Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ehitusjärelevalve

Ehitusjärelevalve
Probleemsed ehitised Tartus
Kontaktid

Ehitusjärelevalve

Tartu linnavalitsuse ülesanne on teha Tartu linnas riiklikku ehitusjärelevalvet.

Selleks kontrollitakse:

  • omavolilist ehitustegevust ja ehitisi,

  • ehitise kasutusotstarbest tulenevalt selle korrashoidu ja kasutamise nõuetele vastavust,
  • kasutusloa või -teatiseta ehitisi,
  • ehitiste sihipäratut kasutamist,
  • ajutiste ehitiste kasutusloa või -teatise tähtaegu ning tähtaegset lammutamist või teisaldamist.

Järelevalvet tehakse ehitistele, sealhulgas kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele.

Kontrollitakse:

  • ehitise vastavust kinnitatud ehitusprojektile,

  • ehitise või ehitamise nõuetele vastavust,

  • esitatud andmete vastamist tegelikkusele,
  • kasutuseelset ohutust ning jälgitakse kasutusotstarbe nõudeid.

Ehitusjärelevalve piirkonnad

Riiklikku järelevalvet teevad arhitektuuri ja ehituse osakonna järelevalveteenistuse töötajad. Allolevast ehitusjärelevalve kaardirakendusest on aadressipõhiselt näha, kes antud piirkonda järelevalveteenistuse töötajatest teenindab. Selleks sisestage kaardiaknas aadressiotsingu reale oma hoone aadress ning vajutage Otsi nuppu (luubikujuline märk). 

Otsing annab ka vastava töötaja kontaktandmed.

Viimati muudetud 25.11.2021

Tartu linna probleemsete ehitistega krundid

Aleksandri 41/43

 

Aleksandri_41_43_060.jpg

 

K. E. von Baeri 4

Baeri_4_050.JPG

 

Herne 24

Herne_24_010.JPG

 

Kabeli 5A

Kabeli_5A_080.JPG

 

Kastani 115A

Kastani_115A_210.JPG

 

F. R. Kreutzwaldi 54

Kreutzwaldi_54_020.JPG
 

Liivi 1

Liivi_1_010.JPG

 

Marja 9

Marja 9_010.jpg

 

Marja 15

Marja 15_010.JPG

 

Marja27

Marja 27_020.JPG

 

Marja 28

Marja 28_010.JPG

 

N. Lunini 44

Lunini 44_010.JPG

 

Narva mnt 78/80/82

Narva mnt 78, 80, 82_010.JPG

 

Oa  16

Oa 16_050.JPG

 

Peetri 78

Peetri 78_010.JPG

 

Pärna 19

Parna 19_010.JPG

 

Raatuse 55

Raatuse 55_220.jpg

 

Raatuse 69

Raatuse 69, 71_190.JPG

 

Ravila 59a

Ravila 59A_060.JPG

 

Sassi 2

Sassi 2_010.JPG

 

Suur kaar 67

 

Suur kaar 67_010.JPG

 

Vilja 8

Vilja 8_060.JPG

 

Võru 108

Voru 108_030.JPG

 

Ööbiku 27

Oobiku 27_010.JPG

Viimati muudetud 13.04.2021

Järelevalveteenistus

Andres Aint - juhataja

Ehitusjärelevalve alase töö juhtimine ja korraldamine. Ehitusprojektide läbivaatamine.

736 1324

508 0594

Küüni 5, II k, ruum 227

vajalik eelregistreerimine tel 736 1324

Kenno Kaldoja - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine raudtee, Riia tänava, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja linna põhjapiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine.

736 1278

529 3562

Küüni 5, II k, ruum 225

vajalik eelregistreerimine tel 736 1278

Tarmo Tamm - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Riia tänava, Emajõe paremkalda, Petseri-Tartu raudtee ja linna lõunapiiri vahelisel alal.

736 1318

527 1815

Küüni 5, II k, ruum 225

vajalik eelregistreerimine tel 736 1318

Rein Rikas - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Tapa-Tartu-Petseri raudtee ja linna läänepiiri vahelisel alal ning Kardla, Tähtvere ja Vorbuse külas.

736 1251

503 9836

Küüni 5, II k, ruum 226

vajalik eelregistreerimine tel 736 1251

Kiirlingid