Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Perekonnasündmuste tõendite väljastamine

Rahvastikutoimingute osakond
Tiigi 12, 50410 Tartu
[email protected]

Vastuvõtuajad: E 9-12; 14-17.30,       T 12-16, K 9-12; 13-16, N suletud,    R 9-12; 13-16

Üldine info
Avalduse esitamine
Tõend välisriiki esitamiseks
Vajalikud viited
Kontaktid

Üldine info

Maakonnakeskuste kohalikud omavalitsused väljastavad perekonnasündmuse tõendeid, mis on koostatud alates 01.07.1926. Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Rahvusarhiivist. Samuti tuleb rahvusarhiivi poole pöörduda, kui andmeid soovitakse perekonnakirjadelt või perekonnaseisuaktilt koopia või teatisena 

Tartu Linnavalitsuse rahvastikutoimingute osakond väljastab järgmisi tõendeid:

  • sünnitõend
  • surmatõend
  • abielutõend
  • abielu lahutamise tõend
  • nime muutmise tõend
  • abieluvõimetõend

Tõendit saab tellida enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa või registreeritud elukaaslase kohta.

Elektrooniline tõend kinnitatakse digitaaltempli või perekonnaseisuametniku digitaalallkirjaga. Paberil väljastatud tõendi kinnitab perekonnaseisuametnik allkirja ja väikese riigivapi pitseriga.

Tõendit ei ole vaja esitada Eesti riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, kes saavad Teie andmed rahvastikuregistrist.

Tõendit saab tellida paberkandjal (väljastatakse kohapeal) või elektrooniliselt digitaaltempliga kinnitatult (kättesaadav ühe kuu jooksul e-rahvastikuregistris) või digitaalselt allkirjastatult (saadetakse e-postile). 

NB! Palun veenduge eelnevalt, et saate digitaalset dokumenti ka kasutada, sest sellise väljavõtte pdf-formaadis faili väljatrükil puudub ametniku allkiri ja pitser.

Tõendil kajastuvad perekonnaseisuandmed sündmuse toimumise ajal olnud seisuga (nt nimed), väljavõttel selle väljastamise hetke seisuga.

Tõendit on võimalik saada eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles. Nime muutmise tõendit on võimalik saada ainult eesti keeles.

Viimati muudetud 13.02.2024

Avalduse esitamine

Avalduse saab esitada

Avalduses tuleb märkida, millisel viisil avalduse esitaja soovib väljavõtet kätte saada – kas krüpteeritult digiallkirjaga kinnitatult e-posti teel või paberkandjal osakonnas (Tiigi 12) kohapeal.

Kui soovite e-posti teel avalduse esitamisel tellida paberkandjal tõendit, millele tuleb järele Teie volitatud isik, lisage palun tellimusele dokumendi kättesaamiseks digitaalselt allkirjastatud volitus volitatud isiku nimele.

Tõend väljastatakse kohe. Palun kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Asukoht
Tiigi 12, Tartu

Vastuvõtuajad
E 9-12; 14-17.30
T 12-16
K 9-12; 13-16
N Suletud
R 9-12; 13-16

Avalduse vormid

Dokumendi kättesaamine ja riigilõiv

Dokumendi  kättesaamine

Tellitud dokumendi saab kätte:
•    isiklikult kohale tulles (kaasa isikut tõendav dokument);
•    e-posti teel (digiallkirjastatud dokument).

Kui paberdokumendile tuleb järele Teie volitatud isik, siis dokumendi kättesaamiseks peab esitama volituse, millest võib olla teada antud dokumendi tellimisel (nt e-rahvastikuregistris), volitatud isiku nimele.


Riigilõiv peab olema tasutud enne avalduse esitamist. Tasuda on võimalik kohapeal iseteeninduskassas (Tiigi tn 12) pangakaardiga või internetipangas. Dokumendi taotlemisel e-rahvastikuregistris tasutakse riigilõiv pangalingiga e-teenuses.

  • Korduv sünni-, surma-, abielu-, abielu lahutuse, nime muutmise, soo muutmise tõend ning abieluvõimetõend – 10 eurot
  • Perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetises oleva dokumendi kinnitatud koopia - 10 eurot
  • CIEC rahvusvaheline perekonnaseisutõend – 10 eurot
  • Mitmekeelne standardvorm ja sellele lisatav perekonnasündmuse korduv tõend – 20 eurot.

Riigilõivu saaja: Rahandusministeerium

SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber  10294002000134
Makse tasumisel märkida selgitusse: rahvastikuregistri väljavõte ja nimi


Lisainfo:
Kaia Rahu tel 742 0954
Kadri Männik tel 742 0960
e-post [email protected]

Viimati muudetud 14.02.2024

Tõend välisriiki esitamiseks

Välisriiki esitamiseks on võimalik taotleda võõrkeelset perekonnasündmuse tõendit (inglise, saksa, prantsuse keeles) või perekonnaseisuaktide mitmekeelset väljavõtet (CIEC tõend, mis kehtib kindlates riikides, ei vaja esitamisel lisaformaalsusi).

24. detsembril 2011 jõustus Eesti suhtes CIEC-i (International Commission on Civil Status Conventions) perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konventsioon.

CIEC vormil tõendit saab kasutada Austrias, Belgias, Bosnia- ja Hertsegoviinas, Bulgaarias, Cabo Verdes, Hollandis, Hispaanias, Horvaatias, Itaalias, Leedus, Luksemburgis, Moldovas, Põhja-Makedoonias, Montenegros, Poolas, Portugalis, Prantsusmaal, Rumeenias, Saksamaal, Serbias, Sloveenias, Šveitsis ja Türgis.

Kui EL liikmesriik, kuhu tõend esitatakse, ei aktsepteeri ühtegi neist neljast keelest ega ka CIEC vormis tõendit, on võimalik taotleda eestikeelset tõendit  koos mitmekeelse standardvormiga vastuvõtva riigi keeles.

Mitmekeelne standardvorm on avaliku dokumendi tõlkimise abivahend ja on kasutatav vaid EL liikmesriikide vahel, neid ei saa esitada kolmandatesse riikidesse.

NB! Kui dokumenti vastu võttev riik aktsepteerib dokumenti eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles või aktsepteerib CIEC vormil tõendit, siis ei ole vajadust eraldi standardvormi tellida.

Viimati muudetud 04.08.2023

Kristina Aabrams - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.

746 1772

5330 4213

Tiigi 12

-

Viivi Maremäe - juhtiv peaspetsialist

Elukoha aadressiga seotud küsimused, andmevahetuse korraldamine teiste asutustega, elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmine KOV algatusel, elukoha aadressiandmete muutmine omaniku õigustatud nõudmisel, isikukoodide moodustamine.

736 1139

527 0282

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Siiri Sinijärv - juhtiv peaspetsialist

Abielu lahutamine, uue isikunime andmine, vaimulike abielude registreerimine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse.

742 0632

505 1944

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kersti Aadusoo - peaspetsialist

Abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimine.

742 0632

-

Tiigi 12

-

Tiiu Eintalu - peaspetsialist

Elukoha registreerimine, isikukoodide moodustamine.

736 1031

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Ljudmila Maslenikova - peaspetsialist

Abielu sõlmimine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine, isikukoodide moodustamine.

742 0856

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Marko Mängli - peaspetsialist

Rahvastikuregistri andmete töötlemine ja klientide nõustamine, isikukoodide moodustamine, elukoha aadressandmete rahvastikuregistrisse kandmine.

736 1140

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kadri Männik - peaspetsialist

Sünni registreerimine, isaduse omaksvõtu kannete koostamine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0960

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Peep Puis - peaspetsialist

Abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimine.

 742 0632 

-

Tiigi 12

-

Kaia Rahu - peaspetsialist

Korduvate perekonnaseisudokumentide (tõendite) väljastamine, abieluvõimetõendite väljastamine, rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine, andmete rahvastikuregistrist väljastamine õigustatud huvi korral, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0954

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Maie Tamm - peaspetsialist

Elukoha registreerimine, isikukoodi moodustamine.

736 1141

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kristina Sarkisjan - koordinaator

Tartu linna ja Lõuna-Eestisse alaliselt või ajutiselt elama asunud välismaalaste kohta teabe haldamine ja mitmekülgse abi andmise korraldamine ning tegevuste koordineerimine.

-

-

Ülikooli 17

-

Annela Samarüütel - spetsialist

Tiigi 12 hoonet külastavate kodanike vastuvõtmine ja suunamine, sh abielutseremoonia läbiviimisel, dokumendihalduse korraldamine.

742 0624

-

Tiigi 12

-