- ja klaaspakend
3. Ujula Konsum, Ujula 2 (ETO)
     sega- ja klaaspakend
4. Pärna ja Uue tn ristmik (ETO)
     sega- ja klaaspakend
5. Kvissentali, bussipeatus (ETO)
     sega- ja klaaspakend
6.  Narva mnt 31 parkla (ETO)
     sega- ja klaaspakend
7. Jaama 67a alajaam (ETO)
     sega- ja klaaspakend
8. Ujula ja Lodjakoja tee parkla (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend

 

Jaamamõisa

1. Jaama 74, Jaamamõisa Selver (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend
2. Jaama 72c, Tartu jäätmejaam (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend

3. Põhja pst 17 (TVO)

     sega-, klaas- ja paberpakend

4. Rõõmu tee 2 kõrval

     sega-, klaas- ja paberpakend

 

Annelinn

1. Kalda tee 43, Anne Selver (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend
2. Anne 40, taarapunkti juures (EPr)
     sega- ja klaaspakend
3. Anne 57, Maxima parkla (EPr)
     sega- ja klaaspakend
4. Anne 83, maja vastas parklas (EPr)
     sega- ja klaaspakend
5. Mõisavahe 21, Adelani taarapunkt (ETO)
    sega- ja klaaspakend
6. Kaunase pst 4 a, majaesine parkla (EPr)
    sega- ja klaaspakend
7. Mõisavahe 37, maja otsas (EPr),

     klaaspakend
8. Anne 46, Säästumarket (ETO)
    sega- ja klaaspakend
9. Eedeni Konsum, Kalda tee 1c (ETO)
     sega- ja klaaspakend
10. Kivilinna Konsum, Jaama 173 (ETO)
       sega- ja klaaspakend
11. Turusilla parkla (ETO)
       sega- ja klaaspakend
12. Kaunase pst 21, Säästumarket (ETO)
        sega- ja klaaspakend
13. Kalda tee 32, Maxima (EPr)
        sega-, klaas- ja paberpakend
14. Nõlvaku 2, Prisma (ETO)
        sega- ja klaaspakend
15. Pikk-Papli parkla (EPr)
        sega-, klaas- ja paberpakend

 

Ihaste

1. Uus-Ihaste, Näsiniine-Põhjatamme pst (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend
2. Vana-Ihaste, Kasteheina bussipeatus (ETO)
     sega- ja klaaspakend
3. Vana-Ihaste, Ihaste bussipeatus (ETO)
     sega- ja klaaspakend

 

END. TÄHTVERE VALLA ALA

1. Ilmatsalu, Kooli tee 1
segapakend
2. Ilmatsalu,  Järve tee 8 (end. vallavalitsus)
segapakend
3. Ilmatsalu, Õngu tee ristmik
segapakend
4. Kandiküla, Kandi tee
segapakend
5. Rahinge, järve kaldal
segapakend
6. Rahinge, Kõpla tee ristmik
segapakend
7. Märja, Keskuse 11
segapakend
8. Märja park
segapakend
9. Kardla, Mudaniku bussipeatus
segapakend
10. Vorbuse, garaažid
segapakend
11. Rõhu, ridaelamud
segapakend
12. Haage, Võilille tee avalik parkla
segapakend
13. Haage, järve kaldal
segapakend
14. Tähtvere küla, Tiksoja tee

Pandipakendi tagasivõtmine

TAARA VASTUVÕTUKOHAD ASUVAD KÕIGI SUUREMATE KAUPLUSTE JUURES


Pakendite, millele on kehtestatud tagatisraha, tagasivõtmise peavad korraldama sellise kauba müüjad, kui nende müügikoha suurus on 200 ruutmeetrit või üle selle. Vastuvõtt peab olema korraldatud müügikohas või müügikoha teenindusmaal müügikoha kauplemisajal.

 

Vanapaberi kogumispunktid

Paberi ja papi üleandmine Tartus

 • Vähemalt kümne korteriga kortermajadel on kohustuslik omada eraldi konteinerit paberi ja papi jaoks. Kohapeal kogumise teenuse võivad valida ka majad, kus on alla kümne korteri. Kui majapidamistes tekib arvestatav kogus vanapaberit, võiks kaaluda koju vanapaberikonteineri paigaldamist. Selline lahendus sobib majapidamistele või eramajade gruppidele, kus tekib kvartalis vähemalt 240 liitrit paberit ja pappi.

 • Jäätmejaamad.
 • Kokkuostupunktid (näiteks Eesti Vanapaber OÜ, Jalaka 60B, tel 510 5780).

 

Avalikud vanapaberikonteinerid

 • Marja ja Oa ristmikul asuv kogumispunkt
 • Lootuse tn (lasteaia) parkla
 • Sanatooriumi-Ehitaja parkla
 • Aardla ja Raudtee ristmik
 • Kesk kaare ja Raudtee ristmik, parklas
 • E-Kaubamaja parkla
 • Vana-Ihaste, Ihaste bussipeatus
 • Kannikese 19 vastas asuv kogumispunkt
 • Tamme pst 8 vastas asuv kogumispunkt
 • Taara pst ja J. V. Jannseni ristmikul asuv kogumispunkt
 • Lubja 7 kogumispunkt

Info tel 736 1273

Vanaõlide, õlifiltrite ja akude kogumiskohad

Kogumiskohad

Biolagunevate jäätmete kogumiskohad

Biolagunevad aiajäätmed

Tasu eest võetakse vastu:  

Tartu jäätmejaamades

Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakul (tel 742 4225)

 

Fekaalivedu

Teenust osutavad:

OÜ Fekto

Raua 22 

tel 558 8811 

 

OÜ Kemmerling

Turu 45d 

tel 1929

 

Kogumis- ja settekaevude vedelad jäätmed

Jäätmete vastuvõtukoht:

AS Tartu Veevärk reoveepuhasti

Tähe 118 

tel 730 6204 ja 736 2600

Riidekonteinerid

Riidekonteineritesse võib panna puhtaid tekstiilesemeid: rõivaid, kardinaid, voodipesu jms, samuti kasutatud jalatseid, kotte, vöösid ja mänguasju. Riided palutakse konteineritesse panna kinnistes kottides, et need konteineri tühjendamise ajal ei määrduks.

Tartu riidekonteinerite asukohad:
- Aardla Selveri parkla, Võru tn 79 hoone ees;
- Veeriku ostukeskus, Vitamiini 1. Raudtee poolses parklas, pakendikonteinerite kõrval;
- Humana kauplus, Kuperjanovi 20, maja nurga juures;
- Zeppelini keskus, Turu 14, pakendikonteinerite kõrval;
- Ujula Konsum, Ujula 2a, pakendikonteinerite kõrval (ajutiselt eemaldatud);
- Jõe keskus, Sõbra 58, maja jõepoolse nurga juures, pakendikonteinerite kõrval;
- Annelinna keskus, Kalda tee 43, pakendikonteinerite kõrval;
- Annelinna Prisma, Nõlvaku 2, Jaama tn poolses parklas, pakendikonteinerite kõrval.

Konteineritesse ei tohi panna õli ja muude kemikaalidega määrdunud riideid, katkiseid jalatseid ja mänguasju, elektroonikat ega raamatuid. Kemikaalidega kahjustatud tekstiili, kasutamiskõlbmatute jalatsite ja mänguasjade ümbertöötlemist ei võimalda senised tehnoloogiad. Kõik konteinerisse toodud esemed jõuavad Humana sorteerimiskeskusesse, kus need sorteeritakse. Kandmiskõlblikud rõivad jõuavad kas Humana kauplustesse või annetustena partnerorganisatsioonidele Mosambiigis, Angolas, Malawis ja Zambias. Esemed, mis enam kandmiskõlblikud ei ole, suunatakse ümbertöötlusse.

Konteinerite soetamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus ning nende tühjendamise ja korrashoiuga tegeleb taaskasutus- ja heategevusorganisatsioon Humana.

Tekstiilikonteinerid on olemas ka Tartu jäätmejaamades Jaama 72c ja Selli tn 19 (end. Turu tn 49). Jaama tänaval asuvasse jäätmejaama saab tekstiilijäätmeid ära anda sümboolse tasu eest (1 senti tonn), Selli tn jaamas võetakse tekstiilijäätmeid vastu hinnaga 18 senti kilogramm.

 

Viimati muudetud 07.12.2018

Viimati muudetud 11.10.2018