Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-7°

Kultuuriosakond

Kultuuriosakonna ülesanne on riikliku ja piirkondliku kultuuri-, spordi- ja noorsoopoliitika elluviimine Tartu linnas ja osalemine selle kavandamises. Kultuuriosakonnal on 9 allasutust - huvikoolid, muuseumid, raamatukogud, noortekeskused ja kultuurikeskus.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
7361 360
 

Osakonna tutvustus
Allasutused
Õigusaktid
Ürituse korraldajale
Kontaktid
KO_kultuuriteenistus_tunnuspilt_0.jpg
Kultuuriteenistus

Teenistuse ülesandeks on linna kultuurielu koordineerimine ja suunamine. See tegevus toimub kultuuriürituste eelarve, ürituste ja tegevustoetuste lepingute ja koostööprojektide sõlmimise kaudu. Oluliseks põhimõtteks on avaliku, era- ja mittetulundussektorite vahelise koostöö soodustamine, teenistuse partneriteks on kultuuriosakonna allasutuste kõrval ka arvukalt kolmanda sektori ühendusi.

Vaata lähemalt
KO_noorsooteenistus_tunnuspilt_0.jpg
Noorsooteenistus

Teenistus koordineerib Tartu linna noorsootööd. Peamine rõhuasetus on noortekeskuste ning noorte- ja noorsootöö ühingute tegemistel. Noortespordi teemadega tegeleb kultuuriosakonna sporditeenistus, huvikoolide tegemised on kultuuriteenistuse hallata.

Vaata lähemalt
KO_sporditeenistus_tunnuspilt_0.jpg
Sporditeenistus

Teenistus koordineerib ja planeerib spordielu ja -tegevust Tartu linnas. Sporditeenistus teeb aktiivset koostööd üle 60 spordiklubiga. Nendest enamik tegeleb ka noortespordiga. Tihedamad sidemed on sporditeenistusel 38 spordiala esindajatega. Nende alade tegevust toetab ka Tartu linnavalitsus.

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 09.01.2017

Kultuuriosakonna allasutused

Raamatukogud

Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu

Kompanii 3/5,  51004 Tartu
736 1370
oskar@luts.ee

Põhimäärus

 

Annelinna harukogu

Kaunase pst 23,  50706 Tartu
746 1040
annelinn@luts.ee
 

Karlova-Ropka harukogu

Tehase 16, 50107 Tartu
730 8473
koidula@luts.ee

 

Tammelinna harukogu

Suur kaar 56, 50404 Tartu
746 1035
tammelinn@luts.ee
 

Lubja laenutuspunkt
Staadioni 73, 51008 Tartu
736 1698

Raekoja platsi lugemistuba
Raekoja plats 11, 51004
748 3012

 

Ilmatsalu Raamatukogu
Kooli tee 5, Ilmatsalu alevik 61401 Tartu linn
5887 2118
maret.lukken@raad.tartu.ee
Põhimäärus

Raamatukogu põhiülesanne on rahuldada elanike hariduse, teabe ja meelelahutuse vajadusi, toetada iseseisvat õppimist ja teadmiste omandamist, olemasolevate kirjandus- ja kunstiväärtuste ning avalike andmepankade kasutamist.

 

Muuseumid

Tartu Linnamuuseum

Narva mnt 23,  51009  Tartu
746 1911
info@katarina.ee

Põhimäärus

 

Filiaalid:

 

Oskar Lutsu majamuuseum
Riia 38, 50405 Tartu
746 1030
meeli.valjaots@katarina.ee

19. sajandi Tartu linnakodaniku muuseum
Jaani 16, 51007 Tartu
736 1545

linnakodanik@katarina.ee
 

KGB kongid
Riia 15b, 51010 Tartu
746 1717, 746 1914
silver.kaldma@katarina.ee

 

Laulupeomuuseum
Jaama 14, 51009 Tartu
746 1020
laulupeomuuseum@katarina.ee

Linnamuuseumi põhiülesandeks on Tartu linna ajalooga seotud materjali (ka arheoloogiliste kaevamiste) kogumine, nõuetekohane säilitamine, restaureerimine, konserveerimine ja tutvustamine püsiekspositsioonis, näitustel ning teaduslikes ja populaarteaduslikes väljaannetes.

 

Tartu Mänguasjamuuseum

Lutsu 8, 51006  Tartu
7461 777
kyllike@mm.ee
Põhimäärus

 

Mänguasjamuuseumi põhieesmärgiks on mänguasja- ja lapsepõlvekultuuriga seotud materjalide kogumine, uurimine, säilitamine ja üldsusele vahendamine teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel; multifunktsionaalse laste- ja perekeskuse arendamine, mis toetab kultuurihuvi, loovuse ja eneseväljenduse arengut ning aitab kaasa põlvkondadevahelise sideme tugevdamisele; etenduskunstide erinevate valdkondadega seotud harivate ja meelelahutuslike ürituste ja programmide läbiviimine Teatri Kodus.

Huvikoolid

Tartu I Muusikakool

Tähe 5,  51010 Tartu
7361 555
tmk@tmk.tartu.ee

Põhimäärus

Tartu II Muusikakool

Kaunase pst 23,  50704 Tartu
7461 709, 512 2083
tmuusikakool@gmail.com

Põhimäärus

Muusikakoolide põhiülesandeks ja eesmärgiks on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, musikaalseks kutseõppeks tarviliku ettevalmistuse andmine ja kohaliku kultuurielu edendamine eesti kultuuritraditsioonide alusel, olles kõikidele muusikalisi andeid omavaile lastele kättesaadavaks lüliks haridussüsteemis.

 

Tartu Lastekunstikool
Tiigi 61,  50410 Tartu
7361 575
mia.viitkar@raad.tartu.ee
Põhimäärus

 

Lastekunstikooli põhiülesandeks ja eesmärgiks on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, kunstialaseks kutseõppeks tarviliku ettevalmistuse andmine ja kohaliku kultuurielu edendamine eesti kultuuritraditsioonide alusel, olles kõikidele kunstiandeid omavaile lastele kättesaadavaks lüliks haridussüsteemis.

 

Ilmatsalu Muusikakool
Kooli tee 5, Ilmatsalu alevik 61401 Tartu
5304 4316
ragne.jogeva@raad.tartu.ee
Põhimäärus

 

Kooli tegevuse põhieesmärk on plaanipärase muusikahariduse andmine lähtudes riiklikust huvihariduse raamõppekavast

Noortekeskused

Tartu Noorsootöö Keskus 

Uus 56, 50606 Tartu
Telefon 5346 2889
E-post noorsootookeskus@raad.tartu.ee

 

 

 

Kultuurikeskused

Tiigi Seltsimaja

Tiigi 11,  51003 Tartu
736 1560, 506 8770
Maris.Peebo@raad.tartu.ee
Põhimäärus

 

Tiigi Seltsimaja tegevuse eesmärgid on kultuurilise järjepidevuse ja traditsiooniliste rahvakultuurivormide hoidmine;  rahvakultuuri valdkonna arendamine ja propageeri mine; rahvakultuurialase koostöö korraldamine ja koordineerimine; võimaluste loomine rahvakultuuriga tegelemiseks ja loominguliseks eneseväljenduseks.

 

Viimati muudetud 23.08.2018

Ürituse korraldajale

Kultuuriaken

Tartu vaba aja veetmise võimalustest annab parima ülevaate Tartu Kultuuriaken.

Iga soovija saab Kultuuriaknase sündmuse või huvitegevuse tasuta ise andmebaasi üles riputada.
Tänu aktiivsetele kasutajatele täiustub Kultuuriaken pidevalt ja pakub külastajatele kõige päevakohasemat teavet vaba aja veetmise võimaluste kohta Tartus ja Tartu maakonnas.

Uus Kultuuriaken valmis 2017. aasta septembris

Avaliku ürituse või koosoleku registreerimine

Avalik üritus

Avaliku ürituse registreerimine:

 1. Avaliku ürituse korraldamiseks Tartus tuleb üritus eelnevalt linnavalitsuse kultuuriosakonnas (Raekoja plats 12, II korrus, tel 736 1355) registreerida vastavalt avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõuetele.
   

 2. Tuleb veenduda, et samal ajal ja samas kohas ei ole juba mõnda teist üritust registreeritud. Selleks vaata vastavat tabelit.
  Soovitav on võtta aegsasti ühendust kultuuriosakonnaga ning vajadusel broneerida ürituse aeg ja koht.
   
 3. Tuleb vormistada ürituse registreerimise teade. Palume kasutada avaliku ürituse teate ettevalmistatud vormi.

  NB! Fail tuleb arvutisse salvestada enne vormi täitmist.
   
 4. Kultuuriosakonnale esitamiseks tuleb digiallkirjastatud avaliku ürituse teade koos vajalike lisadokumentidega (inventari asendiplaan, vajadusel liiklusskeem ja turvaplaan) saata e-posti aadressile lennart.puksa@raad.tartu.ee.
   

 5. Teade tuleb esitada vähemalt 10 tööpäeva, kuid mitte varem kui 6 kuud enne ürituse toimumist.

  5.1 Teade tuleb esitada vähemalt 20 tööpäeva, kuid mitte varem kui 6 kuud enne ürituse toimumist, kui:

 • avalik üritus kestab kolm päeva või enam;

 • avalikku üritust soovitakse pidada tööpäeval ajavahemikul 8.00–17.00 Vabaduse puiestee, Munga, Ülikooli, Vanemuise ja Uueturu tänavatega piirneval alal;

 • avaliku ürituse eeldatav osavõtjate arv on 500 või enam.

  5.2 Emajõel toimuvatest  üritustest, millega kaasneks jõe liikluseks sulgemine, palume teavitada vähemalt 30 päeva enne ürituse toimumist.

6. Kooskõlastusringil selgub, kas kultuuriosakonna peaspetsialist saab anda loa ürituse pidamiseks.
Saadud luba on linnavalitsuse nõusolek ürituse korraldamisel.

Seejärel tuleb teha reklaami, sisestada sündmus Kultuuriaknasse ning korraldada tore üritus!

Vorm:

Avaliku ürituse registreerimise teate soovituslik vorm

Foto: Uku Peterson
Foto: Uku Peterson

Avalik koosolek

Avalik koosolek on korrakaitseseaduse § 58 lg 2 mõttes inimeste koosolemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust.

Avalik koosolek tuleb registreerida korrakaitseseaduse § 67 järgi kohalikus prefektuuris hiljemalt neli tööpäeva, kuid mitte varem kui kolm kuud enne koosoleku pidamise päeva, kui:

 • koosoleku pidamine nõuab liikluse ümberkorraldamist;

 • koosolekut kavatsetakse pidada väljaspool hoonet;
 • kogunetakse väljaspool koosolekuks ette nähtud rajatist;
 • koosoleku pidamiseks on kavas püstitada telk, lava, tribüün või muu suuremõõtmeline konstruktsioon;
 • koosoleku pidamiseks on kavas kasutada heli- või valgustusseadmeid.

Avaliku koosoleku korraldamise teated tuleb saata e-posti aadressile louna@politsei.ee. Kui avaliku koosoleku pidamist planeeritakse vaid mõned tunnid enne selle toimumist, tuleb sellest teavitada lühinumbril 612 3000.

Täpsemalt saab avaliku koosoleku registreerimisest lugeda politsei koduleheküljelt.

Vorm:

Avaliku koosoleku registreerimise teate soovituslik vorm
 

Foto: Heikki Leis
Foto: Heikki Leis

Kultuurireklaami võimalused Tartus

Bännerid Küüni ja Rüütli tänava kohal

Tasuta saab reklaame eksponeerida Küüni tänava kohal olevatel PVC-bänneritel (mõõdud 6 x 1 m), mida saab broneerida ühe korra aastas, tavaliselt novembri keskpaigast detsembri lõpuni. Broneerimise alguse täpsemast kuupäevast teavitatakse kultuuriürituste korraldajaid aegsasti Tartu kodulehel, Kultuuriaknas ja meedias. Bänneri peab üles panema ja maha võtma broneerija.

Broneeringute tabel 2018 on leitav siit (uuendatud 11.09).

NB! Rüütli tänaval olevate PVC-bännerite kohad on tasulised, sest nende üks külg on kinnitatud erakinnistule. Tegevused seoses nende bännerikohtadega palume aegsasti kooskõlastada OÜ Regnum Consulti juhataja Ülle Koppeliga:
+372 506 6963
ulle.koppel@hotmail.com

Bänneri valmistamise ja paigaldamise kulu tuleb korraldajal endal tasuda. Bänneri mõõt on 6 x 1 m. Bännerite paigaldamisega saab abi  erinevatelt Tartus tegutsevatelt reklaamifirmadelt.

Reklaamiloa saamiseks tuleb esitada  Kristin Kägule ( Kristin.Kagu@raad.tartu.ee  ; 736 1243) kaks nädalat enne broneeritud reklaamiaega:

 • reklaami paigaldamise avaldus;

 • reklaami proportsioonis kavand koos mõõtudega.

Foto: Juhan Voolaid
Foto: Juhan Voolaid

Betoonist reklaamtulbad ja „Kultuurilaev”

Tartus on kultuurisündmuste reklaamimiseks üheksa betoonist tulpa, mida haldab OÜ Tartu Reklaamteenused. Tulbad asuvad:

 1. Kaarsilla Atlantise-poolses otsas;
 2. Vallikraavi tänaval;
 3. Pargi ja Kalevi tänava ristmikul;
 4. Vaksali ja J. Kuperjanovi tänava ristmikul;
 5. K. E. von Baeri ja Oru tänava ristmikul;
 6. Tähe 4 ees;
 7. Näituse tänaval;
 8. Lossi tänaval;
 9. Narva maantee ja Puiestee tänava ristmikul.

Skulptuuri "Kultuurilaev" haldab vastava lepingu alusel samuti Tartu Reklaamteenused OÜ ning see asub Küüni tänaval, Tartu Kaubamaja kõrval.
Lisaks ürituste infole on skulptuuri ühel infomoodulil (Küüni tänavalt vaadatuna kõige jõepoolsem) lubatud paigaldada eraisikutel mitteärilisi kuulutusi. Nimetatud kuulutuste paigaldamine on tasuta ja toimub läbi Tartu Reklaamteenused OÜ.

Kõigi teiste reklaamide paigaldamine on tasuline vastavalt haldaja teenuste hinnakirjale, kuid mitte rohkem kui 1,8€ / 1 m² ühe ööpäeva eest. Konkreetse kuulutuse hind 1 ööpäeva eest tuleneb maksimaalsest 1 m² hinnast.
Eelnevalt mainitud pindadel on 50% hinnaalandust õigus saada Linnavalitsuse hallatavate asutuste poolt korraldatavate ürituste, linna eelarvest toetatavate ürituste ja publikule tasuta korraldatavate ürituste reklaamil.

Plakatid paigaldab Tartu Reklaamteenused OÜ omavoliline kuulutuse paigaldamine sellele pinnale on keelatud ning sellised kuulutused eemaldatakse.Kontakt:
Andres Kiis
projektijuht
Tartu Reklaamteenused OÜ
Tel 55622919
E-post info@reklaamteenused.ee

Foto: Kerly Ilves
Foto: Kerly Ilves

Bussiootepaviljonid, valgusvitriinid

Selleks on vaja ühendust võtta nende pindade haldajaga ning esitada oma soov OÜ-le JCDecaux Eesti.

Kontakt:
JCDecaux Eesti OÜ
Tartu mnt. 18, 10115 Tallinn
Tel 630 9940
Fax 630 9941
E-post: info@jcdecaux.ee
www.jcdecaux.ee

Sotsiaalmeedia kanalid

Olemas on erinevad sotsiaalmeedia kanalid, kus on võimalik paluda  enda korraldatava sündmuse infot jagada.
Nendeks on erinevad kanalid Facebookis nagu:  Kultuuriakna Facebooki leht,  Tartus on Rohkem , ingliskeelne Tartu & South-Estonia ning venekeelne  VTartu.
Soovi avaldamiseks kirjutada nendele lehtedele otse Facebooki postkasti.
 

Kultuuriinfo kirjalist

Kasulik info toetuste taotlusvoorude ja täienduskoolituste kohta, kutsed konverentsidele ja seminaridele ning info rahvusvahelisest koostööst, reklaampindade broneerimisest jms. kultuurikorraldajale Tartus.

Kirjalisti kirju toimetab Tartu Linnavalitsuse kultuuriteenistus.

Listiga saab liituda siin http://bit.ly/tartu-kultuuriinfo-liitu ning listist lahkuda siin http://bit.ly/tartu-kultuuriinfo-lahku.

Teised juhised

Viimati muudetud 09.10.2018

Marleen Viidul - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine, kultuuriteenistuse töö juhtimine.

736 1351

527 1723

Raekoja plats 12 II k ruum 202

-

Marianne Menning - juhataja asetäitja-eelarve peaspetsialist

Osakonna haldusalas tegutsevate asutuste küsimustega tegelemine. Osakonna eelarve ja alaeelarvete koostamine ja jägimine.

736 1356

517 8620

Raekoja plats 12 II k ruum 203

E 15-18; K 8-10

Lennart Puksa - peaspetsialist

Avalike ürituste registri pidamine. Kultuuriakna keskkonna ja projektide arendamine Tasuta kultuurireklaami broneerimise ja kultuurisündmusi kajastavate trükiste väljaandmise korraldamine. Kultuuriosakonna materjalide toimetamine linna kodulehel.

736 1355

5854 0214

Raekoja plats 12 II k ruum 204

E 15-18; K 8-10

Kalle Paas - tehniline projektijuht

Tartu linna 2024. aastaks Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise projektiga seotud ülesannete täitmine

-

5342 1824

Raekoja plats 12 II korrus

-

Erni Kask - vastutav projektijuht

Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks projekti toimkonna sisuline juht, kes vastutab kandidatuuriprotsessi toimimise ja eesmärkide täitmise eest

736 1358

509 3270

Raekoja plats 12 II k

-

Ave Paul - spetsialist

Kultuuriosakonna operatiivse dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, kultuuriosakonna juhataja tehniline teenindamine ja abistamine suhtlemisel avalikkusega. Kultuuriosakonna hallatavate asutuste juhtide personaliarvestus.

736 1360

506 1974

Raekoja plats 12 II k ruum 201

-

Merje Laimets - assistent

Tartu 2024. aastaks Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise projekti toimkonna organisatoorne abistamine

736 1334

5564 9706

Raekoja plats 12 II korrus

-

Sporditeenistus

Veljo Lamp - juhataja

Teenistuse juhtimine ja esindamine. Linna sporditöö koordineerimine ja planeerimine. Arengustrateegiate koostamine ning täitmise jälgimine, valdkondlike tegevuste analüüs ja aruandlus. Valdkondliku eelarve koostamine ja nõustamine. Suhtlemine spordiorganisatsioonidega ning sõprus- ja partnerlinnadega. Tegelemine osakonna majandusküsimustega.

736 1352

516 7559

Raekoja plats 12 II k ruum 208

E 15-18; K 8-10

Pilvi Pärnat - peaspetsialist

Noortespordi tegevustoetuste ja koolispordi projektide registreerimine ning nõustamine. Koostöö korraldamine spordiklubide ja kehalise kasvatuse õpetajatega.

736 1365

529 5647

Raekoja plats 12 IIk ruum 207

E 15-18; K 8-10

Mari Paal - peaspetsialist

Tegelemine spordiprojektidega: taotluste registreerimine, taotlejate nõustamine, kalenderplaanide pidamine. Koostöö korraldamine spordiklubidega. Spordialase info vahendamine.

736 1354

529 4040

Raekoja plats 12 II k ruum 208

E 15-18; K 8-10

Kultuuriteenistus

Hemminki Otstavel - peaspetsialist

Projektitaotluste sh jooksval aastal laekunud taotluste vastuvõtt, analüüsimine, nõustamine, töö toetuskirjadega; kultuurivaldkonna statistika kogumine; kultuurivaldkonnaga seotud uurimis -ja analüüsiprojektide algatamine ja eestvedamine.

736 1357

5635 4033

Raekoja plats 12, II korrus, ruum 206

-

Kristiina Avik - peaspetsialist

Rahvakultuuriühingute toetamise korraldamine, toetusmeetme arendamise ja kirjanduslinna tegevuste koordineerimine. Muuseumitöötajate stipendiumi avaliku konkursi ja andmise korraldamine.

736 1359

528 2761

Raekoja plats 12, II korrus, ruum 206

-

Külli Hansen - peaspetsialist

Projektide toetusmeetmete arendamine, valdkonnaga seotud arendustegevuste koordineerimine, rahvusvahelise suhtluse ning sõprus- ja partnerlinnadega koostöö arendamine, Tartu muuseumidega koostöö- ja arendustegevuste korraldamine

736 1051

510 6865

Raekoja plats 12 II k ruum 205

-

Noorsooteenistus

Piret Talur - juhataja

Teenistuse juhtimine ja esindamine. Linna noorsootöö koordineerimine ja planeerimine. Noorsootöövaldkonna eelarve koostamine ja sihipärase täitmise jälgimine. Kohalike ja rahvusvaheliste noorsootöövaldkonna projektide juhtimine. Kohalike ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike edendamine ning noorsootöö teenuste arendamine. Noorsooteenistuse infovahetuse korraldamine. Valdkondlike tegevuste analüüsimine ja aruandluse pidamine.

736 1363

5911 6614

Raekoja plats 12 I k ruum 102

E 15-18; K 8-10

Laura Kalaus - peaspetsialist

Noorte huvitegevuse, tööhõivevalmiduse ja noorsootöö info koordineerimine Tartus, sh oma vastutusvaldkonnas õigusaktide ettevalmistamine ning mõjuanalüüsi läbi viimine; kohalike ja rahvusvaheliste projektide algatamine; kaastöötajate ja teiste isikute nõustamine; strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel ning töörühmade ja komisjonide töös osalemine, vajaliku materjali ettevalmistamine ja ettepanekute tegemine; avalikkuse teavitamine. Noorsootöö rahastustaotluste registreerimine, taotlejate nõustamine, lepingute sõlmimine ja aruandluse läbivaatamine.

736 1364

5309 7867

Raekoja plats 12 I k ruum 103

E 15-18, K 8-10

Airi Park - peaspetsialist

Noorte osaluse, avatud noorsootöö ja noorsootöö valdkonnaülese koostöö koordineerimine Tartus, sh oma vastutusvaldkonnas õigusaktide ettevalmistamine ning mõjuanalüüsi koostamine; kohalike ja rahvusvaheliste projektide algatamine; kaastöötajate ja teiste isikute nõustamine; strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel ning töörühmade ja komisjonide töös osalemine, vajaliku materjali ettevalmistamine ja ettepanekute tegemine; avalikkuse teavitamine. Noorsootöö rahastustaotluste registreerimine, taotlejate nõustamine, lepingute sõlmimine ja aruandluse läbivaatamine

736 1353

511 7426

Raekoja plats 12 I korrus ruum 103

E 15-18 K 8-10

Kiirlingid