Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linnavara üürile andmine

Linnavarade osakond
Küüni 1 Tartu 51004
736 1292
 

Üüripindade info

Sellel leheküljel on võimalik tutvuda Tartu linnalt üüritavate äriruumide infoga. Infot saab Tartu linna poolt üüritud ruumides kehtivate lepingute kohta (üürnik, tähtaeg ja üürimäär). Linnale kuuluvate ruumide üürimisest või ostmisest huvitatute tarbeks on vabade pindade osas lisatud ruumi kohta täpsem informatsioon. Samuti on võimalik otsingu abil leida Teid huvitaval ajaperioodil lõppevad lepingud.

Tutvu üüripindade ja lepingute infoga siin andmebaasis

  • Üüripinna aadressil klikates näeb lepingu täpsemaid andmeid.
  • Kui lepingu tähtaega ei ole märgitud, on tegemist määramata tähtajaga lepinguga (mille võib lõpetada kolmekuulise etteteatamisega).

Üürile andmist reguleerib Tartu linnavara eeskiri (vt § 13–17 ja § 26–35).

Üüriinfot saab linnavarade osakonna spetsialistilt:

Inge Kool

736 1110

Inge.Kool@tartu.ee

Raekoja plats 12 üürile andmine

Tartu linn annab läbirääkimistega pakkumise korras üürile Tartus, Raekoja plats 12 toitlustusruumid.
 
Läbirääkimistega pakkumise korraldaja on Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond. Pakkumine viiakse läbi vastavalt Tartu linnavara eeskirjale.
 
Ruumid üldpindalaga 285,3 m² antakse üürile 5 aastaks toitlustusteenuse osutamiseks.

Enampakkumise esemeks on I korruse ruumid (üldpindala 151,6 m²), üüri alghinnaga 15 eurot/m² kuus. Keldrikorruse ruumide (üldpindala kokku 133,7 m²) üür on 1 euro/m² kuus ja see ei muutu enampakkumise käigus. Ruumidega on võimalik tutvuda leppides selleks eelnevalt aja kokku.
 
Enampakkumise tagatisraha 1000 eurot tasuda hiljemalt 14. juuniks 2022 Tartu Linnavalitsuse kontole nr EE241010102030232008, viitenumbriga 60109212000001.

Pakkumus ja sellega seotud materjalid tuleb esitada pakkumise tingimustele vastavas vormistuses 15. juuniks 2022 kell 11:00 linnavarade osakonda Küüni 1, kabinet 101.
Pakkumuste avamine toimub 15. juunil 2022 kell 11:00 linnavarade osakonnas Küüni 3, kabinet 107, I korrus.
 
Äriruumid paiknevad Raekoja plats 12 hoone I korrusel ja keldrikorrusel sissepääsuga Raekoja platsilt. Kasutajal on kohustus kuue kuu jooksul alates üürilepingu sõlmimisest  ruumidesse välja ehitada köögiga toitlustusruumid s.h ventilatsioonisüsteem ning keldrikorruse ruumid vastavalt seaduses sätestatud normidele ja nõuetele. Kasutajal on remondi teostamise ajaks vabastatud üüri tasumisest, kuid mitte kauem kui kuus kuud alates üürilepingu sõlmimisest Tartu linn  hüvitab ruumide ventilatsioonitööde ja keldrikorruse teise väljapääsu ehitamise kulud, kuid mitte rohkem, kui kokku 100 000 eurot. Kulutused hüvitatakse tasumisele kuuluva üüriga tasaarvestamise teel peale tööde valmimist ja ruumides toitlustusteenuse osutamise alustamist.

Täiendav info: Eva Lääne, tel 51 84 147, e-mail eva.laane@tartu.ee

Tingimused koos lisadega 1 ja 2.
Ruumide plaan.

Viimati muudetud 02.06.2022