Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tunnustused

Tartu on nooruselinn, kus noortel on igakülgsed võimalused arenguks ja eneseteostuseks. Noorsootöö julgustab noort avastama, hoolima ja tegutsema.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
736 1360
 

Tartu linna noorsootöö aasta aunimetused

 

Tartu linna noorsootöö aasta aunimetus ja sellega kaasnev preemia on Tartu linna tunnustus Tartus tegutsevatele isikutele ja organisatsioonidele, kes on aasta jooksul Tartus silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi Tartu linna kujundamisel noortesõbralikumaks. Ettepanekuid aunimetuste määramiseks saab esitada igaüks. Tunnustatavate valimiseks moodustakse komisjon, kuhu kaasatakse ka noorte esindaja. Aunimetused tehakse teatavaks Tartu linna koduleheküljel ning auhinnad antakse üle Tartu noorsootöö aasta tunnustussündmusel iga aasta detsembris.

Tutvu Tartu Linnavolikogu 20.02.2020 määrusega nr 88 "Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad".

Noorsootöö aasta aunimetused

Aunimetused ja preemia määratakse neljas kategoorias: aasta noorsootöö tegija, aasta noor tegija, aasta noortesõbralik tegu ning aasta noorsootöö teemaline üliõpilastöö.

  • Aasta noorsootöö tegija - isik või organisatsioon, kes on Tartu noorte vabal ajal oskuslikult juhendanud noori nende annete avastamisel ja ideede teostamisel, viinud ellu edukaid projekte ja/või käivitanud uuenduslikke ettevõtmisi.

  • Aasta noor tegija - 7-26aastane isik või isikud, kelle Tartus toimunud omaalgatuslik ettevõtmine on võimaldanud noortel panustada kogukonda ja/või positiivselt mõjutanud noorte elu.
  • Aasta noortesõbralik tegu - Tartus tegutseva isiku või organisatsiooni ettevõtmine, mis on aidanud muuta Tartu noorte elu meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks.
  • Aasta noorsootöö teemaline üliõpilastöö - Tartu noorte või noorsootöö teemaline üliõpilastöö, mis on kaitstud auhinna määramisega samal või eelneval kalendriaastal riiklikult tunnustatud rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppekava lõputööna ning käsitleb Tartu noorte või noorsootöö jaoks päevakajalisi või uuenduslikke küsimusi, kasutades uuringu valimis Tartu noori või uurimisobjektina Tartu noorsootööd.

Parimad noorsootöö tegijad 2020. aastal

3. detsembril 2020. aastal toimunud Tartu noorsootöö tunnustussündmusel kuulutati välja aasta noorsootöö tegijad ning aasta noored tegijad.

Aasta noorsootöö tegija kategooria laureaadiks sai Tartu Forseliuse Kooli huvijuht Janne Puks. Janne Puks on huvijuhina ergastanud kooli elu, kus tema algatusel alustas tööd õpilasesindus ning aktiivse vahetunni läbiviimise meeskond. Lõppevast aastast võib eriliselt esile tõsta Janne loodud uudset mängupauside kalendrit, mida kasutati paljudes koolides. Janne on edukalt töötanud ka riskinoortega ning kaasanud erineva taustaga noori ühistegevustesse.

Aasta noorsootöö tegija kategooria laureaadiks sai Tartu loodusmaja huvikooli õpetaja Pille-Riin Pärnsalu. Pille-Riin Pärnsalu on viimase õppeaasta jooksul toetanud digivõimekuse arengut ning viinud läbi digipädevuste tõstmise koolitusi nii loodusmaja huvikooli kui ka Eesti Huvikoolide Liidu liikmeskoolide õpetajatele. Ta on panustanud loodusmaja õppekavade ja arengukava loomisesse ning edendanud distantstõppe võimalusi. Huviringi õpetajana toetab Pille-Riin keskkonnasõbralikku disaini, Rohelise kooli toimimist ning rohelist mõtteviisi.

Aasta noore tegija tiitli pälvis Kärg Valner. Kärg Valner on Lastekaitse Liidu noortekogu ja Eurochild Children´ s Coucil liige ning osalenud platvormi „Märka last“ loomises. Tema südameasjaks on seismine laste ja noorte kaasamise ja sõnaõiguse eest ning kireks on noortele uudiste edastamine räppides, tehes seda lihtsalt ja paeluvalt.

Aasta noore tegija tiitli pälvis Martin Lillevere. Martin Lillevere on Tartu Mart Reiniku Kooli õpilasesinduse liige ning president. Ta on väga loov ja ettevõtlik ning aidanud mitmeid koolisündmusi läbi viia kujundades plakateid või õmmeldes lavale akse. Lisaks on Martin aktiivne vabatahtlik Aeg-Ruumi laste- ja noortekeskuses, kus korraldab kokaklubi.
  

Tunnustussündmuse kokkuvõttev video  

Tunnustussündmuse fotogalerii

Tutvu varasemate noorsootöö valdkonna parimatega

 

Viimati muudetud 31.08.2021