Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
13°

Avaandmed

Linnavolikogu ja -valitsuse info
Raekoda I korrus
Tel 1789

Avaandmete (open data) all mõistetakse masinloetavas formaadis andmeid, mis on antud kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks.  Andmete avamise olulisemad eesmärgid on:

  • Elavdab majandust
  • Suurendab läbipaistvust
  • Pakub informatsiooni
  • Vähendab teabenõuete arvu ja sellega avaliku sektori koormust
  • Pakub avatud teenuste loomist ja haldamist era- ja vabasektorile
  • Õhutab üleminekut tuleviku teholoogiatele nagu linkandmed, suurandmed ja asjade internet

Avaandmete kasutamisel nõustute Creative Commons BY 3.0  litsentsitingimustega

Tartu linna avaandmed

Valdkond Kirjeldus Vorming Uuendamine Link
Transport ja liiklus Tartu linna ühistranspordi peatuste numbrid ja nimekiri, asukohad ja sõiduplaanid Maanteameti halduses olevas ÜTRIS serveris gtfs 1x ööpäevas http://www.peatus.ee/gtfs/
Transport ja liiklus Tartu linna kergliiklusteedevõrgustik xml Vastavalt vajadusele https://opendata.riik.ee/andmehulgad/tartu-kergliiklusteed/
Transport ja liiklus Tartu rattaringluse statistika juuli 2019 zip Vastavalt vajadusele Smart Bike Tartu_july 2019.zip
Vaba aeg ja kultuur Spordi- ja mänguväljakute asukohad Tartu linnas xml Vastavalt vajadusele https://opendata.riik.ee/andmehulgad/tartu-spordi-manguvaljakute-asukohad-tartu-linnas/
Heakord ja keskkond Tartu linna poolt hooldatavad haljastud ja inventari paiknemine.  Teenus sisaldab järgmiste nähtuste asukohainfot:
lilled, pingid, truubid, riietuskabiinid, purskkaev, käimlad, trepid, piirded, metsa- ja terviserajad, haljasalad. 
xml kord 3 aasta tagant https://opendata.riik.ee/andmehulgad/tartu-haljastus/
Heakord ja keskkond Avalike tualettruumide asukohad Tartu linnas xml Vastavalt vajadusele https://opendata.riik.ee/andmehulgad/tartu-avalike-tualettruumide-asukohad-tartu-linnas/
Heakord ja keskkond Tartu linna tänavavalgustusvõrk WMS Vastavalt vajadusele https://opendata.riik.ee/andmehulgad/tartu-linna-tanavavalgustusvork/
Heakord ja keskkond Tartu kalmistute kaardirakendus xml 1x ööpäevas https://opendata.riik.ee/andmehulgad/tartu-kalmistute-kaardirakendus/
Haridus ja lapsed Lastehoiu asukohad Tartu linnas xml Vastavalt vajadusele https://gis.tartulv.ee/arcgis/services/Proov/Lastehoiud/MapServer?wsdl
Maad, ehitus ja planeerimine Statistiline ülevaade Tartu 2015 pdf, csv Ei uuendata http://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Tartu%20linn/Statistika/Lyhiylevaade_2015.pdf
Maad, ehitus ja planeerimine Üldplaneeringuga määratud maakasutus WMS Kehtestatud seis https://gis.tartulv.ee/arcgis/services/Planeeringud/Maakasutus_WMS/MapServer/WMSServer
Maad, ehitus ja planeerimine Tartu linnaosad (mitteametlikud) shp Vastavalt vajadusele https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Avaandmed/Tartu_LO.7z
Maad, ehitus ja planeerimine Tartu asumid (mitteametlikud) shp Vastavalt vajadusele https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Avaandmed/Tartu_asum.7z
Linnavalitsemine Tartu linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemis avaldatud õigusaktid Html, Xml, Json 4x ööpäevas http://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/xml/tlv/oigusaktid

http://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/xml/tlv/oigusaktid?ReadViewEntries

http://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/xml/tlv/oigusaktid?ReadViewEntries&Outputformat=JSON
Linnavalitsemine Tartu linnavalitsuse töötajate kontaktandmed xml Reaalajas http://info.raad.tartu.ee/tootajad.nsf/web/xml
Linnavalitsemine Tartu linnavalitsuse struktuuriüksuste andmed xml Reaalajas http://info.raad.tartu.ee/tootajad.nsf/web/org/xml
Linnavalitsemine Tartu linnavolikogu liikmed ja komisjonide liikmed xml Reaalajas http://info.raad.tartu.ee/tootajad.nsf/web/volisik/xml
Linnavalitsemine Tartu linnavolikogu liikmed xml Reaalajas http://info.raad.tartu.ee/tootajad.nsf/web/vol/xml

Viimati muudetud 01.04.2020