Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-1°

Tunnustused

Tartu on nooruselinn, kus noortel on igakülgsed võimalused arenguks ja eneseteostuseks. Noorsootöö julgustab noort avastama, hoolima ja tegutsema.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
Telefon: 7361 360
 

Tartu linna noorsootöö aasta aunimetused

Tartu linna noorsootöö aasta aunimetus ja sellega kaasnev preemia on Tartu linna tunnustus Tartus tegutsevatele isikutele ja organisatsioonidele, kes on aasta jooksul Tartus silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi Tartu linna kujundamisel noortesõbralikumaks. Ettepanekuid aunimetuste määramiseks saab esitada igaüks. Tunnustatavate valimiseks moodustakse komisjon noortevolikogu, linnavolikogu, linnavalitsuse ametnike, noorsootöövaldkonnas tunnustatud organisatsioonide ja noorsoouurijate esindajatest. Aunimetused tehakse teatavaks Tartu linna koduleheküljel ning auhinnad antakse üle Tartu noorsootöö aasta tunnustussündmusel iga aasta detsembris.

Tutvu Tartu Linnavolikogu 11.10.2018 määrusega nr 40 "Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad".

Noorsootöö aasta aunimetused

Aunimetused ja preemia määratakse neljas kategoorias: aasta noorsootöö tegija, aasta noor tegija, aasta noortesõbralik tegu ning aasta noorsootöö teemaline üliõpilastöö.

  • Aasta noorsootöö tegija - isik või organisatsioon, kes on Tartu noorte vabal ajal oskuslikult juhendanud noori nende annete avastamisel ja ideede teostamisel, viinud ellu edukaid projekte ja/või käivitanud uuenduslikke ettevõtmisi.

  • Aasta noor tegija - 7-26aastane isik või isikud, kelle Tartus toimunud omaalgatuslik ettevõtmine on võimaldanud noortel panustada kogukonda ja/või positiivselt mõjutanud noorte elu.
  • Aasta noortesõbralik tegu - Tartus tegutseva isiku või organisatsiooni ettevõtmine, mis on aidanud muuta Tartu noorte elu meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks.
  • Aasta noorsootöö teemaline üliõpilastöö - Tartu noorsootöö teemaline üliõpilastöö, mis on kaitstud auhinna määramisega samal või eelneval kalendriaastal riiklikult tunnustatud rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppekava lõputööna ning käsitleb Tartu noorsootöö jaoks päevakajalisi või uuenduslikke küsimusi.

Parimad noorsootöö tegijad 2017. aastal

6. detsembril 2017. aastal toimunud Tartu noorsootöö tunnustussündmusel kuulutati välja aasta noored tegijad, aasta noorsootöö tegijad, aasta laste- ja noortesõbralik tegu ning aasta üliõpilastööd.

Aasta noorsootöö tegijate kategooria laureaadid olid Laulustuudio „Laulupesa“, Rajaleidja keskuse karjäärispetsialist Heidi Maarja Melts ning Võimlemisklubi „Akros“ juht Heigo Klaos.

  • Laulustuudio „Laulupesa“ on üks soe ja mõnus paik, kus on võimalik laulda, mängida ja pillimängu õppida. Selle mõnusa sooja tunde Laulupesas loovad just need õpeatajad - Airi, Liis, Krista, Marit ja laste sõber Erika. On suur vahe kas oma tööd tehakse tegemise pärast või tehakse seda suure armastuse ja kirega. Eriti oluline on see just lastega töötavate asutuste ja inimeste puhul. Laulupesa on 110% laste sõber. 
  • Tartumaa Rajaleidja keskuse karjäärispetsialist Heidi Maarja Melts on staažikas noorsootöötaja, kes leiab igas noores üles tema võimed ja oskused. Heidi Maarja on töötanud Lille majas, kus korraldas aastaid noortele suvelaagreid ja malevaid. Juba Lille majas alustas ta Tartu ja Tartumaa gümnasistidele mõeldud töövarjupäeva korraldamisega. Nüüd töötab Rajaleidja keskuse karjäärispetsialistina, kus igapäevase nõustamise kõrval jätkab Töövarjupäeva  koordineerimist. Heidi Maarja peab noorte ettevalmistust ja kaasamist väga olulisteks. Töövarjupäeva raames on aastate jooksul olnud sadadel Tartu ja Tartumaa noortel olnud võimalus varjutada neile huvipakkuvaid ameteid, mis on kindlasti hõlbustanud nende noorte hilisemaid karjääriotsuseid ja -valikuid.
  • Võimlemisklubi „Akros“ juht Heigo Klaos on asutanud oma südamele ja kutsumusele vastava ettevõtmise, kus ta ka ise treeneriks on. Heigo on kogu oma hingega selle ettevõtmise ees ja sees. Akrose klientideks on lapsed, noored, täiskasvanud, vanurid. Heigo saab hakkama nii suurte gruppide kui ka nõudlike lapsevanematega. Kui teha midagi nii pühendunult ja suure südamega, siis see paistab silma igaühele, kes Akrose uksest sisse astub. 

Aasta noore tegija tiitli pälvisid Zsolt Banhalmi, Jarlin Hollo ja Andri Võsokovski.

  • Zsolt Banhalmi on Ungarist pärit noormees, kes tuli 2016. aasta sügisel Euroopa Vabatahtliku teenistuse raames Tartu Lille Majja vabatahtlikuks. Ühtlasi hakkas ta vabatahtliku tegevuse raames õpetama huvilistele ka Cajoni (kahoni) trummi. Kahoni trummi tundides kooskäivatest Stuudio Duende flamenkotantsijatest kujunes välja Duende kahonirühm, mis tegutseb Zsolti juhendamisel tänaseni. Zolt on vabatahtlikuna panustanud palju oma aega Tartu Lille Maja noortekeskuse tegevustesse. Ta on jaganud oma teadmisi ja oskusi Ungari keelest, kokakunstist ning saanud noortega hea kontakti, et teda võiks pidada juba professionaalseks noorsootöötajaks, mitte vabatahtlikuks nooreks. Praegu toimetab Zsolt Anne Noortekeskuses, kus juhendab sealset muusikaringi ning õpetab Djembe trummide rütme. 
  • Jarlin Hollo on 20-aastane Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilane. Juba mitu aastat on Jarlin aktiivselt osalenud, motiveerinud noori ja tänaseks juba ka korraldanud noorte vabatahtlikku tegevust Tartu Maratoni üritustel koos MTÜ Tähe noorteklubi mobiilsete kontaktnoorsootöötajatega. Oma energiaga on ta nakatanud ka teisi oma koolis ja sõpruskonnas vabatahtlikena tegutsema ning seda mõtteviisi ka laiemalt levitama. Jarlin juhendab regulaarselt 1.-6. klasside noori Tamme Laste Päevakeskuses, kandes ja andes neile edasi väärtuskasvatuse põhimõtteid ning kaasates neid tegevustesse, mis on ühtviisi haaravad kui ka arendavad ja harivad. 
  • Andri Võsokovski õpib Tartu Kutsehariduskeskuses ning on TKHK õpilasesinduse esimees. Teda on iseloomustatud kui suurepärast juhti ja eestvedajat, kes suudab noori innustada ning julgustada neid kaasa rääkima ühiskonna teemadel. Sel aastal oli Andri aktiivselt kaasatud Tartu Kutsehariduskeskuse 95. sünnipäeva tähistamise korraldamisse, samuti andis ta oma panuse Tartu koolirahu väljakuulutamisse.

Kõige laste- ja noortesõbralikuma teo laureaadiks sai Tänavakunsti festival "Stencibility 2017" raames korraldatud kavandikonkurss "Minu esimene sein". Stencibility on tänavakunsti festival, mis on alguse saanud Tartus ning selle raames tutvustatakse erinevates linnades tänavakunsti, tänavakunstnikke, korraldatakse erinevaid tänavakunstiga seotud töötube jms. Festivali raames kaasati lapsi ja noori erinevatesse tänavakunstiga seotud töötubadesse ja korraldati eraldi kavandikonkurss "Minu esimene sein", mis oli suunatud kooliõpilastele ja andis noortele võimaluse teostada oma kavand Stencibility tänavakunstifestivali ajal seinale. Sündmuste raames said noored tutvuda tänavakunstnikega, tänavakunstiga, selle mõttega, said ise linnaruumi kujundada ja seda omanäolisemaks teha. 

Aasta üliõpilastöö laureaatideks said Signe Parts lõputööga  „10-15aastaste noorte kehaline aktiivsus ja selle toetamine noortekeskustes: Tartu linna noorsootöötajate ja noorte arvamustes“, Margit Pinnar bakalaureusetööga „Tartu koolinoorte alkoholitarbimise mõjurid Euroopa Noored 2014 andmetele tuginedes“ ning Kersti Türk bakalaureusetööga „Laste ja noorte vaimse tervise toetamine koolis“

Tunnustussündmuse kokkuvõttev video

Tunnustussündmuse fotogalerii

Tutvu varasemate noorsootöö valdkonna parimatega

 

Viimati muudetud 21.11.2018