Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Teadus- ja arendusasutused

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1445
 

Teadus- ja arendusasutused

Tartu teadlaste kõrgel tasemel teadustöö, osalemine rahvusvahelistes teadusprogrammides ja aktiivne välissuhtlus on teinud Tartu rahvusvaheliselt tuntud teaduslinnaks. Teadustegevus on valdavalt koondunud kõrgkoolidesse (Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž), kus viljeletakse alus- ja rakendusteadusi ning antakse teaduspõhist kraadiharidust. Ajalooliselt ongi enamik Tartu teadusasutustest välja kasvanud 1632. aastal asutatud Tartu Ülikoolist. Nii eraldus 1951. aastal iseseisva ülikoolina praegune Eesti Maaülikool.

1986. aastal asutati molekulaarse meditsiini ja biotehnoloogiaga tegelev Eesti Biokeskus, mis moodustati Tartu Ülikooli ja Teaduste Akadeemia struktuuridest. Eesti Biokeskus ja Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut liideti 2018. a. Innustatuna geeni- ja biotehnoloogia edusammudest, asutasid 34 eraisikut 1999. aastal sihtasutuse Eesti Geenikeskus, mille eestvedamisel valmis Geenivaramu projekti esialgne visioon. Aastal 2001 asutas vabariigi valitsus sihtasutuse Eesti Geenivaramu. See pidi viie aasta jooksul looma miljoni inimese geeni- ja terviseandmetest andmebaasi, eesmärgiga selgitada välja haigusi põhjustavad ja mõjutavad geenid. 14. veebruaril 2007. a andis vabariigi valitsus Geenivaramu vastutava töötleja õigused seadusega Tartu Ülikoolile üle.

Tartu Ülikool kui edumeelsete mõtete levitaja ja uuenduste arendaja töötab koos ettevõtetega välja uusi tehnoloogiaid ning rakendab kõige uuenduslikumaid oskusi, toetab spin-off-firmade loomist ja arengut.

2001. aastal asutati Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut, mis on partneriks ettevõtetele, kes soovivad rakendada ülikooli teadmisi. Tartu observatooriumi põhiülesanne on õppe-, teadus- ja arendustöö  ning ühiskonnale vajalike teenuste osutamine astronoomia, kaugseire ja kosmosetehnoloogia alal ning nende siduserialadel.

Eesti Rahva Muuseum on olnud ja jääb küllap tulevikuski Eesti üheks põhiliseks etnoloogiakeskuseks nii uurimistöö kui ka õpetamise alal. Eesti Kirjandusmuuseum on riiklik teadusasutus, kus tegeldakse Eesti rahvuskultuuri baasuuringute ning rahvuskultuuri materjalide kogumise ja säilitamisega.

Teadus- ja teadmismahuka ettevõtluse tekkeks ja arenguks soodsa keskkonna loomisega tegeleb sihtasutus Tartu Teaduspark. Tartu Biotehnoloogia Park pakub arendus- ja konsultatsiooniteenuseid biotehnoloogia, meditsiini ja veterinaarmeditsiini ettevõtetele ning teadusasutustele. Eesti teadus- ja arendusasutuste vaheline koostöövõrgustik ADAPTER aitab lihtsalt ja kiirelt kokku viia ettevõtjad ning teadlased.

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning uuenduste tugistruktuuridest paikneb Tartus osa Euroopa Liidu haridus-, noorte ja spordiprogrammi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklik agentuur Eestis (endine SA Archimedes). 2012. a alustas tegevust riigi sihtasutus Eesti Teadusagentuur, mis loodi Eesti Teadusfondi baasil ning sellega liideti SA Archimedes teaduskoostöö keskus.

2005. a avati Tartus Eesti Teaduste Akadeemia esindus.

Tartus paiknevad mitmed tehnoloogia arenduskeskused:
BioCC OÜ, Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ, Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS.

Foto: Kalle Paalits
Foto: Kalle Paalits
Foto: Ahto Sooaru
Foto: Ahto Sooaru

Tartu kõrgkoolid

Viimati muudetud 24.01.2022