Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projektid

Linnakantselei avalike teenuste arendamise meeskond
Raekoja plats 14, 51004 Tartu

Märksõnad
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 236 kuvatakse 100 dokumenti (1 - 100).

 • Suurendada laste köögivilja, teravilja ja muna tarbimist, edendades seeläbi nende toodete üldist tarbimist. Õppeprogrammid on väga hea viis õppeaasta jooksul omandatud teadmistest ja kogemustest kokkuvõtete tegemiseks.
  Projekti eesmärk on läbi mänguliste tegevuste lastele köögiviljade, ...

 • 28.05.2024 - 30.05.2024 Riigikaitse välilaager

  Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamine
  Eesmärk on edendada riigikaitseõpetuse õpetamist TAG-s.

 • Projekti fookus on edendada koostööpartneritega olemasolevaid kultuurisuhteid, jagada teadmisi parimatest praktikatest ning luua sild uute ideede tekkimiseks tulevikuks. Tartu linna kultuuriosakonna, Tiigi Seltsimaja ja Tartu I Muusikakooli huvi on eelkõige tutvuda partnerriikide huvihariduse ja ...

 • Laulupeomuuseumi ajutine näitus "Lapseks olemise kunst. Lapsepõlv Tartus 1890-1940" mai-okst 2024
  Näitus puudutab kõiki lapsepõlve olulisi osi, nagu perekond, vanemate ja laste suhted, mäng ja töö, sõbrad, avastamisrõõm, hirmud ja mured, täiskasvanuks saamine, soorollid jne. Lisaks seni vähe ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine

 • Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppekäigu läbiviimine
  Tutvustada õpilastele sõjaajalugu ja avardada silmaringi

 • Kogumik on pühendatud Georg von Oettingeni 200. sünniaastapäevale
  Raamatu eesmärgiks on jäädvustada Eesti kultuuriloos olulise Oettingenide perekonna ühe põlvkonna pärandit ja saavutusi. Oettingenid olid võrdselt olulised nii Tartu ülikooli kui ka Tartu linna jaoks. Soovime kogumiku ...

 • The project is to initiate scientific thinking and is divided into two parts. 1. A scientific conference for gymnasium students. This in all subjects. 2. A scientific meeting connected to a "Phytoremediation, a cleaning method for heavymetal polluted soils". We have done part one for three years ...

 • Riigikaitseõpetuse toetamine.
  eesmärk on edendada riigikaitseõpetuse õpetamist TAG-s

 • 19.03.2024 - 30.06.2024 KJPG riigikaitseõpetuse välilaager

  Riigikaitseõpetuse raames õppekäigu läbiviimine
  Õpilaste teadmised riigikaitsest ja nende praktiseerimine õppekäigu kaudu

 • 18.03.2024 - 30.06.2024 TDK kooliolümpiamängud

  Antud projektis uurivad 1.–8. klasside õpilased olümpiamängude ja Euroopa riikide traditsioone ning osalevad kooliolümpiamängudel. Õpilased püüavad mõtestada ja mõista olümpialiikumise ja spordi rolli ühiskonnas läbi aegade. Õpitakse tundma olümpialiikumise ajalugu ja tänapäeva, olümpiasangareid, ...

 • Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riikaitse õppeaine õpetamist

 • 01.03.2024 - 29.02.2028 H2Cove

  Projekti raames luuakse partnerriikides vesinikutehnoloogia kompetentsikeskuste infrastuktuur, mis pakuvad kaasaegseid õppimis- ning karjäärivõimalusi, kaasates koostöösse nii kohalike omavalitsusi, kui ettevõtteid ning erinevaid haridusasutusi. Vesinikutehnoloogia olulisus energia väärtusahelas on ...

 • Riigikaitseõpetuse õppekäigu välilaagri korraldamine
  Riigikaitseõpetuse välilaagri läbiviimine 2023/24 õppeaastal.

 • 20.02.2024 - 31.08.2024 Projekt ...Pargipidu 02.06.24

  Helitehnika rent Laulupeomuuseumi traditsiooniliseks Pargipeoks.
  Traditsiooni jätkamine

 • 19.02.2024 - 31.12.2024 Tegevustoetus 2024

  Muuseumi eesmärgipärase tegevuse toetamine
  Munitsipaalmuuseumi tegevustoetust antakse muuseumivaldkonna mitmekesisuse või muuseumiteenuste piirkondliku kättesaadavuse tagamiseks või seadusest tuleneva ülesande täitmiseks rahvusliku kultuuripärandi säilitamisel ja kättesaadavaks tegemisel.

 • 15.02.2024 - 15.06.2024 Teatrifestival Savilind XX - 2024

  Üleriigiline teatrifestival hariduslike erivajadustega lastele ja noortele. Toimub XX korda.
  Populariseerida teatrikunsti erivajadustega laste ja nende õpetajate hulgas kui loovust arendavat ja atraktiivset hobi ning mõjusat korrektsioonivahendit. Suurendada erivajadustega laste ja noorte ...

 • Vanemluse toetamine ja vanemahariduse pakkumine on üheks väga oluliseks prioriteediks laste käitumisprobleemide ennetamisel ja perede aitamisel. Pikemaajalisem eesmärk riiklikul tasandil on vanemahariduse pakkumine kohalike omavalitsuste ennetustegevuste osana. Tartu linnas on umbes 23000 ...

 • 13.02.2024 - 10.08.2024 Tartu Tamme Kool_PRIA

  Kavandatud tegevuste raames toimuvad õpperetked EMÜ Mahekeskusse
  Õpilaste teadmiste hulga suurendamine köögiviljade, puuviljade kasvatamisest ning vastavate toiduainete nn olelusringist. Õpilaste praktiliste oskuste arendamine tutvumisel põllu- ja aiapidamise võtetega. Õpilaste väärtushoiakute ...

 • Mikrokiibi põhisel süsteemil on neli eesmärki: I materjali laenutus ja tagastamine ning muu logistika muutub oluliselt mugavamaks; II raamatukogumaterjali inverteerimine muutub mugavamaks ja aega säästvamaks; III toimib turvasüsteemina varastamise vastu; IV vajaliku väljaande leidmine on lihtsam ja ...

 • Projekti alameesmärkideks on arendada õpiraskustega, vähemate võimalustega õpilaste enesekindlust kutsekoolides, suurendada nende isiklikku eneseteostust ja rahulolu valitud erialase hariduse ja karjääriga, motivatsiooni, kaasatust, oskuste ja annete optimaalset kasutamist ning positiivset mõju ...

 • 01.02.2024 - 01.07.2024 Projekt ...Latika talu külastus

  Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu lapsed võtavad osa erinevatest õppeprogrammidest, mille läbi saavad läbi praktilise kogemuse uusi teadmisi maaelu, tervisliku toitumise ja erinevate köögiviljade kohta, et teadlike valikute kaudu kujundada lastes tervislikke toitumisharjumusi. Oluline on, et lapsel ...

 • Tutvustada lasteaedades nukunäidendi kaudu erinevaid pille
  Tekitada lastes huvi pillimängu vastu

 • 15.01.2024 - 20.05.2024 Kohtumised kirjanikega, kevad 2024

  Eesti autoritega kohtumiste korraldamine Tartu Oskar Lutsu nimelises Linnaraamatukogus 2024. aasta 1. poolaastal (sari "Kohtumised kirjanikega"). Autoritega kohtumiste korraldamine aitab kaasa eesti kirjanduse ja autorite tutvustamisele ning lugemishuvi äratamisele ja kasvamisele. Selle kevade ...

 • Tartu 2024 laulupeole "Õnn ja rõõm" on registreeritud 288 kollektiivi, 8830 laulja, 382 juhendaja ning 434 saatjaga. Laulupeoga seoses toimub 23 eelproovi Tartus ja Tallinna aga ka Tartu maakonnas erinevatele koori- ja orkestriliikidele (mudilas-, laste-, poiste-, neidude-, sega- ja poistekoorid, ...

 • Transporditoetus harrastusteatritele Laulupeomuuseumis esinemiseks aastal 2024
  Kutsuda esinema harrastusteatreid ja katta nende transpordikulud

 • Tartu Jaani kiriku ajaloolsite vitraažakende katked vajavad puhastamist ja säilitamiseks ettevalmsitamist.
  Luua kultuuriväärtuslike teoste allesjäänud osadest esmane ülevaade ning valmistada need ette alaliseks säilitamiseks.

 • Jäätmekäitlus on globaalne murekoht. Traditsiooniline meetod jäätmete ladestamiseks prügilasse ei ole selle negatiivse keskkonnamõju tõttu enam jätkusuutlik. Jäätmekäitlus peab olema keskkonnasäästlikum ja lähtuma ringmajanduse põhimõtetest. Tarvis on leida uuenduslikke lahendusi, mis põhinevad ...

 • Tartu linnas on Noorte Garantii Tugisüsteemi (NGTS) andmetel 2022 seisuga registreeritud 656 noort, kes ei tööta, ei õpi ega osale pakutavates tugiteenustes. Töötukassa andmetel noored, kes on registreeritud töötuna on kokku Tartu linnas 1010.   Spetsialistide sõnul lähima 5 aasta jooksul on ...

 • IT Akadeemia programm on aastaid tegutsenud selle nimel, et IKT kõrghariduse kvaliteet tõuseks ning tööjõu turule suunduks enam kõrgharitud spetsialiste. Täna on selge, et sellest ei piisa ning hädavajalik on tähelepanu pöörata ka IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimisele ning ...

 • 01.01.2024 - 31.12.2024 Riigikaitselaager

  Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Rakendusliku Kolledži riigikaitseõpetuse välilaagri transpordi ja õppekäikude toetuseks.
  Toetada riigikaitseõpetust Tartu Rakenduslikus Kolledžis.

 • Inimeste vaimse tervise probleeme ja nende sagenemist on hakatud nägema järgmise suure pandeemiana. Projekti käigus jätkubTartu linna elanike vaimse tervise teenuste kättesaadavuse parandamine (pereteraapia, psühhosotsiaalne nõustamine, psühholoogiline nõustamine, hingehoid ja eakate tugigrupid). ...

 • 01.01.2024 - 30.11.2024 Kodud tuleohutuks 2024

  Eestis põleb eluhooneid aastas ligikaudu sama palju kui Põhjamaades, kuid tules hukkub kuni neli korda rohkem inimesi. Paljudes Eesti kodudes saab tõsta tuleohutust. Üksi elavad eakad ja või sotsiaalselt mittetoimetulevad inimesed on Päästeameti jaoks suur väljakutse. 2018. aasta tulesurmade ...

 • 01.01.2024 - 30.06.2024 Kirjavahetus

  PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine 2024. aasta kevadel (permakultuuri peenrakastide kordategemine koostöös MTÜ-ga Elukas, ülelasteaialine puu- ja köögiviljade degusteerimine, piimandusmuuseumis või tegemine, puuviljade teemapäeva läbiviimine)
  Toetuse eesmärk on taastada laste ...

 • Eesmärgiks on kütte- ja jahutussüsteemide lukkseppade kutseõppuritele luua valikainena IKT lahenduste õpe tuleviku tööturu vajadustele vastavate digilahenduste kasutamise oskuste ja teadmiste andmiseks. Tulevikus oleks võimalik välja töötatavate rakenduste kasutamine kõigi koolis toimuvate ...

 • Loodav IKT-moodul pakub eelkõige pagar- ja kondiitritehnoloogia õppijatele paindlikke õppimisvõimalusi, toetab individuaalset õpi- ja karjääriteed ning soodustab koostöist ja õppimiskeskset organisatsioonikultuuri. Kvaliteetne digiõpe on õppe loomulik osa. IKT-moodul toetab toiduainetööstuse ...

 • 14.11.2023 - 12.12.2023 Maleva aktiivide kokkusaamine

  Projekti peamine eesmärk on arendada maleva aktiivide vahelist koostööd, mille võimaldamiseks korraldatakse 3-päevane koostöö arendamise üritus. See toimub 1.-3.detsembril Viljandi, Tartu ja Tallinna malevate aktiividega, mille raames on planeeritud ka kolm minikoolitust, põgenemistoa külastus ...

 • Eraelamute kütmine tugineb jätkuvalt suurel määral fossiilkütustele, moodustades üle 60% EL-i kodumajapidamiste energiatarbimisest aastal 2021. Soojuspumbad kujutavad endast olulist lahendust heitkoguste vähendamiseks, kuna nende tõhusus on suurem isegi muude taastuvenergia tehnoloogiatega ...

 • 01.11.2023 - 30.10.2026 City Blues ehk Sinilinn

  CityBlues projekt nimetusega Inimeste heaolu parandavad looduspõhised sini- ja rohelahendused kliimamuutustega kohanemiseks (Bluegreen nature-based solutions for climate change adaptation and citizen wellbeing) on Tampere linna poolt eestveetav algatus linnaliste üleujutusprobleemide valgalaüleseks ...

 • Läänemere piirkonna linnad otsivad aktiivselt vahendeid kliimamuutustega võitlemiseks. Kuna transpordisektor on üks suurimaid kasvuhoonegaaside tekitajaid linnades, siis nähakse siin peamise võimalusena üleminekut säästvale liikuvusele ja tõhusale linnaplaneerimisele. Projekt toetab linnu nende ...

 • Projekti sisuks on Haridus- ja teadusministeeriumi meede „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ Ehituse ja tsiviilrajatiste konsortsiumi töös ehk kuhu suunas ehitussektor määratavas tulevikus areneb ning milliseid roheoskusi tööjõuturg tulevikus võiks vajada.
  Roheoskused ettevõtete ...

 • Projekti sisuks on Haridus- ja teadusministeeriumi meetme „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ raames toiduainete töötlemise konsortsiumi töö, mille käigus täpsustatakse roheoskuste vajadus ja õppimisvõimalused; vaadatakse üle ja ajakohastatakse olemasolevates tasemeõppe õppekavades ...

 • Partnerid saavad kokku ühisprojekti kirjutamiseks.
  Eesmärgiks on kirjutada ühisprojekt, mille põhifookus on õpilaste ning õpetajate toetamine mentordamise abil.

 • Projekti käigus korraldatakse õppereisid Oslosse Norras ja Frederiksbergi linna Taanis tutvumaks linnaruumi arenguga ning renoveerimise teenuste ja hoonetega, Reisil tutvutakse erinevate kliimaneutraalsetehitistega ja linnaruumiga.
  Tartu linna visiooni kohaselt aastaks 2030 eelistatakse eluaseme ...

 • 30.10.2023 - 25.08.2024 Pria Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

  Projekti käigus kinnistavad saavad lapsed uusi teadmisi põllumajandusest- mis onpermakultuur, mahepõllumajandus, kuidas toimub kompostimine ja milleks see vajalik on. Paljud linnalapsed ei ole käinud maal taludes ega tea kuidas kasvatatakse toiduks vajaminevaid kultuure ja mida teab tegema, et ...

 • Gümnaasiumiastme õpilastele riigikaitse ühepäevaste õppekäikude tegemine.
  Toetada riigikaitse õppeaine õpetamist

 • Vanemluse toetamine ja vanemahariduse pakkumine on üheks väga oluliseks prioriteediks laste käitumisprobleemide ennetamisel ja perede aitamisel. Pikemaajalisem eesmärk riiklikul tasandil on vanemahariduse pakkumine kohalike omavalitsuste ennetustegevuste osana. Tartu linnas on alla 23000 ...

 • 20.10.2023 - 19.04.2024 Erasmus+

  Kooli sisene õhkkond vajab parandamist, et kooli kollektiivis oleks lugupidav, heatahtlik ja abivalmis suhtumine. Koostöös nelja Euroopa partnerkoolidega korraldavates õpitubades õpilased saavad arutleda tähtsatel teemadel ühiskonnas, nagu diskrimineerimine ja kiusamine.
  1. Õpilaste sallivuse ...

 • PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine 2024.aasta kevadel Tartu linna lasteaedades ja koolides, et taastada laste jaoks seos põllumajandusega, tõsta teadlikkust toidu tootmisest, toidu ja keskkonna seostest, kohalikust toiduahelast ning kestliku toidusüsteemi kujundamisest nii ...

 • Välisvabatahtlike kaasamine Tartu noortekeskuste tegevustesse perioodil sügis 2023 kuni sügis 20204
  Rikastada noorsootöö tegevusi läbi välisvabatahtlike kaasamise noortekeskuste igapäevastesse tegevustesse. Olulisel kohal solidaarsuse ja tolerantsuse edendamine ühiskonnas.

 • Laulupäev pealkirjaga "Minu rõõm" toimub ühe ettevalmistava kontserdina enne Tartu 2024 laulu- ja tantsupidu "Õnn ja rõõm". Kontserdipaik on valitud tänu heale mahutavusele - seda nii laval, garderoobides ning vajadusel ka fuajees, Vanemuise teatri proovisaalides aga ka Vanemuise kontserdimaja ...

 • Traditsioonilistest kvalifikatsioonidest lühemad mikrokvalifikatsioonid on paljudes Euroopa riikides üha enam kasutusel. 16. juunil 2022 võttis Euroopa Liidu (EL) nõukogu vastu soovituse mikro-kvalifikatsioonidest elukestva õppe ja tööalase konkurentsivõime tagamiseks. Selle lähenemise kontekstis ...

 • Üldeesmärk on luua Euroopa-põhine koostööpartnerlus tehniliste kutsekoolide vahel, et vahetada häid tavasid uuenduslikest autotehnikute õpetamismetoodikatest, et kohaneda elektrisõidukite sektori kiire arenguga. Selle tulemusel saavad kutseõpetajad pakkuda kutseõppuritele vastavat õpet ja oskusi ...

 • Herbert von Blanckenhageni mälestusteraamatu "Maailma ajaloo äärel" publitseerimine Tartu Linnaajaloo Muuseumide mälestute sarja neljanda raamatuna
  Herbert von Blanckenhageni mälestused on kirja pandud elavas ja kaasahaaravas stiilis. Nad hõlmavad 10 aastat Tartu ajaloost, mille sisse mahtusid ...

 • Läbi õppeprogrammides osalemise toetada laste keskkonnateadlikuse arengut.
  Tartu Lasteaed Poku 6.-7 aastaste lapsed on osalenud Pokumaa õppeprogrammil. Õppida silmaga nähtavalt, kõrvaga kuuldavalt ja käega katsutavalt (Valter 2002:7). Toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, sealhulgas ...

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kesklinna Kooli õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine
  Õpilaste osalemine loodusprogrammis

 • 05.09.2023 - 01.03.2025 Tõstame rohetehnoloogia teadlikkust

  Tutvustada kliimamuutusi läbi põllumajanduse, kliimamuutuste mõju põllumajandusele ning meie kohanemisvajadust kliimamuutustega.
  Venekeelsete õpilaste teadlikkuse tõstmine inimtegevuse mõjust keskkonnale, rohemajandusest ja roetehnoloogiast, eesti keelse sõnavara omandamine ja praktiseerimine ...

 • Tartus on kasutusel suur hulk erinevaid kanaleid ja viise, kuidas linlane saab kohaliku omavalitsusega ühendust võtta, avalikke teenuseid puudutavat infot otsida, leida lahendus mõnele kohaliku omavalitsusega seotud probleemile või taotleda mõnd avalikku teenust. Kuna teemasid, millega linn ...

 • Võimaluste pakkumine täiendava ning süvendatud loodus- ja keskkonnaalase hariduse omandamiseks ning huvi äratamine teaduse vastu. Ökoloogilise mõtteviisi ning säästva arengu vajadusest johtuvate loodushoidlike väärtushinnangute ja heade tavade kujundamine
  Laste kalandusalaste teadmiste tõstmine ...

 • Kutsehariduse omandajate seas on üha enam mitmesuguste erivajadustega õppijaid. Kaasava hariduse põhimõtte kohaselt on vaja luua eeldused, et kõigil õppijatel oleksid võrdsed võimalused. Projekti üldeesmärgiks on luua puuetega õpilastele võrdsed võimalused osaleda kutsehariduse ja -koolituse ...

 • Projekti raames tutuvstatakse kutsehariduse ja koolituse sfääris uut tüüpi hariduskeskust kui interdistsiplinaarset keskust. Keskus pakub selle liikmetele formaalseid ja mitteametlikke võimalusi suhelda erinevate kutsehariduse valdkonna ekspertidega. Interdistiplinaarne keskus koosneb erinevatest ...

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele.
  Tartu Kivilinna Kooli 36 klassi 812 õpilase osalemine 36 keskkonnaalases õppeprogrammis.

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist ja õppekava üldpädevuste saavutamist.
  Toetada 1.-9. klassi õpilaste mitmekülgset ja huvitavat õppimist läbi aktiivsete ...

 • Tartu Herbert Masingu Kooli õpetajad ja õpilased on keskonnasäästlikkuse probleemide lahendamisel veel algusjärgus ja palju oleks õppida mujalt, kus on tegevused juba käima lükatud. Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda ...

 • 01.09.2023 - 31.12.2023 Liikuma kutsuv Anne Noortekeskus

  Antud projektiga soovime muuta Anne noortekeskuse hoovi mitmekülgsemaks ja rohkemate noorte vajadustele sobivaks, tuues juurde võimalusi vabas õhus aktiivse aja veetmiseks.
  Projekti käigus soovime täiendada Anne noortekeskuse hoovis olevat rämpi ja tuua hoovi juurde rohkem võimalusi õues aja ...

 • Projekti eesmärk on roheoskuste õpetamiseks tasemeõppe õppekavade sisu ja õppe korralduse ajakohastamine ning kõrghariduses uute tasemeõppe, täienduskoolitusõppe või mikrokraadide moodulite ja õppeainete väljatöötamine. Kõrg- ja kutsekoolide ülene koostöö roheoskuste õpetamisel võimaldab õppuritel ...

 • Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine on ülioluline, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu.
  Projekti eesmärk on pakkuda Tartu Tamme Kooli õpilastele loodusõppeprogrammide kaudu ...

 • 01.09.2023 - 30.04.2025 Erasmus+ Preventing Youth Violence

  Üldine eesmärk on tugevdada noorsootöötajate teadmisi vägivalla ennetamisest ja liikuda teadlikkuse tõstmise kampaaniatelt igapäevase praktika juurde.
  Eesmärk on välja töötada noorsootöötajate koolitusprogramm vägivallaennetusvahenditest ja -meetoditest ning nende kasutamisest iga päev. ...

 • Tartu Lasteaed Tripsiku rühmade Kakuke, Mesimumm, Täheke, Krõll, Sipsik õppeprogrammides osalemine
  Õppeprogramm Kes elab järves eesmärgid: Osalejad saavad teada, mis on järv ja miks on järvedel nimed. Õpime, miks on veeohutus oluline. Õpime mõõtma erinevaid pikkusi. Uurime ...

 • Tartu Forseliuse Kooli 1.-5.klasside õpilased osalevad aktiivõppeprogrammides 1.a Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja) "Tunnetusprogramm" 1.b Tartu Loodusmaja "Uurime ja avastame loodust" 1.c Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja) ...

 • Projet toetab Tartu Maarja Kooli põhikooli õpilaste osalemist loodusharidusprogrammides
  Erivajadustega õpilased õpivad tundma loodust

 • Projekti eesmärk on Tartu Hansa Kooli õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine
  Õpilaste osalemine loodusprogrammis.

 • õppekäikude korraldamine Tartu Annelinna Gümnaasiumi põhikooli õpilastele
  keskkonnateadlikkuse tõstmine

 • Kavandatavad õppeprogrammid annavad õpilastele võimaluse mõista ja kogeda elusloodust ja selle komponente. Õppida õppekäikudel täitma uurimuslikke ülesandeid ning kasutama õpitud teadmisi igapäeva elus.
  Projekti eesmärk on kujundada õpilastest aktiivsed, vastutustundlikud ja loodussäästlikud ...

 • 2023-2024 õppeaastal jätkab Tartu Aleksander Puškini Kool õppekäike loodusesse koostöös Tartu Loodusmajaga. Projektis osaleb kogu kool.
  Arendada õpilaste teadmisi looduse ja keskkonna valdkonnas.

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist, nagu ka õppekava üldpädevuste saavutamist. Aktiivne õppekäikudel osalemine võimaldab paremini rakendada teoreetilisi teadmisi ...

 • 2023-2024 õppeaastal Tartu Aleksander Puškini Kooli õpetajad koostöös kolleegidega kahest koolist Lätist ja Leedust uurivad ja rakendavad meetodeid ja meetmeid, mis aitavad aktiveerida ja arendada algkooli õpilastel mõtlemise pädevusi.
  Arendada õpilastel iseseisvust, ettevõtlikkust ja ...

 • Horisontaalsete, valdkonnaüleste roheoskuste käsitlemine õppekavades.
  Õppekavade arendus, töötajate ja õppijate teadlikkuse tõstmine.

 • Projekti sisuks on luua Tartu linnaruumi (näit.Tartu Keskparki) tuntud Tartu elanike portreede näitus. Tööd teostatakse taaskasutatavatest materjalidest ja jäävad linnapilti kaunistama 3.04-2.06.2024. Tööd valmiksid Tartu üldhariduskoolide II ja III kooliastme õpilastest moodustatud ...

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Mart Reiniku Kooli õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine
  Tartu Mart Reiniku Kooli 286 õpilase osalemine 14 õppeprogrammis

 • Tartu Karlova Lasteaia Sõbrapärlite, Sipsikute, Tähepärlite, Õnnepärlite ja Kuupärlite rühma lapsed (66 last) osalevad neljal õppekäigul
  Orava aastaring programmi eesmärk: Õpetada tundma orava eluviisi läbi aktiivõppemängude: toitumine, vaenlased, pojad, elupaik, tegevusjäljed, liikumine, ...

 • Tartu Lasteaed Hellik 2 rühma osalevad Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA kaherl õppeprogrammil
  Tartu Lasteaed Hellik laste (2 rühma) osalemine loodusõppeprogrammides

 • 01.09.2023 - 31.08.2025 Let`s create the future together!

  Kolme balti riigi õpilaste jätkusuutliku maailmavaate edendamine.
  Tutvustada noortele jätkusuutliku tuleviku võimalusi erinevates valdkondades.

 • 31.07.2023 - 31.08.2024 Kirjavahetus

  Hansa kool lähtub õppetöös kaasava hariduse põhimõtetest. Igapäevane väljakutse on õpilaste kaasamine ja toetamine, et tagada igale õpilasele nende võimetele vastav õpe. Oleme koolis välja töötanud tempopõhise õpilaste jaotamise rühmadesse põhiainetes (matemaatika, eesti keel, kirjandus, inglise ...

 • Lasteaial puudub ühine, teadlijk ja süsteemne väärtusarendus. Sageli tekivad töötajate vahel väärtuskonfliktid ehk vastuolud.
  Kaasata ja toetada lasteaia meeskonda saavutamaks ühine arusaam kokkulepitud väärtustes ja üksmeel ühistes tegevustes, et kokkulepitud väärtused rakenduksid ka ...

 • Lähi kümnenditel seisab maailm silmitsi mitmete kliimamuutustega. Puutumata ei jää ka Tartumaa: temperatuuritõus, sademete hulga suurenemine ja sellest tulenevad üleujutused ning tormide sagenemine on vaid mõned kliimamuutustest, mis Tartu maakonda 21. sajandil ees ootavad . Selleks, et nende ...

 • Projekti eesmärk on tutvuda säästvat arengut edendavate tegevustega raamatukogudes, keskendudes eelkõige kolmandale eesmärgile: hea tervis ja heaolu. Rahvaraamatukogud on loodud selleks, et aidata kohalikke kogukondi teabe ja teadmistega erinevates kontekstides. Need on institutsioonid, mis pakuvad ...

 • Linnamuuseumide suvekooli korraldamine 4. ja 5. septembril
  Edendada erinevate Eesti linnamuuseumide vahel koostööd. Algatada ühisprojekte. Jagada kogemusi.

 • 26.06.2023 - 30.09.2023 Tartu Noorte Töömalev 2023

  Malev pakub võimalust saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Noored teevad läbi tööle kandideerimise protsessi, saavad ülevaate töötamisega seotud seadusandlusest, tööeetikast ja töökultuurist. Tööle asudes sõlmitakse noorega tööleping ja noor vastutab kaudselt ka töö ...

 • Projekti raames luuakse üle-Euroopaline võrgustik mootorsõiduki tehnika erialasid õpetavatest kutse ning rakenduskõrgkoolidest ning eesrindlikest ettevõtetest, kes on toonud turule uued alternatiivkütustel põhinevad tehnoloogiad, muuhulgas elektrisõidukid, hübriidtehnoloogi ning ...

 • 12.06.2023 - 14.06.2023 TAG-i õpilaste riigikaitse välilaager

  Gümnaasiumiastme õpilastele riigikaitse välilaagri korraldamine.
  Toetada riigikaitse õppeaine õpetamist

 • Tartu Veeriku Kool on seadnud oma arengusihiks õpilaste õpirõõmu suurendamise. Mõistame, et tõhusate õpistrateegiate kasutusele võtmine ei ole eesmärgi saavutamiseks piisav. Oluline on, et nii õpetajad kui õpilased mõistaksid tõhusa õppimise olemust, oleksid omaks võtnud juurdekasvuuskumuse ja ...

 • Keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevused, mis toetavad õppekava ja kujundavad positiivset suhtumist elusloodusesse
  Üldhariduskooli kõikide astmete õpilaste keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu hariduse edendamine ja praktilise loodusetundmise arendamine. Programmide läbimise järel tekib ...

 • Laenutuskapid pakuvad võimalust lugejatel raamatuid laenutada ja tagastada just nendele sobivatel aegadel, sõltumata raamatukogu lahtioleku kellaaegadest. Tartu Linnaraamatukogu võttis raamatukapi teenuse kasutusele 2021. aasta kevadel. Hetkel on raamatukapp meil vaid peamaja ees, aadressil ...

 • Tööstusettevõtete automatiseerimisest liigutakse üha enam robotite kasutusele ning inimeste ja robotite ühistöö terminiks on Industry 5.0. Mõistagi toob see kaasa vajaduse uuendada teadmiste ja oskuste baasi, jagada tööstusettevõtete kogemusi uuenduste sisseviimisel ning kaardistada, milliseid ...

 • Ehitussektor moodustab 35% kogu jäätmetekkest ning 5–12% kasvuhoonegaaside (KHG) heitkogustest ELis. Tõhusam materjalikasutus võib nendest heitkogustest säästa kuni 80%. Woodcircles projekt on ellu kutsutud selleks, et vähendada ehitussektori negatiivset keskkonnamõju. Projekti fookuses on ...

 • Toetuse andmise eesmärk on suurendada kutse- ja kõrgharidusõppe lõpetajate vastavust tööturu vajadustele inseneeria valdkonnas, ning suurendada inseneeria valdkonna populaarsust ja kandepinda. Kutsehariduse fookus õppekavarühmad: Elektroonika ja automaatika, Ehitus ja tsiviilrajatised, ...

 • Kaugtöö on muutunud igapäevaseks töövormiks. Suured muudatused toimusid pandeemia aastatel erakordse kiirusega, mistõttu ei olnud võimalust süsteemselt ja organisatsioonipõhiselt hinnata kaugtöö mõjusid inimestele, tööprotsesside toimimisele ega töö tulemuslikkusele. Samuti jäi piiratuks aeg, et ...

 • 01.06.2023 - 31.08.2024 Tartu VOCO õpiränne 2023-2024

  Vastavalt Tartu VOCO rahvusvahelistumise starteegiale 2021-2027, pakub kool oma õppijatele ja töötajatele võimalust osaleda rahvusvahelises õpirändes. Kvaliteetselt korraldatud õpirännete tulemusel kasvab õpilaste õpimotivatsioon, tõuseb kutsehariduse maine ning töötajate professionaalne ...

 • Noorsootöötajate ja noorte harimine.
  Rikastada noorsootöö tegevusi läbi rahvusvaheliste Eramsus+ võimaluste.