Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Huvitegevus

Tartu on ainulaadse kultuurieluga linn. Siin on suurepärane keskkond nii professionaalse, rahva- kui ka alternatiivkultuuri tegijatele. Siin on põnevad muuseumid, mitmekesise repertuaariga teatrid ja kontserdisaalid. Aasta ringi toimub erilisi elamusi pakkuvaid festivale. Tartu spordielu kuulsuski ulatub Eesti piiridest väljapoole tänu Tartust pärit sporditippudele ja suurtele spordiüritustele.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
736 1360
 

Huvitegevus

Tartus on mitmekesised huvitegevuse võimalused. Huvikoolides ja -ringides osalevate tartlaste arv on viimastel aastatel tõusnud nii noorte kui ka vanemaealiste hulgas.

Huviringid

Ülevaate Tartu noorte koolivälistest huviringidest saab huvitegevuse kaardirakendusest ja samuti tasub huviringe otsida ka Kultuuriakna huvitegevuste lehelt. Üldhariduskoolid panevad oma huviringide tutvustused alates 2019/2020. õppeaastast üles Tartu haridusteenuste lehele Arno. Täiskasvanute ja eakate huvitegevust korraldavad Tartu Rahvaülikool, Tartu Linna Pensionäride Organisatsioon Kodukotus ja teised mittetulunduslikud organisatsioonid.

Huvikoolid

Tartus tegutseb neli linnale kuuluvat huvikooli ja hulk eraõiguslikke huvikoole, millest paljudele maksab linn toetust.

Erahuvikoolide toetus

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09 (k.a).
Taotluse saab esitada siin: tartu.ee/kotoetused.

Toetust antakse erahuvikooli pidajale Tartu linnas tegutseva erahuvikooli jaoks (välja arvatud spordikoolid), mis pakub huviharidust lastele või noortele ja mille vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrgharidusega või erialase kutsetunnistusega. Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks 7-19aastase harrastaja kohta, kes osaleb regulaarselt huvitegevuses ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn. Erahuvikooli tegutsemise esimesel õppeaastal kooli ei toetata.

Taotleja (erahuvikool) peab toetuse saamiseks hiljemalt 1. oktoobriks esitama alanud õppeaastal huviharidust omandavate õpilaste nimekirja.

Õpilane (alaealise õpilase puhul tema seaduslik esindaja) peab toetuse saamiseks hiljemalt 1. novembriks kinnitama elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult, et omandab huviharidust erahuvikoolis.

Juhul kui nimekirja kantud õpilane omandab huviharidust mitmes erahuvikoolis, siis peab kinnitaja 1. novembriks märkima ühe erahuvikooli eelistuse.

2021. aastal toetatakse huviharidust 510 125 euroga. Toetust saavad 33 ühingut, mille tegevustes osaleb 2915 noort.
Vaata lähemalt siit.

Huvitegevuses osalemise kinnitamine

Tartu linn toetab huvitegevuse korraldamist kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkonnas. Huvitegevuses osalemist saab kinnitada ID-kaardiga, mobiil ID-ga, pangatunnustega või kirjalikult kultuuriosakonnas (Raekoja plats 12, II korrus).  Alla 18-aastaste laste puhul peavad huvitegevuses osalemist kinnitama nende vanemad või hooldajad.

Huvitegevuses osalemise kinnitamine.

Viimati muudetud 25.01.2021