Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Lähedase kaotus

Rahvastikutoimingute osakond
Tiigi 12, 50410 Tartu


Vastuvõtuajad: E 9-12; 14-17.30,       T 12-16, K 9-12; 13-16, N suletud,     R 9-12; 13-16

Lähedase kaotus
Vajalikud viited
Matusetoetus
Kalmistud
Kontaktid

Lähedase kaotus

Üldjuhul edastavad tervishoiuteenuse osutajad surma fakti tuvastamisel andmed surma fakti kohta rahvastikuregistrisse automaatselt ja väljastavad isikule selle kohta ka surmatõendi.

Perekonnaseisuasutusse pöörduda pole vaja, sest surma registreerimise ning esmase surmatõendi väljastamise õigus ja kohustus on tervishoiuteenuse osutajatel (perearstid, haiglad, kiirabi jne).

Perekonnaseisuasutuses registreeritakse  surm vaid erijuhtudel (isikukoodita välisriigi kodaniku surm Eestis, surmajuhtum välisriigis jne).

Avalduse esitamine

Avalduse surma registreerimiseks esitab seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates perekonnaseisuasutusele surnu abikaasa, registreeritud elukaaslane, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.

Avaldusele tuleb lisada surmateatis, politseiasutuse teatis või kohtuotsus surma tuvastamise või surnuks tunnistamise kohta.

Tartu Linnavalitsuses surma registreerimiseks tuleb avaldus esitada kohapeal rahvastikutoimingute osakonnas (Tiigi 12, Tartu). Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.

Vastuvõtuajad
E 9-12; 14-17.30
T 12-16
K 9-12; 13-16
N Suletud
R 9-12; 13-16

Avaldajale väljastatakse surmatõend.

Lisainfo Kaia Rahu, tel 742 0954, e-post [email protected]

Surm välisriigis

Kui isik suri välismaal, kuid seal surma ei registreeritud, tuleb surma registreerimiseks esitada välisriigi dokument (nt meditsiinitõend).

Kui surm on registreeritud välismaal, ei tule seda Eestis uuesti registreerida, kuid välisriigi surmadokument tuleb esitada kandmiseks rahvastikuregistrisse.

Esitatavad dokumendid peavad olema eesti, vene või inglise keeles ning tõlge tehtud vandetõlgi poolt. Samuti peavad välisriigi dokumendid olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Vaata täpsemalt välisriigi dokumentidele esitatavatest nõuetest.

Viimati muudetud 07.02.2024

Üldinfo

Matusetoetus on ühekordne toetus matuse korraldamise  kulude katmiseks, mida makstakse surma hetkel rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas elanud isiku (surnu) kohta.

Toetuse taotlemine ja suurus

Lahkunu isiku matuste korraldaja saab matusetoetuse  taotluse  esitada

Elukohajärgse piirkonnakeskuse aadressi ja spetsialistide telefoni numbrid leiad siit.

Matusetoetust saama õigustatud isikud

ehk toetus määratakse:
1) surnu abikaasale, sugulasele või hõimlasele, kellele on väljastatud surmatõend;
2) surnu abikaasale, sugulasele või hõimlasele, kui surmatõend on väljastatud muule isikule kui abikaasale, sugulasele või hõimlasele;
3) muule isikule, kes matuse korraldab, kui sugulased ja hõimlased on matusetoetusest loobunud;
4) surnult sündinud lapse sugulastele, kes esitab arstliku surmateatise;
5) Tartu linnale, kui matuse korraldab Tartu linn.

Matusetoetuse suuruseks on 250 eurot.

Matusetoetus makstakse välja hiljemalt 30 päeva jooksul matusetoetuse taotluse registreerimisest.

Õigusakt

Matusetoetus Tartu Linnavolikogu 15. veebruari 2018. a määrus nr 12

Viimati muudetud 29.09.2023

Kalmistud Tartus

Tartu kalmistute üldinfo

Tartu kalmistute koduleht ja kaardirakendus

Tartu kalmistute lehel tutvustatakse lühidalt Tartu kalmistute ja kalmistute gruppide (Raadi, Puiestee, Rahumäe, Pauluse, Vanausuliste ja Tuigo kalmistud) ajalugu, samuti on võimalik vaadata kalmistute ja ajalooliste kalmistuosade paiknemist kaardil. Kalmistutele maetuid saab otsida nime ning platsinumbri järgi. Lisaks leiab rakendusest infot kalmistute hoonete ja inventari kohta. Otsingute tegemiseks on abiks juhendid.

E-Vormid

E-vormide kasutamiseks on vajalik audentimine ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu.
Matmisplatsi tunnistuse pikendamine või loobumine 
Matmisplatsiga seotud andmete täpsustamine

Raadi kalmistute „Jalutaja teejuht“

2019. aasta kevadel valmis Tartu Raadi kalmistutel asuvate rahvus- ja kultuurilooliselt oluliste isikute hauakohtade taskukaart, kuhu on märgitud 92 hauakohta, kalmistute kabelid koos kalmistute nimede ja teede ning väravatega. Teejuht on eelkõige abivahend Raadi kalmistutel liiklemiseks ja kultuurilooliselt oluliste haudade leidmiseks, mistõttu saabki kaarti Raadil liiklemiseks küsida vaid Raadi kalmistu peamajast ja Tartu linna infokeskusest raekoja esimesel korrusel. Teejuht on eestikeelne ja tasuta.

Raadi kalmistu. Jalutaja teejuht

Tartu Kalmistud

Kalmistu 22, 50303 Tartu
Tel 736 1525
E-post [email protected]

Asutuse ülesanne on kalmistute haldamine ja korrashoid Tartu linnas. Asutus osutab matuseteenuseid, hooldab kalmistuid, matab omasteta surnuid, peab hauaplatside üle arvestust jm.

Asutuse halduses on neli kalmistut Tartu linnas ja üks Tartu maakonnas:

 • Raadi kalmistu: Kalmistu 22, tel 736 1525, [email protected]
  Kontor avatud: E–R 9–16
 • Pauluse kalmistu: Võru 75a, tel 736 1530, [email protected]
  Kontor avatud: E–R 9–16
 • Puiestee kalmistud: Puiestee 3, tel 746 1025, [email protected]  
  Kontor avatud: E–R 9–16
 • Rahumäe kalmistu: Jaama 122, tel 735 1415, [email protected]
  Kontor avatud: E–R 9–16
 • Tuigo kalmistu: Kastre vald, Tartumaa, tel 736 1530, 5307 4753
  Kontor (Võru 75a) avatud: E–R 9–16
Raadi kalmistu leinamaja
Raadi kalmistu leinamaja

Kalmistutega seotud täiendav info

Kalmistupühad 2024

EELK Tartu praostkond

Baptistide kogudus 16.06.2024 kell 16 Babtisti Kalmistul
Tartu Maarja kogudus  15.06 kell 11 Tuigo kalmistul
15.06 kell 14 Raadi kalmistul
Tartu Peetri kogudus 23.06 kell 10 surnuaiapüha jumalateenistus armulauaga Peetri kirikus. Lahkunud lähedaste nimeline mälestamine kiriku kantslist ning kalmuküünalde pühitsemine.
Pärast jumalateenistust küünalde viimine lähedaste haudadele Raadi, Vana-Peetri, Uus-Peetri ja Rahumäe kalmistutel.
Tartu Pauluse kogudus

16.06 kell 13 Pauluse kalmistul

Viimati muudetud 10.05.2024

Kristina Aabrams - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.

746 1772

5330 4213

Tiigi 12

-

Viivi Maremäe - juhtiv peaspetsialist

Elukoha aadressiga seotud küsimused, andmevahetuse korraldamine teiste asutustega, elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmine KOV algatusel, elukoha aadressiandmete muutmine omaniku õigustatud nõudmisel, isikukoodide moodustamine.

736 1139

527 0282

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Siiri Sinijärv - juhtiv peaspetsialist

Abielu lahutamine, uue isikunime andmine, vaimulike abielude registreerimine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse.

742 0632

505 1944

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kersti Aadusoo - peaspetsialist

Abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimine.

742 0632

-

Tiigi 12

-

Tiiu Eintalu - peaspetsialist

Elukoha registreerimine, isikukoodide moodustamine.

736 1031

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Ljudmila Maslenikova - peaspetsialist

Abielu sõlmimine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine, isikukoodide moodustamine.

742 0856

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Marko Mängli - peaspetsialist

Rahvastikuregistri andmete töötlemine ja klientide nõustamine, isikukoodide moodustamine, elukoha aadressandmete rahvastikuregistrisse kandmine.

736 1140

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kadri Männik - peaspetsialist

Sünni registreerimine, isaduse omaksvõtu kannete koostamine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0960

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Peep Puis - peaspetsialist

Abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimine.

 742 0632 

-

Tiigi 12

-

Kaia Rahu - peaspetsialist

Korduvate perekonnaseisudokumentide (tõendite) väljastamine, abieluvõimetõendite väljastamine, rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine, andmete rahvastikuregistrist väljastamine õigustatud huvi korral, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0954

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Maie Tamm - peaspetsialist

Elukoha registreerimine, isikukoodi moodustamine.

736 1141

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kristina Sarkisjan - koordinaator

Tartu linna ja Lõuna-Eestisse alaliselt või ajutiselt elama asunud välismaalaste kohta teabe haldamine ja mitmekülgse abi andmise korraldamine ning tegevuste koordineerimine.

-

-

Ülikooli 17

-

Annela Samarüütel - spetsialist

Tiigi 12 hoonet külastavate kodanike vastuvõtmine ja suunamine, sh abielutseremoonia läbiviimisel, dokumendihalduse korraldamine.

742 0624

-

Tiigi 12

-