Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Rahvusvahelised projektid

Siit leiate infot asjaajamise, toetus- ja arendusvõimaluste ning ettevõtluskeskkonna kohta.

Ettevõtluse arengu osakond
Küüni 5 II korrus, 51004 Tartu
736 1192
 

AS TRANSFER

Alliance for smart specialisation in advanced services towards the digital transformation of the industry

Programm: URBACT
Projekti kestus: 03.2021-09.2022
Projekti eelarve:
502 825 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 75 900 eurot)

Eesti tööstuse digitaliseerituse tase jääb alla EL keskmise. Ettevõtted püüdlevad järjest enam Industry 4.0 eesmärkide saavutamise poole, mis omakorda tingib vajaduse teadmistepõhiste spetsialistide järgi. Antud projekti sisuks on luua erinevatest osapooltest koosnev võrgustik (Tartu linn, ettevõtted, kutsekoolid, ülikoolid ja ettevõtluse tugiorganisatsioonid), mis võimaldab uute haridusprogrammide ja ärimudelite katsetamist liikumaks väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtete kõrgema digitaliseerituse poole.

Projekti eesmärgiks on luua automatiseeritud tööstuse vajadustele vastavad koolitusprogrammid kutse- ning kõrgkoolides. Tõsta ettevõtete digitaliseerimist toetavate teenuste/tegevuste taset ning viia need vastavusse Industry 4.0 eesmärkidega.

Projekti tegevused
 1. Kaardistada tööstuse digitaliseerimisest tuleneva tööjõu oskuste vajaduse ja toetavate tegevuste olukord.
 2. Viia läbi ümarlaudu võrgustiku esindajatega Tartus ja mujal Eestis.
 3. Kaasata võrgustiku esindajad projekti partnerite juures toimuvatele töötubadele.
 4. Koostada ettepanekud Tartu regioonile, kuidas saada kasu digitaliseerimisest läbi tööjõu arendamise.
Partnerid

Juhtpartner: Bilbao Ekintza, kes jagab oma head kogemust AS-FABRIK võrgustiku toimimisest.

 • Bielsko Biala Regional Development Agency
 • The Municipality of Timisoara
 • Tartu Linnavalitsus
tulemid
ARTIKLID
 • Talent ecosystem 7 challenges
 • Boosting Competitiveness manufacturing industries
 • Top tips for a tech ecosystem
 • jm

 

Lisainfo:

Katrin Kask

tel 5334 5253

e-post [email protected]

Lõppenud projektid

RELOS 3 - From Regional to Local: Successful deployment of the Smart Specialization Strategies

Programm: Interreg Europe
Projekti kestus: 2017–2021
Projekti eelarve:
1 413 237 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 140 442 eurot)

Projekti peamiseks eesmärgiks on leida erinevatest Euroopa regioonidest edulugusid targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamise kohta, et saadud kogemusi kasutada partnerregioonide majanduse arendamiseks. Lisaks on eesmärgiks tähtsustada kohaliku tasandi rolli EL-i struktuurivahendite kasutamisel piirkondade arendamiseks.

Projekti tegevused

1. Parimate praktikate leidmine partnerregioonidest ja mujalt Euroopast targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamise kohta.
2. Kogemuste vahetamine ja võimaluste leidmine strateegiate rakendamise parendamiseks.
3. Info jagamine huvigruppidega.
4. Tegevusplaani koostamine.
5. Tegevusplaani rakendamise seire.

Partnerid

Juhtpartner: Economic Development Agency of Sabadell

 • Metropolitan City of Bologna
 • Wielkopolska Region
 • Local authority of Emmen
 • Malta Enterprise
 • Tartu Linnavalitsus
Uudised

Koduleht

Lisainfo:

Katrin Kask

tel 5334 5253

e-post [email protected]

 

 

InnoCAPE - Industry 4: transforming innovation ecosystem through better capacity of public enablers

Programm: Interreg BSR
Projekti kestus: 2019 - 2021
Projekti eelarve: 2 501 050 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 48 675 eurot)

Projekti sisuks on regionaalse koostöö arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas, et paremini rakendada digitaalse ühtse turu (Digital Single Market) pakutavaid võimalusi.

Peamisteks eesmärkideks on tihendada koostööd IKT valdkonna osapoolte vahel Eestis ja välismaal ning tuua Tartu linn digitaalsete innovatsioonikeskuste (Digital Innovation Hubs) kaardile.

Projekti tegevused
 1. Avaliku sektori ja digitaalsete innovatsioonikeskuste kompetentside arendamine.
 2. Asjakohaste juhtumiuuringute tegemine seoses digitaalsete innovatsioonikeskuste loomise ja tegevusega.
 3. Kogemuste vahetamine ja info jagamine huvigruppidega.
Partnerid

Juhtpartner: Sunrise Valley Science and Technology Park

 • Agency for Science, Innovation and Technology
 • Latvian IT Cluster
 • Nozaru politikas departaments
 • Tartu Ülikool
 • Tartu Linnavalitsus
 • Seinäjoki University of Applied Sciences
 • University of Oulu
 • RISE Acreo AB
 • Umeå University
 • DIGITALNORWAY

Koduleht: InnoCAPE veebiseminarid; VKE Digitaalse Küpsuse Tööriist jpm

InnoCAPE'i lõppkonvrents (veebis)

VKEde Digitaalse Küpsuse Tööriista tutvustav video

Lisainfo:

Katrin Kask

tel 5334 5253

e-post [email protected]

 

 

EmpInno Monitor S3 - EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies

Programm: Interreg BSR
Projekti kestus: 2019–2021
Projekti eelarve:
854 050 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 62 400 eurot)

Tegu on EmpInno projekti jätkuprojektiga, mille eesmärgiks on jagada ning rakendada projekti käigus tekkinud tulemusi.

Projekti tegevused
 1. Tutvumine partnerregioonide nutika spetsialiseerumise strateegiate ja lähenemistega ning õppimine teiste kogemustest.
 2. Huvigruppide kaasamine nutika spetsialiseerumise monitoorimise dialoogi.
 3. Poliitilise dialoogi avamine ja eestvedamine.
Partnerid

Juhtpartner: Rostock Business and Technology Development GmbH

 • Rostock Business and Technology Development GmbH
 • Danish Design Centre
 • Prizztech Ltd
 • South-Eastern Finland University of Applied Sciences – XAMK
 • Tartu Teaduspark
 • Tartu Linnavalitsus
 • Lubelskie Voivodeship
 • Foundation for Lubelskie Development
 • Riga Planning Region

Koduleht

 

Uudised

Statistikaameti juhtimislaudadele lisandusid uued olulised ettevõtlusnäitajad

Tartu ettevõtlusstatistika kuvamine linna kodulehel

 

Lisainfo:

Katrin Kask

tel 5334 5253

e-post [email protected]

 

 

FOSO POCO

Fostering Social Entrepreneurship Ecosystems Post-Covid19

Programm: COSME (EISMEA kaasrahastus)
Projekti kestus: 01.02.2021-31.01.2022
Projekti eelarve:
114 902 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 34 940 eurot)

Projekti eesmärgiks on paremini mõista ja toetada sotsiaalse ettevõtlusega tegelevaid ettevõtjaid ning töötada välja ettepanekud ja protsessid antud ettevõtlusliigi toetamiseks.

Mis on sotsiaalne ettevõtlus?

Projekti tegevused
 1. Kaardistada regionaalse sotsiaalse ettevõtluse olukord ning toetusmehhanismid.
 2. Viia läbi vähemalt üks töötuba Tartus (teema: sotsiaalse ettevõtluse ideede piloteerimine, esitamine ja rahvusvahelistumine).
 3. Kaasata Malta (teema: sotsiaalse ettevõtluse ökosüsteemide arendamine) ja Corki (teema: sotsiaalsed ettevõtted Covid19 järgses majanduses) poolt organiseeritud töötubadele vähemalt 20 ettevõtjat/poliitikakujundajat.
 4. Koostada ettepanekud, kuidas toetada üha kasvavat sotsiaalse ettevõtluse liikumist.
Partnerid
 • Malta Enterprise
 • Cork City Council
 • Tartu Linnavalitsus
Uudised jm asjakohast

 

Rahvusvahelised töötoad 2021: info Facebookis ning siin.

21. juuli Corki rahvusvahelise veebitöötoa Challenges faced by social enterprises in the post COVID-19 economy pressiteade ning ettekanded.

Overview of Cork and Irish Ecosystem for Social Enterprises

25. augusti Tartu rahvusvahelise töötoa Pitch, pilot & internationalise pressiteade ning ettekanded.

30. septembril korraldab Malta Enterprise rahvusvahelise veebitöötoa teemal Fostering Social Economic Ecosystems. Lisainfo ning registreerumine siin.

 

Lisainfo:
Katrin Kask
tel 5334 5253
e-post [email protected]

Viimati muudetud 16.05.2024