Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna puudutavate uurimistööde register

Registris leidub uuringuid linnaelu erinevate valdkondade kohta alates 1997. aastast. Siin on uuringuid ettevõtluse, hariduse, kultuuri, linnamajanduse, looduskeskkonna, noorsootöö, planeerimise, sotsiaalhoolekande, tervishoiu, transpordi jm valdkondades.

Valdkond
Märksõna

Periood:
Lisandid

Ettevõtlus

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

TARTU LINNA JA MAAKONNA TÖÖTLEVA TÖÖSTUSE UURING RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖPROJEKTI AS TRANSFER RAAMES

Antud uuringu eesmärgiks on leida konkreetsed ja rakendatavad soovitused, kuidas Tartu linnavalitsus saab aidata kaasa Tartu linnas ja maakonnas tegutsevate töötleva tööstuse (EMTAK C) ettevõtete arengule, pidades silmas eelnevalt mainitud väljakutseid seoses tööjõukriisi ning rohe- ja digipöördega kaasnevate muutustega.

Tartu ettevõtlusuuring 2019

Uuringu eesmärgiks oli saada konkreetseid ja rakendatavaid soovitusi, kuidas saaks Tartu linn kaasa aidata ettevõtluse arendamisele Tartus.

Arengustrateegia "Tartu 2030" mõjuanalüüs

Analüüsitud on Tartu linna arengustrateegia "Tartu 2030" mõju ja asjakohasust ning esitatud ettepanekud uue strateegia koostamiseks.

Valmimisaeg:

Haridus

Eestikeelsele haridusele üleminek Tartu linnas. Mitte-eesti kodukeelega lastevanemate keelehoiakute uuring ja tegevussoovitused

Uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade uuringu sihtgruppi kuuluvate Tartu linna vene(eesti-vene kakskeelsete) haridusasutuste lastevanemate teadlikkusest, arvamustest ja hoiakutest eestikeelsele haridusele ülemineku kohta; pakkuda Tartu linnavalitsusele ja haridusasutustele tuge sihtgruppi kuuluvate haridusasutuste lastevanemate teavitamises, dialoogis ning üleminekuga seotud võimalike kõhkluste ja kartuste maandamises; kaasata lastevanemad üleminekuprotsessi, suurendades nii nende teadlikkust eestikeelsele haridusele ülemineku kui ka teises keeles õppimise kohta, vähendades ühtlasi võimalikke kõhklusi ja kartusi eesti keeles õppimise osas.

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Arengustrateegia "Tartu 2030" mõjuanalüüs

Analüüsitud on Tartu linna arengustrateegia "Tartu 2030" mõju ja asjakohasust ning esitatud ettepanekud uue strateegia koostamiseks.

Valmimisaeg:

Kultuur

Tartu linna rahvakultuuri- kollektiivide uuring 2024

Uuring annab esmakordselt süsteemse ja laiahaardeliseülevaate Tartu linnas tegutsevatest rahvakultuurikollektiividest, hõlmates tantsu, laulu, harrastusteatri, instrumentaal-muusika ning vähemal määral muid pärimuskultuuri valdkondi.

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Tartu linna arengukava lähtepositsiooni ülevaade

Töö eesmärk on anda ülevaade Tartu linna arengu lähtepositsioonist uue arengukava koostamise algfaasis. Töö lähteülesandest tulenevalt ei hõlma ülevaade linnarengu kõiki dimensioone, vaid katab eelkõige kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses loetletud valdkonnad: majandus, sotsiaalne keskkond, kultuur, looduskeskkond, tervis. Analüütiline ülevaade põhineb temaatiliste uuringute, erineva tasandi arengustrateegiate ja olemasolevate andmete sünteesil.

Lõuna-Eesti kultuurivaldkonna uuring

Uuringu eesmärk oli saada väärtuslikku sisendit kultuurikorralduse tõhustamiseks kõikides Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 protsessis osalevates kohalikes omavalitsustes, aga ka maakondades ja Lõuna-Eestis tervikuna.
Soovi korral on võimalik kultuuriosakonnalt saada kogu uuringu andmeid täiendavateks analüüsideks.

Linnamajandus

Tartu liiklus 2023

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2023. aastal ja prognoosid 2040. aastaks.

NB! Lisatud on ka teine töö, kus on liiklusmudelitesse lisatud Tartu põhjapoolne ümbersõit koos Tiksoja sillaga. Nende failide failinimed algavad sõnaga "Lisavariant".

Valmimisaeg:

Tartu liiklus 2023 SELETUSKIRI v3.pdf
Tartu 2023 AKÖL_liiklussagedus TEEREGISTER_2021 aasta seisuga.pdf
Tartu 2023 AKÖL_liiklussagedus.pdf
Tartu 2023 AKÖL_liiklussagedus_suurendus kesklinn.pdf
Tartu 2023 hommikune tipptund_liiklussagedus ja TT.pdf
Tartu 2023 hommikune tipptund_liiklussagedus ja TT_suurendus kesklinn.pdf
Tartu 2023 õhtune tipptund_liiklussagedus ja TT.pdf
Tartu 2023 õhtune tipptund_liiklussagedus ja TT_suurendus kesklinn.pdf
STR-01_suurendus_Tartu 2040 kesk-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-01_Tartu 2040 kesk-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-02_suurendus_Tartu 2040 kesk-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-02_Tartu 2040 kesk-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-03_suurendus_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-03_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-04_suurendus_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-04_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-05_suurendus_Tartu 2040 kahanev-kliimakava htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-05_Tartu 2040 kahanev-kliimakava htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-06_suurendus_Tartu 2040 kahanev-kliimakava õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-06_Tartu 2040 kahanev-kliimakava õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-07_suurendus_Tartu 2040 kahanev-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-07_Tartu 2040 kahanev-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-08_suurendus_Tartu 2040 kahanev-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-08_Tartu 2040 kahanev-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant - STR-01_suurendus_Tartu 2040 kesk-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant - Tartu liiklus 2023 SELETUSKIRI 2023-06-27_0.pdf
Lisavariant -STR-01_Tartu 2040 kesk-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-02_suurendus_Tartu 2040 kesk-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-02_Tartu 2040 kesk-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-03_suurendus_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-03_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-04_suurendus_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-04_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-05_suurendus_Tartu 2040 kahanev-kliimakava htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-05_Tartu 2040 kahanev-kliimakava htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-06_suurendus_Tartu 2040 kahanev-kliimakava õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-06_Tartu 2040 kahanev-kliimakava õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-07_suurendus_Tartu 2040 kahanev-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-07_Tartu 2040 kahanev-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-08_suurendus_Tartu 2040 kahanev-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-08_Tartu 2040 kahanev-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Tartu linna arengukava lähtepositsiooni ülevaade

Töö eesmärk on anda ülevaade Tartu linna arengu lähtepositsioonist uue arengukava koostamise algfaasis. Töö lähteülesandest tulenevalt ei hõlma ülevaade linnarengu kõiki dimensioone, vaid katab eelkõige kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses loetletud valdkonnad: majandus, sotsiaalne keskkond, kultuur, looduskeskkond, tervis. Analüütiline ülevaade põhineb temaatiliste uuringute, erineva tasandi arengustrateegiate ja olemasolevate andmete sünteesil.

Sõpruse silla liikluse prognoos aastaks 2045

Lai tn ja Jakobi tn liikluskorralduslik eskiis

Tartu linna jalgrattateede põhivõrgu rajamise ruumianalüüs

Töö eesmärgiks on Tartu linna üldplaneeringuga määratud jalgrattateede põhivõrgu rajamise järgse ruumianalüüs. Ruumianalüüsis võeti aluseks olemasoleva tänavamaa laius, kuhu mahutatakse üldplaneeringuga määratud elemendid: kõnniteed, jalgrattateed, üldplaneeringuga määratud tänavahaljastus ja sõidutee.

Jakobi tn, Tähtvere tn, Kauna tn ja Friedebert Tuglase tn liikluskorralduslik eskiis

Laia, Emajõe, Kroonuaia ja Jakobi tänavate läbilaskvuste hinnang

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2022.a I, II, III ja IV kvartalis

2022. aasta õhu saastekomponendi lämmastikdioksiidi foonikontsentratsioonide määramised difusioontorudega Tartu linnas 16 mõõtekohas.

Valmimisaeg:

Vabaduse pst (lõigus Emajõe tn - Uueturu tn) liikluskorralduslik eskiis

Töös esitatakse liikluskorralduslikud eskiislahendused jalgratta- ja kergliikurite radadea rajamiseks Tartusse Vabaduse puiesteele.

LIIKLUSOHUTUSE INSPEKTEERIMINE. Tartu linnas Riia tänava jalgratta- ja jalakäijataristu olemasolev olukord

Tartu linnas Riia tänava jalgratta- ja jalakäijataristu olemasoleva olukorra inspekteerimine.

Liiklusohutuse auditeerimine. Tartu POP-UP rattaradade projekt

Riia tänavale kavandatud ajutiste rattaradade projekti liiklusohutuse audit.

Lisatud on ka ajutise liikluskorralduse projekt (tegija: Ramudden OÜ).

Tartu linna Raatuse T123, Raatuse T125 ja Puiestee 114 reostusuuring ja reostuse likvideerimise eelprojekt

Uuringu eesmärk oli Tartu linnas Raatuse T123, Raatuse T125 ja Puiestee 114 asuva jääkreostuse kaardistamine ja reostuse likvideerimise eelprojekti koostamine.

Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud. I osa: Võrgustik

Töö on aluseks Tartu linna jalg- ja rattateede koostamisele

Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud. II osa: Ristmikud

Töö teises osas antakse 12 probleemse ristmiku ohutu liiklemise lahendused.

Tartu rahvastiku- ja elamuprognoos 2040

Tartu rahvastiku prognoos ning eeldatav elamispinna vajadus aastaks 2040

Veevärk, reo- ja sademeveekanalisatsioon ning maaparandus Tartus

Uuringu eesmärk oli kirjeldada Tartu linna territooriumil olemasolevad veevarustus, sademe- ja reoveekanalisatsiooni ning maaparandussüsteemid ja anda arengusuunad nimetatud süsteemide edasiseks planeerimiseks Tartu linna üldplaneeringu 2040+ koostamisel.
Tööga on võimalik tutvuda kirjutades aadressil [email protected]

Jalakäijate, jalgratturite ja tõukeratturite loendamine Tartus 2020. a kevadel

Loenduse eesmärk oli saada liikumisandmeid jalakäijate, jalgratturite ja tõukeratturite kohta Tartu linna erinevates piirkondades. Loendus toimus 16 erinevas loenduspunktis.

Liiklusuuring ja liikluse modelleerimine Tartu kesklinnas

Töö eesmärgiks oli uurida Tartu kesklinna läbiva transiitliikluse mahtu ja võimalusi seda piirata. Lisaks on uuritud Ülikooli tn ühe lõigu sulgemisega seotud liikluse muudatusi.

Tartu linn, Ravila ja Vorbuse vahelise piirkonna vee-, sademevee ja reoveekanalisatsiooni eelprojekt

Töö eesmärgiks oli leida lahendus Ravila ja Vorbuse küla vahelise piirkonna vee-, sademevee ja reoveekanalisatsioonivarustusele.
Töö nr VK 2001.

Toomemäe pargi hoolduskava

Toomemäe hoolduskava eesmärk on:
anda ülevaade kaitstavast alast - selle kaitsekorrast, kaitse-eesmärkidest, maakasutusest, huvigruppidest, kaitseväärtustest;
analüüsida kaitse-eesmärke ning anda hinnang väärtuste seisundile;
anda ülevaade peamistest väärtusi mõjutavatest teguritest ja kirjeldada hoolduseks vajalikke meetmeid;
määrata põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud kaitsekorralduslike tegevuste elluviimise plaan koos tööde mahu, koha ja ulatuse kirjeldusega;
luua alusdokument kaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimiseks, sh juhised pargi hooldamiseks.

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2019. a I, II, III ja IV kvartalis

Õhu saastekomponendi lämmastikdioksiidi foonikontsentratsioonide määramised difusioontorudega Tartu linnas 16 mõõtekohas.

Arengustrateegia "Tartu 2030" mõjuanalüüs

Analüüsitud on Tartu linna arengustrateegia "Tartu 2030" mõju ja asjakohasust ning esitatud ettepanekud uue strateegia koostamiseks.

Valmimisaeg:

Tartu elamuprognoos 2035

Alusandmed Tartu linna üldplaneeringu koostamisel elamumaade määratlemiseks

Tartu linna liiklusskeem

Liiklusskeem kajastab tänavate kategooriat ja ruumivajadust, ristmike projekteerimist, sildade ja raudteega seonduvat problemaatikat, oluliste tänavate rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust.

TEN-T tee, tee nr 3, Jõhvi-Tartu-Valga (E264) Tartu linna territooriumile jääva osa (Riia tänav alates ringristmikust–Narva mnt–Puiestee tänav–Aruküla tee–linnapiir) tänavate liiklusohutuse inspekteerimine

Töö ülesanne on inspekteerida liiklusohutuse seisukohalt E264 teele jäävaid linna tänavaid: Riia tn, Narva mnt, Puiestee tn, Aruküla tee.

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2023.a I, II, III ja IV kvartalis

2023. aasta õhu saastekomponendi lämmastikdioksiidi foonikontsentratsioonide määramised difusioontorudega Tartu linnas 16 mõõtekohas.

Tartu linna olmejäätmete sortimisuuring 2023

Töö eesmärgiks oli analüüsida Tartu linnas tekkivate segaolmejäätmete liigilist koostist neljas piirkonnas: eramajade, suurelamute, erinevate elamutüüpidega piirkonnas ning endise Tähtvere valla territooriumil.

Looduskeskkond

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Tartu linna arengukava lähtepositsiooni ülevaade

Töö eesmärk on anda ülevaade Tartu linna arengu lähtepositsioonist uue arengukava koostamise algfaasis. Töö lähteülesandest tulenevalt ei hõlma ülevaade linnarengu kõiki dimensioone, vaid katab eelkõige kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses loetletud valdkonnad: majandus, sotsiaalne keskkond, kultuur, looduskeskkond, tervis. Analüütiline ülevaade põhineb temaatiliste uuringute, erineva tasandi arengustrateegiate ja olemasolevate andmete sünteesil.

Tartu biojäätmete käitlusuuring

Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida Tartu linnas korraldatud jäätmeveoga kokku kogutavate biolagunevate jäätmete (köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja haljastusjäätmed) käitlemise võimalusi.

Tartu linna territooriumil asuvate veekogude inventuur ja hoolduse rakenduskava perioodiks 2023 - 2027

Käesoleva töö eesmärgiks oli viia läbi Tartu linna territooriumil asuvate veekogude inventuur, mille käigus koondati veekogude kohta olemasolevat informatsiooni, viidi läbi paikvaatlused ning võeti ja analüüsiti veeproove.
Töö tulemusena valmis Tartu linna veekogude rakenduskava, mille alusel omavalitsusel on võimalik planeerida veekogude heakorrastamisega seonduvaid kulusid.
Üheks olulisemaks tööks veekogude hooldamisel ja heakorra tagamisel on niitmine. Käesolevas töös esitati soovitused nii vee- kui ka kaldataimestiku niitmiseks. Samuti toodi välja tööd, mida tuleks teha paisjärvede hooldamiseks. Rõhu paisjärve taastamisel ei näe käesoleva töö autorid perspektiivi, seetõttu esitati soovitused paisjärve maa-ala korrastamiseks. Lisaks tehti töös ettepanek jätta Supilinna tiik linnasiseseks märgalaks ja soodustada sealset liigirikkust.
Osade veekogude korrastamine on pikemaaegsem töö kui rakenduskava periood ette näeb. Seepärast on nende puhul rakenduskavas välja toodud tööks veekogu korrastamise eelprojekti koostamine. Eelprojekti põhjal saadakse teada vajalike tööde mahud, ülejäänud etapid (ehitusprojekt, vajadusel KMH) jäävad juba järgmistesse perioodidesse.

Mullastiku uuringud kõrgveepiiriks olevate alluviaalsete soomuldade levikuala täpsustamiseks Meika, Tõllu, Mosso, Johani ja Palsa kinnistutel

Tartumaal Tartu linnas tehti 23.-25.08.22 ja 28.09.22 katastriüksustel 83101:003:0141 (Johani), 83101:003:0114 (Mosso), 83101:003:0115 (Tõllu), ja 83101:003:0116 (Meika) mullastiku-uuringud, eesmärgiga kaardistada ja piiritleda Meika, Palsa, Johani, Tõllu ja Mosso kinnistute alluviaalsete soomuldade levikupiir.

Supilinna tiigi puhastamise projekt

Supilinna tiigi puhastamise projekt annab tehnilise lahenduse tiigi settest puhastamiseks. Tiigi puhastamine on vajalik nii kahepaiksete elupaiga kui ka linnakeskkonna parandamiseks.
Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on anda Tartu Linnavalitsusele teavet tiigi puhastamise ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva olulise keskkonnamõju kohta ning kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale ning edendada säästvat arengut.

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2021.a I, II, III ja IV kvartalis

Õhu saastekomponendi lämmastikdioksiidi foonikontsentratsioonide määramised difusioontorudega Tartu linna 16 mõõtekohas.

Valmimisaeg:

Tartu linna Raatuse T123, Raatuse T125 ja Puiestee 114 reostusuuring ja reostuse likvideerimise eelprojekt

Uuringu eesmärk oli Tartu linnas Raatuse T123, Raatuse T125 ja Puiestee 114 asuva jääkreostuse kaardistamine ja reostuse likvideerimise eelprojekti koostamine.

Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve, Emajõe ning seotud jõgede kalda- ja veealade kasutamise uuring

Maaküte Tartus

Töös on analüüsitud maasoojuse kasutamise võimalusi Tartu linnas ning määratletud maasoojussüsteemi paigaldamise tingimused.

Toomemäe pargi hoolduskava

Toomemäe hoolduskava eesmärk on:
anda ülevaade kaitstavast alast - selle kaitsekorrast, kaitse-eesmärkidest, maakasutusest, huvigruppidest, kaitseväärtustest;
analüüsida kaitse-eesmärke ning anda hinnang väärtuste seisundile;
anda ülevaade peamistest väärtusi mõjutavatest teguritest ja kirjeldada hoolduseks vajalikke meetmeid;
määrata põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud kaitsekorralduslike tegevuste elluviimise plaan koos tööde mahu, koha ja ulatuse kirjeldusega;
luua alusdokument kaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimiseks, sh juhised pargi hooldamiseks.

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2019. a I, II, III ja IV kvartalis

Õhu saastekomponendi lämmastikdioksiidi foonikontsentratsioonide määramised difusioontorudega Tartu linnas 16 mõõtekohas.

Arengustrateegia "Tartu 2030" mõjuanalüüs

Analüüsitud on Tartu linna arengustrateegia "Tartu 2030" mõju ja asjakohasust ning esitatud ettepanekud uue strateegia koostamiseks.

Valmimisaeg:

Miljööväärtuslike alade ja üksikobjektide ning kultuuripärandiga seotud objektide väljaselgitamine endise Tähtvere valla territooriumil

Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas

Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning leevendavate meetmete määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel.

Töö on valminud projekti iWater raames.

Eksperthinnang õlipüüduri paigaldamiseks parklatesse

Töö eesmärk on välja selgitada optimaalne sõidukite arv, millest alates kohustada parkla rajajat paigaldama sademevee puhastamiseks õlipüüdurid ning liiva- ja mudapüüdurid.

Muud

Liiklusohutuse auditeerimine. Tartu POP-UP rattaradade projekt

Riia tänavale kavandatud ajutiste rattaradade projekti liiklusohutuse audit.

Lisatud on ka ajutise liikluskorralduse projekt (tegija: Ramudden OÜ).

Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine

Tartu linna välisõhu strateegiline mürakaardi eesmärk on anda informatsiooni keskkonnamüra levikust ning võimaldada müra ohjamise meetmete kavandamist. Käesolev mürakaart on järjekorras kolmas ülelinnaline strateegiline mürakaart Tartu linnas, varasemad mürakaardid on koostatud 2012. ja 2017. aastal. Esmakordselt on mürakaart koostatud Tartu linna haldusreformi järgsetes muudetud piirides, hõlmates ka endise Tähtvere valla territooriumi. Töö raames on koostatud mürakaardid erinevate müraallikate lõikes: autoliiklus, raudteeliiklus ning tööstus. Koostatud on nii mürakaardid Euroopa Komisjonile esitamiseks, mis lähtuvad strateegilise mürakaardi koostamise nõuetest, kui ka mürakaardid siseriiklikuks kasutamiseks, mis lähtuvad Eestis kehtivatest müra hindamise meetoditest ja normväärtustest. Müratsoonide pindalalise ulatuse ja erinevatesse müratsoonidesse jäävate elanike arvu põhjal saab Tartu linna olulisima müraallikana välja tuua autoliikluse.

Strateegilise mürakaardi andmete abil koostatakse välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava, millega arvestatakse linna planeerimistegevusel ning mürakaitsemeetmete rakendamisel.

Tartu linna strateegilise mürakaardi ajakohastamist finantseeriti SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi eelarvest.

Easõbralik Tartu 2030

Visioonidokument „Easõbralik Tartu 2030“ käsitleb 8 linnaelu valdkonda ning tartlaste mõtteid, kuidas muuta Tartu linna veelgi easõbralikumaks.

Valmimisaeg:

Tartu rahvastiku- ja elamuprognoos 2040

Tartu rahvastiku prognoos ning eeldatav elamispinna vajadus aastaks 2040

Tartu elamuprognoos 2035

Alusandmed Tartu linna üldplaneeringu koostamisel elamumaade määratlemiseks

Tartu linna rahvastikuprognoos 2015-2035

Tartu elanike prognoos aastani 2035 on koostatud kahe prognoosivariandi järgi nii linna kohta tervikuna, kui asumite lõikes.

Noorsootöö

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Tartu nägemis-, kuulmis- või liikumispuudega noorte osalus noorsootöös

Uuring kaardistab puudega või tervisest tuleneva takistusega Tartu noorte osalust noorsootöös. Käsitletakse puudega noorte ootusi noorsootööle, osalust noorsootöös, teadlikkust noorsootöö võimalustest, tunnetatud takistusi noorsootöös osalemiseks ning valmisolekut panustada noorsootöösse aktiivse osalisena (nt vabatahtlikuna või noorte omaalgatusprojekti elluviijana).
Ankeetküsitluses osales 136 Tartus elavat või õppivat nägemis-, kuulmis- või liikumispuudega (või sarnaste takistustega) 10-19-aastast noort ning 14 puudega laste vanemat.

Planeerimine

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Hobuseraua tn 44a maastikuarhitektuurne projekt

Töö eesmärgiks on Emajõe vasakkalda Hobuseraua tn 44a kinnistu maastikuarhitektuurne lahendamine ning alale paadisildade rajamine.

Ravila tänava pikendus. Jalg- ja rattateede asukohad ning haljastuse põhimõtted

Töö eesmärgiks oli koostada liikluskorralduslik eskiisprojekt Ravila tänavale ja selle pikendusele Ilmatsalu tänavast Tartu-Tiksoja maanteeni.

Liikumine tartu linnas mobiilpositsioneerimise andmete põhjal

Tartu City Government wants to know how many movements in Tartu are within the city borders, how many are coming
from outside and how many are just crossing the city (ratios, %). How many of those movements are short, medium, long distance movements
(ratios, %) – distances to be agreed during the project.

UJULA TÄNAVA PIKENDUSENA KAVANDATUD LIIKLUSLAHENDUSE VÕIMALIKE ALTERNATIIVSETE LAHENDUSVARIANTIDE ESITAMINE JA NENDE RAKENDAMISEGA KAASNEVATE MÕJUDE HINDAMINE

Töö koostamise eesmärgiks on teostada kohakeskne, seni Tartu linna üldplaneeringus 2040+ Ujula tn kohta käsitlemata aspekte haarav analüüs ja vajaduse ilmnemisel võimalike alternatiivsete lahenduste väljatöötamine võrreldes seni üldplaneeringus kehtestatuga

Tartu linnaruumi arvamusuuring

Uuringu eesmärk on saada ettekujutus elanike tänastest arvamustest ja väärtushinnangutest erinevatel linnaruumi teemadel (nii laiemalt kui konkreetsemate meetmete osas), et
paremaid valikuid teha.

Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud. I osa: Võrgustik

Töö on aluseks Tartu linna jalg- ja rattateede koostamisele

Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud. II osa: Ristmikud

Töö teises osas antakse 12 probleemse ristmiku ohutu liiklemise lahendused.

Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas

Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring on koostatud kolme firma ekspertide poolt:
1. Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas kajastuvad AB Artes Terrae OÜ uuringus.
2. Üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimise ja analüüsi koostas OÜ Stratum.
3. Sadamaraudtee koridori linnaehituslikud põhimõtted koostas U-Disain OÜ.

Kõik need üksteisega seotud uuringud on esitatud registris eraldi töödena.

Tartu linna üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimine ja analüüs

Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring on koostatud kolme firma ekspertide poolt:
1. Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas kajastuvad AB Artes Terrae OÜ uuringus.
2. Üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimise ja analüüsi koostas OÜ Stratum.
3. Sadamaraudtee koridori linnaehituslikud põhimõtted koostas U-Disain OÜ.

Kõik need üksteisega seotud uuringud on esitatud registris eraldi töödena.

Sadamaraudtee koridori uuringu linnaehituslikud põhimõtted

Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring on koostatud kolme firma ekspertide poolt:
1. Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas kajastuvad AB Artes Terrae OÜ uuringus.
2. Üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimise ja analüüsi koostas OÜ Stratum.
3. Sadamaraudtee koridori linnaehituslikud põhimõtted koostas U-Disain OÜ.

Kõik need üksteisega seotud uuringud on esitatud registris eraldi töödena.

Tartu rahvastiku- ja elamuprognoos 2040

Tartu rahvastiku prognoos ning eeldatav elamispinna vajadus aastaks 2040

Tartu linna liiklusskeem

Tartu linna üldplaneeringu 2030+ liiklusskeem

Veevärk, reo- ja sademeveekanalisatsioon ning maaparandus Tartus

Uuringu eesmärk oli kirjeldada Tartu linna territooriumil olemasolevad veevarustus, sademe- ja reoveekanalisatsiooni ning maaparandussüsteemid ja anda arengusuunad nimetatud süsteemide edasiseks planeerimiseks Tartu linna üldplaneeringu 2040+ koostamisel.
Tööga on võimalik tutvuda kirjutades aadressil [email protected]

Jalakäijate, jalgratturite ja tõukeratturite loendamine Tartus 2020. a kevadel

Loenduse eesmärk oli saada liikumisandmeid jalakäijate, jalgratturite ja tõukeratturite kohta Tartu linna erinevates piirkondades. Loendus toimus 16 erinevas loenduspunktis.

Liiklusuuring ja liikluse modelleerimine Tartu kesklinnas

Töö eesmärgiks oli uurida Tartu kesklinna läbiva transiitliikluse mahtu ja võimalusi seda piirata. Lisaks on uuritud Ülikooli tn ühe lõigu sulgemisega seotud liikluse muudatusi.

Tartu linn, Ravila ja Vorbuse vahelise piirkonna vee-, sademevee ja reoveekanalisatsiooni eelprojekt

Töö eesmärgiks oli leida lahendus Ravila ja Vorbuse küla vahelise piirkonna vee-, sademevee ja reoveekanalisatsioonivarustusele.
Töö nr VK 2001.

Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve, Emajõe ning seotud jõgede kalda- ja veealade kasutamise uuring

Tartu linna kergrööbastranspordi teede määramine ning teostatavus- ja tasuvusanalüüs

Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud

Tegemist on Tartu linna jalg- ja rattateede skeemi koostamise eskiislahendusega. Põhilahendus valmib 2020. a novembris.

Maaküte Tartus

Töös on analüüsitud maasoojuse kasutamise võimalusi Tartu linnas ning määratletud maasoojussüsteemi paigaldamise tingimused.

Tartu linna toimeala ja Tartu linna magistraaltänavate liiklusskeem

Töö eesmärgiks oli koostatava Tartu linna üldplaneeringu koosseisu lisatava üle-euroopalise teedevõrgu teede, riigi põhi- ja tugimaanteede ning Tartu linna magistraaltänavate võrgustiku kavandamine Tartu linna toimealal.

Arengustrateegia "Tartu 2030" mõjuanalüüs

Analüüsitud on Tartu linna arengustrateegia "Tartu 2030" mõju ja asjakohasust ning esitatud ettepanekud uue strateegia koostamiseks.

Valmimisaeg:

Miljööväärtuslike alade ja üksikobjektide ning kultuuripärandiga seotud objektide väljaselgitamine endise Tähtvere valla territooriumil

Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas

Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning leevendavate meetmete määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel.

Töö on valminud projekti iWater raames.

Tartu elamuprognoos 2035

Alusandmed Tartu linna üldplaneeringu koostamisel elamumaade määratlemiseks

Tartu linna rahvastikuprognoos 2015-2035

Tartu elanike prognoos aastani 2035 on koostatud kahe prognoosivariandi järgi nii linna kohta tervikuna, kui asumite lõikes.

Tartu linna liiklusskeem

Liiklusskeem kajastab tänavate kategooriat ja ruumivajadust, ristmike projekteerimist, sildade ja raudteega seonduvat problemaatikat, oluliste tänavate rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust.

KESTLIKU LINNAOSA PLANEERIMINE JAAMAMÕISA LINNAOSA NÄITEL

Tartu linn on seadnud eesmärgiks analüüsida Kestliku linnaosa planeerimise juhendis riiklike ja kohaliku taseme arengudokumente ja planeerimismeetodeid laiemalt, viia läbi seotud osapoolte kaasamine ning hinnata, kuivõrd on tänastes tingimustes strateegilise ja operatiivse planeerimise tasanditel realistlik kogu elukaart arvestava säästva linnaruumi loomine. Vastused küsimusele, kuidas kujundada kestlikku linna, on vormistatud üldiste põhiteeside ning detailsete tegevuste maatriksina. Eraldi on toodud välja soovitused rakendamiseks Jaamamõisa linnaosa edasiarendamiseks.

Sotsiaalhooldus

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Tartu linna arengukava lähtepositsiooni ülevaade

Töö eesmärk on anda ülevaade Tartu linna arengu lähtepositsioonist uue arengukava koostamise algfaasis. Töö lähteülesandest tulenevalt ei hõlma ülevaade linnarengu kõiki dimensioone, vaid katab eelkõige kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses loetletud valdkonnad: majandus, sotsiaalne keskkond, kultuur, looduskeskkond, tervis. Analüütiline ülevaade põhineb temaatiliste uuringute, erineva tasandi arengustrateegiate ja olemasolevate andmete sünteesil.

Sport

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Tartlaste tervisespordi harrastuse ja tervisespordi võimaluste uuring

Tartu tervisespordi uuring toimus 2020. aasta novembrist 2021. aasta märtsini ja veebiküsitlusele vastas 1437 inimest. Uuringu eesmärgiks oli
mõista tartlaste tervisespordi harrastusi, ootusi ning rahulolu olemasolevate spordipaikade ning -võimalustega. Töö tellijaks oli Tartu Linnavalitsus ning
teostajaks Balti Uuringute Instituut.

Tehiskeskkond

Tartu liiklus 2023

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2023. aastal ja prognoosid 2040. aastaks.

NB! Lisatud on ka teine töö, kus on liiklusmudelitesse lisatud Tartu põhjapoolne ümbersõit koos Tiksoja sillaga. Nende failide failinimed algavad sõnaga "Lisavariant".

Valmimisaeg:

Tartu liiklus 2023 SELETUSKIRI v3.pdf
Tartu 2023 AKÖL_liiklussagedus TEEREGISTER_2021 aasta seisuga.pdf
Tartu 2023 AKÖL_liiklussagedus.pdf
Tartu 2023 AKÖL_liiklussagedus_suurendus kesklinn.pdf
Tartu 2023 hommikune tipptund_liiklussagedus ja TT.pdf
Tartu 2023 hommikune tipptund_liiklussagedus ja TT_suurendus kesklinn.pdf
Tartu 2023 õhtune tipptund_liiklussagedus ja TT.pdf
Tartu 2023 õhtune tipptund_liiklussagedus ja TT_suurendus kesklinn.pdf
STR-01_suurendus_Tartu 2040 kesk-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-01_Tartu 2040 kesk-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-02_suurendus_Tartu 2040 kesk-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-02_Tartu 2040 kesk-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-03_suurendus_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-03_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-04_suurendus_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-04_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-05_suurendus_Tartu 2040 kahanev-kliimakava htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-05_Tartu 2040 kahanev-kliimakava htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-06_suurendus_Tartu 2040 kahanev-kliimakava õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-06_Tartu 2040 kahanev-kliimakava õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-07_suurendus_Tartu 2040 kahanev-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-07_Tartu 2040 kahanev-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-08_suurendus_Tartu 2040 kahanev-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-08_Tartu 2040 kahanev-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant - STR-01_suurendus_Tartu 2040 kesk-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant - Tartu liiklus 2023 SELETUSKIRI 2023-06-27_0.pdf
Lisavariant -STR-01_Tartu 2040 kesk-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-02_suurendus_Tartu 2040 kesk-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-02_Tartu 2040 kesk-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-03_suurendus_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-03_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-04_suurendus_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-04_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-05_suurendus_Tartu 2040 kahanev-kliimakava htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-05_Tartu 2040 kahanev-kliimakava htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-06_suurendus_Tartu 2040 kahanev-kliimakava õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-06_Tartu 2040 kahanev-kliimakava õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-07_suurendus_Tartu 2040 kahanev-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-07_Tartu 2040 kahanev-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-08_suurendus_Tartu 2040 kahanev-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-08_Tartu 2040 kahanev-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Tartu linna arengukava lähtepositsiooni ülevaade

Töö eesmärk on anda ülevaade Tartu linna arengu lähtepositsioonist uue arengukava koostamise algfaasis. Töö lähteülesandest tulenevalt ei hõlma ülevaade linnarengu kõiki dimensioone, vaid katab eelkõige kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses loetletud valdkonnad: majandus, sotsiaalne keskkond, kultuur, looduskeskkond, tervis. Analüütiline ülevaade põhineb temaatiliste uuringute, erineva tasandi arengustrateegiate ja olemasolevate andmete sünteesil.

Sõpruse silla liikluse prognoos aastaks 2045

Lai tn ja Jakobi tn liikluskorralduslik eskiis

Tartu linna jalgrattateede põhivõrgu rajamise ruumianalüüs

Töö eesmärgiks on Tartu linna üldplaneeringuga määratud jalgrattateede põhivõrgu rajamise järgse ruumianalüüs. Ruumianalüüsis võeti aluseks olemasoleva tänavamaa laius, kuhu mahutatakse üldplaneeringuga määratud elemendid: kõnniteed, jalgrattateed, üldplaneeringuga määratud tänavahaljastus ja sõidutee.

Jakobi tn, Tähtvere tn, Kauna tn ja Friedebert Tuglase tn liikluskorralduslik eskiis

Laia, Emajõe, Kroonuaia ja Jakobi tänavate läbilaskvuste hinnang

Vabaduse pst (lõigus Emajõe tn - Uueturu tn) liikluskorralduslik eskiis

Töös esitatakse liikluskorralduslikud eskiislahendused jalgratta- ja kergliikurite radadea rajamiseks Tartusse Vabaduse puiesteele.

LIIKLUSOHUTUSE INSPEKTEERIMINE. Tartu linnas Riia tänava jalgratta- ja jalakäijataristu olemasolev olukord

Tartu linnas Riia tänava jalgratta- ja jalakäijataristu olemasoleva olukorra inspekteerimine.

Liiklusohutuse auditeerimine. Tartu POP-UP rattaradade projekt

Riia tänavale kavandatud ajutiste rattaradade projekti liiklusohutuse audit.

Lisatud on ka ajutise liikluskorralduse projekt (tegija: Ramudden OÜ).

Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine

Tartu linna välisõhu strateegiline mürakaardi eesmärk on anda informatsiooni keskkonnamüra levikust ning võimaldada müra ohjamise meetmete kavandamist. Käesolev mürakaart on järjekorras kolmas ülelinnaline strateegiline mürakaart Tartu linnas, varasemad mürakaardid on koostatud 2012. ja 2017. aastal. Esmakordselt on mürakaart koostatud Tartu linna haldusreformi järgsetes muudetud piirides, hõlmates ka endise Tähtvere valla territooriumi. Töö raames on koostatud mürakaardid erinevate müraallikate lõikes: autoliiklus, raudteeliiklus ning tööstus. Koostatud on nii mürakaardid Euroopa Komisjonile esitamiseks, mis lähtuvad strateegilise mürakaardi koostamise nõuetest, kui ka mürakaardid siseriiklikuks kasutamiseks, mis lähtuvad Eestis kehtivatest müra hindamise meetoditest ja normväärtustest. Müratsoonide pindalalise ulatuse ja erinevatesse müratsoonidesse jäävate elanike arvu põhjal saab Tartu linna olulisima müraallikana välja tuua autoliikluse.

Strateegilise mürakaardi andmete abil koostatakse välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava, millega arvestatakse linna planeerimistegevusel ning mürakaitsemeetmete rakendamisel.

Tartu linna strateegilise mürakaardi ajakohastamist finantseeriti SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi eelarvest.

Tartu liikuvusmured

Levinumate liikuvusmurede analüüs.

UJULA TÄNAVA PIKENDUSENA KAVANDATUD LIIKLUSLAHENDUSE VÕIMALIKE ALTERNATIIVSETE LAHENDUSVARIANTIDE ESITAMINE JA NENDE RAKENDAMISEGA KAASNEVATE MÕJUDE HINDAMINE

Töö koostamise eesmärgiks on teostada kohakeskne, seni Tartu linna üldplaneeringus 2040+ Ujula tn kohta käsitlemata aspekte haarav analüüs ja vajaduse ilmnemisel võimalike alternatiivsete lahenduste väljatöötamine võrreldes seni üldplaneeringus kehtestatuga

PARKIMISKOHTADE VAJADUSE MÄÄRAMINE TARTU LINNAS

Eesmärk on pakkuda välja arvutuslik mudel, täpsus ja andmestikud, mille kohaselt hinnata iga asukoha (krundi) ligipääsetavust ning selle alusel määrata parkimise vajaduse vähendamise koefitsient, millega läbi korrutades oleks võimalik vähendada parkimise nõuet.

Tartu linnaruumi arvamusuuring

Uuringu eesmärk on saada ettekujutus elanike tänastest arvamustest ja väärtushinnangutest erinevatel linnaruumi teemadel (nii laiemalt kui konkreetsemate meetmete osas), et
paremaid valikuid teha.

Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud. I osa: Võrgustik

Töö on aluseks Tartu linna jalg- ja rattateede koostamisele

Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud. II osa: Ristmikud

Töö teises osas antakse 12 probleemse ristmiku ohutu liiklemise lahendused.

Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas

Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring on koostatud kolme firma ekspertide poolt:
1. Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas kajastuvad AB Artes Terrae OÜ uuringus.
2. Üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimise ja analüüsi koostas OÜ Stratum.
3. Sadamaraudtee koridori linnaehituslikud põhimõtted koostas U-Disain OÜ.

Kõik need üksteisega seotud uuringud on esitatud registris eraldi töödena.

Tartu linna üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimine ja analüüs

Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring on koostatud kolme firma ekspertide poolt:
1. Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas kajastuvad AB Artes Terrae OÜ uuringus.
2. Üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimise ja analüüsi koostas OÜ Stratum.
3. Sadamaraudtee koridori linnaehituslikud põhimõtted koostas U-Disain OÜ.

Kõik need üksteisega seotud uuringud on esitatud registris eraldi töödena.

Sadamaraudtee koridori uuringu linnaehituslikud põhimõtted

Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring on koostatud kolme firma ekspertide poolt:
1. Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas kajastuvad AB Artes Terrae OÜ uuringus.
2. Üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimise ja analüüsi koostas OÜ Stratum.
3. Sadamaraudtee koridori linnaehituslikud põhimõtted koostas U-Disain OÜ.

Kõik need üksteisega seotud uuringud on esitatud registris eraldi töödena.

Tartu linna liiklusskeem

Tartu linna üldplaneeringu 2030+ liiklusskeem

Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud

Tegemist on Tartu linna jalg- ja rattateede skeemi koostamise eskiislahendusega. Põhilahendus valmib 2020. a novembris.

Maaküte Tartus

Töös on analüüsitud maasoojuse kasutamise võimalusi Tartu linnas ning määratletud maasoojussüsteemi paigaldamise tingimused.

Tartu linna toimeala ja Tartu linna magistraaltänavate liiklusskeem

Töö eesmärgiks oli koostatava Tartu linna üldplaneeringu koosseisu lisatava üle-euroopalise teedevõrgu teede, riigi põhi- ja tugimaanteede ning Tartu linna magistraaltänavate võrgustiku kavandamine Tartu linna toimealal.

Arengustrateegia "Tartu 2030" mõjuanalüüs

Analüüsitud on Tartu linna arengustrateegia "Tartu 2030" mõju ja asjakohasust ning esitatud ettepanekud uue strateegia koostamiseks.

Valmimisaeg:

Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas

Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning leevendavate meetmete määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel.

Töö on valminud projekti iWater raames.

Tartu elamuprognoos 2035

Alusandmed Tartu linna üldplaneeringu koostamisel elamumaade määratlemiseks

Tartu linna liiklusskeem

Liiklusskeem kajastab tänavate kategooriat ja ruumivajadust, ristmike projekteerimist, sildade ja raudteega seonduvat problemaatikat, oluliste tänavate rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust.

KESTLIKU LINNAOSA PLANEERIMINE JAAMAMÕISA LINNAOSA NÄITEL

Tartu linn on seadnud eesmärgiks analüüsida Kestliku linnaosa planeerimise juhendis riiklike ja kohaliku taseme arengudokumente ja planeerimismeetodeid laiemalt, viia läbi seotud osapoolte kaasamine ning hinnata, kuivõrd on tänastes tingimustes strateegilise ja operatiivse planeerimise tasanditel realistlik kogu elukaart arvestava säästva linnaruumi loomine. Vastused küsimusele, kuidas kujundada kestlikku linna, on vormistatud üldiste põhiteeside ning detailsete tegevuste maatriksina. Eraldi on toodud välja soovitused rakendamiseks Jaamamõisa linnaosa edasiarendamiseks.

Terviseedendus

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2021.a I, II, III ja IV kvartalis

Õhu saastekomponendi lämmastikdioksiidi foonikontsentratsioonide määramised difusioontorudega Tartu linna 16 mõõtekohas.

Valmimisaeg:

Tartlaste tervisespordi harrastuse ja tervisespordi võimaluste uuring

Tartu tervisespordi uuring toimus 2020. aasta novembrist 2021. aasta märtsini ja veebiküsitlusele vastas 1437 inimest. Uuringu eesmärgiks oli
mõista tartlaste tervisespordi harrastusi, ootusi ning rahulolu olemasolevate spordipaikade ning -võimalustega. Töö tellijaks oli Tartu Linnavalitsus ning
teostajaks Balti Uuringute Instituut.

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2019. a I, II, III ja IV kvartalis

Õhu saastekomponendi lämmastikdioksiidi foonikontsentratsioonide määramised difusioontorudega Tartu linnas 16 mõõtekohas.

Tervishoid

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Tartu linna arengukava lähtepositsiooni ülevaade

Töö eesmärk on anda ülevaade Tartu linna arengu lähtepositsioonist uue arengukava koostamise algfaasis. Töö lähteülesandest tulenevalt ei hõlma ülevaade linnarengu kõiki dimensioone, vaid katab eelkõige kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses loetletud valdkonnad: majandus, sotsiaalne keskkond, kultuur, looduskeskkond, tervis. Analüütiline ülevaade põhineb temaatiliste uuringute, erineva tasandi arengustrateegiate ja olemasolevate andmete sünteesil.

Transport

Economic study for direct international air route from Tartu Airport / Tartu lennujaama rahvusvahelise otseühenduse majandusuuring

Tartu lennujaama rahvusvahelise otseühenduse majandusuuringu eesmärk on välja selgitada Tartu otselennuliini jätkusuutlikkus. Uuringus otsitakse vastuseid küsimustele, kas Tartu linn peaks välja kuulutama otselennuühenduse hanke ja milline sihtkoht on kõige suurema potentsiaaliga.

Tartu liiklus 2023

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2023. aastal ja prognoosid 2040. aastaks.

NB! Lisatud on ka teine töö, kus on liiklusmudelitesse lisatud Tartu põhjapoolne ümbersõit koos Tiksoja sillaga. Nende failide failinimed algavad sõnaga "Lisavariant".

Valmimisaeg:

Tartu liiklus 2023 SELETUSKIRI v3.pdf
Tartu 2023 AKÖL_liiklussagedus TEEREGISTER_2021 aasta seisuga.pdf
Tartu 2023 AKÖL_liiklussagedus.pdf
Tartu 2023 AKÖL_liiklussagedus_suurendus kesklinn.pdf
Tartu 2023 hommikune tipptund_liiklussagedus ja TT.pdf
Tartu 2023 hommikune tipptund_liiklussagedus ja TT_suurendus kesklinn.pdf
Tartu 2023 õhtune tipptund_liiklussagedus ja TT.pdf
Tartu 2023 õhtune tipptund_liiklussagedus ja TT_suurendus kesklinn.pdf
STR-01_suurendus_Tartu 2040 kesk-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-01_Tartu 2040 kesk-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-02_suurendus_Tartu 2040 kesk-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-02_Tartu 2040 kesk-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-03_suurendus_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-03_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-04_suurendus_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-04_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-05_suurendus_Tartu 2040 kahanev-kliimakava htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-05_Tartu 2040 kahanev-kliimakava htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-06_suurendus_Tartu 2040 kahanev-kliimakava õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-06_Tartu 2040 kahanev-kliimakava õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-07_suurendus_Tartu 2040 kahanev-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-07_Tartu 2040 kahanev-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-08_suurendus_Tartu 2040 kahanev-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
STR-08_Tartu 2040 kahanev-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant - STR-01_suurendus_Tartu 2040 kesk-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant - Tartu liiklus 2023 SELETUSKIRI 2023-06-27_0.pdf
Lisavariant -STR-01_Tartu 2040 kesk-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-02_suurendus_Tartu 2040 kesk-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-02_Tartu 2040 kesk-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-03_suurendus_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-03_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-04_suurendus_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-04_Tartu 2040 kesk-ruumianalüüs õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-05_suurendus_Tartu 2040 kahanev-kliimakava htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-05_Tartu 2040 kahanev-kliimakava htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-06_suurendus_Tartu 2040 kahanev-kliimakava õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-06_Tartu 2040 kahanev-kliimakava õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-07_suurendus_Tartu 2040 kahanev-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-07_Tartu 2040 kahanev-tavaline htt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-08_suurendus_Tartu 2040 kahanev-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf
Lisavariant -STR-08_Tartu 2040 kahanev-tavaline õtt_liiklussagedus ja TT.pdf

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Sõpruse silla liikluse prognoos aastaks 2045

Lai tn ja Jakobi tn liikluskorralduslik eskiis

Tartu linna jalgrattateede põhivõrgu rajamise ruumianalüüs

Töö eesmärgiks on Tartu linna üldplaneeringuga määratud jalgrattateede põhivõrgu rajamise järgse ruumianalüüs. Ruumianalüüsis võeti aluseks olemasoleva tänavamaa laius, kuhu mahutatakse üldplaneeringuga määratud elemendid: kõnniteed, jalgrattateed, üldplaneeringuga määratud tänavahaljastus ja sõidutee.

Jakobi tn, Tähtvere tn, Kauna tn ja Friedebert Tuglase tn liikluskorralduslik eskiis

Laia, Emajõe, Kroonuaia ja Jakobi tänavate läbilaskvuste hinnang

Vabaduse pst (lõigus Emajõe tn - Uueturu tn) liikluskorralduslik eskiis

Töös esitatakse liikluskorralduslikud eskiislahendused jalgratta- ja kergliikurite radadea rajamiseks Tartusse Vabaduse puiesteele.

LIIKLUSOHUTUSE INSPEKTEERIMINE. Tartu linnas Riia tänava jalgratta- ja jalakäijataristu olemasolev olukord

Tartu linnas Riia tänava jalgratta- ja jalakäijataristu olemasoleva olukorra inspekteerimine.

Liikumine tartu linnas mobiilpositsioneerimise andmete põhjal

Tartu City Government wants to know how many movements in Tartu are within the city borders, how many are coming
from outside and how many are just crossing the city (ratios, %). How many of those movements are short, medium, long distance movements
(ratios, %) – distances to be agreed during the project.

Liiklusohutuse auditeerimine. Tartu POP-UP rattaradade projekt

Riia tänavale kavandatud ajutiste rattaradade projekti liiklusohutuse audit.

Lisatud on ka ajutise liikluskorralduse projekt (tegija: Ramudden OÜ).

Tartu liikuvusmured

Levinumate liikuvusmurede analüüs.

UJULA TÄNAVA PIKENDUSENA KAVANDATUD LIIKLUSLAHENDUSE VÕIMALIKE ALTERNATIIVSETE LAHENDUSVARIANTIDE ESITAMINE JA NENDE RAKENDAMISEGA KAASNEVATE MÕJUDE HINDAMINE

Töö koostamise eesmärgiks on teostada kohakeskne, seni Tartu linna üldplaneeringus 2040+ Ujula tn kohta käsitlemata aspekte haarav analüüs ja vajaduse ilmnemisel võimalike alternatiivsete lahenduste väljatöötamine võrreldes seni üldplaneeringus kehtestatuga

PARKIMISKOHTADE VAJADUSE MÄÄRAMINE TARTU LINNAS

Eesmärk on pakkuda välja arvutuslik mudel, täpsus ja andmestikud, mille kohaselt hinnata iga asukoha (krundi) ligipääsetavust ning selle alusel määrata parkimise vajaduse vähendamise koefitsient, millega läbi korrutades oleks võimalik vähendada parkimise nõuet.

Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas

Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring on koostatud kolme firma ekspertide poolt:
1. Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas kajastuvad AB Artes Terrae OÜ uuringus.
2. Üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimise ja analüüsi koostas OÜ Stratum.
3. Sadamaraudtee koridori linnaehituslikud põhimõtted koostas U-Disain OÜ.

Kõik need üksteisega seotud uuringud on esitatud registris eraldi töödena.

Tartu linna üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimine ja analüüs

Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring on koostatud kolme firma ekspertide poolt:
1. Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas kajastuvad AB Artes Terrae OÜ uuringus.
2. Üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimise ja analüüsi koostas OÜ Stratum.
3. Sadamaraudtee koridori linnaehituslikud põhimõtted koostas U-Disain OÜ.

Kõik need üksteisega seotud uuringud on esitatud registris eraldi töödena.

Sadamaraudtee koridori uuringu linnaehituslikud põhimõtted

Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring on koostatud kolme firma ekspertide poolt:
1. Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas kajastuvad AB Artes Terrae OÜ uuringus.
2. Üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimise ja analüüsi koostas OÜ Stratum.
3. Sadamaraudtee koridori linnaehituslikud põhimõtted koostas U-Disain OÜ.

Kõik need üksteisega seotud uuringud on esitatud registris eraldi töödena.

Tartu linna liiklusskeem

Tartu linna üldplaneeringu 2030+ liiklusskeem

Jalakäijate, jalgratturite ja tõukeratturite loendamine Tartus 2020. a kevadel

Loenduse eesmärk oli saada liikumisandmeid jalakäijate, jalgratturite ja tõukeratturite kohta Tartu linna erinevates piirkondades. Loendus toimus 16 erinevas loenduspunktis.

Liiklusuuring ja liikluse modelleerimine Tartu kesklinnas

Töö eesmärgiks oli uurida Tartu kesklinna läbiva transiitliikluse mahtu ja võimalusi seda piirata. Lisaks on uuritud Ülikooli tn ühe lõigu sulgemisega seotud liikluse muudatusi.

Tartu linna kergrööbastranspordi teede määramine ning teostatavus- ja tasuvusanalüüs

Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud

Tegemist on Tartu linna jalg- ja rattateede skeemi koostamise eskiislahendusega. Põhilahendus valmib 2020. a novembris.

Tartu linna toimeala ja Tartu linna magistraaltänavate liiklusskeem

Töö eesmärgiks oli koostatava Tartu linna üldplaneeringu koosseisu lisatava üle-euroopalise teedevõrgu teede, riigi põhi- ja tugimaanteede ning Tartu linna magistraaltänavate võrgustiku kavandamine Tartu linna toimealal.

Tartu linna liiklusskeem

Liiklusskeem kajastab tänavate kategooriat ja ruumivajadust, ristmike projekteerimist, sildade ja raudteega seonduvat problemaatikat, oluliste tänavate rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust.