Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Elukoht

Palume võimalusel kasutada e-kanaleid või kohaletulekuks aeg kokku leppida.
Registreeri oma elukoht e-rahvastikuregistris.
 

Rahvastikutoimingute osakond
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1140, 5304 3966
[email protected]

Vastuvõtuajad: E 9-12; 14-17.30,       T 12-16, K 9-12; 13-16, N suletud,    R 9-12; 13-16

Neljapäeval, 22. juunil oleme avatud  9-12 ja reedel 23. juunil suletud.
Toredaid pühi!

Uue elukoha registreerimine
Elukoha aadressi muutmine ruumi omaniku nõudmisel
Elukoha aadressi muutmine linnavalitsuse algatusel

Uue elukoha registreerimine

NB! Registreeri elukoht e-rahvastikuregistris https://www.rahvastikuregister.ee/

Täpsemalt vaata siit: Elukoha teate esitaja meelespea

1. Registreeri elukoht veebis, kasutades rahvastikuregistri e-teenust riigiportaalis
Portaali pääsemiseks tuleb end tuvastada ID-kaardi, Smart-ID või mobiili-ID-ga.

Vaata lähemalt siit

2. Saada elukohateade tavapostiga

Elukohateate blanketi saate siitsamast Tartu veebilehelt või rahvastikutoimingute osakonnast (Küüni 5). Täitke blankett ära, lisage koopia esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest, vajadusel lisage ruumi kasutamise õigust tõendav dokument ning saatke postiga aadressile Tartu linnavalitsuse rahvastikutoimingute osakond Küüni 5, 51004 Tartu.

3. Saada elukohateade digitaalselt allkirjastatult e-postiga

Siit leiate arvutis täidetava elukohateate blanketi. Täitke see ära, vajadusel lisage ruumi kasutamise õigust tõendav dokument, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-kirjaga rahvastikutoimingute osakonda aadressil [email protected].

 

4. Täida elukohateade kohapeal

Elukohateate esitamiseks tulge Tartu linnavalitsuse rahvastikutoimingute osakonda aadressil Küüni 5, Tartu. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument ja vajadusel ruumi kasutamise õigust tõendav dokument. Kohapeal tuleb täita elukohateate blankett.

1. jaanuarist 2019 jõustus rahvastikuregistri seaduse muudatus, mis puudutab inimesi, kelle elukoht rahvastikuregistris on ainult kohaliku omavalitsuse täpsusega – nt elukohaks on märgitud üksnes Tartu linn. 2018. aasta jooksul tuli neil inimestel esitada linnavalitsusele oma elukoha täpne aadress.  Täpsemalt.

Kontaktid ja vastuvõtuajad

Rahvastikutoimingute osakond
Küüni 5, Tartu 51004
736 1140
736 1139
5304 3966
[email protected]

Vastuvõtuajad:
E 9–12 ja 14–17.30
T 12–16
K 9–12 ja 13–16
N suletud
R 9–12 ja 13–16

Miks on registreerumine oluline?

Rahvastikuregistri seadus paneb meile kohustuse hoolitseda enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris. Lisaks on rahvastiku koosseisu ja paiknemist linnaositi vaja teada linnaelu erinevate valdkondade arengu planeerimiseks.

Elukoha registreerimine on oluline ka linnakassa täitmise eesmärgil. Linna olulisimad tuluallikad on üksikisiku tulumaks ja eraldised riigieelarve tasandusfondist. Mõlema laekumine sõltub registreeritud elanike arvust. Hinnanguliselt ei ole üle 10 000 tartlase oma elukohta Tartusse registreerinud. Kui kõik registreeruksid, saaks Tartu ainuüksi tasandusfondist aastas sadu tuhandeid eurosid juurde.

Iga linn hoolitseb ennekõike oma registreeritud elanike eest. Seega on mõistetav, et just tartlastele tagatakse lasteaia- ja koolikohad, võimaldatakse tasuta ühistransport (65aastastele ja vanematele või nelja- ja enamalapselistele peredele), antakse täiendavat sünnitoetust, kingitakse hõbelusikas, võimaldatakse osaleda kaasava eelarve hääletusel jne.

Tartu elanikuks olemine mõjutab ka huviharidusele ja -tegevusele eraldatavaid summasid. Linnale kuuluvates kunsti- ja muusikakoolides saavad linna poolt rahastatud õpinguid alustada üksnes Tartu linna lapsed ja noored. Muusika-, balleti- ja keskkonnaharidust andvad erakoolid saavad Tartu linnalt rahalist toetust vastavalt tartlastest õpilaste arvule.

Eraõiguslike spordiklubide üheks olulisemaks tuluallikaks on toetus linna eelarvest. Arvestuse aluseks on jällegi klubide tartlastest liikmeskond. Noorte suve- ja töölaagritest saavad osa võtta ainult Tartu linna noored. Toetatakse ka täiskasvanute huviharidust rahvaülikoolide juures, samuti kultuuriühingute seltsitegevust. Vaba aja veetmise võimalustest osasaamisel on eelistatud tartlased.

Tartu linn kaasrahastab oma linna noorte harrastussportlaste tervisekontrolli Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiinikeskuses. Tartu linna elanikel on võimalik saada hooldusravile Tartu Ülikooli Kliinikumi ja see teenus on tartlastele voodipäevatasuta. Tartu linn tasub ka ravikindlustuseta linlastele osutatud ambulatoorse arstiabi ja lühiajalise statsionaarse arstiabi kulud.

Linn hoolitseb ka oma raskustesse sattunud inimeste eest. Korraldatakse sotsiaaleluruumi üürile andmist, tegeldakse pikaajaliste töötute rehabiliteerimisega, makstakse toetust puuetega inimestele eluruumide kohandamiseks nende vajadustele jne. Nimekiri tuleks pikk toetustest ja teenustest, mida linn osutab oma raskustesse sattunud kodanikule kas siis otseselt või kaudselt mittetulundusühingute kaudu.

Vaata veel

Viimati muudetud 09.06.2023

Elukoha aadressi muutmine ruumi omaniku nõudmisel

Rahvastikuregistri e-teenuse kasutamine

Teenuse kasutamisel peate avalduse digiallkirjastama. Enne, kui hakkate elukoha aadressi ruumi omaniku õigustatud nõudmisel muutma, lugege läbi teenuste abiinfo. Kui olete ruumi omaniku õigustatud nõudmise avalduse digiallkirjastanud, edastatakse see rahvastikutoimingute osakonna töötajale. Avaldus võetakse menetlusse või lükatakse puuduste tõttu tagasi. Avalduse menetlemise tähtaeg on üks kuu. Kui elanikud ei tõesta kuu aja jooksul pärast teate edastamist või ametlikes teadaannetes avaldamist dokumentaalselt oma õigust kasutada elamispinda või Teie ja isiku vahel ei ole pooleli kohtuvaidlus ruumi kasutusõiguse üle, siis Teie taotlus rahuldatakse. Menetlustulemust näete portaalist.

NB! Juhul kui Teie ei ole ruumi omanik, siis lisage omaniku esindamise õigust tõendav dokument elektrooniliselt lisana.

Postiga saatmine

Vormikohase blanketi saate välja printida siitsamast kodulehelt või rahvastikutoimingute osakonnast. Täitke blankett, lisage koopia esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ja saatke postiga aadressil Tartu linnavalitsuse rahvastikutoimingute osakonda, Küüni 5, 51004 Tartu.

NB! Juhul kui Teie ei ole ruumi omanik, siis lisage omaniku esindamise õigust tõendava dokumendi koopia.

osakonnas kohapeal täitmine

Eluruumi omanik peab tulema Tartu linnavalitsuse rahvastikutoimingute osakonda aadressil Küüni 5, Tartu. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument ja kohapeal tuleb täita ruumi omaniku õigustatud nõudmise blankett.

NB! Juhul kui Teie ei ole ruumi omanik, siis võtke kaasa omaniku esindamise õigust tõendav dokument.

Vaata veel

Viimati muudetud 07.12.2020

Elukoha aadressi muutmine linnavalitsuse algatusel

Linnavalitsusel on õigus algatada ise inimese elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmine või muutmine.

Omavalitsus võib seda teha, kui tema territooriumil viibib püsivalt inimene, kelle elukoha aadress pole kantud rahvastikuregistrisse, kes kasutab elamiseks ruumi, mis ei ole eluruum, või kellel on rahvastikuregistris olemas küll kehtiv elukoha aadress, kuid see ei vasta tegelikkusele ja inimesel pole võimalik muul moel oma elukoha andmete õigsuse eest hoolitseda või kui ta pole seda teinud.

Omavalitsuse territooriumil püsivalt viibivast inimesest võivad teatada näiteks sotsiaalhoolekande-, meditsiini-, pääste-, politsei- või muud asutused või isikud.

Et kanda rahvastikuregistrisse inimese elukoha aadress ruumi täpsusega, teeb linnavalitsus nii inimesele kui ruumi omanikule nõusoleku saamiseks kirjaliku järelepärimise. Kui inimene või ruumi omanik ei anna ühe kuu jooksul nõusolekut, kannab linnavalitsus inimese elukoha aadressi rahvastikuregistrisse linna täpsusega.

Sideandmeteks kantakse sel juhul inimese viibimiskoha aadress.

Viimati muudetud 07.12.2020