Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Recognition

Recognition of youth work

Honorary youth work titles

Annual honorary titles are a way for the City of Tartu to recognise people and organisations for their noteworthy actions in the preceding 12 months in the field of youth work. The titles and awards cover three categories: Youth Worker of the Year; Young Person of the Year; and Child- and Youth-friendly Deed of the Year.

Anyone can nominate people for honorary titles. A joint committee comprising politicians, officials, young people and youth workers is convened to select the winners, who are announced on Tartu’s website. The awards ceremony for the honorary titles is held in December each year.

Photo by Juhan Voolaid
Photo by Juhan Voolaid

Awards for papers written by university students on the subject of young people and youth work in Tartu

Awards for papers written by university students on the subject of young people and youth work in Tartu are a way for the City of Tartu to recognise authors whose work raises questions about and studies topics that are relevant to young people or youth work in Tartu. Authors can submit their own work to apply for the award. A joint committee comprising politicians, officials, young people and youth workers is convened to select the winners, who are announced on Tartu’s website. The awards ceremony for the honorary titles is held in December each year.

Parimad noorsootöö tegijad 2020. aastal

3. detsembril 2020. aastal toimunud Tartu noorsootöö tunnustussündmusel kuulutati välja aasta noorsootöö tegijad ning aasta noored tegijad.

Aasta noorsootöö tegija kategooria laureaadiks sai Tartu Forseliuse Kooli huvijuht Janne Puks. Janne Puks on huvijuhina ergastanud kooli elu, kus tema algatusel alustas tööd õpilasesindus ning aktiivse vahetunni läbiviimise meeskond. Lõppevast aastast võib eriliselt esile tõsta Janne loodud uudset mängupauside kalendrit, mida kasutati paljudes koolides. Janne on edukalt töötanud ka riskinoortega ning kaasanud erineva taustaga noori ühistegevustesse.

Aasta noorsootöö tegija kategooria laureaadiks sai Tartu loodusmaja huvikooli õpetaja Pille-Riin Pärnsalu. Pille-Riin Pärnsalu on viimase õppeaasta jooksul toetanud digivõimekuse arengut ning viinud läbi digipädevuste tõstmise koolitusi nii loodusmaja huvikooli kui ka Eesti Huvikoolide Liidu liikmeskoolide õpetajatele. Ta on panustanud loodusmaja õppekavade ja arengukava loomisesse ning edendanud distantstõppe võimalusi. Huviringi õpetajana toetab Pille-Riin keskkonnasõbralikku disaini, Rohelise kooli toimimist ning rohelist mõtteviisi.

Aasta noore tegija tiitli pälvis Kärg Valner. Kärg Valner on Lastekaitse Liidu noortekogu ja Eurochild Children´ s Coucil liige ning osalenud platvormi „Märka last“ loomises. Tema südameasjaks on seismine laste ja noorte kaasamise ja sõnaõiguse eest ning kireks on noortele uudiste edastamine räppides, tehes seda lihtsalt ja paeluvalt.

Aasta noore tegija tiitli pälvis Martin Lillevere. Martin Lillevere on Tartu Mart Reiniku Kooli õpilasesinduse liige ning president. Ta on väga loov ja ettevõtlik ning aidanud mitmeid koolisündmusi läbi viia kujundades plakateid või õmmeldes lavale akse. Lisaks on Martin aktiivne vabatahtlik Aeg-Ruumi laste- ja noortekeskuses, kus korraldab kokaklubi.
  

Tunnustussündmuse kokkuvõttev video  

Tunnustussündmuse fotogalerii

Tutvu varasemate noorsootöö valdkonna parimatega

 

Last changed 07.12.2020