Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Haridusosakond

Tartu on tuntud kui hariduse linn. Tartu on ülikoolilinn, kus on kaks suurt kõrgkooli: 1632. aastal asutatud Tartu Ülikool ja  Eesti Maaülikool. Kokku on Tartus 12 kõrgemat õppeasutust, üle 30 lasteaia, 26 üldhariduskooli, 5 kutseõppeasutust, terve rida huvikoole ja -keskusi. 

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1445
 

Osakonna tutvustus
Asjaajamisjuhised
Kontaktid
HO_tunnuspilt.jpg
Haridusosakond

Osakonna ülesandeks on töötada välja linna haridusvaldkonna arengusuunad, arendada haridusasutuste süsteemi, suunata ja koordineerida haridusasutuste tegevust, nõustada ja juhendada haridusasutuste juhte, nõustada lapsi ja vanemaid seoses haridusasutuste tegevuse, õppimisvõimaluste, tugisüsteemide rakendamisega, pidada arvestust lasteaiakohta vajavate laste üle ja korraldada lasteasutuste komplekteerimist, pidada arvestust haridusasutustes õppivate laste üle, korraldada haridusasutuste finantseerimist, korraldada eralasteaedade ja lapsehoiuteenuse osutajatele toetuste maksmist, koordineerida tugiteenuste osutamist ning haridusürituste ja olümpiaadide korraldamist jne.

Viimati muudetud 07.12.2020

Asjaajamisrubriik on arendamisel. Informatsiooni hariduse valdkonna asjaajamise kohta (lasteaia- ja koolikoha taotlemine jpm) leiate valdkonnast "Haridus".

 

 

Viimati muudetud 07.12.2020

Riho Raave - juhataja

Haridusosakonna töö korraldamine ja juhtimine, osakonna esindamine. Volituste piires Tartu linna, kui haridusasutuste pidaja rolli täitmine.

736 1440

525 4452

Raekoja plats 12, III k, ruum 304

E 15-18, K 8-10

Kaspar Kreegimäe - alushariduse valdkonna juht

Alushariduse valdkonna arendamine ja tegevuste suunamine. Koolieelsete lasteasutuste töö koordineerimine ja nõustamine hariduskorralduslikes küsimustes. Lasteasutuste toetamine juhtimise ning õppe-ja kasvatustegevuse kvaliteedi parendamisel ning vastavate õigusaktide täitmise jälgimine lasteaedades.

736 1425

5919 0958

Raekoja plats 12, III k, ruum 301

-

Anne Juhkam - haridusvaldkonna finantsjuht

Haridusvaldkonna rahastamise korraldamine. Koolieelsete lasteasutuste ja osakonna eelarvestamine ning finantseerimine.

736 1448

521 1913

Raekoja plats 12, III k, ruum 306

-

Reigo Ginter - üldhariduse valdkonna juht

Üldhariduse valdkonna arendamine ja tegevuste suunamine. Koolide töö koordineerimine ja nõustamine hariduskorralduslikes küsimustes. Koolide toetamine juhtimise ning õppe-ja kasvatustegevuse kvaliteedi parendamisel ning vastavate õigusaktide täitmise jälgimine koolides.

736 1423

5191 1004

Raekoja plats 12, III k, ruum 307

-

Riina Voore - alushariduse peaspetsialist

Kodanike nõustamine laste hoidu ja alushariduse võimaldamist puudutavates küsimustes. Lasteaiakohtade komplekteerimise korraldamine ja kohataotlustega seonduva teabe vahendamine. Eralasteasutuste toetuste menetlemine ja nõustamine ARNO keskkonna täitmisel..

736 1449

504 2506

Raekoja plats 12, III k, tuba 302

-

Triin Siim - eelarve peaspetsialist

Munitsipaalkoolide eelarvestamine ja finantseerimine.

736 1426

-

Raekoja plats 12, III k, ruum 306

-

Janeli Meristo - finantseerimise peaspetsialist

Kohalike omavalitsustega haridusteenuste eest arveldamine ning erakoolidele toetuse maksmine. Koolilõuna arvestus ning finantseerimine. Hariduse Tugiteenuste Keskuse eelarvestamine ja finantseerimine. Muude haridusasutuste ja -organisatsioonide projektitoetuste menetlemine.

736 1447

515 7876

Raekoja plats 12, III k, ruum 306

-

Airi-Kairi Kaasik - hariduskorralduse peaspetsialist

Aineühenduste ja haridusvaldkonna teiste spetsialistide ühistegevuse koordineerimine. Piirkondlike aineolümpiaadide koordineerimine. Koostöö edendamine erinevate haridusliikide ja -tasemete vahel, sh programmi "Õppida saab kõikjal" arendamine ja koordineerimine. Hariduskalendri täitmine linna kodulehel.

736 1428

-

Raekoja plats 12, III k, ruum 305

-

Karin Pihl - hariduskorralduse peaspetsialist

Haridusasutuste tegevust kajastava informatsiooni kogumine ja avalikustamine Tartu kodulehel. Haridustöötajate ja õppurite tunnustamise korraldamine. Haridusasutuste haridusprojektides ning -programmides osalemise koordineerimine. Täiskasvanuhariduse valdkonna koordineerimine.

736 1421

5345 0763

Raekoja plats 12, III k, ruum 305

-

Katrin Parv - analüütik

Haridusvaldkonna statistika kogumine ja analüüsimine, arengukavade koordineerimine. Koolikohustuslikule isikule elukohajärgse kooli määramise korraldamine. Koolitoetuse taotluste menetlemine. Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO koordineerimine.

736 1422

518 4110

Raekoja plats 12, III k, ruum 307

-

Carolin Talvar - jurist

Osakonna juriidiline teenindamine ja haridusasutuste õigusalane nõustamine. Õigusaktide eelnõude koostamine jm juriidilist pädevust nõudvate dokumentide menetlemine. Asutuste juhtidele suunatud personalitöö.

736 1439

512 8297

Raekoja plats 12, III k, ruum 305

-

Ruth Laansalu - sekretär-juhiabi

Kodanike esmane nõustamine haridusvaldkonna küsimustes ja kodanike vastuvõtu korraldamine. Osakonna kirjavahetuse, dokumendihalduse ja asjaajamise korraldamine.

736 1445

-

Raekoja plats 12, III korrus

-

Kiirlingid