Tartu linna idapoolse ringtee eelprojekti koostamine PDF Trüki

NB! Idaringtee ehituse kohta saab infot siit: http://www.tartu.ee/idaring

Projekti eesmärgiks on eelprojekti koostamine majanduslikult põhjendatud ja optimaalse projektlahenduse saamiseks Tartu linna idapoolsele ringteele (Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteed Jõhvi-Tartu-Valga maanteega ühendav põhitänav Tartu linna idaservas), teetrassi ja ristmike teemaa määramine, mõjualade määramine, ristmike ja ristete optimaalsete asukohtade ning tehniliselt ja majanduslikult tasuvate lahenduste leidmine, Ringtee silla tehniliselt ja majanduslikult tasuva lahenduse leidmine, ettepanekute tegemine teede ja rajatiste liigi osas, keskkonnamõju hindamine, tee projekteerimiseks ja ehitamiseks vajalike detailplaneeringute koostamine.

Teie ees on Tartu linna idapoolse ringtee eelprojekti portaal, mille eesmärk on anda projekti osapooltele ja avalikkusele informatsiooni projektiga seonduva kohta. Portaalis anname infot projekti kulgemise, toimuvate kohtumiste ja avalike arutelude kohta. Portaalis avaldatakse ka tehnilised aruanded ja keskkonnamõju hindamisega seotud dokumendid.


NB! Käesolevas portaalis on esitatud joonised dwf formaadis, mida saate portaali vahendusel vaadata ilma lisatarkvarata. Kui soovite neid jooniseid trükkida ja detailsemalt uurida, soovitama alla laadida ja paigaldada Autodesk Design Review.

 

Tulevased sündmused