Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tunnustused

Tartu on nooruselinn, kus noortel on igakülgsed võimalused arenguks ja eneseteostuseks. Noorsootöö julgustab noort avastama, hoolima ja tegutsema.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
736 1360
 

Tartu linna noorte valdkonna aasta aunimetused

Tartu linna noorte valdkonna aasta aunimetus ja sellega kaasnev preemia on Tartu linna tunnustus Tartus tegutsevatele isikutele ja organisatsioonidele, kes on aasta jooksul Tartus silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi Tartu linna kujundamisel noortesõbralikumaks. Ettepanekuid aunimetuste määramiseks saab esitada igaüks. Tunnustatavate valimiseks moodustakse komisjon, kuhu kaasatakse ka noorte esindaja. Aunimetused tehakse teatavaks Tartu linna koduleheküljel ning auhinnad antakse üle Tartu noorte valdkonna aasta tunnustussündmusel.

Aunimetused ja preemiad antakse kuues kategoorias: 

 • aasta noorsootöö tegija  isik või organisatsioon, kes on Tartu noorte vabal ajal oskuslikult juhendanud noori nende annete avastamisel ja ideede teostamisel, viinud ellu edukaid projekte ja/või käivitanud uuenduslikke ettevõtmisi.
 • aasta noor tegija  7–26aastane isik või isikud, kelle Tartus toimunud omaalgatuslik ettevõtmine on võimaldanud noortel panustada kogukonda ja/või positiivselt mõjutanud noorte elu.
 • aasta noortesõbralik tegu  Tartus tegutseva isiku või organisatsiooni ettevõtmine, mis on aidanud muuta Tartu noorte elu meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks.
 • aasta noorsootöö teemaline üliõpilastöö  Tartu noorte või noorsootöö teemaline üliõpilastöö, mis on kaitstud auhinna määramisega samal või eelneval kalendriaastal riiklikult tunnustatud rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppekava lõputööna ning käsitleb Tartu noorte või noorsootöö jaoks päevakajalisi või uuenduslikke küsimusi, kasutades uuringu valimis Tartu noori või uurimisobjektina Tartu noorsootööd.
 • aasta huvihariduse tegu – Tartus tegutseva huvihariduse ja huvitegevuse valdkonna organisatsiooni ettevõtmine, mis on märkimisväärselt panustanud huvihariduse valdkonna arengusse.
 • aasta huvihariduse juhendaja – Tartus tegutsev huvihariduse ja huvitegevuse valdkonna isik, kes on märkimisväärselt panustanud huvihariduse valdkonna arengusse.

Tartu Linnavolikogu 20.02.2020 määrus nr 88 "Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad".


  foto: Marleen Kovalik
  foto: Marleen Kovalik

  Aunimetuse saajad 2023

  Aasta noorsootöö tegija 2023 – Sära Sthella Tohv (Tartu Noorsootöö Keskus) 

  Aasta noor tegija 2023 – Kerttu Vau (Tartu linna noorte sündmuste korraldaja) 

  Aasta noor tegija 2023 – Aliise-Gea Vares (Tartu linna noortevaldkonna edendamine) 

  Aasta noorsootöö teemaline üliõpilastöö 2023 – Gerda Niitvähi "Laste kaasamine avatud noortetoa ruumiloomesse Anne noortekeskuse näitel

  Aasta huvihariduse tegu 2023 - Jakobi Mäe Teatristuudio etendused 2023. aasta kevadel (etendused Fin Kennedy “Lahtirullumine” ja A. Tšehhovi “Kajakas”) 

  Aasta huvihariduse juhendaja 2023 - Andres Joala (Tartu Loodusmaja huvikooli puutöö, tehnika ja taaskasutusringi juhendaja)

  2023. aasta eest tunnustuse pälvinud (foto: Maris Savik)
  2023. aasta eest tunnustuse pälvinud (foto: Maris Savik)

  Aunimetuse saajad 2022

  Aasta noorsootöö tegija – Elen Hermanson

  Aasta noor tegija – Marie Gordeeva

  Aasta noortesõbralik tegu – Tartu Noorsootöö Keskuse noorema sihtgrupi noortekeskuste avamine (7-11-aastastele)

  Aasta huvihariduse tegu – MTÜ Laulustuudio Laulupesa muusikal "Õnnelike inimeste maa"

  Aasta huvihariduse juhendaja – Priit Strandberg

  Aasta huvihariduse juhendaja – Tiina Lilleleht 

  2022. aasta eest tunnustuse pälvinud (foto: Marleen Kovalik)
  2022. aasta eest tunnustuse pälvinud (foto: Marleen Kovalik)

  Aunimetuse saajad 2021

  Aasta noorsootöö tegija – Grete Sarap – Tartu Noorsootöö Keskuse direktor. 

  Aasta noor tegija – Liisi Haljasorg – Miina Härma Gümnaasiumi abiturient, Tartu linna noortevolikogu esimees.

  Aasta noor tegija– Koolilaul korraldajad – Tamme Kooli õpilased Stella Seim,  Anette Nurja, Emily Mäesepp ja Maarja- Liis Nurja. 

  Aasta noorsootöö teemaline üliõpilastöö – Lauri Kruuv "Noortekeskuste ja üldhariduskoolide partnerlusega seotud kommunikatsioon Tartu linna näitel"

   

  Tutvu varasemate noorsootöö valdkonna parimatega

  Viimati muudetud 22.01.2024