Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-2°
-2°

Rahvusvahelised projektid

Siit leiate infot asjaajamise, toetus- ja arendusvõimaluste ning ettevõtluskeskkonna kohta.

Ettevõtluse arengu osakond
Küüni 5 II korrus, 51004 Tartu
736 1192
 

Käimasolevad projektid
Lõppenud projektid

Käimasolevad projektid

RELOS3

From Regional to Local: Successful deployment of the Smart Specialization Strategies

Programm: Interreg Europe
Projekti kestus: 2017–2021
Projekti eelarve:
1 413 237 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 140 442 eurot)

Projekti peamiseks eesmärgiks on leida erinevatest Euroopa regioonidest edulugusid targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamise kohta, et saadud kogemusi kasutada partnerregioonide majanduse arendamiseks. Lisaks on eesmärgiks tähtsustada kohaliku tasandi rolli EL-i struktuurivahendite kasutamisel piirkondade arendamiseks.

Projekti tegevused

1. Parimate praktikate leidmine partnerregioonidest ja mujalt Euroopast targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamise kohta.
2. Kogemuste vahetamine ja võimaluste leidmine strateegiate rakendamise parendamiseks.
3. Info jagamine huvigruppidega.
4. Tegevusplaani koostamine.
5. Tegevusplaani rakendamise seire.

Partnerid

Juhtpartner: Economic Development Agency of Sabadell

 • Metropolitan City of Bologna
 • Wielkopolska Region
 • Local authority of Emmen
 • Malta Enterprise
 • Tartu Linnavalitsus
Uudised

Koduleht

Lisainfo:

Katrin Kask

tel 5334 5253

e-post Katrin.Kask@tartu.ee

 

 

InnoCAPE

Industry 4: transforming innovation ecosystem through better capacity of public enablers

Programm: Interreg BSR
Projekti kestus: 2019 - 2021
Projekti eelarve: 2 501 050 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 48 675 eurot)

Projekti sisuks on regionaalse koostöö arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas, et paremini rakendada digitaalse ühtse turu (Digital Single Market) pakutavaid võimalusi.

Peamisteks eesmärkideks on tihendada koostööd IKT valdkonna osapoolte vahel Eestis ja välismaal ning tuua Tartu linn digitaalsete innovatsioonikeskuste (Digital Innovation Hubs) kaardile.

Projekti tegevused
 1. Avaliku sektori ja digitaalsete innovatsioonikeskuste kompetentside arendamine.
 2. Asjakohaste juhtumiuuringute tegemine seoses digitaalsete innovatsioonikeskuste loomise ja tegevusega.
 3. Kogemuste vahetamine ja info jagamine huvigruppidega.
Partnerid

Juhtpartner: Sunrise Valley Science and Technology Park

 • Agency for Science, Innovation and Technology
 • Latvian IT Cluster
 • Nozaru politikas departaments
 • Tartu Ülikool
 • Tartu Linnavalitsus
 • Seinäjoki University of Applied Sciences
 • University of Oulu
 • RISE Acreo AB
 • Umeå University
 • DIGITALNORWAY

Koduleht: InnoCAPE veebiseminarid; VKE Digitaalse Küpsuse Tööriist jpm

InnoCAPE'i lõppkonvrents (veebis)

VKEde Digitaalse Küpsuse Tööriista tutvustav video

Lisainfo:

Katrin Kask

tel 5334 5253

e-post Katrin.Kask@tartu.ee

 

 

EmpInno Monitor S3

EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies

Programm: Interreg BSR
Projekti kestus: 2019–2021
Projekti eelarve:
854 050 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 62 400 eurot)

Tegu on EmpInno projekti jätkuprojektiga, mille eesmärgiks on jagada ning rakendada projekti käigus tekkinud tulemusi.

Projekti tegevused
 1. Tutvumine partnerregioonide nutika spetsialiseerumise strateegiate ja lähenemistega ning õppimine teiste kogemustest.
 2. Huvigruppide kaasamine nutika spetsialiseerumise monitoorimise dialoogi.
 3. Poliitilise dialoogi avamine ja eestvedamine.
Partnerid

Juhtpartner: Rostock Business and Technology Development GmbH

 • Rostock Business and Technology Development GmbH
 • Danish Design Centre
 • Prizztech Ltd
 • South-Eastern Finland University of Applied Sciences – XAMK
 • Tartu Teaduspark
 • Tartu Linnavalitsus
 • Lubelskie Voivodeship
 • Foundation for Lubelskie Development
 • Riga Planning Region

Koduleht

 

Uudised

Statistikaameti juhtimislaudadele lisandusid uued olulised ettevõtlusnäitajad

Tartu ettevõtlusstatistika kuvamine linna kodulehel

 

Lisainfo:

Katrin Kask

tel 5334 5253

e-post Katrin.Kask@tartu.ee

 

 

FOSO POCO

Fostering Social Entrepreneurship Ecosystems Post-Covid19

Programm: COSME (EISMEA kaasrahastus)
Projekti kestus: 01.02.2021-31.01.2022
Projekti eelarve:
114 902 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 34 940 eurot)

Projekti eesmärgiks on paremini mõista ja toetada sotsiaalse ettevõtlusega tegelevaid ettevõtjaid ning töötada välja ettepanekud ja protsessid antud ettevõtlusliigi toetamiseks.

Mis on sotsiaalne ettevõtlus?

Projekti tegevused
 1. Kaardistada regionaalse sotsiaalse ettevõtluse olukord ning toetusmehhanismid.
 2. Viia läbi vähemalt üks töötuba Tartus (teema: sotsiaalse ettevõtluse ideede piloteerimine, esitamine ja rahvusvahelistumine).
 3. Kaasata Malta (teema: sotsiaalse ettevõtluse ökosüsteemide arendamine) ja Corki (teema: sotsiaalsed ettevõtted Covid19 järgses majanduses) poolt organiseeritud töötubadele vähemalt 20 ettevõtjat/poliitikakujundajat.
 4. Koostada ettepanekud, kuidas toetada üha kasvavat sotsiaalse ettevõtluse liikumist.
Partnerid
 • Malta Enterprise
 • Cork City Council
 • Tartu Linnavalitsus
Uudised jm asjakohast

 

 

Rahvusvahelised töötoad 2021: info Facebookis ning siin.

21. juuli Corki rahvusvahelise veebitöötoa Challenges faced by social enterprises in the post COVID-19 economy pressiteade ning ettekanded.

25. augusti Tartu rahvusvahelise töötoa Pitch, pilot & internationalise pressiteade ning ettekanded.

30. septembril korraldab Malta Enterprise rahvusvahelise veebitöötoa teemal Fostering Social Economic Ecosystems. Lisainfo ning registreerumine siin.

 

Lisainfo:

 

Katrin Kask

tel 5334 5253

e-post Katrin.Kask@tartu.ee

 

 

AS TRANSFER

Alliance for smart specialisation in advanced services towards the digital transformation of the industry

Programm: URBACT
Projekti kestus: 09.03.2021-09.09.2022
Projekti eelarve:
502 825 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 75 900 eurot)

Eesti tööstuse digitaliseerituse tase jääb alla EL keskmise. Ettevõtted püüdlevad järjest enam Industry 4.0 eesmärkide saavutamise poole, mis omakorda tingib vajaduse teadmistepõhiste spetsialistide järgi. Antud projekti sisuks on luua erinevatest osapooltest koosnev võrgustik (Tartu linn, ettevõtted, kutsekoolid, ülikoolid ja ettevõtluse tugiorganisatsioonid), mis võimaldab uute haridusprogrammide ja ärimudelite katsetamist liikumaks väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtete kõrgema digitaliseerituse poole.

Projekti eesmärgiks on luua automatiseeritud tööstuse vajadustele vastavad koolitusprogrammid kutse- ning kõrgkoolides. Tõsta ettevõtete digitaliseerimist toetavate teenuste/tegevuste taset ning viia need vastavusse Industry 4.0 eesmärkidega.

Projekti tegevused
 1. Kaardistada tööstuse digitaliseerimisest tuleneva tööjõu oskuste vajaduse ja toetavate tegevuste olukord.
 2. Viia läbi ümarlaudu võrgustiku esindajatega Tartus ja mujal Eestis.
 3. Kaasata võrgustiku esindajad projekti partnerite juures toimuvatele töötubadele.
 4. Koostada ettepanekud Tartu regioonile, kuidas saada kasu digitaliseerimisest läbi tööjõu arendamise.
Partnerid

Juhtpartner: Bilbao Ekintza, kes jagab oma head kogemust AS-FABRIK võrgustiku toimimisest. 

 • Bielsko Biala Regional Development Agency
 • The Municipality of Timisoara
 • Tartu Linnavalitsus
Uudised

Koduleht

Liitu uudiskirjaga SIIN

1. uudiskiri: Bilbao holds AS TRANSFER Network Kick-off Meeting

Willem van Windeni artikkel Boosting the competitiveness of manufacturing industries: what other cities can learn from Bilbao

Lisainfo:

Katrin Kask

tel 5334 5253

e-post Katrin.Kask@tartu.ee

Viimati muudetud 30.12.2021

Lõppenud projektid

UPSIDE

UPSIDE - User-driven Participatory Solutions for Innovation in Digitally-centred Ecosystems

Programm: Seventh Framework Programme (FP7)

Prioriteet: FP7 Cooperation
Projekti kestvus: juuli 2013 – juuni 2016
Projekti eelarve: 3 048 593 EUR (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 66 720 EUR)

Projekti UPSIDE fookuses on majanduslik ja sotsiaalne kasu, mis tekib kasutajaid kaasavate lahenduste arengust digitaalsetes ökosüsteemides. Projekti eesmärk on klastrite ja eluslaborite arengule kaasa aidata ning panustada kasutajaid kaasavate lahenduste suuremale tekkele digitaalsetes ökosüsteemides, mille tulemusel kasvab nii majanduslik kui ka sotsiaalne heaolu. Projekti laiem eesmärk on parandada koostööd teadus- ja arendusasutuste, innovaatiliste ettevõtete, KOV-ide ja kodanike vahel.

Projekti tegevused

 • Klastrite edutegurite analüüsimine.

 • Ühise tegevusplaani (Joint Action Plan) koostamine.

 • Tegevusplaani jaoks vajalike (poliitika)meetmete arendamine koostöös valdkondlike ekspertidega.

 • Rahvusvahelise koostöö edendamine.

 • Mentortegevuste soodustamine.

Projekti koduleht

 

Partnerid

Juhtpartner: CyberForum e.V (Saksamaa)

 •  Stadt Karlsruhe (Saksamaa)

 • Inno AG (Saksamaa)

 • Stiftelsen Elektronikcentrum i Kista (Rootsi)

 • Baltic Innovation Agency OÜ (Eesti)

 • Tartu linnavalitsus

 • E-Zavod, zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih resitev (Sloveenia)

 • Mestna obcina maribor (Sloveenia)

 • Metropoolregio Eindhoven (Holland)

 • Technische Universiteit Eindhoven (Holland)

 • Living Labs Global (Taani)

 • Bevel AB (Rootsi)

 • Interactive Institute Swedish ICT AB (Rootsi)

 • Stockholms Universitet (Rootsi)

   

Lisainfo:
Siim Espenberg
tel 736 1193
e-post Siim.Espenberg@raad.tartu.ee

Ettevõtluse arendamise praktikad Islandil ja Soomes

Programm: Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm

Projekti kestus: juuni 2016 – detsember 2016
Projekti eelarve: 7400 eurot

 

Õppereisidelt on plaanis saada ideid Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakonna pakutavate teenuste arendamiseks, õppides Põhjamaade kogemustest. Täiendavalt tugevnevad Tartu ja Põhjamaade sidemed ettevõtluse arendamise valdkonnas.

 

Tegevused

1. Õppereis Reykjavíki (kohtumised sealsete inkubaatorite, kiirendite, klastrite ja muude ettevõtluse arendamise organisatsioonide esindajatega).

2. Õppereis Oulusse (kohtumised sealsete inkubaatorite, kiirendite, klastrite ja muude ettevõtluse arendamise organisatsioonide esindajatega).

Lisainfo:
Alo Lilles

tel 736 1196

e-post Alo.Lilles@raad.tartu.ee

EMPINNO

Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions

Programm: Interreg BSR
Projekti kestus: 2016–2019
Projekti eelarve: 3 051 841,30 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 113 736,25 eurot)

Projekti eesmärk on rakendada ja parendada Euroopa keskmise suurusega linnades ja regioonides nutika spetsialiseerumise strateegiaid ning seeläbi parandada linnade majandusnäitajaid. Projekti oluline osa on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine.

Tartul on võimalik jagada oma kogemusi Tartu Teaduspargi algatatud nutika spetsialiseerumise strateegia osas ning saada teadmisi teistes Euroopa linnades kasutatud strateegiate rakendatavuse kohta. Lisaks näeb projekt ette ka vahendid kohapealsete nutikate strateegiate rakendamiseks.

Projekti tegevused

1. Tutvumine partnerregioonide nutika spetsialiseerumise strateegiate ja lähenemistega ning õppimine teiste kogemustest.
2. Tartu IT ja biotehnoloogia ettevõtete delegatsioonid partnerregioonidesse.
3. Lõuna-Eesti nutika spetsialiseerumise strateegia rakendamine.

Partnerid

Juhtpartner: Rostock Business and Technology Development GmbH

 • South Denmark European Office
 • Business Support Organization KiWi GmbH
 • Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
 • Lubelskie Voivodeship
 • Foundation for Lubelskie Development
 • Kaunas Science and Technology Park
 • Riga Planning Region
 • Tartu Teaduspark
 • Tartu Linnavalitsus
 • Prizztech Ltd
 • Regional Council of South Ostrobothnia
 • Östergötland County Council/Region Östergötland
 • Gävleborg County Council
 • D2i – Design to innovate
 • Mikkeli University of Applied Science
Uudised

Koduleht

Lisainfo:

Alo Lilles

tel 736 1196

e-post Alo.Lilles@raad.tartu.ee

Inno Infra Share

Sharing strategies for European Research and Innovation Infrastructures

Programm: Interreg Europe
Projekti kestus: 2017–2020
Projekti eelarve:
1 632 694 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 117 420 eurot)

Projekti eesmärgiks on rakendada ja parendada Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni infrastruktuuride jagamist ja koostööd ning seeläbi avaldada mõju nii regioonile tervikuna kui parandada VKEde majandusnäitajaid. Projekti oluline osa on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine.

Projekti tegevused

1. Kogemuste vahetamine ja elujõuliste ärimudelite loomine TAI taristu jagamiseks.
2. Juhtimisvahendite disainimine ja testimine, et luua paremad võimalused TAI taristu jagamiseks üle regioonide.
3. Piiriülese TAI taristu loomine ning selle avamine väikse ja keskmise suurusega tootmisettevõtetele.

Partnerid

Juhtpartner: ASTER Stock Joint Consortium

 • Brainport Development
 • Vidzeme Planning Region
 • Flanders Make
 • Region Skane
 • Brno University of Technology
 • Chemnitz University of Technology
 • Tartu Linnavalitsus
Uudised

Koduleht

Lisainfo:

Alo Lilles
tel 736 1196
e-post Alo.Lilles@raad.tartu.ee

Innova Foster

Fostering startup & innovation ecosystems in Europe

Programm: Interreg Europe
Projekti kestus: 2017–2020
Projekti eelarve:
1 267 899 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 142 100 eurot)

Projekti eesmärgiks on rakendada ja parendada regioonide poliitikainstrumente ja programme, et toetada noorte VKE-de (kuni 5 aastat vanad ettevõtted) arengut, kasvu ja innovatiivsust. Projekti oluline osa on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine.

Projekti tegevused

1. Huvigruppide identifitseerimine.
2. Tutvumine partnerregioonide strateegiate ja lähenemistega ning õppimine teiste kogemustest.
3. Tegevusplaani koostamine.
4. Tegevusplaanide rakendamise jälgimine.

Partnerid

Juhtpartner: INCYDE Foundation

 • Torun Regional Development Agency
 • Oldham Metropolitan Borough Council
 • Scientific Research Centre Bistra Ptuj
 • Malta Enterprise
 • Cork City Council
 • Tartu Linnavalitsus
Uudised

Koduleht

Lisainfo:

Alo Lilles

tel 736 1196

e-post Alo.Lilles@raad.tartu.ee

Baltic Game Industry

Empowering a booster for regional development

Programm: Interreg BSR
Projekti kestus: 2017–2020
Projekti eelarve: 3.5 miljonit eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 117 000 eurot)

Projekti eesmärgiks on luua Tartusse arvutimängude arendamisega tegelev inkubaator ning sobivad raamtingimused ning seeläbi parandada Tartu IT-ettevõtete majandusnäitajaid ning luua siia täiendavat kompetentsi ning töökohti mänguarenduse valdkonnas.

Projekti oluliseks osas on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine. Projekt näeb ette Tartu Teaduspargis mänguarenduse piloot-inkubaatori loomise.

Projekti tegevused

Olulisimad projekti tegevused:
- tutvumine partnerregioonide riiklike/regionaalsete poliitikatega mänguarenduse valdkonnas;
- ümarlaudade korraldamine ja töögruppide koostamine sobiva poliitilise raamistiku loomiseks Tartus ja Eestis;
- Tartu ja Läänemere regiooni promomine mänguarenduse keskusena.

Peamisteks oodatavateks tulemusteks on:
- Mänguarenduse piloot-inkubaatori loomine
- Tartu IT ettevõtete rahvusvaheliste kontaktide suurendamine
- rahvusvaheliste kogemuste vahetamine;
- rahvusvahelise koostöö areng ja kontaktivõrgustiku laienemine.

Partnerid

Juhtpartner: BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (BGZ Berlin International Cooperation Agency GmbH)

 • Land Berlin (State of Berlin)
 • Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut gemeinnützige GmbH (Hamburg Institute of International Economics (HWWI))
 • Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin University of Applied Sciences)
 • Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (University Medical Center Hamburg-Eppendorf)
 • Erhvervsakademi Dania (Dania University of Applied Sciences)
 • Norddjurs Kommune (Norddjurs Municipality)
 • Enheden for Klinisk Alkoholforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet (Unit of Clinical Alcohol Research, Clinical Institute, University of Southern Denmark)
 • Sihtasutus Tartu Teaduspark (Tartu Science Park Foundation)
 • Tartu Linnavalitsus (Tartu City Government)
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Metropolia University of Applied Sciences)
 • Neogames Finland ry (Neogames Finland)
 • Helsingin kaupunki (City of Helsinki)
 • Nodibinājums Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (Foundation “Ventspils High Technology Park”)
 • Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Ventspils Digitālais centrs (Ventspils city municipal authority Ventspils Digital centre)
 • AHK Service SIA (AHK Service SIA)
 • Kauno mokslo ir technologijų parkas (Kaunas Science and Technology Park)
 • Viesoji istaiga Lietuvos inovaciju centras (Lithuanian Innovation Centre)
 • Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. (Krakow Technology Park LLC)
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii (Institute of Psychiatry and Neurology)
 • Dataspelsbranschen (Spelplan ASGD AB) (Swedish Games Industry Association of Swedish Game Developers)
 • Invest Stockholm Business Region AB (Invest Stockholm Business Region)South Denmark European Office
Uudised


Koduleht

Tartu tegevuskava leiad SIIT.

Lisainfo:

Alo Lilles

tel 736 1196

e-post Alo.Lilles@raad.tartu.ee

Viimati muudetud 02.02.2021