Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Nime muutmine

Rahvastikutoimingute osakond
Tiigi 12, 50410 Tartu

Vastuvõtuajad: E 9-12; 14-17.30,
T 12-16, K 9-12; 13-16,
N suletud, R 9-12; 13-16

Nime muutmine
Nimele esitatavad nõuded
Uus eesnimi
Uus perekonnanimi
Alaealisele uue nime andmine
Riigilõiv
Vajalikud viited
Kontaktid

Nime muutmine

Uut eesnime, perekonnanime või nii ees- kui perekonnanime (isikunime) võivad taotleda Eesti kodanikud ja Eestis elamisloa alusel viibivad kodakondsuseta inimesed. Teise riigi kodanikud peavad nime vahetamiseks pöörduma kodakondsusriigi (saatkonna) poole.

Nime muutmise avalduse esitamine

Tartu Linnavalitsusele tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressile [email protected]. Avalduses tuleb märkida, millisel viisil avalduse esitaja soovib otsuse kätte saada – kas elektrooniliselt digiallkirjaga kinnitatult e-posti teel või kirjalikult asutuses kohapeal.

Kui digitaalselt allkirjastatud avaldust pole võimalik saata, siis saab avalduse esitada ka isiklikult perekonnaseisuasutusse Tiigi tn 12, Tartu kohale tulles. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.

Vastuvõtuajad
E 9-12 ja 14-17.30
T 12-16
K 9-12 ja 13-16
N Suletud
R 9-12 ja 13-16

Avalduse esitamiseks palume eelnevalt broneerida vastuvõtuaeg elektrooniliselt või telefonil 742 0632 ja võimalusel palume esitada isiklikult kohale tulles juba eeltäidetud nime muutmise avaldus.

Avaldus uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmiseks (täidetav)

Uue ees- ja/või perekonnanime taotlemist tuleb põhjendada.

Vajadusel tuleb lisaks esitada:

 • avaldaja sünnidokument;
 • avaldaja perekonnaseisu tõendav dokument;
 • avaldaja alaealiste laste sündi tõendavad dokumendid;
 • kui soovitakse kanda suguvõsa perekonnanime, siis seda nime tõendavad perekonnaseisudokumendid.

Lisainfo: Siiri Sinijärv  tel 742 0632, e-post [email protected]

Loe lisaks

Nime muutmine (eesti.ee) 
Nimega seotud toimingud (Siseministeerium)

Viimati muudetud 05.04.2024

Nimele esitatavad nõuded

Isikunime kirjutamisel kasutatakse eesti-ladina tähestikku ja eestikeelse isikunime kirjapilt peab vastama eesti õigekirjutuse reeglitele. Võõrkeelse isikunime kirjapilt peab vastama asjaomase keele õigekirjutuse reeglitele.

Eesnimi võib koosneda:

 • andmisel mitte rohkem kui kolmest lahku kirjutatud nimest või sidekriipsuga seotud kahest nimest
 • kohaldamisel ühest või mitmest nimest.

Perekonnanimi võib koosneda:

 • ühest või sidekriipsuga seotud kahest nimest (lisatud abikaasa nimi)
 • kohaldamisel ühest või mitmest nimest.

Ühise perekonnanimena käsitatakse omavahel abielus, registreeritud kooselus, suguluses või hõimluses olevate või olnud isikute perekonnanimesid, mille kirjapilt on täht-tähelt kokkulangev, samuti nimesid, mille kirjapildi erinevused on tingitud soo, perekonnaseisu või muu tunnuse kajastumisest vastavas nimes vastavalt isiku rahvuslikule tavale.

Isikunime kohaldamine on isikule välisriigis väljaantud dokumenti kantud isikunime dokumenteerimine, rakendades vajaduse korral võõrkeelsete isikunimede teistest tähestikest ümberkirjutamise reegleid.

Viimati muudetud 07.02.2024

Uus eesnimi

Uue eesnime taotlemise põhjuseks võib olla soov:

 • vabaneda oma tavatust eesnimest, mis ei ole eesnimena kasutamiseks sobiv oma keeruka või eesti keelekasutusele mittevastava kirjapildi või häälduse tõttu või üldkeelelise tähenduse tõttu;
 • kaitsta oma isikunime, kui see ühtib teise isiku isikunimega;
 • vältida nimest tingitud majanduslikku või sotsiaalset laadi kahjulikke tagajärgi;
 • muuta nimede arvu või järjekorda eesnimes;
 • kanda tegelikus kasutuses juurdunud eesnime, mis erineb dokumenti või rahvastikuregistrisse kantud eesnimest nimede kokku- ja lahkukirjutamise poolest või märgi poolest, mis ei ole täht (ülakoma, sidekriips), või üksikute tähemärkide poolest ning vastab nimeseaduse nõuetele (kasutuses juurdunud eesnimi peab olema tõendatud, kas perekonnaseisu- või isikut tõendavate dokumentidega);
 • kasutada sulgudes kahest nimest koosneva eesnime puhul üht neist nimedest ilma sulgudeta;
 • kanda eesnime kujul, mis on kantud rahvastikuregistrisse, kuid erineb inimesele nime andmise aluseks olevasse dokumenti kantud nimekujust ümberkirjutusreeglite kohaldamise tõttu.
 • muuta eesnime muul mõjuval põhjusel.

Anda saab uue eesnime, mis:

 • koosneb kuni kolmest lahku kirjutatud nimest või sidekriipsuga seotud kahest nimest;
 • vastab eesti keelekasutusele, ei ole keerukas või üldisele keelekasutusele mittevastava kirjapildi või hääldusega või eesnimena sobimatu üldkeelelise tähenduse tõttu;
 • on võõrkeelse eesnimena kasutusel Eestis või teistes riikides;
 • ei sisalda numbreid või mittesõnalisi tähiseid;
 • eraldi või koos perekonnanimega on kooskõlas heade kommetega;
 • vastab isiku soole;
 • ei ole isiku perekonnanimi, et ees- ja perekonnanimi ei oleks sama.

Viimati muudetud 16.01.2023

Uus perekonnanimi

Uus perekonnanimi antakse, kui isik:

 • soovib kasutada vanemate, vanavanemate või vanavanavanemate perekonnanime;
 • soovib kasutada mitmest nimest koosneva perekonnanime puhul neist ainult ühte nime;
 • soovib kanda abikaasaga või registreeritud elukaaslasega ühist perekonnanime või lisada abikaasa või registreeritud elukaaslasega perekonnanime oma perekonnanime järele;
 • on lesestunud ja soovib kanda abielu või registreeritud kooselu eel viimati kantud perekonnanime;
 • soovib kanda tegelikus kasutuses juurdunud perekonnanime, mis erineb dokumenti või rahvastikuregistrisse kantud isikunimest nimede kokku- ja lahkukirjutamise poolest või märgi poolest, mis ei ole täht (ülakoma, sidekriips), või üksikute tähemärkide poolest ning vastab nimeseaduse nõuetele;
 • soovib kasutada sulgudes kahest nimest koosneva perekonnanime puhul ühte neist nimedest ilma sulgudeta;
 • soovib kanda perekonnanime kujul, mis on kantud rahvastikuregistrisse, kuid erineb isikule nime andmise aluseks olevasse dokumenti kantud nimekujust ümberkirjutusreeglite kohaldamise tõttu;
 • soovib oma alaealisele lapsele anda perekonnanime, mille sai pärast abiellumist lapse teise vanemaga pärast lapse sünni registreerimist ja mis on vanemate ühine perekonnanimi.

Uue perekonnanime võib anda isiku põhjendatud soovil, kui isik:

 • soovib vabaneda tavatu kujuga perekonnanimest, mis ei ole perekonnanimeks sobiv oma keeruka või eesti keelekasutusele mittevastava kirjapildi või häälduse või üldkeelelise tähenduse tõttu;
 • soovib vabaneda senisest perekonnanimest, kui tema isikunimi ühtib teise isiku isikunimega;
 • soovib vältida isikunimest tingitud majanduslikku või sotsiaalset laadi kahjulikke tagajärgi;
 • soovib kanda eestipärast perekonnanime;
 • soovib perekonnanime muuta muul mõjuval põhjusel.

Isiku põhjendatud soovil saab anda vabalt valitud perekonnanime.

Vabalt valitud perekonnanimena ei saa anda nime:

 • mis sisaldab numbreid ja mittesõnalisi tähiseid või on eraldi või koos eesnimega vastuolus heade kommetega
 • mis ei ole perekonnanimeks sobiv oma keeruka või eesti keelekasutusele mittevastava kirjapildi, häälduse või üldkeelelise tähenduse tõttu;
 • mida rahvastikuregistri andmetel kannab 1–20 elavat isikut;
 • mille võtmise korral ühtiksid inimese uus isikunimi ja sünniaasta teise elava inimese isikunime ja sünniaastaga;
 • mis on liiga laialdase kasutusega ehk mida rahvastikuregistri andmetel kannab 500 või rohkem inimest;
 • mida kasutatakse eesnimena;
 • mis on üldtuntud ajaloolise isiku või kuulsa suguvõsa nimi;
 • mis on juriidilisele isikule viitav nimi või üldtuntud registreeritud kaubamärgis sisalduv kaitstud sõnaline osa ning riigi, kohaliku omavalitsuse ja nende organite ja asutuste nimi;
 • mille võtmise korral oleks inimese eesnimi ja perekonnanimi sama;
 • mis on vanemate kahest nimest koosnev perekonnanimi.

Viimati muudetud 07.02.2024

Alaealisele uue nime andmine

Alaealise nimemuutmiseks on vajalik mõlema hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek.

Nõusoleku saab anda digiallkirjastatult (avaldusel lapse mõlema hooldusõigusliku vanema digiallkiri) või isiklikult perekonnaseisuasutuses kohapeal.

Kümneaastasele või vanemale lapsele isikunime andmisel on vajalik tema nõusolek. Arvestada tuleb ka noorema kui kümneaastase lapse sooviga, kui tema arengutase seda võimaldab. Arvamuse selgitab välja ametnik ja kinnitab seda oma allkirjaga.

Laps saab oma arvamust avaldada perekonnaseisuasutuses kohapeal.

Viimati muudetud 17.11.2022

Riigilõiv

Nimemuutmise kande tegemise eest tuleb tasuda riigilõivu 100 eurot  ja see peab olema tasutud enne avalduse esitamist.

Tasuda on võimalik kohapeal iseteeninduskassas pangakaardiga või eelnevalt internetipangas:

Saaja: Rahandusministeerium
SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor Bank EE701700017001577198
Viitenumber  10294002000134

Makse tasumisel märkida selgitusse: nime muutmine ja isiku nimi, kes nime muuta soovib:
 

NB! Riigilõivu ei tule tasuda, kui isik soovib:

 • kanda tegelikus kasutuses juurdunud ees- või perekonnanime, mis erineb dokumenti või rahvastikuregistrisse kantud isikunimest nimede kokku- ja lahkukirjutamise poolest või märgi poolest, mis ei ole täht (ülakoma, sidekriips), või üksikute tähemärkide poolest ning vastab nimeseaduse nõuetele (kasutuses juurdunud ees- või perekonnanimi peab olema tõendatud, kas perekonnaseisu- või isikut tõendavate dokumentidega);
 • kasutada sulgudes kahest nimest koosneva ees- või perekonnanime puhul üht neist nimedest ilma sulgudeta;
 • kanda ees- või perekonnanime kujul, mis on kantud rahvastikuregistrisse, kuid erineb inimesele nime andmise aluseks olevasse dokumenti kantud nimekujust ümberkirjutusreeglite kohaldamise tõttu;
 • oma alaealisele lapsele anda perekonnanime, mille sai pärast abiellumist lapse teise vanemaga pärast lapse sünni registreerimist ja mis on vanemate ühine perekonnanimi.

Riigilõivu tagastamine

Juhul, kui soovite nimemuutmisest loobuda, palume esitada e-posti aadressil [email protected]  digiallkirjastatud vabas vormis avaldus.

Riigilõivu tagastamise avalduse vorm

Riigilõivu tagastamise nõue lõpeb kahe aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti. Riigilõivu tagastamisel arvatakse maha taotluse läbivaatamisega kaasnenud menetluskulu.

Viimati muudetud 22.02.2024

Kristina Aabrams - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.

746 1772

5330 4213

Tiigi 12

-

Viivi Maremäe - juhtiv peaspetsialist

Elukoha aadressiga seotud küsimused, andmevahetuse korraldamine teiste asutustega, elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmine KOV algatusel, elukoha aadressiandmete muutmine omaniku õigustatud nõudmisel, isikukoodide moodustamine.

736 1139

527 0282

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Siiri Sinijärv - juhtiv peaspetsialist

Abielu lahutamine, uue isikunime andmine, vaimulike abielude registreerimine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse.

742 0632

505 1944

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kersti Aadusoo - peaspetsialist

Abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimine.

742 0632

-

Tiigi 12

-

Tiiu Eintalu - peaspetsialist

Elukoha registreerimine, isikukoodide moodustamine.

736 1031

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Ljudmila Maslenikova - peaspetsialist

Abielu sõlmimine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine, isikukoodide moodustamine.

742 0856

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Marko Mängli - peaspetsialist

Rahvastikuregistri andmete töötlemine ja klientide nõustamine, isikukoodide moodustamine, elukoha aadressandmete rahvastikuregistrisse kandmine.

736 1140

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kadri Männik - peaspetsialist

Sünni registreerimine, isaduse omaksvõtu kannete koostamine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0960

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Peep Puis - peaspetsialist

Abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimine.

 742 0632 

-

Tiigi 12

-

Kaia Rahu - peaspetsialist

Korduvate perekonnaseisudokumentide (tõendite) väljastamine, abieluvõimetõendite väljastamine, rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine, andmete rahvastikuregistrist väljastamine õigustatud huvi korral, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0954

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Maie Tamm - peaspetsialist

Elukoha registreerimine, isikukoodi moodustamine.

736 1141

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kristina Sarkisjan - koordinaator

Tartu linna ja Lõuna-Eestisse alaliselt või ajutiselt elama asunud välismaalaste kohta teabe haldamine ja mitmekülgse abi andmise korraldamine ning tegevuste koordineerimine.

-

-

Ülikooli 17

-

Annela Samarüütel - spetsialist

Tiigi 12 hoonet külastavate kodanike vastuvõtmine ja suunamine, sh abielutseremoonia läbiviimisel, dokumendihalduse korraldamine.

742 0624

-

Tiigi 12

-