Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Järelevalveosakond

Järelevalveosakond
Küütri 3, 51007 Tartu

[email protected]

Osakonna tutvustus
Kontaktid
järelevalveosakonna_tunnuspilt.jpg
Järelevalveosakond

Osakonna ülesanded on:
 

 • riikliku järelevalve teostamine, sh:
  • järelevalve kõnniteede koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje kohustuse täitmise üle;
  • liiklusjärelevalve peatumise ja parkimise nõuete järgimise üle;
  • järelevalve avalikult kasutatava veekogu ääres kallasrajale juurdepääsu tagamise üle;
  • järelevalve Tartu linna korraldatud avalikul liiniveol sõiduõiguse omamise üle;
  • järelevalve heakorranõuete ja koormise täitmise üle;
  • järelevalve koerte ja kasside pidamise nõuete järgimise üle;  
 • linnavalitsuse nimel väärtegude kohtuväline menetlemine;
 • tasulise parkimise järelevalve teostamine.

Viimati muudetud 07.12.2020

Imbi Kivi - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine. Järelevalve väärteomenetluste läbiviimise üle.

736 1206

5560 3244

Küütri 3, II k

E 15-18, N 14-15

Heidi Aljas-Kaasik - juhtivmenetleja

Liiklusseaduse alusel parkimise kontrolli (sh arvestuse pidamine rahatrahvide laekumise üle ja sundtäitmisele saatmine, kohtutäituritega suhtlemine, arhiivi korrastamine) ja järelevalve teostamine ning väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse seaduse alusel.

736 1455

51946185

Küütri 3, II korrus

E 15-18, N 14-15

Diana Allik - juhtivmenetleja

Liiklusseaduse alusel parkimise kontrolli korraldamine (sh trahviteadete koostamine ja menetlemine, kaebuste lahendamine) ja järelevalve teostamine ning väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

736 1348

5359 2437

Küütri 3, II korrus

E 15-18, N 14-15

Juta Karjane - juhtivmenetleja

Liiklusseaduse alusel parkimise kontrolli korraldamine (sh parkimistasu maksmise, viivistasu määramise ja viivistasu sissenõudmise kontroll), järelevalve teostamine ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

736 1329

530 15861

Küütri 3, II k

E 15-18, N 14-15

Ülle Neeme - juhtivmenetleja

Koordineerib parkimise kontrolli läbiviimist ja heakorraalaste küsimuste lahendamist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1109

517 0991

Küütri 3, II k

E 15-18, N 14-15

Margus Oks - juhtivmenetleja

Planeerib ja korraldab järelevalveosakonna tööks vajalike tingimuste loomist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1342

517 9512

Küütri 3, II k

-

Lauri Lani - vanemmenetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5323 1013

Küütri 3, II korrus

-

Illar Leuhin - vanemmenetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

553 4216

Küütri 3, II k

-

Aune Lõo - vanemmenetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5344 0345

Küütri 3, II korrus

-

Karl Müürsepp - vanemmenetleja

Ühistranspordis sõiduõiguse kontrolli teostamise korraldamine. Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine ühistranspordi- ja liiklusseaduse alusel.

-

5691 9286

Küütri 3, II k

-

Margarita Pilipenko - vanemmenetleja

Ühistranspordis sõiduõiguse kontrolli teostamise korraldamine. Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine ühistranspordi- ja liiklusseaduse alusel.

-

5168 417

Küütri 3, II k

-

Agnes Annemäe - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

524 2968

Küütri 3, II k

-

Janis Enkvist - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine ühistranspordi- ja liiklusseaduse alusel.

-

5092 844

Küütri 3, II korrus

-

Ketter Kullamaa - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine ühistranspordi- ja liiklusseaduse alusel.

-

53486 317

Küütri 3, II korrus

-

Aleksander Eric Limit - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

53225 732

Küütri 3, II korrus

-

Daarja-Doris Lähker - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine ühistranspordi- ja liiklusseaduse alusel.

-

-

Küütri 3, II korrus

-

Sander Pihlak - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine ühistransoprdi- ja liiklusseaduse alusel.

-

53561 787

Küütri 3, II korrus

-

Kristiina Rohumets - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

505 5659

Küütri 3, II korrus

-

Vilja Rohusalu - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

529 9575

Küütri 3, II korrus

-