Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-6°

Toetused ja teenused

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
7361 300
 

Üldinfo abi andmisel
Lastele
Eakatele ja erivajadustega inimestele
Toimetulekuraskustega inimestele

Üldinfo

Sotsiaalhoolekande eesmärk on sotsiaalteenuste,- toetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise või määramisega toetada inimese iseseisvat toimetluekut, töötamist ja aktiivset osalust ühiskonnaelus.

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetulekut  soodustav rahaline toetus.
Sotsiaalteenus on seevastu mitterahaline perioodiline abi isikule või perele, kes seda vajab.

Tartu linnas tegeleb sotsiaalhoolekandega  sotsiaal- ja tervishoiuosakond, osakonnas on viis teenistust hoolekandeteenistuslastekaitseteenistussotsiaaltööteenistustervishoiuteenistus ja arendus- ja haldusteenistus.

Linnas asub neli elukohajärgset piirkonnakeskust    (Annelinn, Ülejõe,  Karlova - Tamme ja Tähtvere-Veeriku).
Spetsialistide vastuvõtuajad piirkonnakeskustes.

 

Avaldus abi saamiseks

Abi saamiseks esitada kas
vabas vormis avaldus (selgitada lühidalt,  milles abi vajatakse, lisada  kontaktandmed)
või kasutada allolevat vormi

Avaldus abi saamiseks

Avalduse saab  saata osakonna üldmeilile sto@raad.tartu.ee
Saata postiga Raekoja plats 3, 51003 Tartu
Viia elukohajärgse piirkonnakeskuse spetsialistile vastuvõtuajal
Kirjutada otse spetsialistile (osakonna spetsialistide kontaktid).
Või helistada osakonna üldtelefonile 7361 300

Avaldus vaadatakse läbi esimesel võimalusel.
Andmete täpsustamiseks võtab spetsialist vajadusel avalduse esitajaga ühendust.
 
 

Sotsiaaltoetused

Tartu linnas on võimalik taotleda järgmiseid sotsiaaltoetuseid:
Täiendav lapsetoetus (sünnitoetus)
Lasteaia kohamaksu - ja toidutoetus
Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale
Täiendav sotsiaaltoetus
Toimetulekutoetus
Eluruumi kohandamise toetus (linna eelarvest)
Eluruumi kohandamise toetus (projekt  "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tartus")  
Hooldajatoetus puudega täisealise hooldamise eest
Matusetoetus

Sotsiaalteenused

Viimati muudetud 20.02.2019