Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Õppimine pärast põhikooli

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1445
 

Koolid
Ühiskatsed

Õppimine pärast põhikooli

Hugo Treffneri Gümnaasium

2022/23. õa
Õppekorraldus
Vaimne iseseisvus, oskus õppida ja teha valikuid ning vastutada nende eest on oma haridustee kavandamise ja edasise elu kujundamise eeldus. Hugo Treffneri Gümnaasiumis (HTG) saab noor inimene arendada oma võimeid koostöös asjatundlike õpetajatega ja tänapäevases õpikeskkonnas. Olulisel kohal on iseseisev töö, tähelepanu pööratakse õppetööd toetavatele praktikumidele ja õppekäikudele.
Õppetöö korraldamisel on kool lähtunud soovist vähendada samaaegselt õpitavaid õppeaineid, suurendada teadmiste omandamise aega ning vähendada teadmiste kontrollimiseks kuluvat aega.
Õppeaasta jaguneb viieks seitsmenädalaseks perioodiks. Iga perioodi esimesel kuuel nädalal toimuvad 75 minutilised õppetunnid ja seitsmendal nädalal arvestused. Ühel perioodil õpitakse kuut-seitset erinevat õppeainet. Tänu paindlikule õppesüsteemile on HTG õpilastel palju võimalusi tegeleda oma huvidega ja valmistuda õpingute jätkamiseks kõrgkoolis.

Õppesuunad
Hugo Treffneri Gümnaasiumis saab õpingute jätkamiseks valida humanitaar-, loodus- ja reaalsuuna. Igaüks neist on terviklik õppeainete kogum selleks, et omandada selles ainevaldkonnas süvendatud teadmised. Õppesisu kujundavad riikliku õppekava poolt kõikidele gümnaasiumitele ettenähtud kursused, kooli poolt lisatud õppesuuna valikkursused ja õpilase poolt vabalt valitud vabaainete kursused. HTG lõpetamiseks vajalike kursustena arvestatakse ka Tartu Ülikooli Teaduskoolis ja Heino Elleri Muusikakoolis läbitud kursusi.
Sõltumata õppesuunast omandab treffnerist head teadmised nii humanitaar-, loodus- kui ka reaalainetes.
•    Humanitaarsuunas saab õpilane sügavad teadmised kunstist, ajaloost ja filosoofiast ning alustab prantsuse või saksa keele õppimist. Humanitaarpraktika kursused toimuvad Eesti Rahva Muuseumis, Eesti Kirjandusmuuseumis, Rahvusarhiivis Noora ja Tartu Ülikoolis. Lisaks käiakse õppekäikudel muudes kultuuri- ja teadusasutustes. Humanitaarsuuna laiapõhjaline õppekava on võimaldanud eelnevatel aastatel lõpetanud treffneristidel jätkata õpinguid humanitaarvaldkonnas, näiteks õigusteaduses, kuid mitte ainult – paljud jätkavad õpinguid hoopis meditsiini või IT alal.
•    Loodussuunas luuakse tugev aluspõhi bioloogias ja keemias. Väga tähtsad on õppetöös praktikumid HTG ja kõrgkoolide laborites, samuti õppekäigud uurimis- ja teadusasutustesse. Omandatud teadmised annavad hea võimaluse jätkata õpinguid loodusteaduste ja meditsiini vallas.
•    Reaalsuunas õppija omandab suurepärased teadmised matemaatikast ja programmeerimise algtõed. Praktikumid HTG ja Tartu Ülikooli laborites suunavad tema mõtted uuenduslikule tehnoloogiale. Õpingute vältel saab õppija panna end proovile väga mitmetel koolidevahelistel võistlustel ja aineolümpiaadidel. Reaalsuuna lõpetajatel on head eeldused õpingute jätkamiseks kõrgkoolides reaalteadmisi nõutavatel erialadel.

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena õpitakse inglise keelt ja teise kohustusliku keelena on võimalik jätkata prantsuse, saksa või vene keele õppimist. Aasta-aastalt on suurenenud õpilaste arv, kes sooritavad pärast kohustuslike kursuste läbimist edukalt rahvusvahelise keeleeksami. Rahvusvahelise sertifikaadi keeleeksameid saab sooritada inglise, saksa, prantsuse, rootsi ja vene keeles. Soovi korral saab alustada vabaainete kursustel hispaania, ladina, rootsi, saksa ja vene keele õpinguid ning edasijõudnute kursustel jätkata prantsuse, rootsi ja saksa keele õppimist.

Kitsas või lai matemaatika
Loodus- ja reaalsuunas õpitakse matemaatikat laia programmi alusel, samal ajal kui humanitaarsuuna õpilane võib valida 10. klassi astudes, kas soovib õppida matemaatikat kitsa või laia programmi järgi. Õpperühm avatakse 12 õpilase soovi korral. Seni ei ole kool kitsa matemaatika õpperühma saanud avada, kuna soovijaid on olnud vähe. See tähendab, et kõik humanitaarsuuna lõpetajad on saanud väga põhjalikud teadmised matemaatikas ja ka teistes reaalainetes.

Vabaained
Kohustuslike kursuste kõrval saab teadmisi omandada rohkem kui viiekümnel eripalgelisel vabaaine kursusel, registreerudes neile õppeaasta alguses. Lisaks ladina, prantsuse, rootsi, saksa ja vene keele kursustele saab osaleda erinevatel ajaloo ja ühiskonnaõpetuse kursustel (nt „Kaugete maade lood“ ning „Inimene ja õigus“), fotograafia, joonestamise, karjääriplaneerimise, psühholoogia ning tervise ja esmaabi kursustel, kodukeemia, majandusõppe, 3D-printimise, riigikaitse, robootika, usundiõpetuse ja koostöös Tartu Rakendusliku Kolledžiga kursusel „Veebilehe arendus“ ning mitmetel teistel huvi pakkuvatel kursustel.

Tugisüsteemid
Üleminekul põhikoolist gümnaasiumisse toimub õpilase jaoks väga palju muudatusi. Uus on õpikeskkond, õppesüsteem, teadmisi jagavad uued õpetajad ja sõbruneda tuleb uute koolikaaslastega. Kooliellu sisseelamiseks korraldatakse HTGs esimesel koolisügisel mitmeid ühisüritusi ja pakutakse abi õppetöös. Lisaks tavapärastele järeltööde sooritamise võimalustele ning õpetajate konsultatsioonidele on õpilastel võimalus 10. klassi esimesel poolaastal põhikooli teadmisi kinnistada eesti keele, matemaatika või keemia lisakursustel.
Enne aineolümpiaade ja -võistlusi on soovijatel võimalus lisateadmisi omandada meistriklassi kursustel HTG õpetajate ja vilistlaste juhendamisel.
Riigieksamiteks ettevalmistamiseks korraldab kool enne lõpetamist lisakursused matemaatikas, eesti ja inglise keeles.

Traditsioonid
Tartu südalinna ajaloolises kvartalis paikneva pika ajalooga kooli traditsioonide hulka kuuluvad tähtpäevaüritused Emajõe kaldal asuva H. Treffneri ausamba juures, sügispiknik ja aastapäevaball, mille toimumise eest kannavad hoolt õpilased, viie ja kolme kooli sõpruskohtumised, tihe koostöö kõrgkoolidega, kohtumised kultuuri- ja ühiskonnategelastega, ööakadeemiad, doonoripäev ja palju muud. Kooli näo kujundamisel on tähtsal kohal õpetajate ja õpilaste head suhted ning tihe koostöö.

Huviharidus
Koolipäevad ei lõpe viimase õppetunniga. HTG õpilastel on võimalus osaleda rohkem kui kümnes erinevas huviringis. Kunstiringis õpitakse, et esteetiline ei pruugi olla „ilus“ ja et maailma saab vaadata ka harjumuspäratu nurga alt. Näitering annab esinemisjulguse ja oskuse valitseda nii oma keha kui ka häält. Bridžiringis saab kasutada matemaatilise ja loogilise mõtlemise oskust. Väitlusklubi on koht, kus õpitakse arukalt kõnelema. Ajaloo- ja fotograafiahuvilised laiendavad teadmisi selle ala huviringides. Rohelistega ringiga liitudes saad osa matkadest, ökonädala korraldamisest, ööakadeemiast ja kõigest muust, mis laiendab silmaringi loodusest ja rohelisest mõtteviisist. Lisaks juba traditsioonilistele tegevustele saad ka ise algatada ettevõtmisi. Kooli ajalehe Miilang ja almanahhi Sulesepad toimetuse töös osaledes saad kaasa aidata koolielu kajastavate põnevate sündmuste jäädvustamisel.
Toimuvad saalihoki- ning korv- ja võrkpalli treeningud, koolimaja keldris asuvas petankisaalis on võimalus koos teiste huvilistega kätt harjutada.
Koos käivad segakoor Anima ja rahvatantsuansambel Tantsutallad. 

Õpilaskogu
HTG õpilaskogu osaleb kooli õppekava ja arengusuundade kavandamises ning koolielu korraldamises, hoides kooli traditsioone. Õpilaskogus osalemine on suurepärane võimalus arendada koostöö-,  juhtimis- ja organiseerimisoskusi.

Avatud uste päevad
Ootame huvilisi kooliga tutvuma 11.  ja 18. märtsil 2022 kell 16:00.

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete teel.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Heino Elleri Muusikakool

2022/23. õ.a.

Õppekorraldus

Heino Elleri Muusikakoolis saab õppida klassikalise, rütmi- ja pärimusmuusika erialadel ning õppima saab tulla nii põhikooli kui ka gümnaasiumi lõpetamise järel. Põhikooli lõpetanu saab omandada kas kutsekeskhariduse või ainult kutsehariduse. Kutsekeskharidus tähendab haridust, mille jooksul läbitakse nii üldharidus- kui ka erialaained, õppetöö kestab 4 aastat ning selle järel oled saanud nii keskhariduse kui kutsehariduse. Kutsehariduse omandaja läbib üksnes erialaained, õppetöö kestab 3 aastat ning see on mõeldud nii neile õppuritele, kes õpivad paralleelselt mõnes gümnaasiumis, kui neile, kellel keskharidus omandatud. Õpitakse statsionaarses õppevormis. Õppeaastas on 17 nädalat kestev sügissemester ja 23 nädalat kestev kevadsemester. Teooria- ja praktikatunnid kestavad 45 või 90 minutit. Viimastel aastatel on lisandunud palju valikaineid, sealhulgas keelekursusi. Võimaldame oma õpilastel võtta valikaineid ka teistest koolidest ja osaleda mitmetel veebikursustel.

Kooli eripära
Kool pakub palju praktilist individuaalõpet, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning välismaa pedagoogide juhitud meistriklasse. Palju erialast õppetööd on kollektiivne, st orkestris, kooris ja ansamblites. Koolis toimuvad aastaringselt festivalid, Tulevikumuusikute ning paljud teised kontserdid. Õpilastel on rohkelt võimalusi ka ise tasuta kontsertidel käia. Meie koolis on suurepärased võimalused tegeleda audiovisuaalse produktsiooniga - olemas on vajalik tehnika ning pädevad õppejõud.

Kool on uhke oma õpilaste tulemuste üle Eesti ja rahvusvahelistel konkurssidel ning festivalidel, millel osalemist alati ka rahaliselt toetame. Suurem osa lõpetajatest jätkab õpinguid Eesti või teistes Euroopa muusikakõrgkoolides. Samuti on võimalik jätkata meie kooli jätkuõppes ning omandada pilli-või lauluõppe juhendaja või koorijuhi 5. taseme kutse.
Õppuritele on riiklikud toetused (õppe-, koolilõuna- ja eluasemetoetus). Majutamiseks on kohad Tartu Rakendusliku Kolledži ühiselamus.

Infotund ja lahtiste uste päev
Ootame huvilisi virtuaalsesse infotundi 9. märtsi õhtul ning lahtiste uste päevale aprilli koolivaheajal, kuupäev selgub peagi. Jälgi jooksvat infot kooli kodulehel ja Facebookis ning registreeru infotundi! 

Vastuvõtt
Kooli kandideerimiseks on vajalikud muusikalised eelteadmised. Põhikooli lõpetanu saab kandideerida Tartu Jaan Poska Gümnaasiumiga ühisesse õpperühma, kus üldharidusained omandatakse gümnaasiumis ja kutseharidus saadakse Heino Elleri Muusikakoolis. Mõlemas koolis arvestatakse partnerkooli õppekoormust, et kahes koolis õppimine oleks jõukohasem ja mõnusam. Ühisõppesse astumiseks tuleb sooritada Tartu Jaan Poska Gümnaasiumisse sisseastumiseks Tartu gümnaasiumide ühiskatsed 22. aprillil 2022 ja seejärel erialaeksamid 10. -17. mail 2022 Heino Elleri Muusikakoolis. Esimestele eksamitele on juba oodatud ka kõik teised sisseastujad.
Põhivastuvõtt (eriala- ning solfedžoeksamid) nii põhi- kui ka keskharidusega sisseastujatele on 27.–28. juunil 2022.
Lisavastuvõtt vabadele õppekohtadele toimub 2022. a augustis.

Avalduste esitamine SAISi keskkonnas: 1. märts - 5. mai (Poska-Elleri ühisõpe ja kõik teised soovijad) või 15. mai - 25. juuni (kõik peale Poska-Elleri ühisõppesse soovijate).

Lisainfo ning täpsemad vastuvõtutingimused kooli kodulehelt.

Miina Härma Gümnaasium

2022/23. õ.a

Õppekorraldus- ja suunad
Õppeaasta on jagatud viieks perioodiks (igas perioodis kuus nädalat õppetööd ja üks arvestustenädal). Korraga õpitakse 7–8 õppeainet. Tundide pikkus on 45–90 minutit. Koolipäev algab kell 8.30.
MHG-s õppimist alustades ei pea kohe valima õppesuunda, sest 10. klassis õpivad kõik õpilased riikliku õppekava kohustuslikke kursusi. Seejärel on võimalik valida: 1) sotsiaalainete, 2) loodusainete ja 3) humanitaarainete valdkondade erinevate moodulite vahel või 4) kandideerida ingliskeelsesse rahvusvahelise õppekava International Baccalaureate (IB) diplomiõppesse (IB Diploma). 
Eesti õppekava sotsiaal-, loodus- ja humanitaarvaldkondade moodulid koosnevad neljast süvendatud kursusest. Iga Eesti õppekava õpilane valib ühe süvendatud mooduli  11. klassis ja teise 12. klassis. Valitud moodulid võivad olla erinevatest valdkondadest. Just mitmes valdkonnas omandatud süvendatud teadmised ja oskused annavad tulevikumaailmas enesekindluse ja rohkem võimalusi ennast teostada. 
Moodulite valimisel puuduvad piirarvud, iga õpilane saab kindlasti õppida enda valitud mooduleid. 
●    Sotsiaalvaldkonna mooduliteks on: rahvusvahelised suhted ja diplomaatia, ühiskonnateadused ning ettevõtlus. Rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia moodul keskendub nii tänapäeva maailma suurtele vastasseisudele kui riikidevahelistele koostöövormidele ning aitab mõista diplomaatilise etiketi ja protokolli reegleid. Ühiskonnateaduste moodul tutvustab moodsa ühiskonna kujunemist ja toimimist tänapäeval nii õiguse, valitsemise, meedia kui ühiskondlike organisatsioonide vaatepunktist. Ettevõtluse moodul võtab fookusesse makromajanduse, ettevõtluse, turunduse, disainmõtlemise ning investeerimise teemad.
●    Loodusvaldkonna mooduliteks on:  tuleviku loodusteadus, meditsiin ja tervishoid ning  praktiline loodusteadus. Tuleviku loodusteadus keskendub eelkõige kosmoloogiale ning kaasaegsele füüsikale. Meditsiini ja tervishoiu moodul on mõeldud neile, keda huvitab inimese anatoomia ja füsioloogia ning biomeditsiin ja biotehnoloogia. Praktiline loodusteadus keskendub kestlikule arengule ning käsitleb nii geoinformaatikat, kaugseiret, tulevikuenergeetikat kui looduskaitset. 
●    Humanitaarvaldkonna moodulid on: draama ja teater, filmikunst ning kirjandus maailma mõtestajana. Draama ja teatri moodul õpetab draama väljendusvahendeid kasutama igapäevaelus ning tutvustab õpilasi tänapäeva teatri suundade ja tegijatega. Filmikunsti moodul tutvustab nii maailma filmikunsti kui annab praktilised oskused filmikunsti ja animatsiooni vallas. Kirjandus maailma mõtestajana on mõeldud neile, kellele meeldib loov lugemine, kirjutamine ja mõtlemine. 
●    IB diplomiõppesse (IB Diploma) saab kandideerida pärast 10. klassi ingliskeelse essee, õpetajate soovituste, 10. klassi hinnete ja ingliskeelse vestluse alusel. IB Diploma õppekava on kaheaastane stuudium (11.–12. klass), mis valmistab õpilasi ette ülikooliõpinguteks. See rahvusvaheliselt tunnustatud ja pidevalt arendatav õppekava on eelkõige suunatud kõrgelt motiveeritud õpilasele, kes tahab ja suudab õppida süvitsi talle huvipakkuvaid aineid, töötada iseseisvalt ja arendada end mitmekülgselt. Õppetöö toimub valdavalt inglise keeles. Iga õpilane koostab endale oma õppekava, mis koosneb kuuest õppeainest (emakeelest, võõrkeelest, ühiskonnaainest, loodusainest, matemaatikast, visuaalkunstist või lisavalikainest). Lisaks sisaldab IB Diploma õppekava nn tuumikaineid: 

  • Theory of Knowledge (TOK) – interdistsiplinaarne teadmiste teooria kursus, kus arutatakse, mis on teadmine, kuidas me õpime, miks me just niimoodi õpime;
  •  Extended Essay (EE) – 4000-sõnaline iseseisev uurimistöö;
  • Creativity-Action-Service (CAS) – loovus, kehaline tegevus ja vabatahtlik töö.

Võõrkeeled
●    Traditsiooniliselt on võõrkeeleõpe MHG-s erilise tähelepanu all. Esimese võõrkeelena (B2/C1/C2-tase) õpivad kõik õpilased inglise keelt. Riikliku õppekava viiele kohustuslikule kursusele lisandub kuus inglise keele kohustuslikku (sh akadeemiline inglise keel ja inglise kirjandus) ja kolm valikkursust. Inglise keeles toimub õpe tasemerühmades.
●    Teise võõrkeelena (B1-tase) saab õppida saksa, vene või prantsuse keelt. Kolmanda võõrkeelena (A2-tase) võib algtasemel õppida hispaania, saksa, vene, prantsuse, rootsi või soome keelt ning edasijõudnute tasemel saksa või prantsuse keelt. 
●    Rahvusvahelise keeleeksameid saab sooritada inglise, saksa, prantsuse ja vene keeles. Üle 90% lõpetajatest eelistab inglise keele riigieksami asemel sooritada testi Cambridge Assessment English C1 Advanced, mis võimaldab inglise keele oskust näidata C1/C2 tasemel.

Valikained
Valikkursusteks loetakse ka koorilaulus ja rahvatantsus osalemist ning Tartu Ülikooli teaduskoolis ja Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis läbitud kursusi jms. Kooli pakutud huvitavaid valikaineid on palju: näiteks psühholoogia, draama, kultuuriantropoloogia, 3D-modelleerimine, programmeerimise kursused, riigikaitse, fotograafia koostöös Tartu Kunstikooliga, ingliskeelsed British Art and Design, Mass Communication, Keynote Proficient, Business English, Personal Finances and Investing, Creative Writing, British Studies, English for Tour Guiding jne.

Kooli eripära ja huviharidus
●    MHG-l on sõlmitud koostööleping TalTechiga, mis loob meile rohkem võimalusi valikkursusteks ja õppekäikudeks. 
●    Kõigile õpilastele pakume ka ettevalmistuskursust TÜ meditsiinivaldkonda astumiseks (keemia ja füüsika kordamiskursus). 
●    MHG-s kui vanimas eestikeelses gümnaasiumis on palju traditsioone. Huvitegevuse märksõnad on muusika ja koorilaul ning rahvatants. Olemas on spordi-, jõu- ja peeglisaalid ning suur staadion, tegutsevad väitlusklubi, draamaring, kirjandussalong. Ilmub koolileht Tabula Rasa, tegutseb õpilasesindus. Õpilased saavad osaleda projektides (sh rahvusvahelistes) ja õpilasvahetuses. 
●    Traditsiooniks on saanud loodusvaldkonna õpilaste õppekäik CERN-i (Euroopa Tuumauuringute Keskus Šveitsis).
●    Arvestame spordiklubides tipptasemel treenimist ning õppimist muusika- ja kunstikoolis kooli õppekava täitmisena. 
●    Oleme kõige rahvusvahelisem gümnaasium Tartus (üle 10% meie õpilastest on rahvusvahelist päritolu), anname võimaluse viibida mitmekeelses ja -kultuurilises keskkonnas, mis loob paremaid eeldusi globaalses maailmas toimetulekuks.
●    Kogukonnaga suhtlemisel kasutame erinevaid kanaleid. MHG instagram on üks jälgitavamaid kooli instagramikontosid Eestis. Meie õpetajaid saab tundma õppida taskuhäälingu Roosa Raadio vahendusel, lisaks anname välja iganädalast ajakirjalaadset infolehte. Kooli ajaloost ja tänapäevast saab ülevaate virtuaalselt näituselt „MHG 115/60/10“.

Avatud uste päev
Ootame huvilisi Zoomi vahendusel kooliga tutvuma 10. märtsil 2022 kell 15.00 ja infotunnile 24. märtsil 2022 kell 18.00.  Zoomi lingid avaldame kooli kodulehel ja facebookis.

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete teel. MHG arvestab sisseastumisel eesti keele ja matemaatika testide tulemust. Rohkem infot  siit!

Tartu Annelinna Gümnaasium

2022/23. õ.a

Õppekorraldus

Õppeaastal 2022/23 jätkab kool tegevust värskelt remonditud kaasaegse õpikeskkonnaga koolimajas aadressil Kaunase 68, kus on lisaks headele õppetingimustele suurepärased võimalused tegeleda reaal- ja loodusteadustega, muusika, kunsti ja spordiga.
Koolis on kursusepõhine õpe. Üks kursus sisaldab 35 akadeemilist ainetundi, mis kestab 45 või 90 minutit.
Tartu Annelinna Gümnaasium (TAG) võtab 10. klassi õpilasi vastu tavaõppesse (statsionaarne õpe) ja kutseõppesuunda (mittestatsionaarne õpe).
Statsionaarses õppes läbib õpilane riikliku õppekava alusel vähemalt 96 kursust. Lisaks kohustuslikele õppeainetele on kujundatud valikainete moodulid nii, et erinevate huvidega õpilased leiaksid oma ootustele vastavad ained. Valida on sotsiaal-, loodus-, humanitaar- ja reaalainete süvakursuste vahel. Riigikaitseõpe koos Lõuna-Eesti koolide ühise riigikaitselaagriga on koolis kohustuslik õppeaine.
TAG teeb koostööd teiste Tartu üldharidus- ja ka kõrgkoolidega. 

Mittestatsionaarse õppe õpilane läbib riiklikust õppekavast vähemalt 72 kursust ja omandab ühe eriala Tartu Rakenduslikus Kolledžis. See tähendab, et ühisõppekava läbinud õpilane omandab kolme aasta jooksul gümnaasiumihariduse koos elukutsega.

Õppekeel
TAG-is õpitakse eesti ja vene keeles. Eestikeelse õppe maht on vähemalt 60 - 100%, st 58 – 96 kursust. Vene keelt õpitakse emakeele tasemel või võõrkeelena ja eesti keelt võõrkeelena või emakeele tasemel – valik oleneb õpilase kodukeelest ja keeleõppekogemusest.

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena õpitakse inglise keelt B1 ja B2 tasemel. Teise võõrkeelena saab õppida saksa, hispaania või prantsuse keelt. Koolile on antud õigus anda gümnaasiumilõpetajatele CertiLingua sertifikaat.

Kitsas või lai matemaatika
TAG-is õpetatakse laia ja kitsast matemaatikat, õppevormi valib õpilane.

Kooli eripära
Kõigil õpilastel, kes soovivad lisaks keskharidusele teha tutvust vene keelega ning seda oskust hoida ja arendada, on võimalik TAG-is kujundada oma huvidele ja võimetele vastav õppekava. Õpilase emakeel ja senine õpikogemus ei ole seejuures oluline. Koolis väärtustatakse ja hoitakse nii vene kui ka eesti kultuuritraditsioone. TAG on ainus vene keelt emakeelena õpetav gümnaasium Lõuna-Eestis.
Õppekava toetavate tegevustena on kooli traditsioonide hulgas riigikaitse-, teadus-õppelaagrid, isetegevus ja sport. Aktiivsemad õpilased saavad osaleda koolidevahelistes ja rahvusvahelistes projektides.

Kursuste ülekandmine
Valikkursuste mooduleid saab üldjuhul valida alates 10. klassi teisest perioodist. Valikkursusteks loetakse ka Heino Elleri Muusikakoolis, Tartu Kunstikoolis, Tartu Ülikooli teaduskoolis, keelekoolides jm gümnaasiumiõppe ajal läbitud kursusi. TAG toetab tegelemist tippspordi ja kunstiga, kujundades õpilastele paindliku õppekava ja -aja.

Huviharidus
TAG-i iseloomustavad mitmekesised ja hoogsad õpilasüritused, mis toetavad nii eesti kui ka vene kultuuritavasid. Õpilastel on võimalus avastada ja arendada endas erinevaid andeid ning osaleda paljudes kunsti- ja sporditegevustes.

Õpilasesindus
Õpilasesindus osaleb TAG-i igapäevaelu korraldamises. See, kui suur mõju on õpilasesinduse tegevusel koolielule, sõltub praegustest ja tulevastest õpilastest.

Infot sisseastumise ja gümnaasiumiõpingute kohta
saab kooli kodulehelt www.tag.ee; telefoni teel 7461743 või saates küsimused aadressil kool@annelinn.edu.ee alates 21. veebruarist 2022.

Vastuvõtt
Vastuvõtu aluseks on kirjalikud sisseastumiskatsed Moodle` keskkonnas ja vestlused. Katsed toimuvad 5. mail 2022 kell 10 - 16 koolimajas Kaunase 68. Neile tuleb registreeruda ajavahemikul 1. märts – 3. mai 2022 kooli kodulehel. Vestlused toimuvad 16. – 20. mail 2022 koolimajas Kaunase 68.
Juhul, kui kirjalikke katseid ja vestlusi ei ole võimalik korraldada, võetakse õpilasi gümnaasiumisse vastu põhikooli lõputunnistuse alusel. Vestlused viiakse sel juhul läbi juunis ja tasemetestid septembris 2022.

lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Herbert Masingu Kool

2022/23. õ.a
Õppekorraldus

Kooli eesmärk on pakkuda gümnaasiumiharidust neile, kes vajavad oma eripära tõttu väiksemat klassikeskkonda ja tavalisest rohkem hariduslikke tugimeetmeid. Väikesed klassid (kuni 15 õpilast) annavad kõikidele õpilastele võimaluse keskenduda õppimisele. Koduklassisüsteem toetab õpilase turvatunnet kogu koolipäeva vältel.
Munitsipaalkoolina on Tartu Herbert Masingu Koolis õppe aluseks gümnaasiumi riiklik õppekava. Õpitakse kursusesüsteemi alusel ja tunniplaan on võimalikult ühtne kogu õppeaasta vältel. Väga palju kasutatakse õppetöös õppekäike ja -reise nii Eestis kui ka välisriikides. Oluline osa õppekavast on gümnaasiumiastme draamaõpetuse, loovkirjutamise ja teiste sotsiaalsete toimetulekuoskuste arengut toetavad valikkursused.

Kooli eripära
Sihtrühma kuuluvad näiteks meeleolu-, autismispektri häirega ja traumakogemusega,  raskete somaatiliste haigustega ning mitmikdiagnoosidega õpilased. Vajaduse korral individualiseeritakse nii õppe sisu kui ka keskkonda, sh pakutakse koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel koduõppe võimalust.
Koolis töötab palju tugispetsialiste: sotsiaalpedagoog, psühholoog, eripedagoog, füsioterapeut, meditsiiniõde, arst ja psühhiaater, mis võimaldab õppijale kiiret ja püsivat tuge.

Võõrkeeled
A-võõrkeelena õpivad kõik õpilased inglise keelt. B-võõrkeelena saab valida vene ja saksa keele vahel. Valikkursustena pakub kool algtasemel soome ja ladina keele õppimise võimalust.

Kitsas või lai matemaatika
Kõik õpilased alustavad 10. klassis laia matemaatika kursusel õppimist. Järgmises klassis saavad nad valida laia ja kitsa matemaatikakursuse vahel.

Huviharidus
Koolis väärtustatakse huvihariduse tähtsust õpilaste igapäevaelus. Siinsed huviringid annavad noortele võimaluse arendada end nii spordis kui ka loovtegevustes.

Vastuvõtt
Kooli vastuvõtu eeldus on koolivälise nõustamismeeskonna soovitus rakendada tõhustatud või erituge.
Info saamiseks palun pöörduda kooli kompetentsikeskuse poole, registreerides ennast vastuvõtule aadressil https://masing.tartu.ee/noustamine/noustamised.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Jaan Poska Gümnaasium

2022/2023. õ.a
Õppekorraldus
Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis (JPG) on perioodõpe ja kursusesüsteem. Õppeaastas on viis perioodi, üks periood kestab seitse nädalat ja selle vältel osaleb õpilane viiel kuni seitsmel ainekursusel. Iga perioodi viimane nädal on mõeldud arvestuste ja konsultatsioonide jaoks. Meie koolis kestab ainetund 75 minutit. Iga päev on üks pikk 50-minutiline lõunapaus, mil pakutakse mitmekesist ja maitsvat koolilõunat, kuid seda aega saab kasutada ka koostöiseks õppimiseks või konsultatsioonideks.

Õppesuunad
Jaan Poska gümnaasiumis kujundab õppesuuna iga õpilane endale ise valikkursuste kaudu. Suuna kujundamiseks valib õpilane kolme aasta jooksul vähemalt 19 kursust 140 hulgast, millest vähemalt 10 peavad olema põhiaineid toetavad süvakursused ja ülejäänud on silmaringikursused. Õppekava sisu loob iga õpilane seega tervelt viiendiku ulatuses täiesti ise – kes soovib süvendatult mingit konkreetset ainet õppida, saab valikkursuseid valida ainult sellest valdkonnast, kes aga soovib laiapõhjalist õppekava, saab oma õpet toetada erinevates ainetes.
Peale selle läbib iga poskalane ühe uurimistöö kursuse, kaks eesti keele praktikumi ja (olenemata kitsa või laia matemaatika valikust) ühe matemaatika praktikumi – need kursused toetavad põhiainete süvendatud omandamist.
IT-huvilistel õpilastel on sellest õppeaastast võimalik astuda koostöös Codesters Clubiga välja töötatud IT-Poska ühisõppele, kus õpilased saavad lisaks gümnaasiumi riikliku õppekava täitmisele kolme aasta jooksul 14 kursuse ulatuses laiapõhjalist ingliskeelset tehnoloogiaharidust. Codesters Club on digitaalsete toodete arendusprogramm, mille fookuses ei ole pelgalt konkreetse programmeerimiskeele, vaid laiemalt tarkvara ja tehniliste oskuste ning digitaalse tootearenduse (visuaal, turundus) arendamine koostööpõhiselt. Õppekava täitmisel arvestab JPG kõiki Codesters Clubi kursuseid valikkursustena ning need on on lisatud õpilaste tunniplaani. Sisseastumiseks on vaja sooritada Tartu gümnaasiumide ühistest, ühisõpe ei eelda eelteadmisi programmeerimisest, põhiline on huvi, tahe ja motivatsioon. 
Muusikahuvilised õpilased saavad astuda ka Poska-Elleri ühisõppele, kus omandavad peale üldharidusainete ka kutsehariduse, õppides samal ajal Heino Elleri Muusikakoolis. Ühisõppe noorte tunniplaani koostamisel lähtume koostöö printsiibist muusikakooliga, et kahes koolis õppimine oleks jõukohasem ja mõnusam. Mõlemas koolis arvestatakse partnerkooli õppekoormust, näiteks saavad ühisõppel õppijad oma valikkursused kirja Elleri õppekava põhjal. Ühisõppe noored muudavad kooli muusikaelu omanäoliseks, sisukas ja eripäraseks. 

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena õpivad kõik inglise keelt tasemel, mis võimaldab sooritada rahvusvahelisi sertifikaadieksameid. Vajaduse ja soovijate olemasolul leiab kool võimaluse ka teise võõrkeele (vene, saksa või prantsuse keele) õpingute jätkamiseks B1-tasemel. Algtasemel saab õppida hispaania, soome, prantsuse, jaapani ja vanakreeka/ladina keelt.

Kitsas või lai matemaatika
10. klassis on valida kitsa ja laia matemaatika õppimise vahel. Kõik Jaan Poska gümnaasiumi õpilased  on seni valinud laia matemaatika, et valmistada end võimalikult hästi ette haridustee jätkamiseks kõrgkoolis.

Valikkursused
JPG üks põhimõte on see, et iga noor inimene saab määrata oma tuleviku ise – kokku saab poskalane kolme aasta jooksul valida 140 valikkursuse vahel. Valikkursus toimub siis, kui selle on valinud vähemalt 16 õpilast ja mõne uue valikkursuse idee võib algatada ka õpilane, kui tal on 15 mõttekaaslast.
Õpilaste tagasiside alusel võib valikkursuste loetelu olla õppeaastati muutuv. Põnevaid kursusi jagub: jaapani ja vanakreeka keel, millest elu koosneb?, loovkirjutamine, rahatarkus, loomade käitumine, köögifüüsika, teadusajalugu, turundus, ettevõtlusõpe, riigikaitse, astrofüüsika, Lähis-Ida tänapäeval, kristliku kultuuriruumi alustekstid, soomeugrilase maailmatunnetus, veebidisain, disainmõtlemine, statistiline maailmapilt, program¬meerimine etc.
Paljud valikkursused toimuvad selleks sobivas keskkonnas, näiteks Tartu Lastekunstikoolis, Eesti Maaülikoolis, TalTechi Tartu kolledžis, Tartu Rakenduslikus Kolledžis ja Eesti Lennuakadeemias. Paljusid valikkursuseid käivad ka andmas eksperdid ja praktikud Tartu ettevõtetest ja kõrgkoolidest. Peale selle on kavas bioloogia, ökoloogia, geograafia, inglise keele ja kirjanduse, matemaatika ja füüsika ning multimeedia välipraktikumid.

Kooli eripära
JPG tegutseb ajaloolises hoones, mida tuntakse Tartu rahu majana. Koolihoone asub Tartu kultuuri¬tänava, Vanemuise tänava keskpaigas. JPG-s väärtustatakse innovatsiooni, eriti IT valdkonnas, avatust, ausust ja austust ning väärikust. Koolimajas on tagatud üheaegselt u 700 tarbijale kvaliteetne juhtmevaba wifiühendus, et õpilased saaksid kasutada õppetööks nutivahendeid. Meie kooli eripära ongi meie õpilased ning nende valikutest ja inimesena kasvamisest tekkiv äge, mõnus ja uudishimulik keskkond. 

Huviharidus
Õpilastel on võimalik osaleda koorilaulu ja rahvatantsu huviringis, näiteringis, robootikaringis ja drooniringis ning koolilehe Sihker koostamises. Esmase praktilise ettevõtluskogemuse saab kooli õpilasfirmadest ja kooliellu panustades. JPG arvestab spordiklubi treeningutel, muusikakoolis ja Tartu Ülikooli teaduskoolis osalemist valikkursustena.

Õpilasesindus 
Koolis on hästi toimiv õpilasesindus, mille arvamus on igapäevase koolielu korraldamisel väga oluline. Õpilaste hääl, mõtted ja arvamus kajastuvad paberväljaandes Sihker ja õpilasesinduse Facebooki lehel, kust saab infot ka kooli kujundavate traditsioonide ja tegemiste kohta.
Meie kool loob tingimused, et õpilastest areneksid mitmekesiste huvide ja teadmistega ettevõtlikeks noorteks, kes saavad endale olulisi ideid viia ellu oma kooli inspireerivas keskkonnas.

Avatud uste päevad
Ootame huvilisi kooliga tutvuma 12. märtsil ja 19. märtsil. Vajalik on etteregistreerimine (link kooli kodulehel ja Facebookis).

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete teel.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

2022/23. õ.a
Õppekorraldus

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis (KJPG) on perioodõpe. Koolipäev algab kell 8.00.

Õppemoodulid
KJPG-s ei piira õpilast üks valitud suund, vaid ta saab kujundada endale ise mitmekesise õppekava, valides kaks moodulit järgmiste seast: „Disain“, „Maailmast kriitilise meelega“, „Ettevõtlikkus ja ettevõtlus“, „Hispaania keel“, „Inglise keel muutuvas maailmas“, „Juriidika“, „Kultuur ja filosoofia“, „Loodus, keskkond ja mina“, „Majandus“, „Meedia ja filmikunst“, „Psühholoogia“, „Riigikaitse ja sisemine julgeolek“, „Saksa keel ja kultuur“, „Sport“, „Teadus“, „Tehnika“, „Tervishoid“, „Vene keel edasijõudnutele“, „Tööstustehnoloogia“,  „3D-modelleerimine“, „Imeline maailm“, „Prantsuse keel“ , „Teatrimoodul“ ja „IT-moodul“.
Üks moodul koosneb viiest kursusest. Õpilase õppekavas on igast moodulist igal õppeaastal üks kuni kaks kursust.
Osa kursusi õpetavad KJPG koostööpartnerid Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž, vanglateenistus, Tartu Kunstikool, Politsei- ja Piirivalveamet, Tartu Kutsehariduskeskus, Päästeamet jt.

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena (tase B2) õpivad kõik õpilased inglise keelt. Teise võõrkeelena (B1 või B2) saab õppida vene, saksa või prantsuse keelt. Algtasemelt (A1 või A2) on võimalik alustada hispaania või prantsuse õppimist.

Kitsas või lai matemaatika
Kõik 10. klassi õpilased valivad kitsa või laia matemaatikakursuse.

Kooli eripära
KJPG põhiväärtused on õpilaskesksus, hea haridus ja jätkusuutlikkus. Tartu Ülikooli eetikakeskus on andnud koolile tiitlid „Hea kooli rajaleidja“, „Väärtuskasvatuse kool 2016“,  „Hea kooli ekspert 2017“ ja „Hea kooli ekspert 2020“. Kool tunnustab õpilaste algatusi ja pakub neile võimalusi oma ettevõtlikkust realiseerida. Koolis tegutseb Eesti parim koolitelevisioon – Kuu TV.
KJPG on üks neljast Eesti koolist, kus saab taotleda CertiLingua sertifikaati. See tõendab Euroopas kõrget võõrkeeleoskuse taset, analüüsioskust ja võimet edukalt orienteeruda Euroopat puudutavates küsimustes.
KJPG arvestab osalemist spordikooli treeningutel, muusikakoolis, kunstikoolis ja Tartu Ülikooli teaduskoolis. Samuti soodustatakse õppimist koolivälisel ajal teistes institutsioonides ja võimaldatakse kanda gümnaasiumi vältel üle kuni kuus kursust (aastas kuni kaks kursust).

Õpilasesindus
KJPG-s on hästi toimiv õpilasesindus, mis on kaasatud kõikidesse koolielu otsustesse. Õpilaste arvamus on koolile tähtis nii õppetöö kohta tagasiside saamisel, õpilaste päevakava planeerimisel kui ka ürituste korraldamisel.

Lahtiste uste päev
Ootame huvilisi kooliga tutvuma 18. märts 2022 kell 12.00 .

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete teel.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Kunstikool

2022/23. õ.a
Õppimine ja erialad

Põhikooli järel saab Tartu Kunstikoolis omandada kunsti- ja disainialase kutsekeskhariduse. See tähendab, et erialaainetele lisaks sooritatakse üldharidusained (eraldi või erialatundidega lõimituna). Kutsekeskharidus on võrdsustatud keskharidusega.
Põhikooli lõpetanul on valida kolme eriala vahel: kujundusgraafik, 3D-kunstnik-kujundaja ja dekoraator.
Õpitakse tavaliselt 15-liikmelises rühmas. Üldainetes (eesti keel, bioloogia jne) õpitakse sageli liitrühmades. Keskharidus omandatakse erialaainete kaudu (näiteks inglise keel on lõimitud veebigraafikaga või kunstiajalugu 3D-mudelite loomisega). Erialane õppetöö on lõimitud ettevõtlusõppega. Õppijate toetamiseks kasutatakse tiimi-coach’imist.
Põhihariduse alusel õppijad käivad koolis igal tööpäeval ja üks ainetund kestab vähemalt 90 minutit (vahepeal on 15 minutit pausi). Õpe kestab kauem kui gümnaasiumis: kolm ja pool aastat. Õppija võib valida juurde üldaineid (oma koolis või täiskasvanute gümnaasiumis) või õppida tasuta veel ühe aasta pärast kunstikooli täiskasvanute gümnaasiumis.
Iga õpilane saab oma käsutusse kapi, uksekaardi, õpilaspileti, kooli meiliaadressi ja G-Suiti konto koos piiramatu kettaruumiga. Õpingute ajal on tasuta kasutada multimeedia ja kujundusgraafika arvutid ning erialased litsentsitud programmid.
Õpilased saavad tasuta süüa kooli kohvikus. Kaks korda õppeaastas on võimalik taotleda põhi- ja eritoetust, esimesel kursusel saab toetust taotleda kevadsemestriks. Kui õppija alaline elukoht asub väljaspool Tartu linna, saab ta taotleda sõidutoetust. Majutamiseks on kohad Tartu Rakendusliku Kolledži ühiselamus.

Kooli eripära
Tartu Kunstikool on väike ja sõbralik kool. Õpperuumid asuvad kahes hoones: peamajas Eha 41 ja Aparaaditehase loomelinnakus Kastani 42.
Õppeaasta jaguneb sügis- ja kevadsemestriks. Viis korda aastas toimub koolis valikainete nädal. 
Meile on oluline praktiliste oskuste omandamine. Seega on õpingute vältel võimalik läbida mitmesuguseid praktikaid: ettevõttepraktika, vaatluspraktika, maalipraktika ning töökohapõhise õppe praktika.
Tartu Kunstikoolis on ka suurepärased võimalused välispraktikaks. Igal aastal sooritavad mitmed meie õpilased oma praktika hoopis välisriigis.

Lahtiste uste päevad
Tartu Kunstikooli avatud uste päevad toimuvad  3. märts 2022, 28. aprill 2022 ja 24. mai 2022. Kokkuleppel meie kommunikatsioonijuhiga, saab kooliga tutvuma tulla ka muul vabalt valitud ajal.

Vastuvõtt
Vastuvõtu dokumente saab esitada 1. aprill - 3. juuni 2022 läbi SAISi. Vajalik on esitada:

  • avaldus (elektroonselt www.sais.ee)
  • portfoolio
  • motivatsioonikiri
  • digitaalne foto 3×4 cm (saab lisada avaldusele SAIS-is)
  • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastane)

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Rakenduslik Kolledž

2022/23. õ.a
Õppekorraldus

Tartu Rakenduslikus Kolledžis VOCO saad põhikooli lõpetamise järel omandada kutsekeskhariduse. See tähendab, et õpid nii huvipakkuvat eriala kui üldained. VOCO lõpetajal on võimalik jätkata õpinguid rakenduskõrgkoolis või ülikoolis. Umbes 20% lõpetajaist jätkab õpinguid.
Mõnel erialal saab õppida ainult erialaaineid ja omandada kutseoskused. Lisaks on mõne eriala õppekava kohandatud selliselt, et on jõukohane ja sobiv ka haridusliku erivajadusega õppijale.
Õppeaasta on jaotatud neljaks perioodiks. Õppest vähemalt poole moodustab praktiline töö nii koolis kui ka ettevõtetes. Koolil on kaks õppehoonet: Kopli 1 ja Põllu 11 ning juuksurite õppesalong tegutseb aadressil Struve 8a.

Kooli eripära
VOCO on Eesti suurim kutseõppekeskus, mis toob kokku tarkuse ja oskused. Siin õpid oma andeid targalt rakendama, et saada nõutud meistriks kogu maailmas. VOCO aitab Sul leida oskused ja julguse teha just seda, mida Sina tahad. Siin on Sul vabadus avastada, eksida, valida ja areneda. VOCO-s õpid end vabaks!
Miks tulla Tartu Rakenduslikku Kolledžisse?
●    Me vaatame homsesse: 7 erinevat teemakooli ning enam kui 80 tulevikku suunatud eriala
●    Me ei tunne piire: suurima välispartnerite arvuga kutsekool, võimalus sooritada välispraktikat 19-s Euroopa riigis
●    Kaks korda rohkem võimalusi: kutsekeskharidust omandades saad üheaegselt taskusse kaks diplomit: kutsetunnistus avab Sulle ukse töömaailma ning keskharidus tee ülikooli
●    Toetame oma õppijat: igakuine õppetoetus heade tulemuste eest

Kool on keskendunud praktiliste oskuste andmisele ja seepärast on õpe seotud eluliste ülesannetega. Ettevõtetega teeb VOCO tihedat koostööd: partnerite seas on palju suuri ja väikeseid ettevõtteid A. Le Coqist Foxway`ni.
VOCO on uhke oma õppijate saavutuste üle. Eesti noore meistri võistlustelt on alati saadud kõrgeid kohti, nagu ka üleilmsetel ja Euroopa kutsevõistlustel. VOCO vilistlased on tööturul väga oodatud ja hinnas: umbes 77% leiab töö juba praktikal või lühikese aja jooksul peale lõpetamist ning 20% lõpetanutest jätkab õpinguid.

Õppuritele pakub kool mitmesuguseid toetusi. Lisaks igakuisele õppetoetusele on võimalus saada sõidu- ja koolitoidu toetust ning eritoetust. Kaugemalt tulijaid ootab koht kooli õpilaskodus.

Huvitegevus
VOCO-s on väga head võimalused sportimiseks ja huvitegevuseks. 
Majas tegutsevad koolibänd ja segarahvatantsurühm Triskel, mis tähistab sel aastal 5. sünnipäeva. Võimalik on tegeleda ka soololauluga ning tehnikahuvilistele on Põllu autoremonditöökojas väiketehnika ring. Tegus õpilasomavalitsus kutsub kaasa lööma ja koolielu põnevamaks tegema. Ideid saab ellu viia ka õpilasprojektide toel või õpilasfirmades 
Täisvarustuses spordibaasis toimuvad korv-, võrk-, jalgpalli-, jooga- ja aeroobikatreeningud, mängida saab lauatennist, treenida jõusaalis ning osaleda lasketreeningutel. 

Kutsevaliku kursus
Kutsevaliku kursus on suunatud noortele, kelle haridustee on pooleli jäänud või kes ei ole omal käel õigete valikuteni jõudnud. Programmi on oodatud vähemalt 17-aastased noored, kes
●    on katkestanud õpingud põhi- või kutsekoolis 
●    on lõpetanud põhikooli, kuid ei ole juba aastaid edasi õppinud
●    tahavad oma tegelikke huvisid, oskusi ja võimeid mõistes teha paremaid karjäärivalikuid
●    soovivad omandada oskusi, et siseneda tööellu.
5-kuuline kursus pakub võimalust tutvuda praktilise töö kaudu vähemalt kahe erialaga ning lähtub õppija huvidest ja võimetest. Praktilise õppe kõrval läbivad õpilased ka üldaineid, saavad vastavalt vajadusele juurde karjääriõpetust, suhtlemist, ohutusõpet ja esmase töökogemuse mõnes vabatahtlikku tööd pakkuvas ettevõttes.  

Küsi nõu!
Kui erialavalik osutub omal käel keerukaks ning tunned, et vajad nõu, siis pöördu julgelt meie karjäärinõustaja poole. Tasuta konsultatsiooni käigus leiame vastused Sinu küsimustele.

Lahtiste uste päev                                                               Tartu Rakendusliku Kolledži lahtiste uste päev toimub 21. aprillil algusega kl 10.

Vastuvõtt
Tartu Rakenduslikku Kolledžisse algab 21. aprillil 2022. Avalduse saad esitada kodust lahkumata meie e-vastuvõtu keskkonnas. Viimane päev avalduse esitamiseks 27. juuni 2022. Vestlused ja testid toimuvad 29.-30. juuni 2022.
Vabade õppekohtade korral toimub lisavastuvõtt kuni 23. augustini 2022.

Täpsem info kooli kodulehelt

 

Tartu Tamme Gümnaasium

2022/23. õ.a
Õppesuunad ja -korraldus

Tartu Tamme Gümnaasium (TTG) on riigigümnaasium, kus saab õppida viiel õppesuunal: loodus, meditsiin, tehnoloogia, infotehnoloogia ja kultuur. Õppe sisu kujundavad kohustuslikud kursused, suunakursused ja vabalt valitavad kursused. Õppeaasta koosneb kolmest perioodist, milles on kümme nädalat õppetööd ja sellele järgnev arvestuste nädal. Üks õppetund kestab 70 minutit, hommikuti on võimalus osaleda konsultatsioonides. Õppeaasta lõpeb  praktikanädalaga, mil igale 10.-11. klassile toimuvad oma suunaga seotud tegevused enamasti väljaspool koolimaja.

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena (B2-tase) õpivad kõik õpilased inglise keelt. Kohustusliku teise võõrkeelena saab jätkata saksa, vene või prantsuse keele õpinguid. Õpilastel on võimalus sooritada rahvusvaheline keeleeksam inglise, saksa, prantsuse ja vene keeles. Valikkursusena saab alustada saksa, vene, prantsuse, hispaania, soome ja ladina keele õpinguid.

Kitsas või lai matemaatika
Kultuurisuuna õpilased saavad valida matemaatika kitsa või laia õppekava vahel, teistes õppesuundades õpitakse  matemaatikat laia õppekava alusel. Matemaatikat õpitakse rühmatundides. 

Valikkursused
Vastavalt valitud õppesuunale läbib õpilane 12-13 suunakursust. Sellele lisaks pakub kool hulgaliselt valikkursusi. Nende loetelu ajas muutub ja täieneb ka õpilaste ettepanekute alusel. Igal õppeaastal on mõnda valikkursust juhendanud ka oma kooli õpilane. Pakutakse  ainepõhiseid süvakursusi ning valikkursusena arvestatakse  kõrgkoolide teaduskoolides ja huvikoolides tehtud õppetööd. 

Kooli eripära
Tamme gümnaasium tegutseb kaasaegses hoones Tartu Ülikooli õppehoonete, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning Rahvusarhiivi naabruses. Lisaks neile on  kooli head koostööpartnerid mitmed teised kõrgkoolid (Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool) ja asutused (AHHAA teaduskeskus, Tartu observatoorium, Tartu Ülikooli Kliinikum, teater Vanemuine, Eesti Kirjandusmuuseum, looduskeskused, Eesti Rahva Muuseum). Koostööpartnerid  on kaasatud suundade valikainete õpetamisse ja rikastavad suuna- ja valikkursuste teoreetilist ja praktilist sisu. Koolis väärtustatakse nii õpilaste kui ka õpetajate vabadust enese arendamisel ja sõbralikke suhteid kooliperes. Koos uuritakse loodusteaduste, infotehnoloogia ja kultuuri saladusi, jätkatakse väärikaid traditsioone ning ollakse avatud uuendustele. Tänapäevase ja mitmekesise karjääriõppe toel pakutakse  head ettevalmistust kiiresti muutuvas ühiskonnas toimetulekuks ja edukaks edasiõppimiseks. Hoiame välipraktikate, laboripraktikumide ja õppekäikude tava.
Alates 2017. aastast toimib Tamme gümnaasiumis tuutorprogramm. Tuutor on 11. või 12. klassi õpilane, kes toetab 10. klassi õpilast. Pädevaks juhendajaks õpitakse tuutortundides, kus reflekteeritakse oma tööd ja lahendatakse erinevaid probleemülesandeid. Programmi edukalt lõpetanud tuutorid saavad kirja valikkursuse.
Koolil on aktiivne vilistlaskond, kelle üle ollakse uhked ning kelle abi eest tänulikud. 

Huviharidus
TTG õpilased saavad kooli huviringides osalemise eest arvestatud valikkursuse. Osaleda saab kooli laulukooris ja rahvatantsuringis, näite- ja improringis, programmeerimisringis, lauatennise treeningutel ja spordiringides. Koolil on heal tasemel puhkpilliorkester. Koolielu pulsil hoiavad kätt ajaleht Tamme Leht, Tamme TV  ja kooliraadio.
Tegus õpilasesindus ütleb sõna sekka, korraldab suurepäraseid üritusi ja esindab õpilaste huve. Koolis hinnatakse ja toetatakse initsiatiivi ning soovi ise midagi ära teha, andes selleks võimalusi, tuge ja vahendeid. Praktiliste tööde raames on õpilased korraldanud  ka mitmeid üritusi, võistlusi ja näitusi.
 
Avatud uste päev
Ootame huvilisi kooliga tutvuma 9. märtsil 2022.

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete tulemuste alusel.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium

2022/23. õ.a
Õppekorraldus

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi (TTG) õpe on mittestatsionaarne, mis nõuab õppijalt lisaks tundides osalemisele arvestataval määral iseseisvat õppimist. Õppijal on TTG-s hulk valikuvõimalusi.
Ta saab õppida kas päevases või õhtuses rühmas ning kas täiskoormusega (läbida ühe klassi kursused ühe õppeaastaga) või sooritada üksikud õppeained (jagades ühe õppeaasta kursused mitmele aastale).
Kui õppija on väga motiveeritud ja oskab iseseisvalt õppida, võib ta teadmised ja oskused omandada iseseisvalt e-õppes (Moodle’i keskkonnas), käies ühel õhtul nädalas koolis konsultatsioonil.
Lisaks võib õppija olla ekstern, mis tähendab gümnaasiumi ainekursuste sisu omandamist iseseisvalt (kõigis ainetes tuleb sooritada eksamid).
TTG õppeaasta jaguneb neljaks perioodiks. Igas perioodis on kuus ainekursust. Õppeaastas sooritab täiskoormusega õppur 24 kursust. Ühe ainetunni pikkus on 75 minutit. Lisaks saab kõigi õppeainete puhul õpetajatelt vajadusel abi konsultatsioonides. Tundides tehtava kõrval on väga oluline õppija iseseisev töö.
Gümnaasiumi lõpetamiseks läbib õppija vähemalt 72 kursust, sh 58 kohustuslikku. Vähemalt 17-aastane õppur saab TTG-s lõpetada ka põhikooliõpingud.

Võõrkeeled
TTG-s saab õppida inglise, vene ja saksa keelt.

Kitsas või lai matemaatika
TTG pakub nii kitsa kui ka laia matemaatikakursuse läbimise võimalust.

Kooli eripära
Täiskasvanute gümnaasium sobib inimesele, kellel on õppimisele lisaks ka muud kohustused – töö ja/või pere – või kes on pärast põhikooli lõppu asunud õppima eriala, mis ei osutunud hiljem talle sobivaks. Õppijale vanusepiirangut ei ole ning õppimine põhikoolis ja gümnaasiumis on tasuta.
TTG-s õpitakse riikliku õppekava alusel. Kooli lõpetanul on täpselt samasugused võimalused edasi õppida nagu kõigi teiste gümnaasiumite lõpetajatel. Umbes pooled TTG vilistlased jätkavadki õpinguid kõrgkoolis. Kui TTG õppur käib samal ajal tööl, on tal õigus saada tööandjalt õppepuhkust neljaks arvestusnädalaks ja kooli lõpetamiseks (lisateave täiskasvanute koolituse seadusest). Mõjuval põhjusel (terviseseisund, pere juurdekasv jms) on õppuril õigus võtta üks kord kolme aasta jooksul õppetööst üks aasta puhkust.
TTG arvestab õppuri varasemat õppimis- ja töökogemust (VÕTA), st varem sooritatud aine- ja valikkursusi (vähemalt 35 tundi, sh läbitud väljaspool kooli), kaitseväeteenistuses osalemist jms.
TTG sobib poolelijäänud õpingute jätkamiseks ja neile inimestele, kes ei tea päris täpselt, kuidas või kus oma õpingud lõpetada.

Vastuvõtt
TTG-sse kandideerija vestleb õppenõustajaga ajavahemikul 22.–26. august 2022. Ta võtab kaasa varasemaid õpinguid tõestavad dokumendid (väljavõte õpilasraamatust, akadeemiline õiend vms) ja põhikooli lõputunnistuse.
Õppureid võetakse vastu kogu õppeaasta vältel uue õppeperioodi alguses. 

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Waldorfgümnaasium

2022/2023. õ.a

Õppekorraldus

Õpe toimub osaliselt perioodõppe vormis, st 3–4-nädalaste perioodidena 90-minutistes ainetundides, ning osaliselt kogu õppeaastat läbivate 45-minutiste ainetundidena.

Kooli eripära
Tartu Waldorfgümnaasium (TWG) on 12-klassiline üldhariduslik erakool, mille pidaja on lapsevanemate loodud MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. Koolis on õppemaks, millele lisandub lõunasöögi tasu. 
Waldorfpedagoogikast lähtuv õppekava toetab noore inimese mitmekülgset arengut. Õppekava sisaldab võrdväärselt nii intellektile suunatud üldaineid kui ka kunstilisi-praktilisi aineid (maalimine, joonistamine, savi- ja vasetöö, draamaõpetus, kõnekujundus, muusika, esmaabi jt).
Igal gümnaasiumiaastal viibivad õpilased ühenädalasel praktikal: 10. klassis metsandus-, 11. klassis maamõõtmis- ning 12. klassis sotsiaalpraktikal. TWG teeb koostööd Palupõhja looduskooli, Tartu Maarja Kooli, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse jpt asutustega, et pakkuda õpilastele praktikat ja õppepäevi väljaspool kooli.
TWG on kool, kus hinnatakse kõrgelt koostööd, üksteise märkamist-kuulamist ja sallivust. Neid väärtusi toetavad kooli traditsioonid: pühade tähistamine, advendilaat, kontserdid jm.

Võõrkeeled
TWG-s õpitakse B2-tasemel inglise keelt ja B1-tasemel vene keelt. Kui on piisavalt huvilisi, saab õppida ka saksa keelt. Valkainena on viimased 2 aastat õpitud itaalia keelt. 

Valikained
Kohustuslike ainete kõrval on gümnaasiumiõpilasel võimalus lähtuvalt oma erihuvidest õppida erinevaid valikaineid. Valikkursus avatakse, kui sellele on registreerunud piisav arv õpilasi. Lisaks toimuvad matemaatika, keemia ja inglise keele lisakursused. Ka kõrgkoolide teaduskoolides ja kinnitatud õppekavaga huvikoolides läbitud kursusi on võimalik arvestada õppetöö osana.

Huviharidus
TWG-s tegutseb ka huvikool, mille raames gümnaasiumiõpilased saavad näiteks osaleda Tartu Waldorf Teatris, laulda segakooris, osaleda käsitööringis või õppida klaverit.

Vastuvõtt
10. klassi sisseastumiskatsed toimuvad 14. aprillil 2022 kell 11.00

Lisainfo  kooli kodulehelt

Tartu Katoliku Hariduskeskus

2022/23. õa
Õppekorraldus

“Kui me ei õpeta ja säilita harjumust haritult arutleda asjade üle, mida elus näeme ja kultuuris kogeme, siis ei säili see oskus kuigi kaua.” Marju Lauristin

Tartu Katoliku Hariduskeskuse (TKH) gümnaasiumis on üks õppesuund, klassis kuni 24 õpilast. Õppeaasta jaguneb viieks seitsmenädalaseks perioodiks ning igal perioodil õpitakse kuut kuni seitset õppeainet. Kehaline kasvatus, võõrkeeled ja osa valikkursusi toimuvad kogu õppeaasta vältel.  Õppetunni pikkus on 45 minutit, kuid võimalusel rakendatakse paaristunde või võimaldatakse õpieesmärkide paremaks saavutamiseks ühele ainele keskendunud päeva.

Kursused on jagatud kolme õppeaasta peale arvestusega, et gümnaasiumi viimases klassis saaks keskenduda õpilase jaoks prioriteetsete teadmiste ja oskuste laiendamisele ja süvendamisele valikkursuste kaudu.

Võõrkeeled
“Keel on rahvuse hing.” Lev Tolstoi

B2-taseme võõrkeele (inglise keel) ja B1-taseme võõrkeele (vene või saksa keel) heal tasemel omandamiseks õpitakse kumbagi keelt 8 kursuse vältel. Kolmanda võõrkeelena pakutakse koolis hispaania või itaalia keele algkursust (A1) ning praktilise ladina keele kursust.

Kooli eripära
“Uudishimu peab olema teie igapäevane vari, mis teid saadab koolis, mis avab teie silmad ja kõrvad ja paneb teie suu neid samu küsimusi sõnastama, mida tänapäeval me peame ka täiskasvanult iseendale esitama.” Lennart Meri

Tartu Katoliku Hariduskeskuse  gümnaasiumi õppekorraldus väärtustab õpilase individuaalsust, iseseisvust ja vastutust. Gümnaasiumis ei jagata õpilasi võimekateks ja vähemvõimekateks, vaid aidatakse õpilasel arendada oma individuaalseid andeid, tagades samaaegselt ka kohustuslike, heal tasemel ainekursuste omandamise.

Valikained
“Suund, kuhu haridus inimese viib, määratleb tema tulevase elu.” Platon

Õpilane valib lisaks kohustuslikele kursustele veel 12 vabavalikkursust.  Kooli poolt välja pakutavad valikkursused  on sellised, mis toetavad õpilase isiksuse arengut, huvisid ja praktiliste oskuste omandamist, varieerudes enese tundmaõppimise, Eesti ja maailmausundite, heategevuslike projektide juhtimise kursustest kuni põnevate võõrkeelte, välipraktikumide, robootika ja programmeerimise kursusteni välja. Kool  arvestab valikkursusena ka kooli õppekava välist õppimist või tegevust.

Vastuvõtt
“Õige aeg on iga hetk, mis veel on alles.” Toomas Paul

TKH gümnaasiumisse astumiseks sooritavad õpilaskandidaadid sisseastumistesti ja vestlevad oma tulevaste õpetajatega.

Rohkem infot leiad kooli kodulehelt.

Viimati muudetud 16.03.2022

Tartu gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed 2023

Tartu viie kooli ühiskatsed üheksanda klassi õpilastele kandideerimiseks Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi kümnendasse klassi toimuvad 21. aprillil 2023. aastal. 
  
Ühiskatsetele registreerumine on avatud 14. märtsist kuni 28.  märtsi kella 24.00-ni. 
Koolid võtavad õpilased vastu, arvestades ühiselt korraldatud testide tulemusi, põhikooli õpingute hindeid ja vestlust. Õpilaste vastuvõtutingimused avaldatakse kõikide Tartu koolide kodulehel hiljemalt 15. veebruaril 2023. aastal. 
Ühiskatsed toimuvad koolimajades e-testidena ja jätkuvalt koostöös Eksamite Infosüsteemi (EIS) ja Haridus- ja Noorteametiga (HARNO).   
  
Sisseastumiskatsed koosnevad neljas testist: eesti keel, matemaatika, loodusained (bioloogia, füüsika, keemia) ja inglise keel. Eesti keele ja matemaatika testid kestavad kokku 120 minutit. Järgneb 30 minutiline vaheaeg ja seejärel toimub loodustest ja inglise keele test, mille kestus on vastavalt 60 minutit ja 30 minutit. 
  
Testitulemuste selgumise järel saab kandideerija Tartu ühiskatsete infosüsteemis kirja panna oma koolide eelistused. 
Järgnevalt kutsutakse kandideerijad koolidesse vestlustele lähtudes testitulemustest. 

Seniks aga soovitame kõikidel õpilastel õppetöösse suhtuda tõsiselt ning kasutada ära iga võimalus õppimiseks oma õpetaja juhendamisel.   
  

Lisainfo: 2023. aasta ühiskatsete juhtivkooli Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi direktor Merike Kaste (merike.kaste@kjpg.tartu.ee, telefon 5204293)

 

 

 

 

Viimati muudetud 29.11.2022