Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
16°

Toetused ja teenused

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Üldinfo abi andmisel
Lapsele
Lastega perele
Eakatele ja erivajadustega inimestele
Toimetulekuraskustega inimestele

Üldinfo

Sotsiaalhoolekande eesmärk on sotsiaalteenuste,- toetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise või määramisega toetada inimese iseseisvat toimetluekut, töötamist ja aktiivset osalust ühiskonnaelus.

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetulekut  soodustav rahaline toetus.
Sotsiaalteenus on seevastu mitterahaline perioodiline abi isikule või perele, kes seda vajab.

Tartu linnas tegeleb sotsiaalhoolekandega  sotsiaal- ja tervishoiuosakond, osakonnas on viis teenistust hoolekandelastekaitsesotsiaaltöötervishoiu ja arendus- ja haldus.

Linnas asub neli elukohajärgset piirkonnakeskust    (Annelinn, Ülejõe,  Karlova - Tamme ja Tähtvere - Veeriku).
Spetsialistide vastuvõtuajad piirkonnakeskustes.

 

Avaldus abi saamiseks

Abi saamiseks esitada, kas
vabas vormis avaldus (selgitada lühidalt,  milles abi vajatakse, lisada  kontaktandmed)
või kasutada allolevat vormi

Üldine avaldus

Avalduse saab  saata osakonna üldmeilile sto@raad.tartu.ee
Saata postiga Raekoja plats 3, 51003 Tartu
Viia elukohajärgse piirkonnakeskuse spetsialistile vastuvõtuajal
Kirjutada otse spetsialistile (osakonna spetsialistide kontaktid).
Või helistada osakonna üldtelefonile 736 1300

Abi saamiseks võib avalduse esitada ka e-keskkonnas

Avaldus vaadatakse läbi esimesel võimalusel.
Andmete täpsustamiseks võtab spetsialist vajadusel avalduse esitajaga ühendust.

Sotsiaaltoetused

Tartu linnas on võimalik taotleda järgmiseid sotsiaaltoetuseid:
Täiendav lapsetoetus (sünnitoetus)
Lasteaia kohamaksu - ja toidutoetus
Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale
Täiendav sotsiaaltoetus  vähekindlustatud isikute hädavajalikke kulude katmine 
Toimetulekutoetus
Eluruumi kohandamise toetus (linna eelarvest)
Eluruumi kohandamise toetus (projekt  "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tartus")  
Hooldajatoetus puudega täisealise hooldamise eest
Matusetoetus

Sotsiaalteenused

Tartu linnas on võimalik taotleda järgmiseid sotsiaalteenuseid:
Tugiisikuteenus puudega lapse perele
Lapsehoiuteenus puudega lapse perele
Puudega lapse sotsiaaltransporditeenus
Laste ja noorte asendus- ja järelhooldusteenus
Turvakoduteenus lastele ja peredele (Tartu Laste Turvakodu - Tiigi  tn 55, Tartu)
Psühholoogiline nõustamine vähekindlustatud tartlaste (Vaksali 14, 2. korrus) 
Sotsiaaleluasemeteenus  linna eluruumi kasutamine sotsiaalüürilepingu alusel 
Sotsiaalmajutusteenus  voodikoha võimaldamine Lubja 7 majutusüksuses  või  peremajutus Rahu 8  
Varjupaigateenus ja kodutute päevakeskus (Varjupaik - Lubja tn 7, Tartu)
Turvakoduteenus täisealisele isikule (telefonid 5594 9496; 744 8706; 511 9384)
Toidu- ja riideabi - vältimatu sotsiaalabi (EELK Tartu Pauluse Kogudus - Riia tn 27, Tartu)
Võlanõustamisteenus  - võlgadega toimetulekuraskustes isikud
Tugiisikuteenus  toimetulekuraskustega inimestele
Sotsiaaltransporditeenus  raske ja sügava puudega täisealisele isikule
Isikliku abistaja teenus sügava nägemis- või liikumispuudega täisealisele isikule
Viipekeele tõlketeenus kuulmispuudega või kuulmislangusega  isikutele
Sooja toidu koduvedu   Tartu linnas elavatele eakatele
Ööpäevaringne hooldusteenus hooldekodus
Ajutine hooldusteenus hooldekodus  kuni üheks kuuks kalendriaastas
Koduhooldusteenus  eakate ja puuetega isikute füüsiline ja vaimne abistamine isiku kodus ja asjaajamisel väljaspool kodu
Koduteenus lähedase isiku hooldaja toetamiseks

Viimati muudetud 14.05.2020

Kuhu pöörduda kui Sul on mure või vajad abi?

Kas Sina tead, kelle poole pöörduda, kui Sul on mure aga Sa ei tea, kust saada abi?  Või kui Sinu sõber on Sulle öelnud, et ta ei julge täiskasvanutele rääkida oma murest? 

Mõnikord on abi lähemal kui arvad ja abi saamiseks on üsna mitmeid võimalusi.

Võta ühendust lastekaitse spetsialistiga

 Mõnikord on abi vaid ühe kõne kaugusel ja Sind saab aidata lastekaitse spetsialist.

Lastekaitse spetsialist pakub erinevaid võimalusi, kuidas keerulist olukorda lahendada nii Sinu kui Sinu lähedaste jaoks. Tartu linnas abistab peresid ja lapsi üldjuhul lastekaitse spetsialist, kes asub Tartu linnas pere elukohale kõige lähemal. Kõikide lastekaitse spetsialistide kontaktandmed leiad Tartu linna koduleheküljelt.

Tartu linnas on lastekaitse spetsialiste väga palju ja kui Sa ei tea, kes on Sinu kodule kõige lähem lastekaitse spetsialist või kelle poole pöörduda,  kirjuta oma julgesti: Heili.Piho-Arna@raad.tartu.ee või helista telefoninumbril 53022913. 

Kirjutada võid ka siis kui tunned muret oma sõbra, või lähedase (ema, isa, õe või venna) pärast, kes ise ei julge pöörduda või ei tea, kellele oma murest rääkida. 

Koos saame arutada, kuidas Sinu või Sinu lähedase muret lahendada. 

Võta ühendust lasteabitelefoniga

Lasteabitelefon 116111 on ööpäevaringne tasuta teenus, kuhu saavad pöörduda nii lapsed kui ka täiskasvanud, et teatada abivajavast lapsest või küsida nõuannet lastega seotud teemadel. 

Lasteabitelefoni kontaktid:

  • telefon 116111 (ööpäevaringne, tasuta)
  • e-post info@lasteabi.ee
  • veebivestlus kodulehelt www.lasteabi.ee („Küsi abi“ või „Alusta vestlust“)
  • lasteabi äpp, otsisõna „lasteabi“

Esmalt selgitavad konsultandid välja pöördumise põhjuse ning jagavad nõuannet ja juhiseid, kuidas olukorras toimida. Vajadusel edastatakse informatsioon teistele spetsialistidele, näiteks lastekaitse spetsialistidele või ka politseile, et laps saaks kiiresti abi. Lasteabitelefoni poole pöördujal on võimalik jääda ka anonüümseks. Nõustamine toimub eesti, vene ja inglise keeles.

Helistamine lasteabitelefonile 116111 on tasuta ning mobiiltelefonilt saab helistada ka siis, kui kõneaeg on otsas.  Nõuannet saab küsida ka  e-kirja või veebivestluse kasutades. Samuti on võimalik kasutada lasteabitelefoni äpp-i (otsisõna „lasteabi“), mille kaudu on võimalik lasteabitelefonile helistada või kirjutada. Lasteabitelefoni kodulehelt www.lasteabi.ee ja Facebooki lehelt leiab ka erinevaid laste teemadega seotud soovitusi, juhendmaterjale ja artikleid.

Pöördu lastemajja

Kui Sind või Su sõpra on seksuaalselt väärkoheldud, saad abi lastemajast, kus saad rääkida, mis juhtus. Nii saab kaasa aidata sellele, et Sulle haiget teinud inimene oma tegu enam ei kordaks.

Sinu muret kuulab Lõuna-Eestis (Tartus ja Tartumaal, Jõgevamaal, Võrumaal, Põlvamaal, Viljandimaal ja Valgamaal) tegutsev spetsialist:
Kai Hallik (5196 9511, Kai.Hallik@sotsiaalkindlustusamet.ee)

Pöördu lasteombudsmani poole

Lasteombudsman on sõltumatu spetsialist, kes kaitseb laste ja noorte õiguseid. Lasteombudsmani poole võib pöörduda iga kodanik, kes soovib küsida nõu erinevate laste õiguseid puudutavate otsuste kohta ning juhtida ombudsmani tähelepanu mõnele probleemile Eesti lastekaitsesüsteemis. Lasteombudsmani poole võivad pöördud ka lapsed ise.

Loe lähemalt lasteombudsmani koduleheküljelt ja voldikust.

Kuidas käituda kui pead osalema kohtus

Lapsi kutsutakse kohtusse vaid siis kui see on väga vajalik.

Näiteks kutsutakse Sind kohtusse kui oled toime pannud kuriteo või siis kui oled pealt näinud kellegi teise toime pandud kuritegu. Samuti on Sinu arvamus oluline ka kohtunikule, kui Sinu vanemad pöörduvad kohtusse, et otsustada kohtuniku kaasabil Sinuga seotud otsuseid (kus Sa elad, õpid või kuidas oma vanematega suhtled kui nad koos ei ela).

Kohtus käimine võib tunduda alguses hirmutav ja kui Sa ei tea täpselt kuidas seal käituda, siis võid arutada kohtus käimist lastekaitse spetsialistiga. Lastekaitse spetsiaist selgitab, miks Sa pead kohtusse minema, mida Sinult oodatakse ja mida Sa kohtus tegema pead.

Samuti aitavad Sind järgmised infovoldikud:

  1. Juhendmaterjal lapsele, keda süüdistatakse kuriteo toimepanemises
  2. Juhendmaterjal lapsele, kes annab kohtus tunnistusi
  3. Juhendmaterjal lapsele, keda kohtunik soovib ära kuulata
Justiitsministeerium.ee
Justiitsministeerium.ee

Viimati muudetud 11.01.2020

Teenused, toetused ja abi lastele ning peredele

Leheküljelt leiate Tartu linna lastele ja lastega peredele suunatud sotsiaaltoetuste, -teenuste ja  programmide  täpsema ülevaate. Info on mõeldud kasutamiseks ja jagamiseks nii lastega töötavatele spetsialistidele, kuid ka abiks lapsevanematele, kes otsivad oma lapsele ja perele sobivat teenust.

Lisaks on leitav ka juhend, kuidas või kellele teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest.

Toetused ja abistavad teenused lastega perele

Teata abivajavast või hädaohus olevast lapsest

Lastekaitseseaduse § 27 ja § 31 kohaselt on igal inimesel, kellel on teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kohustus sellest teatada.

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii teda ümbritsevast keskkonnast, teiste inimeste ja tema lähedaste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest. Hädaohu korral on vaja koheselt sekkuda, et ära hoida ohtu lapse elule või lõpetada ohtlik olukord. 

Hädaohus olevast lapsest teata hädaabinumbril 112 ja lastekaitse spetsialistile.

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes ning laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajavaks võib olla laps, kes vajab abi, aga olukord ei ole koheselt ohtlik tema elule või tervisele.

Abivajavast olevast lapsest teata Tartu Linnavalitsuse lastekaitse spetsialistile.

Nii hädaohus kui abivajavast lapsest võib teatada ka ööpäevaringne lasteabitelefonile 116 111 (Välismaalt helistades +372 600 4434või www.lasteabi.ee dialoogiboksist ´´Küsi abi´´

Laste vastu suunatud vägivalla juhtumite kohta saab esitada süüteoteate Politsei- ja Piirivalveametile .

Kriminaalpoliitika.ee
Kriminaalpoliitika.ee

Viimati muudetud 11.01.2020