Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Abielu lahutamine

Rahvastikutoimingute osakond
Tiigi 12, 50410 Tartu

Vastuvõtuajad: E 9-12; 14-17.30,
T 12-16, K 9-12; 13-16, N suletud,
R 9-12; 13-16

Abielu lahutamine
Välisriigis lahutatud abielu
Riigilõivu tagastamine
Vajalikud viited
Kontaktid

Avalduse esitamine

Abielu saab abikaasade vastastikusel kokkuleppel lahutada maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses, kui mõlema abikaasa elukoht on rahvastikuregistri andmetel Eestis ja abielu lahutamisele kohaldatakse Eesti õigust.

Abielu lahutamiseks peavad abikaasad isiklikult Tartu Linnavalitsuses rahvastikutoimingute osakonnas (Tiigi 12, Tartu) kohapeal esitama ühise kirjaliku abielu lahutamise avalduse. Abielu lahutamise avalduse esitamiseks on vajalik mõlema abikaasa kohaletulek. Kaasa tuleb võtta isikut tõendavad dokumendid.

Vastuvõtuajad
E 9-12 ja 14-17.30
T 12-16
K 9-12 ja 13-16
N Suletud
R 9-12 ja 13-16

Avalduse esitamiseks palume eelnevalt broneerida vastuvõtuaeg elektrooniliselt või telefonil 742 0632 ja võimalusel palume esitada isiklikult kohale tulles juba eeltäidetud abielu lahutamise avaldus.

Abielu lahutamise ühise avaldus (elektrooniliselt täidetav)
Abielu lahutamise ühine avaldus (samast soost abikaasad) ( elektrooniliselt täidetav)
Abielu lahutamise eraldi esitatava avaldus (elektrooniliselt täidetav) 

Abielu sõlmimist tõendav dokument tuleb esitada juhul, kui seda ei ole rahvastikuregistrisse kantud. 

Perekonnaseisuasutuses abielu lahutamisel ei lahendata varaõiguslikke ega ühise lapse hooldusõiguse küsimusi, vaid vormistatakse ainult abielu lõppemine.

Kui vähemalt üks abikaasa ei ela rahvastikuregistri andmetel Eestis, lahutab abielu notar.

Kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle, lahutatakse abielu kohtus.

Kui üks abikaasadest ei saa mõjuval põhjusel ühise avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuasutusse ilmuda, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.

Avalduse vastuvõtmisel määrab perekonnaseisuametnik kindlaks abielulahutuspäeva. Abielu on võimalik lahutada üks kuni kolm kuud abielu lahutamise avalduse esitamisest.

Abielu lahutamise avaldust võib kuni abielu lahutamiseni tagasi võtta või lahutamise kuupäeva muuta. Abielu lahutamise avalduse muutmiseks või selle tagasi võtmiseks tuleb esitada kirjalik mõlemapoolselt allkirjastatud või digitaalselt allkirjastatud avaldus.

Kui abikaasad ei ilmu määratud ajal perekonnaseisuasutusse abielu lahutama ega teata ilmumata jäämise põhjust, loetakse, et nad ei ole abielu lahutamise avaldust esitanud.

Lisainfo: Siiri Sinijärv tel 742 0632; e-post [email protected]
 

Loe lisaks:

Abielu lahutamisest Siseministeeriumi veebilehel või Riigiportaalis eesti.ee

Perekonnanimi pärast abielu lahutamist

Abielu lahutamisel võib perekonnaseisuasutus taastada isiku avalduse alusel tema varem kantud perekonnanime, muidu säilib isiku abielu ajal kantud perekonnanimi.

Taastatav perekonnanimi võib olla lahutatava abielu eel kantud perekonnanimi,  esimese abielu eel või registreeritud kooselu, mille järgselt on sõlmitud omavahel abielu, eel viimati kantud perekonnanimi.

Abielu lahutamine

Abielu on võimalik lahutada üks kuni kolm kuud abielu lahutamise avalduse esitamisest kindlaksmääratud kuupäeval.

Kui abikaasadel ei ole kindlaksmääratud kuupäeval võimalik mõjuvatel põhjustel perekonnaseisuasutusse ilmuda, tuleb sellest teavitada perekonnaseisametnikku, kes määrab abielulahutuseks uue tähtpäeva.

Abielu lahutatakse mõlema abikaasa kohalolekul.

Abielu võib lahutada ühe abikaasa kohalolekuta, kui ta mõjuval põhjusel ei saa perekonnaseisuasutusse ilmuda ja esitatakse tema notariaalselt tõestatud nõusolek abielu lahutamiseks tema kohalolekuta.

Abielu lahutamise tõendamiseks väljastatakse abielulahutuse tõend ja rahvastikuregistrisse tehakse abielulahutuse kanne.

Riigilõiv ja selle tasumine

Abielu lahutuse kande tegemise eest tuleb tasuda riigilõivu 50 eurot  ja see peab olema tasutud enne avalduse esitamist.

Tasuda on võimalik kohapeal iseteeninduskassas pangakaardiga või internetipangas.

Saaja: Rahandusministeerium
SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor Bank EE701700017001577198
Viitenumber  10294002000134

Makse tasumisel märkida selgitusse: abielulahutuse kanne ja abikaasade perenimi (-nimed)

Viimati muudetud 06.02.2024

Kui abielu on lahutatud välisriigis, on isik kohustatud esitama Eesti perekonnaseisuasutusele rahvastikuregistrisse andmete kandmiseks vajalikud dokumendid 30 päeva jooksul perekonnaseisuandmetes toimunud muudatusest arvates.

Üldreeglina peavad välisriigi dokumendid, mida esitatakse Eestis perekonnasündmuse tõendamiseks olema kas legaliseeritud või apostillitud sõltuvalt riigist. Legaliseeritud peavad olema nende riikide dokumendid, kes ei ole ühinenud Haagi konventsiooniga.

Konventsiooniga ühinenud riikide loetelu

Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Tõlge peab olema vandetõlgi tehtud.

Loe lisaks:
Avaliku dokumendi legaliseerimisest Välisministeeriumi veebilehel
Välisriigi dokumentidest täpsemalt Siseministeeriumi veebilehel

Viimati muudetud 06.02.2024

Juhul, kui soovite abielu lahutamisest loobuda, palume esitada e-posti aadressil [email protected] digiallkirjastatud vabas vormis avaldus.

Kui abikaasad ei ilmu määratud ajal abielu lahutama ega teata ilmumata jäämise põhjust, loetakse, et abikaasad ei ole abielu lahutamise avaldust esitanud.

Riigilõivu tagastamiseks abielu lahutamisest loobumise korral esitab selle maksja digiallkirjastatult avalduse.

Riigilõivu tagastamise avalduse vorm

Riigilõivu tagastamise nõue lõpeb kahe aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti. Riigilõivu tagastamisel arvatakse maha taotluse läbivaatamisega kaasnenud menetluskulu.

Viimati muudetud 22.02.2024

Kristina Aabrams - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.

746 1772

5330 4213

Tiigi 12

-

Viivi Maremäe - juhtiv peaspetsialist

Elukoha aadressiga seotud küsimused, andmevahetuse korraldamine teiste asutustega, elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmine KOV algatusel, elukoha aadressiandmete muutmine omaniku õigustatud nõudmisel, isikukoodide moodustamine.

736 1139

527 0282

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Siiri Sinijärv - juhtiv peaspetsialist

Abielu lahutamine, uue isikunime andmine, vaimulike abielude registreerimine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse.

742 0632

505 1944

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kersti Aadusoo - peaspetsialist

Abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimine.

742 0632

-

Tiigi 12

-

Tiiu Eintalu - peaspetsialist

Elukoha registreerimine, isikukoodide moodustamine.

736 1031

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Ljudmila Maslenikova - peaspetsialist

Abielu sõlmimine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine, isikukoodide moodustamine.

742 0856

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Marko Mängli - peaspetsialist

Rahvastikuregistri andmete töötlemine ja klientide nõustamine, isikukoodide moodustamine, elukoha aadressandmete rahvastikuregistrisse kandmine.

736 1140

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kadri Männik - peaspetsialist

Sünni registreerimine, isaduse omaksvõtu kannete koostamine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0960

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Peep Puis - peaspetsialist

Abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimine.

 742 0632 

-

Tiigi 12

-

Kaia Rahu - peaspetsialist

Korduvate perekonnaseisudokumentide (tõendite) väljastamine, abieluvõimetõendite väljastamine, rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine, andmete rahvastikuregistrist väljastamine õigustatud huvi korral, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0954

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Maie Tamm - peaspetsialist

Elukoha registreerimine, isikukoodi moodustamine.

736 1141

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kristina Sarkisjan - koordinaator

Tartu linna ja Lõuna-Eestisse alaliselt või ajutiselt elama asunud välismaalaste kohta teabe haldamine ja mitmekülgse abi andmise korraldamine ning tegevuste koordineerimine.

-

-

Ülikooli 17

-

Annela Samarüütel - spetsialist

Tiigi 12 hoonet külastavate kodanike vastuvõtmine ja suunamine, sh abielutseremoonia läbiviimisel, dokumendihalduse korraldamine.

742 0624

-

Tiigi 12

-