Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Aineühendused

Tartu linna aineühendused 2020/2021. õppeaastal

Aineühendus on õppeaine või ainevaldkonna põhine Tartu linna koolide õpetajaid koondav ühendus. Igale aineühendusele on valitud oma juht, kes oma ühenduse raames tööd korraldab. Ülelinnalist aineühenduste tegevust koordineerib Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnas aineühenduste koordinaator Kaisa Keisk.

Tartu linna üldhariduskoolide õpetajatele

Nr 

Aineühendus

E-posti list

Aineühenduse juhataja(d)

Kontakt (kool, e-post, telefon)

1

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

ajalugu@koolid.tartu.ee

Ilje Piir

Tartu Herbert Masingu Kool
ilje@masing.tartu.ee

2

bioloogia ja loodusõpetus

bioloogia@koolid.tartu.ee

Saima Kaarna

Hugo Treffneri Gümnaasium
saima.kaarna@htg.tartu.ee

3

emakeel ja kirjandus

emakeel@koolid.tartu.ee

Karin Soodla

Hugo Treffneri Gümnaasium
karin.soodla@htg.tartu.ee

4

füüsika

fyysika@koolid.tartu.ee

Sirle Morozova

Tartu Mart Reiniku Kool
sirle.morozova@reiniku.edu.ee

5

geograafia

geograafia@koolid.tartu.ee

Ülle Seevri

Hugo Treffneri Gümnaasium
ylle@htg.tartu.ee

6

inglise keel

inglisekeel@koolid.tartu.ee

Viive Saar

Tartu Kivilinna Kool
viive.saar@kivilinn.tartu.ee

7

keemia

keemia@koolid.tartu.ee

Einike Reinvelt

Tartu Jaan Poska Gümnaasium
ereinvelt@hotmail.com

8

kehaline kasvatus

kehaline@koolid.tartu.ee

Tiina Tooding


Tairo Talvis

Tartu Tamme Kool
tooding@tamme.tartu.ee

Miina Härma Gümnaasium
tairo.talvis@mhg.tartu.ee

9

klassiõpetajad

algopetus@koolid.tartu.ee

Karen Kärtmann

Tartu Erakool
karen.kartmann@tera.tartu.ee

10

kunst

kunst@koolid.tartu.ee

Kadri Kosk

Tartu Raatuse Kool
kadri.kosk@raatuse.tartu.ee 

11

käsitöö

oskus@koolid.tartu.ee

Regina Pai

Tartu Erakool
regina.pai@tera.tartu.ee

12

matemaatika

matemaatika@koolid.tartu.ee

Kerli Orav-Puurand

Hugo Treffneri Gümnaasium 
kerli.orav-puurand@htg.tartu.ee

13

muusika

muusika@koolid.tartu.ee

Anneli Koppel

Tartu Descartes'i Kool
anneli@tdk.ee

14

saksa keel

saksakeel@koolid.tartu.ee

Maive Meister

Tartu Katoliku Hariduskeskus
maive.meister@katoliku.edu.ee

15

töö- ja tehnoloogia

tehnoloogia@koolid.tartu.ee

Meelis Sulg

Tartu Veeriku Kool
msulg@veeriku.tartu.ee

16

vene keel

venekeel@koolid.tartu.ee

Jelena Nikolajeva

Miina Härma Gümnaasium
jelena.nikolajeva@mhg.tartu.ee

17

õppejuhid

oppejuht@koolid.tartu.ee

Kristi Mumm

Tartu Forseliuse Kool
kristi.mumm@tfk.tartu.ee

Tartu linna lasteaedade õpetajatele

Nr

  Aineühendus

E-posti list

Aineühenduse juhataja(d)

     Kontakt (kool, e-post)

1

juhatajate asetäitjad õppe- ja kasvatustöö alal

lasteaiad@haridus.tartu.ee

Evelin Laugus

Tartu Lasteaed Poku
evelin.laugus@raad.tartu.ee

2

lasteaiaõpetajad

alusharidus@koolid.tartu.ee

Karin Kägo

Tartu Lasteaed Hellik
karin.kago@gmail.com

3

liikumisõpetajad

la-liikujad@haridus.tartu.ee

Tiina Kivisalu

Tartu Lasteaed Helika
tiina.kivisalu@post.raad.tartu.ee

4

logopeedid ja eripedagoogid

la-logopeedid@haridus.tartu.ee

Päivi Kõiv

Hariduse Tugiteenuste Keskus
paivi.koiv@tugiteenused.tartu.ee

5

muusika

la-muusikud@haridus.tartu.ee

Reet Rohtla

Tartu Lasteaed Sass
reet.rohtla@mail.com

6

HEV-koordinaatorid

 

 la- hevko@haridus.tartu.ee

 

Siiri Karm

Hariduse Tugiteenuste Keskus
siiri.karm@tugiteenused.tartu.ee

Tartu linna koolide tugispetsialistidele

Nr

    Aineühendus

E-posti list Aineühenduse juhataja(d)  Kontakt (kool, e-post, telefon)

1

eripedagoogid

eripedagoog@koolid.tartu.ee

Merike Rand

Hariduse Tugiteenuste Keskus
merike.rand@tugiteenused.tartu.ee

2

huvijuhid

huvijuht@koolid.tartu.ee

Eele Avalo

Tartu Variku Kool
huvijuht@variku.tartu.ee

3

karjääri-koordinaatorid

meistriklass@koolid.tartu.ee

Merit Luik

Tamme Gümnaasium
merit.luik@tammegymnaasium.ee

4

kooli-psühholoogid

psyhholoog@koolid.tartu.ee

Ly Erg

Hariduse Tugiteenuste Keskus
ly.erg@tugiteenused.tartu.ee

HEV-koordinaatorid

hevko@koolid.tartu.ee

Sirje Uibo

Hariduse Tugiteenuste Keskus
sirje.uibo@tugiteenused.tartu.ee

6

raamatukogu-hoidjad

raamatukoguhoidjad@koolid.
tartu.ee

Helgi Rootslane

Miina Härma Gümnaasium
helgi@mhg.tartu.ee

7

sotsiaal-pedagoogid

sotsped@koolid.tartu.ee

Lea Voltri

Hariduse Tugiteenuste Keskus
lea.voltri@tugiteenused.tartu.ee

8 haridus-tehnoloogid haridustehnoloog@koolid.
tartu.ee
Rille Jüriado Tartu Kesklinna Kool 

 

Viimati muudetud 07.10.2020