Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Aineühendused

Tartu linna aineühendused 2021/2022. õppeaastal

Aineühendus on õppeaine või ainevaldkonna põhine Tartu linna koolide õpetajaid koondav ühendus. Igale aineühendusele on valitud oma juht, kes oma ühenduse raames tööd korraldab.

Aineühenduste listidesse saavad kirjutada vaid listis olevad õpetajad, teised saavad sinna infot saata Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna hariduskorralduse spetsialisti Marge Tänava kaudu, kes ülelinnaliste aineühenduste tegevust koordineerib.

Tartu linna üldhariduskoolide õpetajatele

Nr 

Aineühendus

E-posti list

Aineühenduse juhataja(d)

Kontakt (kool, e-post, telefon)

1

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

ajalugu@koolid.tartu.ee

Ilje Piir

Tartu Herbert Masingu Kool
ilje@masing.tartu.ee

2

bioloogia ja loodusõpetus

bioloogia@koolid.tartu.ee

Ott Maidre

Hugo Treffneri Gümnaasium
ott.maidre@htg.tartu.ee

3

emakeel ja kirjandus

emakeel@koolid.tartu.ee

Karin Soodla

Hugo Treffneri Gümnaasium
karin.soodla@htg.tartu.ee

4

füüsika

fyysika@koolid.tartu.ee

Külli Liblik

Tartu Mart Reiniku Kool
Kylli.Liblik@reiniku.edu.ee

5

geograafia

geograafia@koolid.tartu.ee

Ülle Seevri

Hugo Treffneri Gümnaasium
ylle@htg.tartu.ee

6

inglise keel

inglisekeel@koolid.tartu.ee

Mailiis Meitsar

Tartu Raatuse Kool
mailiis.meitsar@raatuse.tartu.ee

7

keemia

keemia@koolid.tartu.ee

Einike Reinvelt

Tartu Jaan Poska Gümnaasium
ereinvelt@hotmail.com

8

kehaline kasvatus

kehaline@koolid.tartu.ee

Tiina Tooding


Tairo Talvis

Tartu Tamme Kool
tooding@tamme.tartu.ee

Miina Härma Gümnaasium
tairo.talvis@mhg.tartu.ee

9

klassiõpetajad

algopetus@koolid.tartu.ee

Elen Sukamägi 

Ilmatsalu Põhikool
Elen.Sukamagi@ilmatsalu.edu.ee

10

kunst

kunst@koolid.tartu.ee

Kadri Kosk

Tartu Raatuse Kool
kadri.kosk@raatuse.tartu.ee 

11

käsitöö

oskus@koolid.tartu.ee

Regina Pai

Tartu Erakool
regina.pai@tartuerakool.ee

12

matemaatika

matemaatika@koolid.tartu.ee

Anneli Nellis 

Tartu Tamme Kool
anneli@tamme.tartu.ee

13

muusika

muusika@koolid.tartu.ee

Anneli Koppel

Tartu Descartes'i Kool
anneli@tdk.ee

14

saksa keel

saksakeel@koolid.tartu.ee

Maive Meister

Tartu Katoliku Hariduskeskus
maive.meister@katoliku.edu.ee

15

töö- ja tehnoloogia

tehnoloogia@koolid.tartu.ee

Meelis Sulg

Tartu Veeriku Kool
msulg@veeriku.tartu.ee

16

vene keel

venekeel@koolid.tartu.ee

Natalia Zinakova

Tartu Veeriku Kool
nzinakova@veeriku.tartu.ee

17

õppejuhid

oppejuht@koolid.tartu.ee

Kristi Mumm

Tartu Forseliuse Kool
kristi.mumm@tfk.tartu.ee

Tartu linna lasteaedade õpetajatele

Nr

  Aineühendus

E-posti list

Aineühenduse juhataja(d)

     Kontakt (kool, e-post)

1

juhatajate asetäitjad õppe- ja kasvatustöö alal

lasteaiad@haridus.tartu.ee

Evelin Laugus

Tartu Lasteaed Poku
evelin.laugus@raad.tartu.ee

2

lasteaiaõpetajad

alusharidus@koolid.tartu.ee

Karin Kägo

Tartu Lasteaed Hellik
karin.kago@gmail.com

3

liikumisõpetajad

la-liikujad@haridus.tartu.ee

Tiina Kivisalu

Tartu Lasteaed Helika
tiina.kivisalu@post.raad.tartu.ee

4

logopeedid

la-logopeedid@haridus.tartu.ee

Päivi Kõiv

Hariduse Tugiteenuste Keskus
paivi.koiv@tugiteenused.tartu.ee

5

muusikaõpetajad

la-muusikud@haridus.tartu.ee

Reet Rohtla

Tartu Lasteaed Sass
reet.rohtla@mail.com

6

HEV-koordinaatorid

 

 la- hevko@haridus.tartu.ee

 

Siiri Niine

Hariduse Tugiteenuste Keskus
siiri.niine@tugiteenused.tartu.ee

7 haridustehnoloogid

la-haridustehnoloogid@haridus.tartu.ee

Ela Raide

Tartu Lasteaed Hellik
Ela.Raide@raad.tartu.ee

8

eripedagoogid

la-eripedagoog@haridus.tartu.ee

Liina Järvsoo

Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu
Liina.Jarvsoo@lepatriinula.ee

9

tasandusrühmade õpetajad

la-tasandus@haridus.tartu.ee 

Ülle Kuusik 

Hariduse Tugiteenuste Keskus
ulle.kuusik@tugiteenused.tartu.ee

Tartu linna koolide tugispetsialistidele

Nr

    Aineühendus

E-posti list Aineühenduse juhataja(d)  Kontakt (kool, e-post, telefon)

1

eripedagoogid

eripedagoog@koolid.tartu.ee

Merike Rand

Hariduse Tugiteenuste Keskus
merike.rand@tugiteenused.tartu.ee

2

huvijuhid

huvijuht@koolid.tartu.ee

Marju Lille

Tartu Raatuse Kool
marju.lille@raatuse.tartu.ee

3

karjääri-koordinaatorid

meistriklass@koolid.tartu.ee

Merit Luik

Tamme Gümnaasium
merit.luik@tammegymnaasium.ee

4

kooli-psühholoogid

psyhholoog@koolid.tartu.ee

Ly Erg

Hariduse Tugiteenuste Keskus
ly.erg@tugiteenused.tartu.ee

HEV-koordinaatorid

hevko@koolid.tartu.ee

Sirje Uibo

Hariduse Tugiteenuste Keskus
sirje.uibo@tugiteenused.tartu.ee

6

raamatukogu-hoidjad

raamatukoguhoidjad@koolid.
tartu.ee

Helgi Rootslane

Miina Härma Gümnaasium
helgi@mhg.tartu.ee

7

sotsiaal-pedagoogid

sotsped@koolid.tartu.ee 

Lea Voltri

Hariduse Tugiteenuste Keskus
lea.voltri@tugiteenused.tartu.ee

8 haridus-tehnoloogid haridustehnoloog@koolid.
tartu.ee
Rille Jüriado Tartu Kesklinna Kool 

rille.jyriado@gmail.com

Viimati muudetud 23.02.2022