Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
11°

Täiskasvanud õppijale

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
7361 445
 

Täiskasvanuharidus

Iseenda ja kaaslaste paremaks mõistmiseks vajame pidevalt enesetäiendamist. Aktiivne osalemine täiskasvanuhariduses on muutunud tänapäeva ühiskonna oluliseks osaks.

Õppimisvõimalused täiskasvanud õppijatele:

  • tasemeõpe

  • täiendkoolitus

Täiskasvanute õppimist reguleerib täiskasvanute koolituse seadus.

Tasemeõpe

Tasemeõpe on mõeldud õppijale, kes soovib omandada põhi- või keskharidust, samuti taotleda akadeemilist kraadi. Tasemeõppe läbimist tõendab tunnistus või diplom.

Tasemeõpet pakuvad:

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium
Tartu Ülikooli Avatud Ülikool
Eesti Maaülikooli Avatud Ülikool
Tartu Kõrgem Kunstikool
Tartu Kutsehariduskeskus

Täiendkoolitus

Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.

Täiskasvanud Õppija Nädal

Oktoobris toimub traditsiooniline Täiskasvanud Õppija Nädal (TÕN), mis on traditsiooniline üle-eestiline täiskasvanuharidust populariseeriv ja õppimisvõimalusi tutvustav üritus. TÕNi ajal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, sest see on isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas.  Rohkem infot TÕNi kohta on TÕNI koordineeriva ETKA Andrase kodulehel.


Sel aastal toimub TÕN 19. – 26. oktoober 2017, kuid Tartumaal pöörame rohkem tähelepanu täiskasvanute õppimisele ja elukestvale õppele juba alates septembrist. Tervitatud on kõik tegevused, mis pööravad tähelepanu elukestva õppe tähendusele inimese elus: teabepäevad, tasuta õppepäevad, kursused või loengud, avatud uste päevad, nõustamis- ja teavitamistegevused, muud temaatilised õppijate üritused, õpilaadad, kohvi- ja teeõhtud, tunnustamisüritused jm. Üritused, mis on osalejatele tasuta, märgime ka spetsiaalsesse TÕNi kalendrisse: http://www.andras.ee/et/event-calendar ning teeme neile ühiselt reklaami.

Selle aasta TÕNi üleskutseks on „Õppimine seob põlvkondi“, mis annab meile kõigile võimaluse jagada üksteisega oma kogemusi, õppida igapäevaeluks uusi oskusi ning tunda rõõmu koosolemisest- ja tegemisest.
Kõik organisatsioonid on oodatud andma oma panust TÕNi edukale toimumisele ja korraldades täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi!

Lisainfo:
Ena Drenkhan
TÕNi koordinaator Tartumaal
Tartu Rahvaülikooli koolitus- ja projektijuht
E-post ena@rahvaylikool.ee
Tel 5291431, 53486443

Vaata lisaks

Viimati muudetud 19.06.2017