Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linna Noortevolikogu

Tartu on nooruselinn, kus noortel on igakülgsed võimalused arenguks ja eneseteostuseks. Noorsootöö julgustab noort avastama, hoolima ja tegutsema.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
736 1360
 

Kandideerimine ja valimised
Tartu Linna Noortevolikogu
Varasemad koosseisud

Tartu linna noortevolikogu 2023. aasta valimised toimuvad 18.-20. oktoobril, kandideerimine toimub 18. septembrist 08. oktoobrini. 

Noortevolikogu valimisi reguleerib Tartu Linnavolikogu 22.12.2022 määrus nr 46 "Tartu Linna Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused".

Infopakett noortevolikogu kandidaatidele

Kandideerimine Noortevolikogusse

Noortevolikogusse saab kandideerida noor, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn või kes õpib Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Tartu linna üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis ja kes on valimiste toimumise hetkel 14-20aastane. 

Kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline sooviavaldus Tartu linnaportaalis: linnaportaal.tartu.ee/TLNV2023. Kandieerimisavaldusi on võimalik esitada 18. septembrist (kell 00.00) kuni 8. oktoobrini (kell 23.59). 

Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • kandidaadi nimi;
 • kandidaadi isikukood;
 • õppeasutus, kus kandidaat õpib, või töökoht;
 • e-posti aadress;
 • telefoninumber.

Avaldusele võib lisada kandidaadi tutvustuse, valimislubadeused ja foto. Kandidaati tutvustava info väljad on täitmiseks vabatahtlikud, kuid kandidaadi tutvustus aitab kaasa parema valimistulemuse saavutamisele. Kandidaati tutvustavat infot kasutatakse valimiste läbiviimisel (valimiskeskkonnas, infolehtedel jms). Kui kandidaat enda kohta täiendavat infot ei esita, siis kuvatakse valimiskeskonnas, infolehtedel jms ainult kandidaadi nime.

Avalduse esitamiseks tuleb ennast identifitseerida ID-kaardi, mobiili-ID või Smart-ID kaudu.  

Kandidaadil on õigus esitatud avaldust muuta ja tagasi võtta. Selleks tuleb esitatud avaldus võtta tagasi parandamiseks või võtta tagasi. Kandidaadil on õigus avaldust parandada või avaldus tagasi võtta kuni 08.10.2023 kl 23.59. 

NB! Alaealiste kandidaatide kandideerimise ja info avaldamise peab kinnitama seaduslik esindaja (lapsevanem). See kinnitus tuleb anda samuti hiljemalt 08.10.2023 kl 23.59. 

Kandidaatidel on õigus juba pärast avalduse esitamist alustada enda programmi ja kandidatuuri tutvustamisega.
 

Noortevolikogu valimised

Noortevolikogu valimise õigus on noorel, kes on valimiste toimumise hetkel 14-20aastane ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn või kes õpib Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Tartu linna üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. 

Hääletamine toimub 18. kuni 20. oktoobrini:

 • elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb ennast identifitseerida ID-kaardi, mobiili-ID või Smart-ID abil;
 • Tartu raekoja infokeskuses (Raekoja I korrus) kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Infokeskus on kõigil hääletuspäevadel avatud kell 9-17;
 • Tartu Noorsootöö keskuse Anne ja Lille majas, kus tuleb ennast identifitseerida isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga.

Igal valijal on üks hääl. Hääletada saab üks kord. Soovi korral saab oma valikut uuesti hääletades muuta, kehtima jääb viimasena antud hääl. 

Osaluskohvik

Tartu noortele suunatud osaluskohvik toimub 13. oktoobril.

Mida tähendab osaluskohvik?

Noored istuvad koos otsustajatega ühise kohvi- ja snäkilaua taga ning ajavad vabas vormis juttu. Erinevalt konkreetse ülesandega töörühmast ei ole vaja jõuda otsuse või ettepanekuni, vaid rõhk on mitteformaalsel mõttevahetusel. Pole õigeid ja valesid küsimusi või vastuseid. Igal laudkonnal on siiski juht ja teema, et fookust hoida.

Mis on osaluskohviku eesmärk?

Otsustajad ja noored saavad arutada ühiselt olulisi teemasid. Sellest saavad otsustajad kindlust oma seisukohtadele ning kavandatavatele plaanidele ja noored innustust panna kokku oma programm ning kandideerida Tartu Linna Noortevolikogusse.

 

18.01.2022

Viimati muudetud 28.09.2023

Tartu Linna Noortevolikogu

Noortevolikogu on linnavolikogu juures tegutsev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Tartu noorte huve. Noortevolikogu valitakse kaheks aastaks.

Tartu linna noortevolikogu liikmena on võimalik noorte soovid ja hääl linnavalitsuses ja volikogus paremini kuuldavaks teha. Noortevolikogu ei tee poliitikat, vaid korraldab üritusi ja arutelusid spetsialistidega, teeb uuringuid noortelt noortele ja esitab ettepanekuid.

2021. aastal said just noortevolikogu ettepanekul hääletada kaasaval eelarvel esmaskordselt ka need 14-17-aastased noored, kellel puudub Tartus sissekirjutus, aga kes õpivad Tartu üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.

Noortevolikogu tegevust reguleerib Tartu Linnavolikogu 22.12.2022 määrus nr 46 "Tartu Linna Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused".

Tartu Linna Noortevolikogu IV koosseis

2022. aasta Tartu linna noortevolikogu valimiste tulemusel pääsesid koosseisu (tähestikulises järjekorras eesnime järgi):

Anastassia Surgutšova
Emma Kruusmäe
Henn Kaaleb Humal
Kertu Allas-Laumets
Laura Liis Luhamäe
Liisa Riso
Liisi Haljasorg
Marie-Liset Tauts
Mia Faster 
Raul Tamm
Rebecca Valge
Robin Sepma
Tea Liis Simm
Veronika Dolgoševa

Tartu Linna Noortevolikogu IV koosseisu esimees on Emma Kruusmäe ja aseesimees on Tea Liis Simm.

Istungite protokollid

04.09.2023 istung

19.06.2023 istung

29.05.2023 istung

08.05.2023 istung

10.04.2023 istung

06.03.2023 istung

30.01.2023 istung

09.01.2023 istung

16.03.2022 istung

11.04.2022 istung

10.05.2022 istung

30.05.2022 istung

13.06.2022 istung

05.09.2022 istung

03.10.2022 istung

31.10.2022 istung

28.11.2022 istung

12.12.2022 istung

 

Uuringud

Tartu noorte teadlikkus Tartu linna Noortevolikogust lõpparuanne (Balti Uuringute Instituut 2022)

Tartu noorte teadlikkus Tartu Linna Noortevolikogust  (Balti Uuringute Instituut 2021)
Teadlikkus noortevolikogust Tartu linnas (Tartu Linnavalitsus, kultuuriosakond 2020)

Lisainfo

Viimati muudetud 14.09.2023

TARTU LINNA NOORTEVOLIKOGU III KOOSSEIS

Tartu Linna Noortevolikogu liikmed 2021. aastal on (tähestikulises järjekorras eesnime järgi):

•    Emma Kruusmäe
•    Laura Liis Luhamäe
•    Liisbet Vahtrik
•    Liisi Haljasorg
•    Loviisa Lätt
•    Mihkel Lepik
•    Sandra Laur
•    Tauri Laidro
•    Tähe Helk Rosenvald

Tartu Linna Noortevolikogu III koosseisu esimees on Liisi Haljasorg ja aseesimees on Emma Kruusmäe.

Istungite protokollid

08.02.2021 istung
08.03.2021 istung
22.03.2021 istung
05.04.2021 istung
10.05.2021 istung
31.05.2021 istung
14.06.2021 istung
06.09.2021 istung
27.09.2021 istung
29.11.2021 istung
13.12.2021 istung

TARTU LINNA NOORTEVOLIKOGU II KOOSSEIS

Tartu Linna Noortevolikogu liikmed 2020. aastal:

 • Karl Martin Parvei 
 • Kristin Tõnisson 
 • Liisa Viktooria Puurand 
 • Liisi Haljasorg 
 • Sandra Laur 
 • Sandra Schihalejev 

Tartu Linna Noortevolikogu II koosseisu esimees oli Sandra Laur ja aseesimees oli Sandra Schihalejev.

Istungite protokollid

10.02.2020 istung
09.03.2020 istung
13.04.2020 istung
11.05.2020 istung
01.06.2020 istung
15.06.2020 istung
31.08.2020 istung
28.09.2020 istung
26.10.2020 istung
23.11.2020 istung
07.12.2020 istung
11.01.2021 istung
TLNV aasta kokkuvõte 2020

TARTU LINNA NOORTEVOLIKOGU I KOOSSEIS

16.-18. jaanuaril 2019 toimusid Tartus esmakordsed Tartu Linna Noortevolikogu valimised.
Tartu Linna Noortevolikogu liikmed 2019. aastal:

•    Alexandra Polteva
•    Hanna Anepaio
•    Karl Martin Parvei
•    Katre Kruse
•    Kristo Saarna
•    Liisi Haljasorg
•    Robin Haga
•    Trinity Liisa Lotta Kannus

Tartu Linna Noortevolikogu esimees oli Hanna Anepaio ja aseesimees oli Liisi Haljasorg.

Istungite protokollid

11.02.2019 istung
11.03.2019 istung
01.04.2019 istung
06.05.2019 istung
03.06.2019 istung
17.06.2019 istung
02.09.2019 istung
30.09.2019 istung
28.10.2019 istung
25.11.2019 istung
09.12.2019 istung
13.01.2020 istung
TLNV aasta kokkuvõte 2019

Osaluskohvik

08.01.2020 osaluskohvik

Viimati muudetud 08.02.2022