Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Elukohatõend

Rahvastikutoimingute osakond
Tiigi 12, 50410 Tartu

Küüni 5, 51004 Tartu

Vastuvõtuajad: E 9-12; 14-17.30,
T 12-16, K 9-12; 13-16,
N suletud, R 9-12; 13-16

Üldine info
Tartu elanikule
Mitte tartlasele
Elanike nimekiri
Vajalikud viited
Kontaktid

Üldine info

Igal isikul on õigus tutvuda enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa või registreeritud elukaaslase rahvastikuregistrisse kantud andmetega.

E-rahvastikuregistris on võimalik enda ja oma alaealiste laste elukoha andmeid vaadata ja ka elukohatõendit taotleda.

Elukohatõendit ei ole vaja esitada riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutusele, kuna neil asutustel on juurdepääs rahvastikuregistrile olemas.

Elukohatõendit saab taotleda:

 • kehtiva elukoha kohta
 • eesti või inglise keeles
 • digitaalse või paberkandjal dokumendina.

Väljastataval dokumendil kajastuvad andmed väljastamise aja seisuga.

NB! Palun veenduge eelnevalt, et saate digitaalselt allkirjastatud dokumenti ka kasutada, sest sellel puudub ametniku omakäeline allkiri ja pitser.

Viimati muudetud 06.02.2024

Elukohatõend kehtiva elukoha kohta Tartu (KOV) elanikule

Avalduse esitamine

Avalduses tuleb märkida, millisel viisil avalduse esitaja soovib tõendi kätte saada, kas:

 • digitaalne väljavõte digiallkirjaga kinnitatult e-posti teel või
 • paberkandjal osakonnas kohapeal või 
 • digitaalne väljavõte e-rahvastikuregistrist (koheselt alla laaditav, digitaaltempliga kinnitatud ja tasuda tuleb riigilõiv). 

NB! Palun veenduge eelnevalt, et saate digitaalset dokumenti ka kasutada, sest sellise dokumendi pdf-formaadis faili väljatrükil puudub ametniku allkiri ja pitser.

Kui soovite e-posti teel avalduse esitamisel tellida paberkandjal tõendit, millele tuleb järgi Teie volitatud isik, lisage tellimusele ka digitaalselt allkirjastatud volitus dokumendi kättesaamiseks volitatud isiku nimele. 

Elukohatõendi saamiseks saab avalduse esitada ka kohapeal järjekorra alusel ja palume esitada eeltäidetud avaldus. Tõend väljastatakse koheselt. 
Palun võta kaasa isikut tõendav dokument. 

Avaldus võib olla esitatud vabas vormis või avalduse blanketil

Avaldus elukohatõendi väljastamiseks 

NB! Enne avalduse vormi täitma asumist, salvesta see oma seadmesse.

Elukohatõend kehtiva elukoha kohta väljastatakse Tartu linna elanikele tasuta.

Asukoht: Küüni 5, Tartu

Vastuvõtuajad
E 9-12 ja 14-17.30
T 12-16
K 9-12 ja 13-16
N Suletud
R 9-12 ja 13-16

Dokumendi saab kätte:

 • isiklikult kohale tulles (kaasa isikut tõendav dokument);
 • e-posti teel (digiallkirjastatud dokument)

Lisainfo:
Viivi Maremäe 736 1139
Marko Mängli 736 1140
Mobiil 5304 3966, e-post [email protected]

Viimati muudetud 06.02.2024

Avalduse esitamine (mitte Tartu elanikule)

Avalduse esitamine

 • digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil [email protected]
 • isiklikult kohale tulles (Tiigi 12)
 • e-rahvastikuregistris 

  Avalduses tuleb märkida, millisel viisil avalduse esitaja soovib tõendi kätte saada.

NB! Palun veenduge eelnevalt, et saate digitaalset dokumenti ka kasutada, sest sellise dokumendi pdf-formaadis faili väljatrükil puudub ametniku allkiri ja pitser.

Kui soovite e-posti teel avalduse esitamisel tellida paberkandjal tõendit, millele tuleb järgi Teie volitatud isik, lisage tellimusele ka digitaalselt allkirjastatud volitus dokumendi kättesaamiseks volitatud isiku nimele.

Elukohatõendi saamiseks saab avalduse esitada ka kohapeal järjekorra alusel ja palume esitada eeltäidetud avaldus. Tõend väljastatakse koheselt.

Palun võta kaasa isikut tõendav dokument.

Avalduse vorm

Avaldus elukohatõendi väljastamiseks 

NB! Enne avalduse täitma asumist, salvesta see oma seadmesse.

Asukoht Tiigi 12, Tartu

Vastuvõtuajad
E 9-12 ja 14-17.30
T 12-16
K 9-12 ja 13-16
N Suletud
R 9-12 ja 13-16

Riigilõiv ja selle tasumine

Kui taotlete elukohatõendi väljastamist mitte enda elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest, siis tuleb elukohatõendi väljastamise eest tasuda riigilõivu 10 eurot  ja see peab olema tasutud enne avalduse esitamist.

Dokumendi taotlemisel e-rahvastikuregistris tasutakse riigilõiv pangalingiga e-teenuses.

Tasuda on võimalik kohapeal (Tiigi 12) iseteeninduskassas pangakaardiga või eelnevalt internetipangas:

Saaja: Rahandusministeerium
SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor Bank EE701700017001577198
Viitenumber  10294002000134

Makse tasumisel märkida selgitusse: elukohatõend ja nimi

Tellitud dokumendi saab kätte:

 • isiklikult kohale tulles (kaasa isikut tõendav dokument)
 • e-posti teel (digiallkirjastatud dokument)
 • digitaaltempliga kinnitatult e-rahvastikuregistris

Kui dokumendile tuleb järele Teie volitatud isik, siis dokumendi kättesaamiseks peab esitama volituse, millest võib olla teada antud dokumendi tellimisel (nt e-rahvastikuregistris), volitatud isiku nimele.

Lisainfo:
Kaia Rahu tel 742 0954
Kadri Männik tel  742 0960
e-post [email protected]

Viimati muudetud 06.02.2024

Elanike nimekiri

Tartu linnas asuva ruumi omanikule (tasuta)

Ruumi omanik saab elanike nimekirja vaadata e-rahvastikuregistris.

Avalduse esitamine

 • digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil [email protected]
 • isiklikult kohale tulles (Küüni 5)

Avalduse võib esitada vabas vormis ja selles tuleb märkida eluruumi aadress ja millisel viisil avalduse esitaja soovib tõendi kätte saada – kas  digiallkirjaga kinnitatult e-posti teel või paberkandjal osakonnas kohapeal.

Kui soovite e-posti teel avalduse esitamisel tellida paberkandjal tõendit, millele tuleb järele Teie volitatud isik, lisage tellimusele ka digiallkirjastatud volitus dokumendi kättesaamiseks volitatud isiku nimele.

Tartu linnas asuva eluruumi omanikule väljastatakse andmed isiku kohta, kelle elukoha aadress rahvastikuregistris on temale kuuluva ruumi aadress, tasuta.

Asukoht Küüni 5, Tartu

Vastuvõtuajad
E 9-12 ja 14-17.30
T 12-16
K 9-12 ja 13-16
N Suletud
R 9-12 ja 13-16

Dokumendi saab kätte:

 • isiklikult kohale tulles (kaasa isikut tõendav dokument);
 • e-posti teel (digiallkirjastatud dokument)

Lisainfo:
Viivi Maremäe 736 1139
Marko Mängli 736 1140
Mobiil 5304 3966, e-post [email protected]

Väljaspool Tartu linna asuva ruumi omanikule (riigilõiv)

Ruumi omanik saab elanike nimekirja vaadata e-rahvastikuregistris.

Elanike nimekirja saamiseks saab Tartu Linnavalitsusele esitada digitaalselt allkirjastatud avalduse e-posti aadressil [email protected] või osakonnas kohapeal (Tiigi 12).

Avalduse võib esitada vabas vormis ja selles tuleb märkida eluruumi aadress ja millisel viisil avalduse esitaja soovib tõendi kätte saada – kas digiallkirjaga kinnitatult e-posti teel või paberkandjal osakonnas kohapeal.

Kui soovite e-posti teel avalduse esitamisel tellida paberkandjal tõendit, millele tuleb järgi Teie volitatud isik, lisage tellimusele ka digiallkirjastatud volitus dokumendi kättesaamiseks volitatud isiku nimele.

Tõend väljastatakse koheselt. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.

Asukoht Tiigi 12, Tartu

Vastuvõtuajad
E 9-12 ja 14-17.30
T 12-16
K 9-12 ja 13-16
N Suletud
R 9-12 ja 13-16

Riigilõiv ja selle tasumine

Kui taotlete andmeid isiku kohta, kelle elukoha aadress rahvastikuregistris on teile kuuluva ruumi aadress mitte ruumi asukohajärgsest kohalikust omavalitsusest, siis tuleb andmete väljastamise eest tasuda riigilõivu 10 eurot ja see peab olema tasutud enne avalduse esitamist.

Tasuda on võimalik kohapeal (Tiigi 12) iseteeninduskassas pangakaardiga või eelnevalt internetipangas:

Saaja: Rahandusministeerium
SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor Bank EE701700017001577198
Viitenumber  10294002000134

Makse tasumisel märkida selgitusse: elanike nimekiri ja eluruumi asukoha aadress

Dokumendi saab kätte:

 • isiklikult kohale tulles (kaasa isikut tõendav dokument);
 • e-posti teel (digiallkirjastatud dokument)
 • digitaaltempliga kinnitatult e-rahvastikuregistris

NB! Palun veenduge eelnevalt, et saate digitaalselt allkirjastatud dokumenti kasutada, sest sellel puudub ametniku omakäeline allkiri ja pitser.

Lisainfo:
Kaia Rahu tel  742 0954
Kadri Männik tel  742 0960
e-post [email protected]

Viimati muudetud 06.02.2024

Viimati muudetud 04.08.2023

Kristina Aabrams - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.

746 1772

5330 4213

Tiigi 12

-

Viivi Maremäe - juhtiv peaspetsialist

Elukoha aadressiga seotud küsimused, andmevahetuse korraldamine teiste asutustega, elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmine KOV algatusel, elukoha aadressiandmete muutmine omaniku õigustatud nõudmisel, isikukoodide moodustamine.

736 1139

527 0282

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Siiri Sinijärv - juhtiv peaspetsialist

Abielu lahutamine, uue isikunime andmine, vaimulike abielude registreerimine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse.

742 0632

505 1944

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kersti Aadusoo - peaspetsialist

Abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimine.

742 0632

-

Tiigi 12

-

Tiiu Eintalu - peaspetsialist

Elukoha registreerimine, isikukoodide moodustamine.

736 1031

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Ljudmila Maslenikova - peaspetsialist

Abielu sõlmimine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine, isikukoodide moodustamine.

742 0856

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Marko Mängli - peaspetsialist

Rahvastikuregistri andmete töötlemine ja klientide nõustamine, isikukoodide moodustamine, elukoha aadressandmete rahvastikuregistrisse kandmine.

736 1140

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kadri Männik - peaspetsialist

Sünni registreerimine, isaduse omaksvõtu kannete koostamine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0960

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Peep Puis - peaspetsialist

Abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimine.

 742 0632 

-

Tiigi 12

-

Kaia Rahu - peaspetsialist

Korduvate perekonnaseisudokumentide (tõendite) väljastamine, abieluvõimetõendite väljastamine, rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine, andmete rahvastikuregistrist väljastamine õigustatud huvi korral, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0954

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Maie Tamm - peaspetsialist

Elukoha registreerimine, isikukoodi moodustamine.

736 1141

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kristina Sarkisjan - koordinaator

Tartu linna ja Lõuna-Eestisse alaliselt või ajutiselt elama asunud välismaalaste kohta teabe haldamine ja mitmekülgse abi andmise korraldamine ning tegevuste koordineerimine.

-

-

Ülikooli 17

-

Annela Samarüütel - spetsialist

Tiigi 12 hoonet külastavate kodanike vastuvõtmine ja suunamine, sh abielutseremoonia läbiviimisel, dokumendihalduse korraldamine.

742 0624

-

Tiigi 12

-