Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-1°

Tartu linna puudutavate uurimistööde register

Registris leidub uuringuid linnaelu erinevate valdkondade kohta alates 1997. aastast. Siin on uuringuid ettevõtluse, hariduse, kultuuri, linnamajanduse, looduskeskkonna, noorsootöö, planeerimise, sotsiaalhoolekande, tervishoiu, transpordi jm valdkondades.

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1242
 

Valdkond
Märksõna
Periood:
Lisandid

Ettevõtlus

Haridus

Kultuur

Linnamajandus

Vareslaste monitooring Tartus

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2017. a

Valmimisaeg:

Parem mobiilsuse korraldus ja ligipääs avalikele hoonetele.

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2017. a

Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine

Eksperthinnang Tartu linna üldplaneeringu 2030+ veevarustuse peatüki ning maaküttesüsteemide rajamise kauguse kohta

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2016. a

Valmimisaeg:

Tartu linnas sadamaraudtee koridori projekteerimine põhitänavaks. Eskiisprojekt

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal

Tartlane ja keskkond 2016

Valmimisaeg:

Tartu Arena tasuvusanalüüs

Valmimisaeg:

Tartu linna üldplaneeringu koostamiseks vajalike liiklusuuringute teostamine

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2016. a kevadel

Vaksali tn-Näituse tn ristmiku liikluskorralduse eskiislahendused

Kaasav eelarve Tartu linnas 2015

Valmimisaeg:

Tartu põhi- ja jaotustänavate seisukord 2015.a

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2015. a I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Tartu linna Laulupeo puiestee läänepärnaallee seisundi hindamine ja hooldusjuhiste määramine

Tartu linna ja lähiala elanike liikumiste uuring mobiilpositsioneerimise andmetel

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2015. aastal

Tartu linna jalgrattasõitude kaardistamine

Valmimisaeg:

Liikluslahenduste koostamine ülekäiguradade tähistamiseks Tähe tn-Vaba tn, Tähe tn-Sõbra tn ja J. Hurda tn-Fr. R. Kreutzwaldi tn ristmikel

Elektribusside laadimissüsteemide tasuvus- ja tundlikkusanalüüs

Valmimisaeg:

Tartu elamuprognoos 2035

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2015. a kevadel

Valmimisaeg:

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
IV osa: Raudtee tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
V osa: Vaksali - Sadamaraudtee - Ülenurme tn

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2014. a

Valmimisaeg:

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
I osa: Kesklinn - Ilmatsalu tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
II osa: Kesklinn - Nõlvaku tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
VI osa: Kesklinn - Idapoolne ringtee

Maarjamõisa ja kesklinna ühendava kergliiklejate eritasandilise raudtee ületuskoha asukohavalik ja eskiislahendus

Urban Audit - a comparison of Europan cities

Valmimisaeg:

Tartu linna õpilaste jalgratta kasutamine ja ohtlikud kohad liikluses

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2014. aastal

Ühistranspordis kasutatavate diisel-, (bio)gaasi-, gaasihübriid-, diiselhübriid-, ja elektribusside tasuvusuuring

Valmimisaeg:

Tartu linna CO2 heitkoguste lähteinventuur

Kaasav eelarve Tartu linnas 2014

Valmimisaeg:

Indikaator A.4. Juurdepääs kohalikele põhiteenustele.

Valmimisaeg:

Tartu linna elamuehituse dünaamika ja eluasemenõudluse prognoos

Valmimisaeg:

Kaasav eelarve Tartu linnas 2013

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2013. a

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2013. a kevadel

Tartu Veeriku linnaosa tänavavõrgu analüüs

Turu tn 26 krundile tankla rajamise eskiislahendus

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2013"

Tähtvere, Supilinna ja Kesklinna linnaosade avalike ürituste liikluslahenduse eskiisid

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

Valmimisaeg:

Tartu Supilinna ala geoloogiline ülevaade

Tartu linna hoonete energiatarbimise ja sisekliima uuringu teise etapi aruanne

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2008"

Tartu linna liiklusskeem

Looduskeskkond

Vareslaste monitooring Tartus

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2017. a

Valmimisaeg:

Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine

Eksperthinnang Tartu linna üldplaneeringu 2030+ veevarustuse peatüki ning maaküttesüsteemide rajamise kauguse kohta

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2016. a

Valmimisaeg:

Tartlane ja keskkond 2016

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2015. a I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Tartu linna Laulupeo puiestee läänepärnaallee seisundi hindamine ja hooldusjuhiste määramine

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2014. a

Valmimisaeg:

Implementation Plan of Technology Tranfer in Biotechnology

Valmimisaeg:

Urban Audit - a comparison of Europan cities

Valmimisaeg:

Tartu linna CO2 heitkoguste lähteinventuur

Kaasav eelarve Tartu linnas 2014

Valmimisaeg:

Indikaator A.4. Juurdepääs kohalikele põhiteenustele.

Valmimisaeg:

Tartu linna elamuehituse dünaamika ja eluasemenõudluse prognoos

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2013. a

Valmimisaeg:

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2013"

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

Valmimisaeg:

Tartu Supilinna ala geoloogiline ülevaade

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2008"

Muud

Parem mobiilsuse korraldus ja ligipääs avalikele hoonetele.

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2017. a

Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine

Eksperthinnang Tartu linna üldplaneeringu 2030+ veevarustuse peatüki ning maaküttesüsteemide rajamise kauguse kohta

Valmimisaeg:

Tartu linna ettevõtluskeskkonna arendamine

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2016. a

Valmimisaeg:

Tartu linna puuetega inimeste sportimise, puhkamise ja vaba aja veetmise võimaluste ning arendamisvajaduste hindamine Lõuna-Eestis

Tartlane ja keskkond 2016

Valmimisaeg:

Tartu Arena tasuvusanalüüs

Valmimisaeg:

Tartu linna üldplaneeringu koostamiseks vajalike liiklusuuringute teostamine

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2016. a kevadel

Kaasav eelarve Tartu linnas 2015

Valmimisaeg:

Uuring intellekti-, ja/või liitpuudega täiskasvanud Tartu linna elanike teenuste arendamiseks

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2015. a I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Tartu linna Laulupeo puiestee läänepärnaallee seisundi hindamine ja hooldusjuhiste määramine

Tartu linna ja lähiala elanike liikumiste uuring mobiilpositsioneerimise andmetel

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2015. aastal

Tartu linna jalgrattasõitude kaardistamine

Valmimisaeg:

Liikluslahenduste koostamine ülekäiguradade tähistamiseks Tähe tn-Vaba tn, Tähe tn-Sõbra tn ja J. Hurda tn-Fr. R. Kreutzwaldi tn ristmikel

Tartu elamuprognoos 2035

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2015. a kevadel

Valmimisaeg:

Tartu linna rahvastikuprognoos 2015-2035

Puuetega tartlaste kodust toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
IV osa: Raudtee tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
V osa: Vaksali - Sadamaraudtee - Ülenurme tn

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2014. a

Valmimisaeg:

Implementation Plan of Technology Tranfer in Biotechnology

Valmimisaeg:

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
I osa: Kesklinn - Ilmatsalu tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
II osa: Kesklinn - Nõlvaku tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
VI osa: Kesklinn - Idapoolne ringtee

Maarjamõisa ja kesklinna ühendava kergliiklejate eritasandilise raudtee ületuskoha asukohavalik ja eskiislahendus

Urban Audit - a comparison of Europan cities

Valmimisaeg:

Tartu linna õpilaste jalgratta kasutamine ja ohtlikud kohad liikluses

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2014. aastal

Ühistranspordis kasutatavate diisel-, (bio)gaasi-, gaasihübriid-, diiselhübriid-, ja elektribusside tasuvusuuring

Valmimisaeg:

Tartu linna kodulehe strateegia

Tartu Filmikeskuse rajamise uuring

Valmimisaeg:

Tartu linna CO2 heitkoguste lähteinventuur

Kaasav eelarve Tartu linnas 2014

Valmimisaeg:

Rehabilitatsiooniteenused sõltlastele Tartu linnas

Indikaator A.4. Juurdepääs kohalikele põhiteenustele.

Valmimisaeg:

Tartu linna elamuehituse dünaamika ja eluasemenõudluse prognoos

Valmimisaeg:

Kaasav eelarve Tartu linnas 2013

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2013. a

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2013. a kevadel

Tartu Veeriku linnaosa tänavavõrgu analüüs

Turu tn 26 krundile tankla rajamise eskiislahendus

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2013"

Tähtvere, Supilinna ja Kesklinna linnaosade avalike ürituste liikluslahenduse eskiisid

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

Valmimisaeg:

Tartu Supilinna ala geoloogiline ülevaade

Tartu linna hoonete energiatarbimise ja sisekliima uuringu teise etapi aruanne

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2008"

Planeerimine

Ettepanekud Sadamaraudtee koridori eskiisprojekti I etapi rakendamiseks

Parem mobiilsuse korraldus ja ligipääs avalikele hoonetele.

Valmimisaeg:

Eksperthinnang Tartu linna üldplaneeringu 2030+ veevarustuse peatüki ning maaküttesüsteemide rajamise kauguse kohta

Valmimisaeg:

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal

Tartu linna üldplaneeringu koostamiseks vajalike liiklusuuringute teostamine

Tartu linna ja lähiala elanike liikumiste uuring mobiilpositsioneerimise andmetel

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2015. aastal

Liikluslahenduste koostamine ülekäiguradade tähistamiseks Tähe tn-Vaba tn, Tähe tn-Sõbra tn ja J. Hurda tn-Fr. R. Kreutzwaldi tn ristmikel

Tartu elamuprognoos 2035

Valmimisaeg:

Tartu linna rahvastikuprognoos 2015-2035

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
IV osa: Raudtee tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
V osa: Vaksali - Sadamaraudtee - Ülenurme tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
I osa: Kesklinn - Ilmatsalu tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
II osa: Kesklinn - Nõlvaku tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
VI osa: Kesklinn - Idapoolne ringtee

Maarjamõisa ja kesklinna ühendava kergliiklejate eritasandilise raudtee ületuskoha asukohavalik ja eskiislahendus

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2014. aastal

Tartu linna elamuehituse dünaamika ja eluasemenõudluse prognoos

Valmimisaeg:

Tartu linna liiklusskeem

Sotsiaalhooldus

Tehiskeskkond

Ettepanekud Sadamaraudtee koridori eskiisprojekti I etapi rakendamiseks

Parem mobiilsuse korraldus ja ligipääs avalikele hoonetele.

Valmimisaeg:

Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine

Eksperthinnang Tartu linna üldplaneeringu 2030+ veevarustuse peatüki ning maaküttesüsteemide rajamise kauguse kohta

Valmimisaeg:

Tartu linnas sadamaraudtee koridori projekteerimine põhitänavaks. Eskiisprojekt

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal

Tartu linna puuetega inimeste sportimise, puhkamise ja vaba aja veetmise võimaluste ning arendamisvajaduste hindamine Lõuna-Eestis

Tartlane ja keskkond 2016

Valmimisaeg:

Tartu Arena tasuvusanalüüs

Valmimisaeg:

Tartu linna üldplaneeringu koostamiseks vajalike liiklusuuringute teostamine

Vaksali tn-Näituse tn ristmiku liikluskorralduse eskiislahendused

Kaasav eelarve Tartu linnas 2015

Valmimisaeg:

Tartu põhi- ja jaotustänavate seisukord 2015.a

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2015. a I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Tartu linna ja lähiala elanike liikumiste uuring mobiilpositsioneerimise andmetel

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2015. aastal

Tartu linna jalgrattasõitude kaardistamine

Valmimisaeg:

Liikluslahenduste koostamine ülekäiguradade tähistamiseks Tähe tn-Vaba tn, Tähe tn-Sõbra tn ja J. Hurda tn-Fr. R. Kreutzwaldi tn ristmikel

Elektribusside laadimissüsteemide tasuvus- ja tundlikkusanalüüs

Valmimisaeg:

Tartu elamuprognoos 2035

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2015. a kevadel

Valmimisaeg:

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
IV osa: Raudtee tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
V osa: Vaksali - Sadamaraudtee - Ülenurme tn

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2014. a

Valmimisaeg:

Implementation Plan of Technology Tranfer in Biotechnology

Valmimisaeg:

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
I osa: Kesklinn - Ilmatsalu tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
II osa: Kesklinn - Nõlvaku tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
VI osa: Kesklinn - Idapoolne ringtee

Maarjamõisa ja kesklinna ühendava kergliiklejate eritasandilise raudtee ületuskoha asukohavalik ja eskiislahendus

Urban Audit - a comparison of Europan cities

Valmimisaeg:

Tartu linna õpilaste jalgratta kasutamine ja ohtlikud kohad liikluses

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2014. aastal

Ühistranspordis kasutatavate diisel-, (bio)gaasi-, gaasihübriid-, diiselhübriid-, ja elektribusside tasuvusuuring

Valmimisaeg:

Tartu linna CO2 heitkoguste lähteinventuur

Kaasav eelarve Tartu linnas 2014

Valmimisaeg:

Indikaator A.4. Juurdepääs kohalikele põhiteenustele.

Valmimisaeg:

Tartu linna elamuehituse dünaamika ja eluasemenõudluse prognoos

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2013. a

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2013. a kevadel

Tartu Veeriku linnaosa tänavavõrgu analüüs

Turu tn 26 krundile tankla rajamise eskiislahendus

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2013"

Tähtvere, Supilinna ja Kesklinna linnaosade avalike ürituste liikluslahenduse eskiisid

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

Valmimisaeg:

Tartu Supilinna ala geoloogiline ülevaade

Tartu linna hoonete energiatarbimise ja sisekliima uuringu teise etapi aruanne

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2008"

Tartu linna liiklusskeem

Terviseedendus

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2017. a

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2017. a

Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2016. a

Valmimisaeg:

Tartlane ja keskkond 2016

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2016. a kevadel

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2015. a I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Tartu linna jalgrattasõitude kaardistamine

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2015. a kevadel

Valmimisaeg:

Puuetega tartlaste kodust toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
IV osa: Raudtee tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
V osa: Vaksali - Sadamaraudtee - Ülenurme tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
I osa: Kesklinn - Ilmatsalu tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
II osa: Kesklinn - Nõlvaku tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
VI osa: Kesklinn - Idapoolne ringtee

Maarjamõisa ja kesklinna ühendava kergliiklejate eritasandilise raudtee ületuskoha asukohavalik ja eskiislahendus

Tartu linna õpilaste jalgratta kasutamine ja ohtlikud kohad liikluses

Ühistranspordis kasutatavate diisel-, (bio)gaasi-, gaasihübriid-, diiselhübriid-, ja elektribusside tasuvusuuring

Valmimisaeg:

Rehabilitatsiooniteenused sõltlastele Tartu linnas

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2013. a

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2013. a kevadel

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2013"

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

Valmimisaeg:

Tervishoid

Tartu linna puuetega inimeste sportimise, puhkamise ja vaba aja veetmise võimaluste ning arendamisvajaduste hindamine Lõuna-Eestis

Uuring intellekti-, ja/või liitpuudega täiskasvanud Tartu linna elanike teenuste arendamiseks

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2015. a I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Puuetega tartlaste kodust toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2014. a

Valmimisaeg:

Urban Audit - a comparison of Europan cities

Valmimisaeg:

Rehabilitatsiooniteenused sõltlastele Tartu linnas

Indikaator A.4. Juurdepääs kohalikele põhiteenustele.

Valmimisaeg:

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2013"

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

Valmimisaeg:

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2008"

Transport

OptiTrans Alusuuring

Ettepanekud Sadamaraudtee koridori eskiisprojekti I etapi rakendamiseks

Parem mobiilsuse korraldus ja ligipääs avalikele hoonetele.

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2017. a

Tartu linnas sadamaraudtee koridori projekteerimine põhitänavaks. Eskiisprojekt

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal

Tartu linna üldplaneeringu koostamiseks vajalike liiklusuuringute teostamine

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2016. a kevadel

Vaksali tn-Näituse tn ristmiku liikluskorralduse eskiislahendused

Tartu põhi- ja jaotustänavate seisukord 2015.a

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2015. a I, II, III ja IV kvartalis

Valmimisaeg:

Tartu linna ja lähiala elanike liikumiste uuring mobiilpositsioneerimise andmetel

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2015. aastal

Tartu linna jalgrattasõitude kaardistamine

Valmimisaeg:

Liikluslahenduste koostamine ülekäiguradade tähistamiseks Tähe tn-Vaba tn, Tähe tn-Sõbra tn ja J. Hurda tn-Fr. R. Kreutzwaldi tn ristmikel

Elektribusside laadimissüsteemide tasuvus- ja tundlikkusanalüüs

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2015. a kevadel

Valmimisaeg:

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
IV osa: Raudtee tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
V osa: Vaksali - Sadamaraudtee - Ülenurme tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
I osa: Kesklinn - Ilmatsalu tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
II osa: Kesklinn - Nõlvaku tn

Tartu linnas kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojektid.
VI osa: Kesklinn - Idapoolne ringtee

Maarjamõisa ja kesklinna ühendava kergliiklejate eritasandilise raudtee ületuskoha asukohavalik ja eskiislahendus

Tartu linna õpilaste jalgratta kasutamine ja ohtlikud kohad liikluses

Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2014. aastal

Ühistranspordis kasutatavate diisel-, (bio)gaasi-, gaasihübriid-, diiselhübriid-, ja elektribusside tasuvusuuring

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2013. a kevadel

Tartu Veeriku linnaosa tänavavõrgu analüüs

Turu tn 26 krundile tankla rajamise eskiislahendus

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2013"

Tähtvere, Supilinna ja Kesklinna linnaosade avalike ürituste liikluslahenduse eskiisid

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2008"

Tartu linna liiklusskeem